SZEMPONT
A Rovatból

„Orbán tulajdonképpen megmondta, hogy kilépünk az Európai Unióból” – Bojár Gábor a miniszterelnök stratégiájáról

A Graphisoft alapítója szerint a miniszterelnök szavaiból ilyen szándék következik, ami tragédia lenne. Bojár Gábor azt mondja, Magyarország számára az egyetlen védelem, ha egy tömb tagjai vagyunk.
Fischer Gábor - szmo.hu
2023. január 23.


Link másolása

Regionális középhatalommá tenné Magyarországot és kimaradna a blokkosodásból - többek közt erről beszélt Orbán Viktor a Széll Kálmán Alapítvány karácsonyi vacsoráján, zárt körben. Az ott elhangzottakat politikai igazgatója foglalta össze a Mandineren. A miniszterelnök sajtófőnökét később az RTL megkérdezte, a blokkon kívüliség a NATO-ból és az Európai Unióból való kilépésre utal-e, de Havasi Bertalan szerint már a kérdés is abszurd és rosszindulatú, Magyarország a NATO és az EU elkötelezett tagja. Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója és korábbi tulajdonosa, illetve az Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítója szerint azonban nagyon is egyértelműek voltak a miniszterelnök szavai, és őt nem is érték váratlanul az elhangzottak.

– Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországból regionális középhatalom lehet. Mekkora erre az esély?

– Nem vagyok se külpolitikai, se katonai szakértő, tehát nem tudom, mekkorának kell lenni ahhoz, hogy regionális középhatalom legyünk. Attól függ, mekkorára vesszük a régiót, ha Lengyelország már kívül van, akkor a többivel egy nagyságrendben vagyunk nagyjából, bár Románia akkor is nagyobb nálunk. Nem tudom, mire gondolt Orbán Viktor, de engem a gondolatainak nem ez a része fogott meg. 2016-ban a HVG-ben jelent meg egy cikkem „Brexit után Huxit” címmel, amelyben azt a meggyőződésemet fejeztem ki, hogy Orbán kivezeti az országot az Európai Unióból. Talán én és akkor használtam először a Huxit kifejezést, persze ha más már használta, nem ragaszkodom az elsőséghez. Szóval akkor rengetegen vitatkoztak ezen, sőt mindenki, szinte egyedül voltam, aki akkor ezt komolyan gondolta. Na most ebben a mostani kiszivárogtatott beszédben

Orbán tulajdonképpen megmondta, hogy kilépünk az Európai Unióból. Ezeket a szavakat nem használta, de egy ezzel értelmileg teljesen azonos mondatot mondott.

Azt mondta, a világ arra halad, hogy tömbösödik. Ez nem friss információ, hiszen tömbösödés elég régen van. De most azt mondta, nekünk ki kell maradni a tömbökből. Úgy tudom, hogy az Európai Unió az egy tömb. A NATO az egy tömb. Ezeknek mi részei vagyunk. Ha Orbán azt mondja, hogy nekünk a tömbökből ki kell maradni, akkor azt jelenti, hogy ezekből ki kell lépni, ami az ország számára tragédia lenne. És ezzel sajnos én beigazolódva látom azt, amit hét éve vészmadárként jósolok, hogy az ő egész mentalitásának nem felel meg, hogy benne legyünk az Európai Unióban. Azért, mert az ő egyénisége nem tűri el azt, hogy főnöke legyen. És hogyha mi az Európai Uniónak tagjai vagyunk, akkor bizonyos értelemben ott van főnök, mert nem dönthet el egyedül azt, amit akar. A döntések egy részét közösen gyakoroljuk, tehát a szuverenitásunk egy részéről lemondunk. Így működik az Európai Unió. Mindenki azt mondta, hogy onnan kapjuk a pénzt, ezért Orbán nem lép ki. Erre én kezdettől fogva azt mondtam, hogy

Orbán számára a hatalmának a korlátlansága az sokkal fontosabb, mint a pénz. A pénz az nála nem cél, hanem eszköz a hatalom érdekében. És ha ezért az eszközért cserébe a hatalomnak egy jelentős korlátozását kell vállalni, akkor le tud mondani az eszközről.

Meg is mondta ebben a kiszivárogtatott beszédben, hogy miért. Azért, mert ha egy tömb részei vagyunk, akkor annak csak a perifériája vagyunk. Ő így fogalmazott, hogy periféria, én meg úgy fogalmaznék, hogy ott nem mi vagyunk a legnagyobbak. Én persze egy gazdag és prosperáló, a nyugati értékrendemmel hasonló értékeket valló tömbnek még kisebb társaként is szívesebben vagyok tagja, mint valami tőlem idegen világban kakas a szemétdombon. Üzleti hasonlattal élve inkább vagyok kisrészvényes egy jó üzletben, mint nagyrészvényes egy rosszban.

– Ezzel a fajta tömbönkívüliséggel eddig jobbára gazdag államok próbálkoztak, például Svájc. Ráadásul ők is úgy vannak tömbön kívül, hogy igazából nincsenek kint.

– Nincsenek kint.

– De papírforma szerint igen.

– Ha papíron semlegesek is, de gyakorlatilag ezer szállal függnek a nyugati világtól. Bár katonailag tényleg kívül vannak, mert Svájc a NATO-nak nem része.

– De ha ránézünk a térképre, láthatjuk miért nincs is szüksége arra Svájcnak.

– Igen. Olyan hegyes vidéken, mint Svájc, valószínűleg meg tudja magát védeni. Másrészt senkinek sem fáj rá a foga. Tehát megengedheti magának, hogy egy katonai tömbön valóban kívül legyen.

Magyarországnak azonban a katonai szövetségre is szüksége van, mert Trianon óta egy nagyon-nagyon könnyen lerohanható országgá váltunk.

Sík vidék, védhetetlen. Továbbá felvonulási területként mindkét oldalnak fontos lehetünk egy kelet-nyugati konfliktusban, ahogyan ezt számtalanszor "élvezhettük" történelmünk során. Na most, ezért számunkra az egyetlen védelem, ha egy tömbnek tagjai vagyunk. És ha választani lehet – a sors ritka ajándékaként 30 éve szabadon választhattunk – akkor én inkább a NATO-t választanám.

– Mi lehet a baj azzal a tömbbel, amit a NATO képvisel?

– Talán ha összekapcsoljuk a beszéd másik részével, ami a regionális középhatalmi státusról szól, megértjük.

– Mármint?

– Simán elképzelhetőnek tartok revizionista igényeket, amit eddig nem mondtak ki, de valahol a mélyben ott lehettek. Tehát egy jelentős irredentizmus is lehet emögött. És ez a NATO-n belül nem működhet, hiszen

a NATO a II. világháború után kialakult európai határokat szentnek és sérthetetlennek tekinti.

Államszövetségek bomlottak fel, de határrevízió NATO egyetértéssel nem történt, ezért sem tehet most mást a NATO, mint hogy Ukrajna területi sérthetetlenségét támogatja, még ha etnikai és történelmi szempontok esetleg mást indokolnának. Lehet, hogy Orbán ezt nem szereti.

– Ön szerint a miniszterelnöknek a pénz nem cél, hanem eszköz. És erről az eszközről a hatalom érdekében le tud mondani. De a hatalom fenntartásához is pénz kell. Ha az eddigi cáfolatok ellenére esetleg kilépnénk az unióból, ezt hogyan finanszírozná?

– A népnek a száját be tudja tömni ideológiával is, olyannal, amire hallgatnak, amivel tényleg meg tudja az embereket fogni, és persze alamizsnával is, sokáig. Annyit azért ez az ország uniós pénzek nélkül is meg tud termelni, amivel Orbán be tudja fogni azok száját, akiknek ha nem lenne vesztenivalójuk, lázadnának. De ha egy nagy életszínvonal visszaesés nyomán mégis lenne valamiféle lázadás, azt hiszem, hogy a mai – hogy is mondjam – fejlett technológiai rendfenntartó eszközök birtokában egy jól képzett, jól megfizetett de viszonylag kis csapattal rendet lehet tartani. Tehát a lázadást le lehet törni viszonylag kis költséggel is.

– Ugyanakkor egy kilépést nem lehet egyik napról a másikra végigcsinálni.

– Jó, jó, ezt szokták mondani, hogy a briteknek is nagyon nehezen sikerült, de nekünk sokkal könnyebb dolgunk lesz.

– Miért?

– Ránk az Uniónak nincs szüksége, sőt, nyűg vagyunk a nyakukon. A britekre lett volna szüksége, hiszen az egy atomhatalom, azonban ránk nincs szüksége se katonailag, se gazdaságilag. Továbbá a briteknél a legnagyobb probléma, amit mai napig sem tudtak megoldani, az az Írország és Észak-Írország közötti határ átjárhatósága. Nekünk ilyen problémánk nincs.

– Ha szorosan vesszük, akkor mondhatjuk, hogy van. A szomszédos magyarlakta területek. Amikor az Európai Unió tagjai lettünk, akkor volt egy olyan vízió is, hogy légiesül a határ, útlevél nélkül utazhatunk megint Kassáig, Kolozsvárig.

– Hát elképzelhetőnek tartom, hogy az a lázálom is létezik, miszerint ez a határ egy kicsit - vagy nagyon is - arrébb tolható.

– Nagyon jól tudjuk, hogy ennek nincsen katonai realitása.

– Nincsen katonai realitása, de Orbán bízhat benne, hogy helyzet alakulhat úgy, hogy lesz.

Az európai határok sérthetetlenségének elvét most próbáljuk Ukrajnában megvédeni. És amögött, hogy Orbán nem áll ki határozottan Ukrajna mellett, hanem Oroszország felé kacsintgat, ez is állhat.

Azt mondja, hogy a béke mellett vagyunk. De a béke most azt jelentené, hogy a jelenleg megszállt ukrán területek frontvonalaiból de facto határok lesznek. Ezért nem mennek ebbe bele az ukránok. Ha ezt Oroszország elérné, netán béketárgyalásokkal, akkor megszűnik az európai határok szentségébe vetett hit.

– Ebből még nem következik az, hogy Orbán Viktor nekiinduljon annak az Ukrajnának, amit éppen most fegyvereztek fel, állig.

– Emlékszem arra, hogy amikor boldogult Antall József aláírta a magyar-ukrán államszerződést, akkor a szélsőjobb azzal támadta, hogy Antall valószínűleg el se olvasta, hogy mit írt alá. Mert az, amit aláírt, abból az következik, hogy amennyiben úgy alakulnának a dolgok, hogy az oroszok tálcán kínálnák nekünk vissza Kárpátalját, akkor azt nekünk vissza kellene utasítanunk. Ezt mondta a szélsőjobb már akkor. 92-ről beszélek. És ez azért most visszaköszön, pedig ez most már több, mint 30 éve volt. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy a szélsőjobb lelke mélyén az az álom, hogy a frissen függetlenné vált Ukrajnából visszakaphatunk területeket, több mint harminc éve él.

– Ön évek óta hevesen kritizálja Orbán Viktor politikáját. Mi az, amit a mostani rendszer legnagyobb hibájának tart?

– Orbán Viktor három fő bűnét fel tudnám sorolni. Azt szokták mondani, hogy a bűnök közül az a nagyobb bűn, amit nehezebb kijavítani. Az első az, amiről ez az interjú elsősorban szól, hogy ezt az országot, ami mindig egy nyugati orientáltságra vágyott, átfordította Kelet felé. Ezt meg lehet talán még fordítani egyszer. Ennél eggyel nagyobb bűnnek tartom, hogy az ébredező demokratikus tudatunkat lerombolja. Kezdte megtanulni az ország, mi a demokrácia, mire valók a független intézmények, mit jelent a fékek és ellensúlyok rendszere, röviden miért jó, ha a hatalom nem korlátlan. Mert így kisebb a hibás döntések valószínűsége. A korlátlan hatalom könnyebben követ el hibát, lásd Ukrajna lerohanása. Mi sok száz év alatt azt szoktuk meg, hogy főnök hatalma korlátlan, ha akarsz valamit, nála kell lobbizni. Orbán most újra erre tanít minket. Nagy bűn, ezt is nehéz kijavítani

De egy olyan bűnt is elkövetett és elkövet, amit nagyon-nagyon nehéz kijavítani. És ez az oktatás tudatos lerombolása.

Mert ennek az országnak, Magyarországnak nagyon erős oktatási hagyományai voltak. Ezt pusztulni hagyni egy kicsit olyan, mintha mondjuk a franciák hagynák kipusztulni Bordeaux-i és a burgundiai szőlőket. Még annál is rosszabb! A huszonegyedik században, amikor tudásalapú gazdaságról és tudásalapú társdalamról beszélünk, az oktatás óriási érték, nagyobb talán, mint a civilizáció történelme során bármikor volt. Ezt az értéket rombolja most szét Orbán Viktor. És csak azért, mert minél műveletlenebbek az emberek, annál könnyebb befolyásolni őket.

– Pedig Orbán Viktor évekkel ezelőtt még Szingapúrt hozta fel példaként, ahol azért elég jó az oktatás.

– Akkor még talán nem végezték el azokat a felméréseket, melyek megmutatták, hogy a Fidesz támogatottsága a legalacsonyabban képzettek között a legerősebb, és diplomások között a leggyengébb. Azóta megmérték, úgyhogy levonta belőle a következtetést. Miért igazán tragédia ez a döntés? Egyrészt azért, mert megerősíti a hatalmát. De nem ez a fő baj, mert az alakulhat úgy, hogy mégsem lesz olyan erős. Hanem azért, mert nehezen, és nagyon-nagyon sokáig fog tartani ennek a kijavítása, még azután is sokáig, ha már Orbán Viktor megbukott. Az emberek tudatát megváltoztatni nagyon nehéz.

És ma beleivódik az emberek tudatába, a mai fiatalok tudatába, hogy tanárnak elmenni nem szabad, mert akkor éhen halsz, és leköpnek.

Mikor fog majd újra kialakulni egy olyan köztudat, hogy tanárnak lenni dicsőség? Mikor fogják a szülők a legtehetségesebb gyerekeiknek azt mondani, hogy menj el tanárnak, mert akkor megbecsült ember leszel? Ehhez nagyon sok idő kell.

– De vajon miért nem látják az oktatás fontosságát?

– Amikor Navracsics Tiborhoz került az oktatás az Európai Bizottságban, egy zártkörű beszélgetésen megkérdeztük tőle, hogy miért nem kap nagyobb szerepet Magyarországon az oktatás? Akkor azt mondta, hogy azt kell megértenünk, hogy a demokrácia úgy működik és ezen nem tudunk változtatni, hogy egy kormánynak, kormányzó pártnak az a prioritás, hogy a következő választást megnyerje. Viszont az oktatásba fektetett pénznek négy év alatt nem látszik a hatása. Tehát ezért szorul mindig háttérbe. Erre azt tudnám mondani, hogy ez nagyon logikus magyarázat, főleg ha azt gondolja, hogy itt még demokrácia van. De hát azért Finnországban is demokrácia van, és még mondhatnék néhány olyan országot, ahol demokrácia van, de az oktatásba mégis rengeteg pénzt tesznek!

– Erre van egy mechanizmus, amikor ezt kiemelik a pártok versengéséből, és kötnek erre egy paktumot. Ezt egy pár országban megcsinálták.

– Mert olyan pártok állnak egymással szemben, amiben egy dolog közös, hogy az országnak jót akarnak. Csak legfeljebb másképp képzelik el azt a jót, de ami egyértelműen jó az országnak, azt meg tudják együtt csinálni.

– Ha valóra válna az, ami Ön szerint Orbán Viktor stratégiájából következik, és komolyan felmerülne, hogy Magyarország kilép az Unióból, eljöhet az a pont, amikor úgy érezné, menni kell, hogy nincs tovább?

– Az én szüleim és nagyszüleim nem érezték meg, hogy mikor kellett volna elmenekülniük. Én remélem, hogy meg fogom érezni, ha kell. Ez a hazám, és amíg nem muszáj, nem szeretnék elmenekülni.

Attól, hogy nincs demokrácia, és hogy nem a Nyugathoz közeledünk, attól nagyon rosszul érzem magam, de elmenekülni még nem fogok.

Mert ez az ország az enyém. Persze ha az életemet veszély fenyegetné, akkor el kell menekülni. Hős nem vagyok.

– Egy bőrönddel akár?

– Az az igazság, hogy nem egy bőrönddel, mert van egy szép házam Franciaországban, amit nyaralónak használok, adott esetben oda tudok menekülni. A lányom és az unokáim New Yorkban élnek, oda is tudok menekülni. De amíg nem muszáj, addig szeretnék itt maradni. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy miért nem élek Franciaországban? Hiszen ott van egy gyönyörű házam, csodálatos az idő, megengedhetném magamnak, hogy ott éljek. Akkor éppen François Hollande volt a francia köztársasági elnök, aki egy nagy marha volt, ezt azért lehetett látni. Azt mondtam, hogy azért nem, mert az az ország nem az enyém. Nagyon jól érzem magam, de ott én örökké vendég leszek. És én François Hollande-ra soha nem fogok tudni annyira haragudni, mint Orbán Viktorra, mert Hollande nem az enyém. Sok minden más mellett az a harag is hiányozna, amit Orbán Viktor ellen érzek. Mert ő az enyém is. És hogy enyémnek érezzem a miniszterelnököt, az bizony hiányozna. Még akkor is, ha olyan, mint Orbán Viktor.

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk


SZEMPONT
A Rovatból
„Torkom szakadtából üvöltöttem és zokogtam, miközben felszínre tört minden gyerekkori traumám”
Daróczi Szilárd nemrég tisztító ceremónián vett részt egy balinéz gyógyítónál. Részletesen elmesélte, mit élt át, valamint azt is, kinek való egy ilyen program és kinek nem.
Láng Dávid - szmo.hu
2023. március 23.


Link másolása

Bali egyfajta egzotikus földi paradicsomként él a legtöbb ember fejében. Daróczi Szilárd 5 éve kezdett utazásokat szervezni az Indonéziához tartozó szigetre elsősorban magyaroknak, hogy minél többen megismerhessék annak igazi arcát.

Vendégeinek lehetőségük van részt venni egy különleges tisztító szertartáson is, aminek keretében segítséget kapnak régóta elnyomott traumáik feldolgozásához. Szilárd néhány hete maga is átélte a ceremóniát, amely óriási hatással volt rá.

Ennek apropóján beszélgettünk vele.

– Hogyan kerültél Balira?

– Egy barátom javasolta 2017-ben, hogy mi lenne, ha ketten kiköltöznénk és elkezdenénk utakat szervezni. Ő nem sokkal ezelőtt járt ott először, és azonnal beleszeretett. Leültünk beszélgetni és elhatároztuk, hogy fél éven belül belevágunk. Ekkoriban én az MTVA-nál dolgoztam, de már erősen a kiégés szélén voltam, szóval 2018 elején kértem fél év fizetés nélküli szabadságot. A terv az volt, hogy megnézzük, milyen az élet Balin, és ha megtetszik, akkor maradok, ha viszont mégse, fél év után hazajövök folytatni a korábbi munkámat.

A főnökeim először megadták a fizetés nélküli szabadságot, egy újbóli egyeztetésen viszont már azt közölték, hogy mégse fog menni a dolog: vagy maradok, vagy felmondok, fél évre elengedni nem tudnak. A felmondást választottam, és eredeti szándékommal ellentétben az albérletemet se fizettem tovább, szóval gyakorlatilag minden szálat elvarrtam. 2018 márciusában érkeztünk meg Balira, első körben 9 hónapot maradtunk, ami alatt bejártuk az egész szigetet és környékét. Ezután következett két év kétlaki élet, néhány hónap Balin, majd néhány hónap Londonban, ahol korábban szintén dolgoztam. Utóbbira azért volt szükség, mert ekkor még nem volt annyi vendégünk, ami kitermelte a költségeinket, az angliai munkával viszont jól lehetett keresni.

A Covid kitörésekor is épp Balin voltunk, de az utolsó csoportunkat már le kellett mondanunk. Visszaköltöztem Londonba, próbáltam munkát keresni, ami nem volt könnyű, de végül sikerült. Tavaly februárban tértem vissza Balira, már egyedül, és kezdtem el újraépíteni a vállalkozást. Szerencsére alig több, mint fél év alatt sikerült eljutni oda, hogy egyedül már nem győzöm a feladatokat, szóval épp bővülés előtt áll a cég.

– Milyen utazók fordulnak hozzád?

– Főleg magyarokkal dolgozom, mivel ebben láttam piaci rést: Magyarországon egy jelentős réteg továbbra sem beszél idegen nyelveket, vagy ha mégis, sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat, ha ott helyben a saját nyelvükön kapnak tájékoztatást és van egy idegenvezetőjük, akihez bármilyen kérdéssel fordulhatnak. Ettől függetlenül szeretnék nyitni Anglia, Németország és más európai piacok felé is.

– Nem érzed úgy, hogy te is hozzájárulsz a sziget elturistásodásához azzal, hogy csoportokat viszel oda?

– Én elsősorban nem a mindenki által ismert és látogatott látványosságokhoz szeretném elvinni a vendégeimet, hanem ha rajtam múlik, a sziget valódi arcát, a balinézek mindennapjait mutatom meg nekik.

Az itteni emberek az anyagi javaktól függetlenül is teljes életet élnek, egyáltalán nem ettől függ a boldogságuk. A vágyam, hogy át tudjak adni valamennyit ebből a szemléletből, amit aztán haza is visznek magukkal és ideális esetben beépíthetik a saját életükbe.

Sajnos sokaknak elég nehéz ezt lenyomni a torkán, de szerencsére mindig vannak nyitottabbak, akik a tömegturizmus célpontjai helyett inkább erre vevők.

– Önismerettel mikor kezdtél foglalkozni?

– Komolyabban a Covid alatt. Ekkoriban kezdtem el napi két meditáció mellett pszichológushoz is járni, és a terápia végére tudatosult bennem, mit is akarok valójában az élettől. Korábban is gondolkodtam ezen, amikor kint voltam Balin, de akkor valahogy nem voltam még készen arra, hogy átlássam, mi mindent lehet kihozni egy ilyen helyzetből. Itt rengeteg olyan kezelésben, rituális élményben lehet az embernek része, ami mind hozzájárul az önismerethez. Úgy érzem, mostanra már elég magas szintre sikerült eljutnom, ha összehasonlítom a jelenlegi énemet a 2-3 évvel ezelőttivel, teljesen más a kettő.

– Elég sokan csinálják manapság az ilyesmit divatból. Hogyan lehet kiszűrni ezeket az embereket a jelentkezők közül?

– Ha valaki ír nekem, hogy érdekli a dolog, először elmesélem neki, én mit éltem át. Mindig hangsúlyozom, hogy ezek a saját élményeim, egy olyan emberé, aki borzasztóan nyitott ezekre a dolgokra. De nagyon fontos, hogy senkinek ne legyenek előzetes elvárásai, mert úgysem azt fogja kapni. Ez általánosságban is igaz Balira: a többség azt képzeli, hogy mindenhol csend van, biciklivel járnak az emberek, egymást érik a pálmafák. A valóságban azonban nagyon kevés már az ilyen hely.

A balinéz kezeléssel hasonló a helyzet: nem szabad úgy nekimenni, hogy majd ettől megváltozik az életed, mert szinte biztosan csalódni fogsz. Ez egy olyan program, amit könnyű eladni, de én pont az őszinteséggel próbálom kiszűrni azokat az embereket, akik csodát várnak tőle.

Az én olvasatomban arról van szó, hogy kapsz egy élményt, amit vagy be tudsz fogadni, vagy nem, és az is simán előfordulhat, hogy semmilyen hatása nem lesz. Jellemzően az szokott előfordulni, hogy valaki vagy belemagyaráz dolgokat, amelyek talán nem is történtek meg, vagy jó magyar szokás szerint elkezd panaszkodni, hogy nem érzett semmit, kár volt ezért ennyi pénzt kiadni. Az ilyeneket kiszűrni szinte lehetetlen, de amikor beszélgetek a vendégekkel, azért próbálok puhatolózni az elvárásaikkal kapcsolatban. Lebeszélni nyilván senkit nem tudok róla, de felhívom a figyelmüket a fentiekre.

– Hogyan találtál rá a gyógyítóra?

– Egy kint élő magyar lánnyal, Daniellával közösen kezdtünk önismereti, lélekgyógyító elvonulásokat szervezni Balira, ezért többeket felkerestünk, hogy a legjobb, leghitelesebb emberhez tudjuk elvinni a vendégeinket. Sajnos jellemző, hogy az Ízek, imák, szerelmek óta Balin mindenki gyógyító, vagy legalábbis annak mondja magát. Egy teljes iparág épült erre, és nagyon kevesen vannak, akik tényleg hitelesek tudtak maradni. A pénz nagyon meg tudja változtatni az embert, még akkor is, ha egyébként rendelkezik a megfelelő szaktudással.

Akinek profi honlapja van foglalórendszerrel, Instagram- és Facebook-oldallal, ott minimum gyanakodni kell rá, hogy inkább a bevételszerzésről szól számára a dolog, mint a valódi segítségnyújtásról.

A fentiek szellemében végigjártunk jó néhány gyógyítót helyiek ajánlásait követve, és ő volt az, akinél mindketten azt éreztük, hogy valami olyasmit kaptunk, amit korábban még nem.

– Mi történt pontosan?

– Az elején elmondta, milyennek látja az életünket, milyen állapotban vagyunk és mire kell odafigyelnünk. Aki már járt látónál, tenyér- vagy kártyajósnál, tudhatja, hogy megvannak azok a frázisok, amelyek mindig elhangzanak, mert szinte mindenki magára tudja venni.

Itt azonban nagyon meghatározó volt számunkra, hogy az egész mindössze 5-6 percig tartott, és általánosságok helyett teljesen személyre szabott jellemzést adott rólunk.

Nekem például azt mondta, hogy a személyiségemből adódóan mindenkinek segíteni akarok, de vannak olyan munkatársaim, akik ezt kihasználják és visszaélnek a jóindulatommal. Ez eléggé betalált, főleg annak fényében, hogy semmit nem kérdezett előtte.

Utána felöltöztettek sarongba (ez egy tradicionális helyi ruhadarab), majd a kert hátsó részébe vittek. Leültettek a földre, ahol egy virágszirmokkal teli kádba folyt a víz. A gyógyító és segédje balinéz mantrákat énekeltek, ez volt tulajdonképpen a ráhangolás, majd elkezdtek locsolni a virágos vízzel. Azt gondolná az ember, hogy mivel ez hideg víz volt, fáztam és reszkettem tőle, de a valóság egészen más volt: amikor locsolt, azt éreztem, mintha felfelé jönne valami a torkomba a hasamból. Az egész ahhoz hasonlított, mint amikor készülsz a sírásra, vagy azt érzed, hogy valaminek ki kell jönnie. Utána elkezdte a hátamat és a gerincemet masszírozni, ami olyan érzés volt, mintha direkt azt akarná, hogy kijöjjön belőlem valami. Ezután kicsit drasztikusabban a hasamat kezdte nyomni, miközben azt mondta, nyugodtan dőljek a segítője karjába, és kiabáljak, amennyire csak tudok, mert ezáltal fognak kijönni a traumák.

Így is lett: torkom szakadtából üvöltöttem, majd zokogni is elkezdtem. Én nem voltam teljesen a tudatomnál, de Daniella utólag elmondta, hogy a gyógyító közben azokat a negatív dolgokat sorolta fel, amelyeket gyerekkoromban átéltem. Ezek szóba se kerültek korábban a jóslás résznél, teljesen magától említett mindent.

Azt mondta, minden egyes üvöltéssel ezeket a traumákat és gyerekkori sérelmeket dolgozom fel, ha kijönnek, akkor többé nem fognak nyomasztani. Közben folyamatosan ölelt, simogatott és bátorított, hogy ráérünk, ne hagyjam abba, addig sírjak, amíg ki nem jött minden.

Ez a rész 10-15 percig tartott, utána átsétáltunk a családi szentélyhez, ahol egy tradicionális balinéz imádság hangzott el, volt hozzá felajánlás-kosár is gyümölcsökkel, süteményekkel, banánlevélbe csomagolt rizzsel és hasonló dolgokkal. Közben ötször kellett imádkozni, az első és ötödik alkalommal üres kézzel, a második-harmadik-negyedik alkalommal pedig virágot helyeztünk az ujjaink közé, az imádság után pedig a fülünk mögé tettük. Végül jött a gyógyító, és megkínált bennünket nyers rizzsel, amit a homlokunkra és a torkunkra tett. Előbbinek az volt a célja, hogy megtisztítsa a gondolatainkat, az utóbbinak pedig az, hogy a kimondott szavaink mind a tiszta szívünkből jöjjenek.

– Mit érzel azóta, megváltozott valamiben az életed?

– Közvetlenül utána megkönnyebbültséget éreztem, ami egyébként más korábbi, kint megélt terápiák után is jellemző volt. Azóta pedig egyre biztosabb vagyok benne, hogy foglalkoznom kell azokkal a traumákkal, amelyekről szó esett a kezelésen: nem intézhetem el annyival a dolgot, hogy megéltem, feldolgoztam és túl is vagyok rajta. Ha már át kellett élnem a kirekesztettséget, muszáj segítenem másoknak is abban, hogyan küzdjenek ellene. Daniellával elkezdtünk beszélgetni a témáról, ennek nyomán hoztunk létre egy saját kimonómárkát, aminek az üzenete pontosan az, hogy aki felveszi, önmaga lehet: úgy csodálatos, ahogy van, nem kell megjátszania magát. A bevétel egy részével olyan magyarországi szervezeteket fogunk támogatni, amelyek a kirekesztés ellen küzdenek.

Az utóbbi fél évben nagyon sok szabadidőmet töltöttem azzal, hogy rászoruló családoknak vittünk adományokat. Nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy egy-egy ilyen alkalom után rendszeresen fellendült az üzletem, például bejött több nagy értékű foglalás. Nyilván nem ezért segít az ember, de ettől még tényleg lehet valami abban, hogy oda-vissza működik a dolog.

– Ki az, akinek ajánlanád, hogy részt vegyen a kezelésen, és kinek nem?

– Azoknak ajánlom, akik úgy érzik, hogy szeretnének átélni egy különleges élményt, amit korábban soha, viszont el tudják engedni az elvárásaikat azzal kapcsolatban, hogy valami óriási dolog fog történni. Akik nyitottak spirituálisan, és nem azonnal várnak csodát, inkább hosszabb távon szeretnének belőle meríteni.

Link másolása
KÖVESS MINKET:

SZEMPONT
A Rovatból
Raskó György: „A kormány nem fog lemondani az inflációról, mert az neki kényelmes és előnyös”
Raskó György szerint Orbán Viktor az inflációs áfából pótolja a kieső uniós pénzeket, ebből osztogat, ebből szilárdítja meg a hatalmát. Miközben ennyire inkompetens ellenzéke egyetlen egy európai országnak sincs.
Fischer Gábor - szmo.hu
2023. február 28.


Link másolása

Az éves infláció januárban a KSH szerint 25,7 százalék volt, az élelmiszerinfláció ennél jócskán magasabb szinten áll.

Raskó György agrárközgazdász rendszeresen járja az élelmiszerboltokat, a termelői kisboltoktól egészen a nagy áruházláncokig. Facebook-bejegyzéseiből megtudhatjuk, hol érdemes vásárolni, és azt is, hol szálltak el az árak. Vele beszélgettem.

– Legutoljára olyan 45 százalék élelmiszer-inflációnál maradtam le. Ennyi?

– Februárban a növekedési ütem nagyon lelassult. A 12 havi, az valóban 45% körül van, azonban az egyhavit nézve gyakorlatilag megállt.

Beállt az az állapot, amikor a kereslet olyan mértékben csökkent, ami miatt a boltosok már akciókkal próbálják visszacsalogatni a vevőket,

tehát a keresleti oldal motiválja az élelmiszerárak növekedési ütemének lelassulását, illetve megállását. Szerintem már csak egy termékkörben lesz még komolyabb fogyasztói árnövekedés: a baromfihús, a juhhús és a sertéshús esetében. A marhahúsnál már nem nagyon látom, mert nincsen akkora kereslet Magyarországon, azonban a sertéshús biztos, hogy drágulni fog.

– És miért?

– Azért, mert a sertés jegyzése a számunkra meghatározó német piacokon, Észak-Rajna Vesztfáliában most 2 euró 20 centre drágult, ami elképesztő mértékű növekedés az egy évvel ezelőttihez képest, legalább 40 százalékos. Emiatt a vágóhidak hazai beszerzése is megdrágul, és ez majd előbb-utóbb a húsban, a húskészítményekben jelentkezni fog.

– Nagyon jó dolog, hogy lelassult az élelmiszerinfláció, de ugye hiú ábránd marad, hogy valaha is visszatérnek az árak arra a szintre, ahol egy évvel ezelőtt voltak?

– Kizárt. És ennek nyomós okai vannak, hiszen a termelők számára három nagy tétel igen megdrágult. Az egyik a táp és takarmány. Ezek ára egy év alatt 60%-kal nőtt, itt elsősorban az abraktakarmányra kell gondolni. Ez ugye a gabonaár emelkedésnek a következménye, valamint a szójadaráé. A másik nagy tétel az energia. Mind a termelésben, mind a feldolgozásban az energiaköltségek elég jelentősek, ott sokszor 6-7-szeres növekedés történt, és az sem fog csökkenni a közeljövőben. A munkabér is drágult 15-18 százalékkal, az is fontos tényező, tehát ha ezeket így összeadjuk, akkor a visszarendeződés nominál értékben abszolút kizárt, még akkor is, ha ez a tendencia folytatódik, habár a mezőgazdasági nyersanyagok árszintje május óta visszafelé csorog. Mára azonban megállt a visszarendeződés, és szerintem nem is lehet számítani arra, hogy további csökkenés történjen. Már az is nagy eredmény, hogy a visszarendeződés az ilyen mértékű volt. Valószínűleg most egy stagnáló állapot következik, ami aztán a forint árfolyamváltozásának függvényében hat majd a belföldi átadási árakra, illetve a kiskereskedelmi fogyasztói árakra is.

– A forint erősödése milyen szerepet játszhat?

– Az az elképesztő veszteség, ami egy kiló liszten, cukron vagy éppen sertéshúson volt tavaly november-decemberben, az mára enyhült. Most is veszteség van rajta, de már nagyjából elviselhető mértékű,

és ez a hazai termelőket is rákényszerítette arra, hogy az átadási áraikat csökkentsék,

mert különben a kiskereskedelem 100 százalékban importtal is ki tudja váltani a termékeiket.

– Találtam egy érdekes képet a Facebookon, nem tudom, hogy ön látta-e. Egy fotó a párkányi Lidlből, február 18-án, azt írja, hogy a tej 261 forint, a tojás 50 forint/darab. Miért van ez?

– Egyrészt azért, mert a magyar áfa a világbajnoki szinten van. A szlovákhoz vagy az osztrákhoz viszonyítva is, de a lengyelhez, végképp. A feldolgozatlan hús- és gabonaféléken 5 százalékos áfa van csak, de amint feldolgozott termék készül belőle, 27 százalék az áfa + 4 százalék büntetőadó, ami miután forgalomarányos, ezért áfának tekinthető. Vagyis ezeken az élelmiszereken 31 százalék az áfa! Ausztriában csak 10 százalék. Emiatt van az, hogy Ausztriában szinte minden tejtermék olcsóbb, mint Magyarországon.

– Tartható ez az állapot?

– Ez azt fogja eredményezni, hogy a határ menti lakosság átjár majd Szlovákiába, Szlovéniába, Horvátországba, Romániába élelmiszert vásárolni. Ezt bizonyos hatótávolságon belül éri meg, az 50-100 kilométerre lakók nem fognak átjárni Párkányba vagy éppen Burgenlandba,

de akik ott laknak 10-15 kilométerre a határtól, azoknak a nagybevásárlást már érdemesebb külföldön megtenni.

– Emlékszem a '80-as évekre, amikor az akkori bölcs gazdasági vezetés rövidlátásának köszönhetően az emberek Ausztriából hozták be a Gorenje hűtőszekrényt, emiatt hihetetlen mennyiségű valuta áramlott ki az országból. Talán ez nem lesz, de az az adóbevétel, ami Szlovákiába megy, az nem ide megy. Tehát ez az adópolitika, ami a kereskedelmet így bünteti, tartható? Miért van az, hogy nálunk az áfán keresztül akarják beszedni az összes adót?

– Azért, mert az Orbán Viktor személyesen is, de a kormánya is meg van győződve arról, hogy az áfa legkönnyebben behajtható adó, és az áfát mesterséges inflációnöveléssel szépen lehet tovább pörgetni. Minden infláció az államnak kedvez. A világ minden országában, nem csak Magyarországon. És ahol ilyen adópolitika van, ott egyértelmű, hogy a kormány nem fog lemondani az inflációról, mert az neki kényelmes és előnyös. Az áfán keresztül vesz el akkora tömegű költségvetési bevételt, amit utána már ő tud osztani, osztogatni. Tehát ez hatalomtechnikai megoldás is. Ahogy sikerült tavaly visszaszereznie a választások előtt szétosztogatott pénzeket az áfán keresztül, most az uniós pénzek elmaradását jelentős mértékben tudja pótolni az inflációs áfával. Ez történik.

Van a kormánynak pénze, csak most nem Brüsszelből jön, hanem a magyar lakosság zsebéből veszik ki.

Orbán azt szokta mondani, hogy itt legalább szabad választása van a polgárnak, ha kevesebbet vásárol vagy nem vásárol, akkor őt nem sújtja ez a magas áfa, de aki továbbra is költekezik, annak örülnek, attól beszedik az áfát. Az SZJA csak 15 százalék, az úgynevezett osztalékadó, meg társasági adó is hihetetlen alacsony szinten van Magyarországon. A kormány az adópolitikáján keresztül arra törekszik, hogy az emberek motiváltak legyenek a munkára. Láthatóan azok is, ezért van az, hogy munkanélküliség gyakorlatilag szinte nincs is az országban, hiszen szinte csak azok nem dolgoznak, akik egyébként nem is akarnak dolgozni. Amúgy szerintem ez nem rossz politika. Az ilyen magas szintű áfát abszolút helyesnek tartom közgazdászként, kivéve a zöldség-gyümölcsét, azt le kellene 5 százalékra vinni, de az összes többi árucikk magas áfája engem nem zavar. A munkára való ösztönzésre ez az SZJA és osztalékadó politika nagyon-nagyon kedvező és jó. Az, ami a kormánynál elmarad, hogy nincsen megfelelő szociálpolitikája, és ebből lesz majd komoly társadalmi feszültség.

Tavaly 5,1%-kal csökkentek a reálkeresetek Magyarországon. Idén valószínűleg 4-5 százalék reáljövedelem-csökkenés lesz. Ez akkora mértékű életszínvonal visszaesés, ami a rendszerváltozás óta eltelt időben soha nem történt meg, az első 3-4 évet leszámítva.

– Láthatóan ez a kormánynak nem okoz gondot, mert az áfa révén megvan az a költségvetési bevétele, amiből a hatalmi pozícióját megszilárdíthatja. Ezek az úgynevezett „én adom neked” intézkedések. Mint ahogy most éppen Orbán Viktor minden nyugdíjasnak, így nekem is küldött levelet, amiben felhívta a figyelmemet arra, hogy adott nekem egy 13. havi nyugdíjat. Az már nincs odaírva, hogy közben nyugdíjasok átlagban rendesen elszegényedtek más társadalmi rétegekhez viszonyítva. Érzi ezt a levél szerzője is, mert megjegyzi: „Bezzeg Gyurcsány Ferenc annak idején elvette tőletek a 13. havi nyugdíjat”.

– Nekem ez úgy tűnik, hogy ez bűvészkedés a számokkal. Tehát rendben van, nem fizetünk magas SZJA-t, cserébe fizetünk magas áfát. Viszont egy jó gazdaságpolitikához nem elég csak a számokkal bűvészkedni, oda valami más vízió is kellene, mert itt csak ugyanazt a kevés pénzt osztogatják jobbra meg balra, és a végeredményben ettől még nem lesz egy valódi, bővülő, fenntartható, dinamikus, modern, XXI. századi gazdaságunk.

– Abszolút nem vitatkozom önnel, csupán azt magyarázom, miért ragaszkodik a magas inflációhoz, és miért ragaszkodik a magas áfához a kormány. Azért, mert hihetetlen kényelmes helyzetbe hozza ez az adópolitika, és a többi pedig már kormánypropaganda, amiben meg elképesztően hatékony.

A Stockholm-szindróma működik Magyarországon, hogy akiket kifoszt az állam, a kisnyugdíjasok, a medián nyugdíjasok körében a legnagyobb a támogatottsága az Orbán-kormánynak.

Vagyis, ha valamihez, hát a propagandához hihetetlen módon jól értenek, és Orbánt pedig semmi más nem érdekli csak a hatalom. Hogy itt a magyar gazdasággal mi van, vagy milyen a külpolitikai viszonyulásunk a szomszédokhoz, azok harmadlagos kérdések. Csak az számít, hogy a hatalma stabil legyen. Az Idea közvélemény-kutatása igazolja, hogy hihetetlen hatékony ez a politika, mert az ellenzék egy árva százalékkal nem tudta javítani a pozícióját. Most sem, amikor történelmi mértékű az életszínvonal-esés. Vagyis Orbán ebből azt a következtetést vonja le, amit mondott az országértékelőjén, hogy mindent megfontoltam, mindent meggondoltam, és győztesen fogunk kikerülni a mostani válságból is. Decemberre már egyszámjegyű lesz az infláció – mondja magabiztosan a miniszterelnök. Halkan teszem hozzá, hogy az EU többi tagállamában már most tavasszal egyszámjegyű lesz.

– Az ember úgy érzi, hogy Orbánék valamilyen csodaszert találtak fel. Bármi történik, azt a saját javukra tudják fordítani.

– Hihetetlen profi hatalomtechnikai eszközeik vannak, és jól is használják azokat. Ezt valóban tanítani lehet, sőt biztos, hogy tanítani is fogják politológus hallgatóknak.

– Amit Fidel Castronak sikerült Kubában megvalósítani, az történik itt is? Ott hihetetlen szegénységbe csúszott az ország, de a Commandante hatalma rendíthetetlen volt.

– Meg a népszerűsége is.

– Ezek szerint ennek igazából nincsen vége, szépen lassan belefut a végtelenbe anélkül, hogy bármi változás lenne?

– Nem vagyok jós, én csak közgazdászként látom a dolgokat. Szerintem a tavaly év végi életszínvonal-csökkenés 2023-ban folytatódik, és egy nagyon jelentős rétegnél fog olyan gondot okozni, hogy nem fogja tudni a rezsit fizetni, és állandósul ez a problémája. Akkor lehet, hogy más lesz a helyzet, de egyelőre ennek még nagyon a kezdetén vagyunk.

Ami abszolút magyar sajátosság, hogy ennyire inkompetens ellenzéke szerintem egyetlen egy európai országnak sincs, és ez nem másra vezethető vissza, mint magára Gyurcsány Ferencre, aki gyakorlatilag stabilizálja Orbán hatalmát.

A DK szavazóinak döntő hányada ugyanolyan elvakult szavazó, mint Orbán keménymagja, csak éppen Gyurcsány irányába. Ez a kettő összeadódik és befagyasztja a magyar belpolitikát. Mások számára láthatóan nincsen mozgástér. Mindkét fél jelentős, olyan egyoldalúan elfogult táborral rendelkezik, ami a társadalmi belső politikai mozgásteret szinte a lehetetlenségig leszűkíti, ezért van az, hogy az ellenzéki pártok egyike sem tud megerősödni, pedig nyilvánvalóan van közöttük különbség, van, aki azért ötletes, jó dolgokkal áll elő. Ez a kemény tábor mindkét oldalon úgy konzerválja a magyar belpolitikai viszonyokat, hogy a következő választásokon is már most biztosított a kétharmad. Ha véletlenül nem lenne meg, hanem csak a sima 50 százalék lenne a Fidesznek, akkor a Mi Hazánk be fog segíteni, és majd hozzáteszi a saját 10 százalékát, és a kettő együtt már biztos, hogy újra hozza a kétharmadot.

– Az a kormányzati prognózis vajon reális, hogy az év végére egyszámjegyűvé váljon újra az infláció?

– Azért nem, mert az Orbán-kormányt nem fűzi hozzá semmi érdek. Majd kitalálnak újabb ellenséget, miért nem sikerült 10 százalék alá menni, és persze elterelik majd a figyelmet. Akkor foglalkozna ezzel a kérdéssel komolyan a kormány, ha látná, hogy az Unió átutalja azokat a pénzeket, amik elvileg Magyarországnak járnak.

De nem fogják utalni. Tehát valahonnan pénzt kell neki csiholni. Annál kényelmesebb dolog, nincs, mint az áfa.

Van persze más opció is, például hitelfelvétel Kínától. Ez persze nagyon drága játék, és politikailag sem igazán jó, de ha nincs más választás?

– Másodszor mondja azt, hogy Orbánéknak nem érdeke az infláció letörése, nekik ez most így jó, mert magasabb áfabevételt hoz. Azt akarja sejtetni, hogy a kormány az inflációt tudatosan gerjeszti? Hogyan lehet tudatosan inflációt gerjeszteni?

– Például a kiskereskedelemre kivetett 4 százalékpontos büntetőadóval (2022-ben még „csak” 2,7% volt), az ársapkával, valamint a forint szándékos gyengítésével tavaly ősszel. Nyilvánvaló, hogy nem véletlen volt 420-430 forint az euró árfolyam. De gerjesztették a tavaly februári jóléti intézkedésekkel is: SZJA visszatérítés, 13. havi nyugdíj. Miután ez a pénz kiment/ott maradt a lakosságnál óriási plusz keresletet teremtett. Meg is lódult az infláció szépen és ezzel párhuzamosan az áfabevétel is. Mára már 100 százalékban vissza tudták szedni ezt a pénzt az áfán keresztül. Ez volt a tavalyi motiváció, ehhez idén hozzájött az is, hogy miután már tudja a kormány, hogy az Uniótól ebben az évben nem fog pénzt kapni, ránézett a költségvetésre, honnan lehet pénzt szerezni, és ugyanarra a következtetésre jutottak: a magas áfa bevételekkel.

– Miért nem a globális minimumadót vezetik be? Ott például sok százmilliárdos bevételre tehetnének szert.

– Az adóemelés lenne Magyarországon. És nekik fontosabb az, hogy ide jöjjenek kínaiak, dél-koreaiak és más befektetők. Ma Magyarország gyakorlatilag egy adóparadicsom, ráadásul a külföldi tőke még jelentős állami támogatásban is részesül, a debreceni akkugyár esetében ez éppen 320 milliárd Ft. A külföldi befektetések nagyon kellenek a kormánynak, hogy gazdasági növekedést tudjon felmutatni.

Az, hogy annak a belső szerkezete abszolút korszerűtlen irányba viszi a magyar gazdaságot, kit érdekel.

Azt a néhány tucat hozzáértő közgazdászt, akik ezzel foglalkoznak. A lakosságot viszont egyáltalán nem érdekli, leszámítva néhány ezer környezetvédőt, akik ágálnak ellene. Magyarország globális világban való hosszú távú életképessége századrangú szempont az Orbán-kormánynak.

Link másolása
KÖVESS MINKET:


SZEMPONT
A Rovatból
„Ez egy közpénztemető, zsákutca Magyarország számára” – Győrffy Dóra közgazdászprofesszor az akkumulátoriparról
A hazai akkumlátorgyártásról tanulmányt író szakértő szerint nálunk kevés az energia, a víz, és hiányzik a kutatás-fejlesztés. A svédek is belevágnak, de ott egész más a helyzet.

Link másolása

Az akkumulátorgyárakról szóló vita az egyik legforróbb téma lett 2023 elejére. Győrffy Dóra ebben a tárgyban írt tanulmánya március közepén jelenik meg a Társadalmi Szemlében. A Harvardon és a CEU-n végzett, és jelenleg a Corvinus Egyetemen tanító közgazdászt és politológust arról kérdeztük, melyek a legfontosabb megállapításai a tanulmányának, és mi lehet a tágabb oka annak, hogy a kormány akkumulátorgyártó-nagyhatalomként képzeli el Magyarországot.

– Azt veszem észre, hogy világnézeti kérdéssé vált megint egy szakmai kérdés. Főként azok ellenzik az akkumulátorgyárakat, akik a kormánnyal szemben állnak, a kormánypártiak meg védik a beruházást.

– Igazából nem tudjuk, hogy ki áll az akkumulátorgyártás mellett. A közvéleménykutatások alapján azért jóval kevesebben állnak a program mellett, mint a kormány mellett. Például Debrecenben látható, hogy még a Fidesz saját szavazói sem támogatják. Nyilván a parlamenti vitákban ez így tükröződik, de én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy erről szakmai alapon beszéljünk, mert ennél kevés fontosabb ügy van ma Magyarországon, hiszen ez meghatározó módon befolyásolja a gazdaságszerkezet alakulását és a környezeti feltételeket, illetve Magyarország energiaszükségleteit.

– Most akkor szeressük vagy ne szeressük?

– Márciusban jelenik meg egy átfogó tanulmányom a Közgazdasági Szemlében. Tavaly júniusban kezdtem el ezt a témát alaposan kutatni, arra a következtetésre jutottam, hogy ez zsákutca Magyarország számára.

A közepes jövedelem csapdájába zárja be az országot, ugyanis Magyarországnak az akkumulátorgyártás területén nincs komparatív előnye.

Ez a tevékenység nem magyar technológiára épül, és a gyártáshoz szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre Magyarországon: kevés az energia, a víz, és az alacsonyan képzett munkaerő. Ennek ellenére hatalmas állami forrásokat szánnak rá, egyrészt a közvetlen támogatások révén, másrészt pedig az infrastruktúra, különösen az energiahálózat fejlesztése kapcsán, tehát ez egy közpénztemető. A gyárak megkapják a szubvenciót azért, hogy munkahelyeket teremtsenek külföldi vendégmunkásoknak, utána fel kell építeni számukra az erőműveket, több ezer milliárdból, majd újabb több száz milliárdot kell költeni a hálózat kiépítésére, és igazából mindezért a haszon erősen kérdéses. Ugyanis a haszon soha nem a gyártásban van, hanem a kutatás-fejlesztésben, illetve a felhasználásban és az értékesítésben, ezt hívják mosolygörbének.

Mosolygörbe

Az üzleti menedzsment elméletben a mosolygörbe grafikusan ábrázolja, hogy a hozzáadott érték hogyan változik a termék piacra juttatásának különböző szakaszaiban. Az értéklánc két vége, a koncepció és a marketing, magasabb hozzáadott értéket ad a termékhez, mint az értéklánc középső része, ami a tulajdonképpeni gyártás. Ha ezt a jelenséget egy olyan grafikonon mutatjuk be, amelynek Y tengelye a hozzáadott érték és az X tengely az értéklánc (termelési szakasz), a kapott, U alakú görbe „mosolyként” jelenik meg.

Forrás: Wikipédia

Magában a gyártásban van a legkisebb hozzáadott érték. Annak érdekében terelik el a közcéloktól az állami forrásokat, a magyar adófizetők pénzét, hogy itt német, illetve kínai multinacionális vállalatoknak termeljenek profitot. Az ő számukra ez nyilván nagyon megéri, nem kérdés, hogy a német autógyárak nagyon örülnek, hogy közel lesznek az akkumulátorok, és a kínai akkumulátorgyárak pedig nagyon örülnek, hogy az EU-n belül egy ilyen kiváló hídfőállást tudnak teremteni.

Azonban azt gondolom, hogy Magyarország érdeke az lenne, hogy minél magasabb hozzáadott értékű tevékenységet folytasson, és ez biztos, hogy nem a gyártásban van, hanem a tudásintenzív ágazatokban.

Tavaly december 23-án a gyógyszeriparra vetettek ki különadót, ami különösen a Richtert érintette. Magyar, magas hozzáadott értéket előállító, magyar tulajdonú, magyar fejlesztésen alapuló, sikeres multinacionális cég adóiból fizetik ázsiai gyáraknak ezeket a szubvenciókat. Ennek alapján azt gondolom, hogy gazdaságstratégiailag és gazdaságszerkezetileg ez egy teljes tévút.

– Ez nem most kezdődött el, évek óta így történik.

– Valóban már régóta működnek Magyarországon koreai akkumulátorgyárak, de a CATL debreceni tervei nagyságrendi különbséget jelentenek. Egyébként az autógyártás az ennél magasabb hozzáadott értéket jelent, nagyon jó, hogy itt van a Suzuki, meg az Audi, meg a Mercedes, nem ez a probléma, hanem az,

hogy a legalacsonyabb szintű tevékenységeket próbálják ehhez még hozzátenni.

Ugyancsak nagyon károsnak tartanám, ha gumigyártó nagyhatalom szeretnénk lenni, de az akkumulátorgyártás is hasonló helyzetet teremt. 2021-ben és 2022-ben a külföldi működőtőke-beáramlás 60-70 százaléka a járműgyártásba és az akkumulátoriparba történt, ennek a nagyobb része az akkumulátorgyártás.

Tehát most már külföldi működő tőke szinte csak ezekbe a szektorokba áramlik, amit rendkívül károsnak tartok, miközben szolgáltatásokba, ami korábban meghatározó volt, nem jön,

pedig a szolgáltatásokban sokkal magasabb hozzáadott értékű tevékenységek folynak, mint a gyártásban.

– Ugyanakkor sok oktatási szakértők szerint az oktatáspolitika sem épp abba az irányba megy el, hogy itt magas hozzáadott értéket teremtsünk.

– Pontosan ez a kritika lényege, és ez nem politikai, hanem közgazdasági kritika. Például a CATL támogatását is beleszámolva, a már megítélt közvetlen és infrastrukturális támogatás körülbelül 700 milliárdos nagyságrend. Az akkumulátoripar megteremtése érdekében! Miközben az oktatásra nincs pénz, pedig a gazdaság hosszú távú fejlődése szempontjából egyszerűen nem lehet kérdés, hogy az oktatásra kell fordítani a forrásainkat. Ráadásul csak az akkumulátoripar miatt 50 százalékkal növekszik Magyarország energiaszükséglete. Magyarország energiaszegény ország, tehát több ezer milliárd kell ahhoz, hogy ezt az igényt kielégítse.

EU-források úgy tűnik, hogy nem érkeznek meg, nagyon drágán vesz fel Magyarország hiteleket, a lakosság az infláción keresztül finanszírozza az államháztartást, 18 százalékos az alapkamat, szűkösek az erőforrásaink. És ezt az irtózatosan szűk erőforrást beterelik egy olyan szektorba, ami biztosan nem fog felzárkózást eredményezni!

Nem igaz az az érv, hogy majd ez biztosítja a munkahelyeket, hiszen a munkahelyek többsége a szolgáltató szektorban van most is, és ott is marad. A GDP 70 százalékát a szolgáltató szektor állítja elő, az ipar az ott mozog 20-25 százalékon, és ez nem változott. De a magas hozzáadott értékű szolgáltató szektorhoz az oktatást kellene fejleszteni, onnan viszont elvesznek forrásokat.

– Egyre többet hallani azt a kifejezést, hogy az ország újraiparosítása, Orbán Viktor is újraiparosításról beszélt a parlamentben. Mi lehet emögött? Milyen megfontolás?

– 2010 után volt egy olyan elképzelés, hogy a piacokat vegyük magyar kézbe. Ezek nagyon-nagyon régi elképzelések. Ezek régi, avítt elképzelések arról, hogy érték csak az lehet, ami fizikailag fogható. Egy marxista elképzelés, nem tudom máshogy megfogalmazni, egy nagyon materialista felfogása a világnak, hogy érték csak az, ami fizikai, tehát a szellemi tevékenységnek nincs értéke. Nem tekintik értéknek az olyanokat, hogy imázs, trend, szoftver, melyek szellemi termékek, vagy a magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat, mint a pénzügyek vagy az üzleti tanácsadás.

Szerintem ez egy ösztönös megrögzöttség, miközben a tudásalapú gazdaság már egyáltalán nem itt tart.

Az igaz persze, hogy a nyugati piac kiszolgáltatottá vált kínai gyártásnak, és ez nem teljesen normális. Például az, hogy Covid idején nem volt maszk, mert Európában már nem gyártanak maszkot. Ha emiatt egyfajta újraiparosítási program megjelenik nyugaton, azt inkább ipari reneszánsznak hívjuk, és nem újraiparosításnak. És inkább annak a felismerése, hogy vannak bizonyos termékek, melyeket nem lehet kiszervezni, mondjuk Kínának, nem lehet kiszervezni diktatúráknak, mert éppen az orosz-ukrán háború, illetve a Covid mutatja azt, hogy az ilyen típusú függőségekkel visszaélhetnek az autoriter rezsimek.

– Mi a különbség az ipari reneszánsz és az újraiparosítás között?

– Miközben Magyarországon erőltetik a feldolgozóipart, Európában bizonyos stratégiai területeken megpróbálnak autonóm ellátási láncokat kiépíteni. Valóban ide tartoznak az akkumulátorok, de ez azt jelenti, hogy igyekeznek megteremteni az európai értékláncot európai kutatás-fejlesztéssel. A most megjelenő akkumulátor-cikkem zárása a svéd akkumulátoripar leírása. Teljesen más szemlélettel működik a svéd akkumulátoripar, mint a magyar. Ők is stratégiai ágazatnak tekintik, de ott egy sokkal szélesebb körű összefogásra,

sokkal szélesebb társadalmi egyeztetésre és egy nagyon erős kutatás-fejlesztési bázisra építik, továbbá saját nyersanyagra és komparatív előnyökre támaszkodva jön létre.

Ráadásul elsősorban magánfinanszírozásból, minimális állami forrásból. Ugyanis az egy dolog, hogy szeretnénk egy ipart, az egy másik kérdés, hogy miből szeretnék. A különbség, ami az európai ipari reneszánsz és a hazai újraiparosítás között van az is, hogy itt az állam úgy érzi, hogy az ő feladata az, hogy ezt elvégezze. Hogy ő találja meg azokat a szektorokat, ahova be kell fektetni. A Közgazdasági Szemlében megjelenő cikkemben is ezt vezetem le, hogy ez a voluntarista szemlélet a klasszikus szocialista iparosítás politikájára emlékeztet.

A Nemzeti Akkumulátor Stratégiában Magyarország fő erőssége az akkumulátorgyártásban az, hogy a kormányzat ezt akarja, de ez nem egy komparatív előny vagy erősség. Svédországban az a komparatív előny, hogy nagyjából az értéklánc, a teljes kutatás-fejlesztés helyben van.

Van együttműködés, van nyersanyag, van egy olyan gyártási telephely, ahol 100 százalékban rendelkezésre áll a megújuló energia, és kevés víz kell a hűtéshez, mert a sarkkörön van a gyár, és egyébként nagyon nagy tapasztalatuk van az újrahasznosításban is. Ez egy teljesen más stratégia.

– Ha ön szerint nincsenek meg hozzá a megfelelő adottságaink, miért erőltetheti a politika nálunk épp azokat a beruházásokat, amelyek alacsonyabb hozzáadott értéket képviselnek?

– A politikai elem annyi, hogy a magasan képzett emberek kevésbé hajlamosak a kormánypártra szavazni, mint az alacsonyabban képzettek, a tavalyi választások során ez volt a legmeghatározóbb determinánsa annak, hogy ki hova szavaz. A képzettségi szint. Minden más demográfiai szempontot felülírt ez a tényező. A másik pedig az, hogy ebben a politikai rendszerben az állam szeret mindent kontrollálni, és valamilyen módon olyan befektetéseket vonzani, melyek politikailag nem veszélyesek.

Ezt úgy tudja megtenni, ha stratégiai megállapodást köt velük, és ennek a stratégiai megállapodásnak a része az, hogy óriási támogatást ad, és az történik a gazdaságban, amit a kormányzat szeretne.

Nyugati befektetések ilyen környezetben nem nagyon érkeznek. Nem azért jönnek ide keleti befektetések, mert annyira jó lenne a magyar befektetési környezet, hanem annyira előnyös megállapodást köt a kiválasztott befektetővel a kormányzat. Egy másik világban, másik típusú rendszerben nem az állam határozza meg azt, hogy milyen szektorokat kell fejleszteni, az állam csupán biztosítja azt az intézményi környezetet, és hozzájárul a minőségi munkaerő létrehozásához, fenntartásához. Ez minőségi oktatást és egészségügyet jelent, és a piaci szereplők találják meg azokat a réseket, amiben ők versenyezni tudnak. Ezek a sikeres vállalkozások napjainkban, a kelet-közép-európai térség többi országában is, az informatikában nőnek ki, és itt van még a gyógyszeripar, egészségipar, melyek mind magasan képzett munkavállalókat igényelnek.

– Azért azt nehéz elképzelni, hogy felelős, komoly emberek leülnek egy szobában, és megbeszélik, hogy figyeljetek, nekünk nem kell fejlettnek lenni, az a lényeg, hogy hatalmon maradjunk, ezért sorvasszuk el a magas képzettséget igénylő gazdasági szektorokat.

– Ezek zsigeri reflexek is lehetnek. Hiszen nem valami új tudományos eredmény, hogy magas hozzáadott értéket kell előállítani, de egyszerűen nincs személyes igényük, gyanakvóak a tudással szemben, és még a választói preferenciák is erre tolják a politikusokat. Nem is kell feltétlenül kimondani, ezt érzik. És akkor az oktatást ennyire páriaként kezelik, ahogy történik. Egyszerűen tényleg ledöbbentő nézni, ahogy a tanárokkal bánnak. Nyilván a tudásalapú gazdaság kifejlesztése egy hosszú távú elkötelezettséget igényel, és azoktól nagyon nehéz azt várni, akiknek hirtelen azonnali eredmények kellenek. Folyamatosan a következő időszak problémáját akarták megoldani, ezért aztán prioritásból mindig hátrébb sorolódott ez a terület. 2010-ben a foglalkoztatottságot akarták azonnal emelni, erre volt válasz a közmunka.

Folyamatosan rövid távú prioritások vannak, és van, amikor pénzügyi okokból vannak rövidtávú prioritások, akkor persze onnan vágnak, ahonnan lehet, ez pedig az oktatás, az egészségügy. És van, amikor hatalmi szempontból vannak rövid távú prioritások, azonnali sikerek kellenek, és akkor jól jönnek a bejelentések az óriásberuházásokról.

Ami szerintem kimondásra kerül, az a rövidtáv és a gazdasági kényszer. Ott van a Covid, a háború, satöbbi, így összeáll a kép anélkül, hogy egy nagyon cinikus, gonosz beszélgetést elképzelnénk.

– Déjà vu érzésem volt, amikor arról beszélt, hogy egy ideális helyzetben az államnak nem az lenne a feladata, hogy konkrétan megszabja, hogy ezt, meg azt fogunk termelni, hanem a környezetet kell megteremtenie... Mintha ‘88-’89-ben, a rendszerváltás előtti időszakban ugyanerről lett volna szó.

– A vas és acél országáról szól a Közgazdasági Szemle-cikkem, és ez nem egy túlzás! Ha Berend T. Iván ‘64-ben írt könyvét megnézem (Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindításakor), vagy Kornai Jánosnak az Erőltetett vagy Harmonikus növekedését 1972-ből, ezek egy az egyben alkalmazhatóak. Én sem vagyok feldobva miatta.

– Az a rész ebből nekem egész kellemes, hogy mintha a fiatalságom jött volna vissza...

– Mások is mondták nekem, hogy visszatért a fiatalságuk...

– Azt mondja, hogy ez az erőltetett akkumulátor-iparosítás egy közepes fejlettségbe zárja be az országot, ráadásul ezekkel a nagy szubvenciókkal adófizetői pénzt vonunk el fontosabb állami feladatoktól. Hova lehetne eljutni, ha nem ezt a politikát folytatnák? Egyáltalán, lenne erre lehetőség?

– Igen, egy teljesen más stratégia is abszolút nyitva áll az ország előtt, csak nyilván nem azt fogja választani a kormány. Már arról beszélnek, hogy a GDP 5 százalékát akarják vállalati támogatásokra fordítani. Semmi keresnivalója nincsen a kormányzatnak ezeken a területeken.

Ott avatkozik be az állam, ahol nem kellene, és ott nem avatkozik bele, ahol kellene.

Az Európai Unióban a magyar költségvetés vállalati támogatásokra fordított aránya az egyik legnagyobb. Ezt a sok százmilliárdot, és a még ehhez szükséges energiafejlesztéseket, a sok ezer milliárdot az állam hagyományos feladataira kellene fordítani. Az oktatás, egészségügy, szociális ellátás, és ami az egészet keretbe rendezi, egy olyan intézményrendszerre, ami kiszámítható és hiteles, mert ez biztosítja a biztonságos környezetet a vállalkozók számára. És akkor ez az egész stratégia lehorgonyozható az európai és a nyugati integrációban, ami azt jelenti, hogy ki kell tűzni az euró bevezetését, és csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, ami még erősebben a kiszámíthatóságot biztosítja.

Az államnak pedig a saját feladataival kell foglalkozni, nem gazdasági vállalkozásokat folytatni.

A hitelességet vissza kellene szerezni, és az Európai Unió jogállamisági feltételeinek meg kellene felelni, nemcsak azért, mert ezt akarja az Európai Unió. Ez ugyanis rögtön egy kamatszint-csökkenést eredményezhet. Jelenleg minden negatív folyamat, például az, hogy a Huxit lehetőségéről kell beszélni, nagy mértékben rontja a várakozásokat, növeli a szakadékot a szövetségesekkel, aminek komoly pénzügyi költsége van. És az is komoly pénzügyi költség, hogy nem érkeznek meg az európai uniós források. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy itt bármi is determinálva lenne. Az igaz, hogy a kormányzat nem hajlandó abba az irányba menni, amit a józan ész, és az ország érdeke diktál.

– Nem lehet, hogy busásan megtérülnek az iparra fordított támogatások?

– Végeztem megtérülési számításokat. A legjóindulatúbb számítások is körülbelül tíz évre hozzák ki, amíg nullára jön a költségvetés. Nem többletbe, csak nullára. Ebbe csak a szubvenciókat és a közvetlen infrastrukturális támogatásokat vettem bele, az erőművek és a kapcsolódó hálózat költségei nincsenek is benne. Persze lehet, hogy nem tökéletesek a számítások, mert alig van információ. Eddig semmilyen számítást nem láttunk erről. A Nemzeti Akkumulátor Stratégia, pénzügyi dolgokkal nem is foglalkozik. Nem is reflektálnak, hogy ez mennyibe kerül, és ennek milyen haszna lesz. Teljesen általános módon kijelenti, hogy sok akkumulátor kell, úgyhogy gyártsunk akkumulátort. Az, hogy ehhez rendelkezésre állnak-e a feltételek, vagy sem, azzal keveset foglalkozik, bár az akkumulátor stratégia is elismeri, hogy nincs kutatás-fejlesztés, nem állnak rendelkezésre a nyersanyagok, kevés az energia, a víz. És egyébként pedig a magyar beszállítók ebbe nem is tudnak bekapcsolódni.

– Mire lenne elegendő ez a pénz, ha nem az akkumulátoriparra fordítaná az állam?

– Abból a sok százmilliárdból, amit ezekre az akkumulátorgyárakra fordítanak, és abból a sok százmilliárdból, amit az erőművek építésére fordítanak, a gyárak szükségének kielégítésére, többszörösen rendbe lehetne tenni az oktatást. Például 400 milliárdra becsülik a tanárok béremelését. Nyugodtan lehetne itt kezdeni. Gondoljunk bele: itt van már a mesterséges intelligencia. De jelenleg egy lepusztult oktatási rendszerben a gyerekeink jövőjét ölik meg azzal, hogy erre nincs forrás, miközben soha meg nem térülő a beruházásba forgatják a pénzt.

– Lehet-e ebből egy Bős-Nagymaros?

– Sok kutatás-módszertani órát tanítok az egyetemen, és alapszabály nálam, hogy nem jósolunk, társadalomtudományi kérdés kapcsán ez általában nagyon rossz ötlet. Azt viszont gondolom, hogy nagyon-nagyon sok feszültség gyülemlett fel az országban, infláció van, a kormányzat nagyon szűk pénzügyi keretek között mozog. Mivel nem jönnek az EU-s források, brutálisan drága a külföldi hitelfelvétel.

Nagyon magasak a magyar kamatok, a kormány az infláció révén szedi be azokat a forrásokat, amiket majd odaad ezeknek az akkumulátorgyáraknak támogatásként azért, hogy idetelepítsék a környezetileg rendkívül megterhelő beruházásaikat,

melyek egyébként versenyeznek a lakosság infrastruktúra igényeivel. A víziközműveket a gyáraknak kiépítik, miközben a magyar víziközművek borzalmas állapotban vannak. Ha ezt belátja a lakosság, akkor azt gondolom, hogy az elégedetlenség növekedni fog, és amikor a saját bőrükön tapasztalják az emberek egyrészt az inflációt, másrészt pedig azt, hogy bármikor, bárhova bejelenthetnek egy újabb akkumulátorgyárat, hiszen a kormányzat olyan vonzó feltételeket teremtett ezeknek a gyáraknak a gigantikus szubvenciókkal, hogy nagyjából minden település akkumulátorgyár-veszélyben van, akkor ez így együtt eredményezhet egy olyan veszélyt, amit talán nem olyan könnyen győz le a propagandagépezet.

Link másolása
KÖVESS MINKET:


SZEMPONT
A Rovatból
Több választást nyert meg, mint Orbán Viktor, de azt mondja, sohasem érdekelte a politika – 58 év után távozik Pásztor Béla
Veresegyház első embere 85 évesen, kedden köszön le. Nála hosszabb ideig senki nem vezetett települést Magyarországon. Azt mondja, teljesen nem elégedett, de hiányérzete sincs. A szegény településből 60 év alatt jómódú város lett.

Link másolása

Február 28-án tölti utolsó munkanapját Veresegyház rekorder polgármestere, Pásztor Béla, aki 1965 óta áll a település élén – az első 25 évben tanácselnök volt, majd 1990 óta zsinórban nyolc választást nyert meg, rendre óriási fölénnyel.

Napra pontosan a 85. születésnapján köszön le, már az utódját is kinézte a jelenlegi alpolgármester, Cserháti Ferenc személyében.

Az általa vezetett utolsó ülést követően arról kérdeztük, elégedett-e azzal, ahová Veresegyház eljutott az irányítása alatt, mi lehet az oka annak, hogy a Fidesz ennyire nem tényező a városban, és milyen szerepet szán magának ezután.

– Miért pont most döntött a visszavonulás mellett?

– Azt a helyzetet vártam, amikor a lehető legkevesebb félkész, folyamatban lévő projektet kell átadnom. Néhány éve, a 80. születésnapom környékén ez még nem így volt, akkor számos olyan építkezés zajlott, amit nem lehetett volna átadni. Teendők tekintetében most valamivel tisztább a levegő, mivel eleve kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak, ezért úgy éreztem, kiszállhatok anélkül, hogy nagy gondot okoznék.

– Átlagosan mennyit dolgozik egy nap?

– Általában reggel 7, fél 8 körül kezdek, és este 9-kor végzek.

(Megjegyzés: Az interjút éjjel küldtük el jóváhagyásra Pásztor Béla polgármesteri e-mail címére, és reggel 8 óra után néhány perccel már meg is érkezett a válasz.)

– Nem érzi magán, hogy kevésbé bírja, mint korábban?

– Érezni nem érzem, de minden bizonnyal van, amit már lassabban csinálok.

– Mit szóltak a bejelentéshez a képviselő-testület tagjai, illetve a városlakók, akikkel azóta találkozott?

– A legtöbben köszönetet mondtak, de azt is sokan kérdezték, miért nem húztam ki a jövőre esedékes választásokig. Bennem is felvetődött ez a lehetőség, de jobb így. A jelölt megvan, legalább hamarabb kipróbálja magát, és az emberek is jobban megismerik. Remélem, nem dobja be a törölközőt.

A képviselő-testület február 21-i ülésén, ahol hivatalosan is bejelentette a lemondását. Forrás: Veresegyház Facebook-oldala

– Az önkormányzat alkalmazottai közül ki dolgozik önnel a legrégebb óta? Van olyan, aki az 58 év döntő részében a kollégája volt?

– Elsősorban a műszaki osztályról és a titkárságról. (Kikiabál a szobából) Ildikó! Hány éve dolgozunk együtt?

Ildikó (belép a szobába): Harmincnyolc.

– Igen, tehát Ildikóval, a titkárságvezetővel 38 éve, az igazgatási előadó és az anyakönyvvezető pedig legalább 40 éve itt vannak.

– Volt olyan választás, amikor tartott tőle, hogy nem ön lesz a győztes?

– Egyetlen egyszer sem. Úgy voltam vele, hogy az emberek döntenek és én azt tiszteletben tartom. Ha valaki más jobban tudja csinálni nálam, akkor csinálja.

Még az is előfordult, hogy a választás délutánján lefeküdtem aludni néhány órára, mert akkoriban fájt a fejem. Mindenki azzal jött, hogy csinálhatok ilyet, miért nem izgulok, de ilyesmi fel se merült bennem.

– Miben volt más a tanácselnöki pozíció a polgármesterihez képest?

– Semmiben, a megnevezést leszámítva gyakorlatilag ugyanaz a kettő. Valójában mindig az emberen múlik, mit hoz ki belőle. A mozgásterünket egyrészt az akarat, másrészt az anyagiak döntötték el, a politika soha. Az anyagi mozgásterünk most annyiban szűkebb, hogy az államtól kevesebb fejlesztési támogatást kapunk. De mindig megteremtettük a módját, hogy pénzünk legyen. Amit az ember nagyon akar, azt meg tudja csinálni. Ha nem elsőre, akkor másodjára, ha nem másodjára, akkor harmadjára és így tovább. Lehetetlen nem létezik, csak tehetetlenség.

– Mostanában volt olyan beruházás, amit pénzhiány miatt nem tudtak megvalósitani?

– Szerencsénk van, mert a közintézményeinket már termálvízzel fűtjük, ami komoly megtakarítást eredményez. Nagyon szeretnénk egy termálfürdőt építeni, amit a lakosság is igénybe vehet, ráadásul színpadot is kialakítanánk, így a vízben ülve különféle előadásokat nézhetnének. Egyfajta luxus szórakozási lehetőség lenne ez, de egyelőre várat magára.

– Elégedett azzal, ahová Veresegyház eljutott 58 év alatt, amíg ön állt az élén?

– Teljesen elégedett nem vagyok, mivel néhány dolgot még meg kellett volna csinálni, de hiányérzetem sincs. Van egy régi mondóka, ami úgy szól:

„Selymes Palota, bársonyos Fót, gidres-gödrös Mogyoród, gyümölcstermő szent Szada, tejfölös Csomád, és kenyértelen Veresegyház.”

Ez alapvetően egy szegény település volt, a földjeink értéke messze elmaradt például az alföldi földekétől. Az ide települt iparnak, illetve a lakosság áldozatos munkájának köszönhető, hogy ez megváltozott. Valamikor még egyetlen gyár, sőt villany sem volt itt, mindent az emberek teremtettek meg a két kezükkel, rengeteg szombatot és vasárnapot is beáldozva társadalmi munkában. Az adók mindig magasabbak voltak, mint máshol a környéken, amiért szidtak is engem, de erre is szükség volt a fejlődéshez. Ma már mondhatjuk, hogy ez egy jómódú város.

– Az elmúlt három választáson a Fidesz jelöltjét is óriási fölénnyel utasította maga mögé. Mi lehet az oka, hogy helyben ennyire nem tényező a kormánypárt?

– Erről az embereket kellene megkérdezni. Mindenesetre nagyon jó viszonyban vagyok Tuzson Bencével, aki a mi országgyűlési képviselőnk, és egy korrekt, jó szándékú ember. Egyáltalán nem érdekel, milyen színekben indul, vagy egyébként milyenek a nézetei.

Én nem foglalkozom politikával, soha egyetlen pártnak sem voltam tagja. Minden ellenfelemnek azt mondtam, „tessék megmutatni, és ha az emberek azt akarják, én annak is örülni fogok.”

– A kinézett utódjának lesz fideszes ellenfele az időközi választáson?

– Fogalmam sincs, de ha lesz is, nincs ezzel semmi probléma. Nem foglalkoztat ez a kérdés, ahogy általában a politika sem. Többször megkerestek pártok azzal, hogy csatlakozzak hozzájuk, de mindenkinek azt válaszoltam, hogy én nem vagyok alkalmas párttagnak. Annak idején is ezt mondtam, amikor a járási tanácselnök jött azzal, hogy be kell lépnem a pártba. Kérdeztem, hogy miért lenne ez jó nekem, mire annyit felelt, hogy a nagyobb megbecsülés miatt. Erre én az mondtam, hogy ha a munkámért nem becsülnek meg az emberek, akkor én mást megbecsülést nem kérek.

Az irodája előtt a városházán, a lemondását követően. Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Teljesen biztos benne, hogy az ön jelöltjét választják majd meg?

– Mérget venni nem lehet erre, de nagyon bízom benne. Négy hónap múlva már okosabbak leszünk.

– Milyen szerepet szán magának ezután?

– Kaptam egy szobát, ahol tovább dolgozhatok, először is megpróbálom kipucolni a szekrényeket. Ildikó velem marad és segít. Ha valamiben kikérik a tanácsomat, itt leszek, de nem szeretném magam túlzottan előtérbe tolni. Besurranok, maradok amíg maradok, aztán hazamegyek. Csinálom, ameddig bírom, és egyelőre még bírom.

Link másolása
KÖVESS MINKET: