Folyatódik a vadászbotrány: hosszú levelet írtak Balázsnak és a Rádió 1 műsorvezetőinek a vadászok

Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára arra kérte a rádiót, hogy vegyék le az internetről azokat a felvételeket, amelyekben Balázs a vadászokat becsmérli.

Link másolása

Még hetekkel ezelőtt haragította magára a magyar vadászokat Sebestyén Balázs: a Rádió1 reggeli műsorában kezdte szidni őket, mert egyikük lőhette ki azt a fokozottan védett európai szürke farkast, amelynek Nagyvisnyó mellett találták meg a tetemét. Az élő adásban a vadászokat lehülyézte, illetve alkoholistának nevezte őket.

Ezek után az Országos Magyar Vadászati Védegylet 65 ezer magyar vadász nevében kérte ki magának Balázs szavait, és ismert magyar vadászok, többek között Bodrogi Gulya és Póka Egon is reagált a vádakra. A botrány azonban nem csillapodik: most Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára írt egy levelet Balázsnak és a többi műsorvezetőnek, amelyben többek között azt kéri, hogy vegyék le a Rádió 1 weboldaláról az érintett műsort tartalmazó felvételt - fedezte fel a Blikk.

Bajdik Péter levelét, amely a kamara weboldalán is megtalálható, változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Sebestyén Balázs!

Tisztelt Rákóczi Ferenc!

Tisztelt Vadon János!

Az Országos Magyar Vadászkamara – mint a vadászok országos érdekképviseleti és köztestületi szervezete – képviseletében keresem meg Önöket. Műsoruk rendszeres hallgatójaként megdöbbenve vettem tudomásul, hogy 2018. november 22-ei adásukban főként Sebestyén Balázs miként nyilatkozott a vadászatról és a magyar vadásztársadalomról.

Szeretném röviden és pontosan idézni, hogy mik is hangzottak el:

• „Vakok ezek a vadászok vagy megint részegek voltak?”

• „Az alkoholtól a szürke hályog már ráereszkedett a szemére. Miért nem őt lövik le, milyen jó lenne…”

• „A hatalmukat fitogtató, kisebbségi komplexussal rendelkező, egyébként a fegyverben, az erőszakban igen hívő, kisebbségi komplexussal rendelkező, péniszhosszabbító emberek mennek vadásznak, tisztelet a nagyon kevés kivételnek.”

• „Istent játszanak és közben alkoholisták.”

• „Nem tudom sajnálni, még azt sem, amikor az egyik lelövi a másikat. Olyan seggek, komolyan mondom. Isznak, tivornyáznak, részegek.”

• „8 éves gyerek infantilis szintjén vannak. Idióta, ostoba vadászok.”

Kedves Balázs!

A fentebb elhangzott állítások, vélemények kár is szót ejteni róla, bizony általánosítások. Meglehet, hogy jogilag és saját megítélése szerint nem azok. Általánosításnak azonban azt nevezném, ha általánosságban sért, bánt meg valamely csoportot, közösséget. Márpedig a vadásztársadalom széles visszajelzése alapján ez történt. Bár tudjuk, hogy a legtöbbünket „seggnek” tartja és a saját szavaival: „az sem érdekli, hogy mit szólnak a vadászok”, mégis tennénk egy kísérletet, hogy műsoruk objektivitását vagy annak legalább a látszatát próbáljuk meg – ha lehet együtt gondolkodással – fenntartani.

A téma, melynek kapcsán a fentiek elhangzottak, egy fokozottan védett állat egyede, egy szürke farkas elpusztításának híre volt. A farkast a hírek szerint lelőtték, a tettest a Vadászkamara információi szerint még keresik. Szeretném tájékoztatni, hogy ennek fényében nincs arra bizonyíték, hogy a farkast egyáltalán vadász lőtte le, arra pedig végképp nincs, hogy jogszerű vadászati tevékenység során követte volna el valaki a cselekményt. Amennyiben ez mégis beigazolódna, a Vadászkamara az első szervezetek közé fog tartozni, mely az elkövető ellen súlyos büntetés kiszabását kezdeményezi, saját lehetőségein belül is megteszi a szükséges intézkedéseket és biztosíthatom, hogy a vadásztársadalom elhatárolódik a hasonló (bűn)cselekményektől. Szeretném felhívni a figyelmét egy hasonló esetre, mely 2014-ben Nógrád megyében egy barna medve illegális lelövéséhez kötődik, amikor is a vadászati hatóság és a vadászok bejelentésére derült fény az eseményre és az ő kezdeményezésükre indult eljárás az elkövetők ellen.

Kedves Műsorvezető Urak!

A magyar vadásztársadalom népes tábort mondhat magáénak: 2018-ban 64.741 ember vadászik hazánkban, mintegy háromezren ezt hivatásukként gyakorolják a mindennapjaikban. Ez azt jelenti, hogy Magyarország minden lakosát figyelembe véve, minden 151. ember vadászik, a 18. életévét betöltött lakosokra vetítve pedig minden 125. ember. Obszcén megjegyzéseit alapvetően sem tudom értelmezni, de különösen nem a vadásztársadalom 2626 fős táborára, hiszen ez a létszám a női vadászok létszáma.

Összességében tehát hazánkban közel 65.000 emberre (férfiakra és nőkre) lenne igaz az, ami a műsorban elhangzott, hiszen Balázs szavaival csak nagyon kevés kivétel van a fentiek alól.

A „kinyilatkoztatós”, „odamondós”, „keménykedős”, „majd én megmondom a tutis” állítások ebben az olvasatban rendkívül felháborítók és az egész vadásztársadalom nevében kikérjük magunknak. A magyar vadászok nem bűnözők, nem alkoholisták, nem kisebbségi komplexusból cselekszenek és nem játszanak Istent. Talán emlékeznek a magyar rádiózás történetében olyan műsorvezetőkre, akik magukat Isteneknek nevezték, sőt talán olyan rádiós műsorvezető is akad, aki magáról ezt el is hiszi. Mégsem gondolom, hogy az egyén megnyilvánulásai miatt kell egy közösséget (akár vallási, akár etnikai, akár szakmai közösséget) megítélni, mi több elhamarkodott módon el is ítélni vagy megbélyegezni.

Mint minden társadalmi, szakmai rétegben, így a vadászok táborában is van mindenféle ember, de ez nem ok, hogy mindenkit egy kalap alá vegyenek. Még szerencse, hogy a rádiós és televíziós műsorvezetésben vagy a celebek világában senki sem lóg ki a sorból, mindenkit azonos módon lehet mérni és megítélni az össztársadalmi erkölcsi mérce szerint.

Biztosíthatom, hogy a magyar vadásztársadalom döntő hányada nem „segg”, hanem a mindennapokban kötelességtudó, dolgozó, családapaként vagy anyaként otthon is helytálló hétköznapi ember, akik közül sokan az Ön/Önök hallgatói. A meghatározó többségük becsületes, visszahúzódó, a csendes magányt is kedvelő adófizető, a természet szerelmese, akik olykor csekély jövedelmükből is komoly összegeket áldoznak a fenntartható vadgazdálkodásra, hazánk természeti értékeinek fenntartására. Gondolom pontosan úgy, mint a legtöbb rádiós műsorvezető.

A vadásztársadalmon belül mélységes a felháborodás, melyet Balázs véleménynyilvánítása váltott ki. Természetesen lehet, hogy ez a cél: mondjunk valamilyen felháborítót, vonjuk magunkra a figyelmet és bátran bántsunk meg több tízezer embert, csak azért, mert valamiben különbözik az érdeklődésük, életformájuk a többi embertől. Az újságírók majd elcsámcsognak rajta egy darabig és a műsornak a negatív hír is hír. Kíváncsi lennék milyen lenne a nyilatkozat visszhangja, ha a fenti megállapítások nem egy szakmai vagy szabadidős tevékenység által tömörített közösség, hanem etnikai, nemi identitás vagy vallási alapon csoportosuló közösség tagjait érték volna.

Kikérjük magunknak azt a megállapítást is, hogy a magyar vadászokat alkoholistáknak, részegen duhajkodó idiótáknak állítja be a műsor. Felhívom a figyelmet arra, hogy vadászvizsgát tenni és fegyvert szerezni Magyarországon jogszabályokban rögzített keretek között lehet, hosszas, a KRESZ rendszeréhez hasonló elméleti és gyakorlati felkészülés, tanfolyam teljesítése és vizsga után. Vadászat során, akárcsak autóvezetés esetében is zéró tolerancia van az alkoholfogyasztásban, tehát Balázs által említett körülmények között sem autót vezetni, sem pedig vadászni nem lehet. Balázs kedveli a publikációkra, statisztikákra alapozott közléseket, ilyen volt például a Rádió1 reggeli műsorában a közelmúltban az is, amikor a női és férfi sofőröket hasonlították össze elsősorban Rákóczi Ferenccel. Akkor Balázs ragaszkodott a statisztikai módszereken nyugvó ténymegállapításokhoz.

Jelzésül álljon itt egy statisztika. A KSH adatai alapján 2018. január és szeptember között az ittas járművezetők 1022 közúti balesetet okoztak a magyar utakon. Sajnálatos módon vadászbalesetből is előfordul 1-2 eset éves szinten, de ennek vajmi kevés köze van az alkoholfogyasztáshoz, ténylegesen a szó szoros értelmében balesetekről beszélhetünk. Ne feledjük el, a Vadászkamara legóvatosabb becslése szerint vadászati tevékenység kapcsán évente 2 millió (!) lövést adnak le országosan a hazai vadászterületeken. Kedves Balázs! Biztos, hogy fenntarja azt az állítását, hogy nem sajnálja, amikor baleset történik és egy értékes emberi élet megszakad?

A rádióműsorukban – talán erre egyébként büszkék is – elég hangsúlyos szerepet szokott kapni az objektivitás, széleskörű tájékoztatás, figyelemfelhívás, nyilvánvalóan megfűszerezve a műsorvezetők személyes véleményével. Az objektivitásba vetett bizalmat messzemenően beárnyékolják a hasonló, igenis általánosító, becsületsértő és arcpirítóan goromba, rosszindulatú megjegyzések. Ezek elkerülésére szeretném felajánlani, hogy ha kétségek merülnek fel a jövőben a vadászatot, vadgazdálkodást érintő témákban, úgy kérem forduljanak a Vadászkamarához, állunk rendelkezésükre. Korábban is szerepelt a műsorukban kollégánk, forduljanak hozzánk bizalommal, ha kérdésük merül fel.

Ajánlom figyelmükbe a Hobo Blues Band Vadászat című albumának Prológusát, mely szerint a Vadászat alapelvei:

„A Vadászat a vadász számára egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, másrészt eszköz a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez. Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó ízlésre és tiszteletre nevel. Elvezet a természet és a hozzá tartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. A Vadászat megfelelő irányba tereli a vadász személyiségének alakulását. Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely nélkül a vadászat csupán az ösztönök gyarló megnyilvánulása volna.”

Hadd vállaljam én is az általánosítást: A magyar vadásztársadalmat jól ismerve a többségük ilyen ember. Azért vadásznak, mert a fenti idézet alapján dobban a szívük, egyek akarnak lenni a természettel és szeretnék megismerni azt. Szabálykövetően vadásznak a megengedett jogi környezetben és mindent megtesznek nemcsak a zsákmányszerzés, hanem a fenntartható gazdálkodás érdekében is. A magyar vadászok nem hülyék, nem alkoholisták, nincsenek komplexusaik, nem infantilisek, nem seggek, nem idióták.

A magyar vadászok pusztán csak vadászok. Vadgazdálkodási munkát végeznek; vadkárt hárítanak el; hozzájárulnak ahhoz, hogy vadhúst fogyaszthassunk; óvják, védik a természetet és annak erőforrásait; élőhelyet fejlesztenek és teremtenek; dolgoznak és küzdenek a biodiverzitás fenntartásáért, valamint együttműködnek számos civil és társadalmi szervezettel.

Kedves Műsorvezető Urak!

Fentiek alapján, kérem értékeljék át a vadászokról kialakult képet, lehetőségük szerint ismerjenek meg minket és az általánosításoktól mentesen, objektív képet alakítsanak ki rólunk először önmagukban, majd ezt követően a műsorukban is. Amennyiben ebben segíthetünk, állok rendelkezésükre. Nem bulvárosan, nem megmondósan, hanem szilárd hittel abban, hogy talán megismerhetik a vadászat valódi arcát és a magyar vadászokat. Higgyék el, köszönőviszonyban sincs a valósággal, amit rólunk gondolnak, mondanak és ez alapján a fenti műsor hiteltelen, sértő és már-már a közösség elleni izgatás, uszítás határait súrolta.

Erre tekintettel kérem, hogy a kritizált műsort szíveskedjenek a honlapjukról eltávolítani és a jövőben nagyobb figyelmet fordítani, az Önök számára is bizonyára fontos objektivitásra. Bocsánatkérésre – bár illendő lenne – nem szólítom fel Önöket, tartok Tőle sikertelen próbálkozás lenne és amennyiben nem őszinte, úgy szükség sincsen rá. Inkább ismételten felajánlom, hogy legközelebb szívesen segítünk, ha vadászati témával kerülnek szembe. Keressenek bizalommal.

Az előttünk álló Ünnepekre is tekintettel, a megbékélésbe vetett „idióta” bizalommal:

Bajdik Péter

az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára"


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk


SZTÁRVILÁG
Jákob Zoltánnak meg van a véleménye a Kőgazdag fiatalok szereplőiről: „Én egészen más utat választottam”
Ők nem beszélnek a luxusélet mögötti teljesítményről, ami természetesen nem az övék, hanem a szüleiké - mondta a milliárdos üzletember.

Link másolása

Jákob Zoltán is elmondta a véleményét a Kőgazdag fiatalok szereplőiről. Az ország 39. leggazdagabb emberét zavarja, ha egy szülő kirívóan elkényezteti a gyerekét.

Jákob bevallása szerint éppen csak belenézett a TV2-n futó realitybe, illetve pár szereplő bemutatkozó videóját látta.

„Nos, engem zavar, ha egy szülő ilyen kirívó módon kényezteti el a gyermekét. Én egészen más utat választottam és elnézve a lányaimat és a fiamat, jó döntést hoztam”

- mondta a milliárdos Ripostnak. Szerinte egy fiatal felnőtt, pláne kamasz még biztosan képtelen a helyén kezelni a valódi vagyont.

Jákob furcsának találja, amikor nagyon fiatal emberek mutatják, hogy milyen anyagi javak felett rendelkeznek.

„Ők persze többnyire nem beszélnek a luxusélet mögötti teljesítményről, ami természetesen nem az övék, hanem a szüleiké, akik minden bizonnyal rengeteget dolgoznak azért, hogy megteremtsék azt az életszínvonalat, amit a gyerkőceik is élveznek.”

Jákob elmondása szerint a kamaszlányai semmiben nem akarnak kitűnni a társaik közül, ha csak nem a tanulmányi eredményeikben, és sosem kértek semmilyen drága, márkás ruhát, vagy kiegészítőt.

„Meg is mondták, hogy nem akarnak az én elkényeztetett gyerekeimnek tűnni” - fogalmazott a milliárdos üzletember. A fia nála dolgozik, és végig járta a szamárlétrát annak ellenére, hogy szakirányú diplomát szerzett.

„A termelésen kezdett csomagolóként, majd volt eladó az egyik üzletemben is, mielőtt az irodába került a marketing csapat tagjaként. Négy éve dolgozott már a cégnél, amikor vezető beosztásba került.

Mindenért keményen megdolgozik és sosem kérte, hogy kivételezzek vele csak azért, mert a fiam”

- mondta Jákob, aki szerint a fia sokkal kritikusabb önmagával szemben, mint ő vele szemben.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

SZTÁRVILÁG
A Rovatból
Balogh Levente kifizette egy földrajztanár 1,5 millió forintos tartozását
A Cápák között legutóbbi adásában Balogh Levente elmondta, hogy nem értelmezhető üzletileg a vállalkozás, de azt vállalta, hogy kifizeti a tanár másfél milliós tartozását, és cserébe nem kér semmilyen részesedést.

Link másolása

Elindult a Cápák között új évada, amelynek legutóbbi adásában többek között Mándli Péter földrajztanárt ismerhették meg a nézők, aki egy olyan applikációval jött, amelynek célja, hogy rendhagyó módon tanítsa az embereket az aznapi dátumhoz köthető érdekes tényekkel.

A tanár 2016 nyarán kezdte el gyűjteni az információkat, és idén indította el webapplikációját, melyre összesen másfél millió forintot költött eddig. Ennek fejlesztéséhez további 5 milliót kért a befektetőktől, amiért cserébe 20 százalékos tulajdonrészt ajánlott fel a vállalkozásából.

"Az a dilemmám, hogy ebből akkora sztori nem tud kerekedni, ami a befektetőnek megtérülést hozna. Ha a befektető akar ebből először jóllakni, akkor az meg egy unfair helyzet, mert te leszel az, aki ezen dolgozik. És csak azért dolgozni, hogy ez megtérüljön, közben meg te vagy a tanár, aki értéket ad, és teremt valamit. Üzletileg ebbe én nem tudok befektetni, de közben meg veled a szívem"

– mondta Balogh Petya, majd kiszállt a földrajztanár által kínált üzletből.

Végül Balogh Levente is megerősítette, hogy számára sem értelmezhető üzletileg a vállalkozás, de azt vállalta, hogy kifizeti a tanár másfél milliós tartozását, és cserébe nem kér semmilyen részesedést.


Link másolása
KÖVESS MINKET:


SZTÁRVILÁG
Szilágyi Liliána ledobta a melltartót, szexi fotókon mutatta meg hibátlan testét
Egy szexi, hálós ruhában és magassarkúban fotózták az egykori úszónőt.

Link másolása

Merész fotókkal rukkolt elő az Instagramon Szilágyi Liliána.

A volt úszónő 2022-ben állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy apja - aki korábban az edzője is volt - zaklatta és bántalmazta őt és az édesanyját is. A vallomásában Szilágyi Liliána azt is elmondta, hogy szerinte az apja már akkor is verte az édesanyját, amikor ő terhes volt vele. Az ügy kirobbanása után Szilágyi Zoltán becsületsértés miatt perelte be a lányát.

Tavasszal a Mindenségit! című podcast adásban Liliána azt mondta, hogy

nem haragszik az apjára, „nem magától lett olyan, amilyen, neki sem volt könnyű gyerekkora”.

Az egykori sportoló egy ideje már nem nyilatkozott, a közösségi oldalán azonban rendszeresen bejelentkezik. Divatfotókat már korábban is posztolt, legutóbb azonban egy egészen merész szettben mutatta meg magát. Liliána ugyanis egy hálós ruhában, melltartó nélkül, magassarkúban pózol a közzétett képeken.

(Forrás: Blikk)

Link másolása
KÖVESS MINKET:


SZTÁRVILÁG
A Rovatból
Győzike egy piros öltönyben szurkolta végig a Fradi-meccset
Nemcsak az énekes volt ott csütörtök este a Groupama Arénában, más celebek is élőben szurkoltak a Fradinak.

Link másolása

Hátrányból fordítva 3-1-es hazai győzelemmel rajtolt a szerb Cukaricki ellen a labdarúgó Konferencia-liga csütörtöki nyitófordulójában a Ferencváros. A zöld-fehérek a budapesti Groupama Arénában léptek pályára, a meccsre pedig úgy tűnik, a hazai celebek is kíváncsiak voltak.

Ott volt például Gáspár Győző feleségével, Beával és lányával, Evelinnel. Az énekes azonban mintha kicsit túltolta volna az öltözködést, és

egy piros öltönyben szurkolta végig a mérkőzést.

Ezt pedig a kommentelők is kiszúrták, ahogy egyikük írta: „Azért egy zöld póló nem ártott volna”.

Azonban nem csak Győzikét, hanem rajta kívül más celebeket is érdekelt a csütörtök esti meccs. Nem hagyta ki Krausz Gábor sem, aki Wolf Andrással együtt örülhetett a Fradi győzelmének.

Dobó Ági a családjával együtt ment ki a meccsre. Bár saját bevallása szerint nem ért a focihoz, szerinte „a hangulat, a kollektív szurkolás, a katartikus gólöröm elég addiktív”. Gelencsér Tímea pedig egy 24 óráig elérhető Instagram-posztban örült a 3-1-es győzelemnek.

(Forrás: 24.hu)


Link másolása
KÖVESS MINKET: