MÚLT
A Rovatból

A világpolitika nem is oly szürke eminenciása – 100. születésnapját ünnepli Henry Kissinger

Mindent és mindenkit túlélt, tekintélyvesztés nélkül vonult vissza a nagypolitikától, de a szavára ma is odafigyelnek.

Link másolása

A 20. századi diplomácia egyik legbefolyásosabb és legzseniálisabb alakja, és gátlástalan politikus, aki szó szerint vette példaképe, Niccoló Macchiavelli mondását, mely szerint „a cél szentesíti az eszközt”? A hidegháború enyhülésének fő kovácsa, véres puccsok bűnös háttérembere? Mindent és mindenkit túlélt, tekintélyvesztés nélkül vonult vissza a nagypolitikától, de a mai napig odafigyelnek írásaira, nyilatkozataira. Henry Kissinger egykori amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter, egyetemi tanár és üzletember május 27-én ünnepli 100. születésnapját.

A sors különleges kegye, hogy rövid időn belül ő a második vezető amerikai diplomata, aki megéri a centenáriumot. Három évvel ezelőtt George Schultz, Ronald Reagan elnök külügyminisztere töltötte be a százat, de ő e ritka jubileumot csak három hónappal élte túl.

A 70-es évek belpolitikai válsága közepette egy amerikai felmérés szerint sokan szívesen látták volna Kissingert az Egyesült Államok elnökeként, csakhogy ennek alkotmányos akadálya volt: a németországi Fürth-ben született, családja 1938-ban a nácizmus elől előbb Nagy-Britanniába, majd az Államokba menekült, és a leendő politikus 1943-ban kapta meg az amerikai állampolgárságot. Márpedig a Fehér Ház egyik feltétele, hogy az elnök amerikai földön lássa meg a napvilágot. Anvar Szadat egyiptomi elnök egyszerűen csak „My dear Henry”-ként emlegette, és még a magyar kabaréba is bekerült az elnyomott „krahácsiak” révén, akik szerint ő valójában „a kis Singer” volt, a helyi csapat balszélsője. Ebből annyi igaz, hogy Kissinger már gyerekkorában is nagy futballrajongó volt és a 30-as években gyakran a náci faji törvényekkel dacolva próbált bejutni a stadionokba, ahonnan szintén kitiltották a zsidókat. De a hitlerizmus száműzte őt a gimnáziumból és tanár édesapját is elbocsátották állásából.

„Gyerekkoromban nagy rendet és nagyon kevés igazságot láttam” – vallotta be egy későbbi interjújában és bár azt állította, hogy nem Németország volt az a hely, amely ihletett adott volna neki a politikai pályához, életrajzírói szerint ezek az ifjúkori tapasztalatok tették éleslátóvá a világhelyzet reális felméréséhez.

A fiatal Kissinger, bár német akcentusát soha nem vetette le, gyorsan beilleszkedett az amerikai életbe, és már középiskolásként is kiváló eredményeket ért el. 1943-ban azonban a friss állampolgárt besorozták és 1944 őszén a 84. gyalogsági hadosztállyal átvezényelték az európai hadszintérre, ahol önkéntes felderítőként vett részt az ardennek-i csatában. 1945 tavasza már az amerikai katonai elhárításban találta őt, külön egységet kapott, amelynek feladata a szövetségesek által megszállt német területek nácitalanítása volt. E tapasztalatai sokat jelentettek későbbi előmenetele szempontjából.

Útja a háború után egyenesen a Harvardra vezetett, először summa cum laude diplomázott a Harvard College-ben politika-tudományokból, majd a neves egyetemen szerzett előbb mester, majd doktori fokozatot. Doktori disszertációjának középpontjában Metternich államférfiúi tevékenysége és a Napóleon leverését követő 1815-ös bécsi kongresszus állt. Érdemes megemlíteni, hogy a leendő politikus miként vélekedett 1954-ben a legitimitás fogalmáról:

„A legitimitást nem szabad összekeverni az igazsággal. Nem jelent más, mint egy nemzetközi megállapodást a működőképes rendezések természetéről, valamint a külpolitika megengedhető céljairól és módszereiről.”

Közben Kissingerre rábízták még diákként az egyetem nyári nemzetközi szemináriumát, amelyet egészen 1971-ig vezetett, és olyan hallgatói voltak, mint Pierre Trudeau későbbi kanadai miniszterelnök vagy Valéry Giscard D’Estaing francia államfő és egy értelmiségi lapot alapított Confluence (Összejövetel) címen, amelynek szerzői között volt a filozófus-történész Hannah Arendt, Raymond Aron és Arthur Schlesinger jr. És mindemelett fenntartotta kapcsolatait a hadsereggel, a hírszerzéssel, sőt, az FBI-nak is jelentéseket küldött az egyetemen tapasztalt „Amerika-ellenes” jelenségekről.

Kissinger politikai karrierje 1955-ben kezdődött, amikor konzultánsa lett az amerikai nemzetbiztonsági tanács titkos hadműveleteket felügyelő testületének. 1957-ben nagy felzúdulást keltett Atomfegyverek és Külpolitika (Nuclear Weapons and Foreign Policy) című könyvével, amelyben, szemben Dwight Eisenhower elnök „tömeges megtorlás” doktrinájával felvette a taktikai atomfegyverek harctéri bevetését. Miközben egyre több kormányszervezet és agytröszt mellett lett tanácsadó, egyre erősödtek nagypolitikai ambíciói. Így lett az elnökségre pályázó milliárdos New York-i kormányzó, Nelson Rockefeller külpolitikai tanácsadója 1960-ban, 1964-ben és 1968-ban egyaránt.

Bár pártfogója egyszer sem jutott el még az elnökjelöltségig sem, rajta keresztül ismerte meg Richard Nixont, akit ugyan kezdetben kifejezetten utált, még azt is kijelentette, hogy „a legveszélyesebb ember, aki valaha az elnökségért indult”, amikor felmérte, hogy csak Nixon révén juthat magasabbra, azonnal melléje állt.

A  következő években, előbb nemzetbiztonsági tanácsadóként, majd külügyminiszterként az Egyesült Államok külpolitikájának első számú kovácsa lett.

Henry Kissinger esetében felmerül az örök kérdés: a rendkívüli történelmi helyzet hozott-e felszínre egy ilyen képességű politikust, vagy pedig a személyes törekvések találkoztak szerencsés módon a világ dolgainak állásával? Tény, hogy Kissingernek elévülhetetlen érdemei vannak a vietnami háború lezárásában a Le Duc Tho észak-vietnami külügyminiszterrel folytatott párizsi tárgyalásokon – még ha sokan túlzásnak is tartották 1973-as megosztott béke Nobel-díjukat – és bár 1970-ben kezdetben ellenezte Kambodzsa bombázását, végül mégis engedett Nixonnak, 1972-ben sikerült lebeszélnie főnökét arról, hogy atombombát dobasson Hanoira. 1971-ben ő volt a kiagyalója a „pingpong-diplomáciával” kezdődő amerikai-kínai kapcsolatfelvételnek, amelyet a következő évben a pekingi Mao Ce-tung-Nixon csúcstalálkozó követett.

„Reálpolitikájára” jellemző, hogy míg a Kína felé való nyitást nem utolsósorban a Moszkva és Peking közötti, már-már háborúval fenyegető viszály motiválta, fontos szerepe volt az Egyesült Államok és a Szovjetunió között hidegháborús légkör enyhítésében, Leonyid Brezsnyev és Richard Nixon csúcstalálkozóiban a két szuperhatalom között 1972-ben a stratégiai nukleáris fegyverkorlátozási egyezmény (SALT-1) megkötésében.

Innen már egyenes út vezetett a Washington részvételével zajló európai biztonsági és együttműködési folyamatnak, amelyet 1975. augusztus 1-én a Helsinki Záróokmány aláírásával pecsételtek meg. Közben Kissinger irányította az 1973-as Jom Kippur-i háború lezárását célzó amerikai ingadiplomáciát, egyaránt hiteles tárgyalópartnernek tartották Izraelben, az arab országokban és Moszkvában is. Akkoriban már körvonalazódott az 1978-as Camp David-i egyezményben kicsúcsosodott egyiptomi-izraeli különbéke, amelynek egyik célja az egyiptomi-szovjet stratégiai együttműködés végleges lezárása volt.

Golda Meir izraeli miniszterelnök, Nixon és Kissinger

Kissinger és Nixon viszonya korántsem volt feltőlen. Előfordult, hogy a főtanácsadó szándékosan késve tájékoztatta elnökét, hogy megakadályozzon egy esetleges hibás döntést. Kapcsolatukat még Kissingernek egy 1972-ben Oriana Fallacinak adott interjúja is beárnyékolta, amelyben magát a westernek magányos cowboy-ához hasonlította, aki saját belátása szerint cselekszik, de rendszerint jókor és jó helyen. Ezt az önállóságot különösen a Watergate-ügy kirobbanása után gyakorolta és az amerikai külpolitika eredményes volt az egyre szorultabb helyzetbe kerülő Nixon mellőzésével is. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a Nixon lemondása után elnökké előlépett Gerald Ford egészen 1975 novemberéig kettős funkcióban számított Kissingerre és akkor is csak a nemzetbiztonsági tanács éléről váltotta le, ráadásul alelnökének Nelson Rockefellert választotta. Külügyminiszteri tisztségét egészen Jimmy Carter 1977. januári beiktatásáig megtartotta.

E fényes és világpolitikai szempontból számos pozitív eredményt hozó karriert azért nem kevés sötét ügy árnyékolta be. Ezek közül az 1973-as, Salvador Allende elnök meggyilkolásával kezdődő chilei puccsban, Augusto Pinochet diktátor hatalomra jutásával és az ezzel kapcsolatos politikai gyilkosságokban való felelőssége kapta a legnagyobb nyilvánosságot.

Kissinger már 1970-ben, Allende választási győzelme után felhatalmazást adott a CIA-nek, hogy támogassák a chilei fegyveres erőket a baloldali elnök beiktatásának megakadályozásában. Ennek érdekében ölték meg René Schneider tábornokot, a chilei fegyveres erők főparancsnokát.

Végül az 1973. szeptemberi santiagói események megfeleltek az elvárásoknak Washingtonban, ahol szinte paranoiásan rettegtek egy „második Kubától” az amerikai földrészen. A következő években több politikai gyilkosságot is végrehajtottak a „Condor hadművelet” nevű titkos akcióterv keretében, amelyről a külügyminiszternek is tudomása volt. 2001-ben, miután Pinochetet hazájában vád alá helyezték, Schneider családja pert indított Kissinger ellen bűnrészesség címén a washingtoni kerületi bíróságnál, a törvényszék azonban nem adott helyt a keresetnek. Hasonló vádak merültek fel az Isabel Perón argentin elnök elleni 1976-os államcsíny és a Jorge Videla vezette katonai junta hatalomra kerülése, és véres diktatúrája kapcsán. Felelősségre vonására természetesen ez ügyben sem került soha sor, pedig egyes titkosság alól feloldott iratok szerint Kissinger ellenezte a Carter-kormányzat erőfeszítéseit a halálbrigádok általi gyilkosságok leállítására.

Egyes feltételezések szerint Kissinger kapcsolatban állt az olasz P2 szabadkőműves páholynak álcázott összeesküvő csoporttal is, amely a kommunistákkal kiegyező Aldo Moro volt kormányfő, kereszténydemokrata pártelnök elrablása és meggyilkolása mögött állt.

1977 után Kissinger visszatért az egyetemi katedrához, és széles körű nemzetközi kapcsolatait kamatoztatta az üzleti életben is. Amikor 2002-ben George W. Bush elnök felkérte a 2001. szeptember 11-i terrortámadások hátterét kivizsgáló bizottság vezetésére, egy hónap múlva lemondott, mert nem volt hajlandó üzleti partnereinek névsorát a testület elé bocsátani. Számos könyvet írt, köztük az 1995-ben megjelent, közel ezer oldalas Diplomácia nem csupán a szakma kézikönyvének tekinthető, hanem mindazok számára rendkívül érdekes, akik meg akarják érteni világunk hatalmi és geopolitikai viszonyait.

Henry Kissinger matuzsálemi kora ellenére ma is aktív, és véleményére odafigyelnek világszerte. 2016-ban, miután korábban ellenezte a Krím-félsziget orosz bekebelezését, azt tanácsolta Donald Trump elnöknek: ismerje el ezt a helyzetet, hogy javítsa ezzel az amerikai-orosz viszonyt.

2019-ben az Economistban megjelent cikkében például arra figyelmeztetett, hogy milyen veszélyekkel járhat, ha a nukleáris fegyverrendszereket mesterséges intelligenciákra bízzák: nemcsak az emberi tényezőt iktatják ki, hanem annak az országnak biztosítanak előnyt, amely olyan hatékony AI-val rendelkezik, amely gyorsabban tud dönteni háború és béke kérdéséről, mint bármely ember.

A koronavírus-pandémiáról úgy vélekedett, hogy az a „liberális világrendet” fenyegeti és globális erőfeszítéseket sürgetett nemzeti megoldások helyett. Néhány héttel ezelőtt egy interjúban aggodalmának adott hangot, hogy az USA és Kína rivalizálásának fokozódása akár tíz éven belül fegyveres konfliktussá fajulhat. A volt külügyminiszter kezdettől fogva figyelemmel kísérte az orosz-ukrán háborút is, és bár máig kitart a felek közötti tűzszünet és a tárgyalásos rendezés mellett, legutóbbi nyilatkozataiban már arról beszélt, hogy Ukrajnát mielőbb fel kell venni a NATO-ba…


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk


MÚLT
A Rovatból
Még a nácik között is kivételesen kegyetlen volt a Schindler listája táborparancsnoka
A płaszówi náci koncentrációs tábor vezetője, Amon Göth élvezte a kínzást és a gyilkolást, valódi szadista volt. Több mint tízezer ember haláláért felelős.

Link másolása

Az 1993-as Schindler listája című film előtt Amon Göth nevét kevesen ismerték. Bár a történelmi filmek gyakran nem tükrözik pontosan a valóságot, Amon Göth karakterét nem kellett túlságosan kiszínezni a drámai hatás kedvéért. Sőt, a valóságban Göth még annál is kegyetlenebb volt, mint a filmen.

Kiszámíthatatlan szadista

Az élet a płaszówi a táborban még más náci táborokhoz képest is brutális volt, leginkább a parancsnoka, Göth miatt. A háború túlélői kiszámíthatatlan kínzóként jellemzik, aki minden nap, lehetőleg még reggeli előtt szeretett gyilkolni. Szokása volt, hogy villájának erkényéről lövöldözött, minden figyelmeztetés nélkül.

Göth élvezte, hogy megalázhat, kínozhat és meggyilkolhat embereket. A kollektív büntetésben hitt, így olyan rabokat is kivégeztetett vagy megkínzott, akik nem követtek el semmit.

Két kutyáját, Rolfot and Ralfot arra képezte ki, hogy parancsra kínozzák a foglyokat, vagy tépjék darabokra őket. Amikor úgy látta, hogy a kutyái túlságosan megszerették zsidó gondozójukat, vele is végzett.

Azt sosem lehetett tudni, hogy mikor és miért öl. Volt, hogy azért végzett valakivel, mert az a szemébe nézett, túl lassan ment, vagy túl forró volt a leves, amit felszolgált.

Joseph Bau, vagy a 69084-es számú fogoly – azon kevesek egyike, akik megjárták a tábort, és élve maradtak – a következő borzalmas emlékeket idézte fel:

„Az irodájában történt kihallgatásokon a lábánál fogva lógatta le egy kampóról azt, akit vallatott, és ráengedte a kutyáját.”

„Ha valaki megszökött a táborból, a csoportot, amelyből származott, felsorakoztatta, és minden tizedik embert lelőtt. Egyszer azért végzett egy zsidóval, mert azt túl magasnak találta, aztán pedig levizelte a holttestét. Meglátott egy fiút, akinek hasmenése volt, a nadrágjába piszkított, és arra kényszerítette, hogy egye meg az ürülékét, utána pedig lelőtte.”

Schindler ravasz módon kijátszotta

Oskar Schindler német nagyiparos volt, maga is a náci párt tagja. Bár eleinte azért alkalmazott zsidókat krakkói gyárában, mert sokkal kevesebb pénzért dolgozathatta őket, később elkezdte megutálni mindazt, amit a pártja képviselt.

Schindler rájött, hogy Amon Göth megvesztegethető hízelgéssel, luxusajándékokkal és pénzzel, így megvásárolta a nála dolgozó zsidók biztonságát. Göth elkülönített barakkokban tartotta Schindler zsidóit, akik védve voltak a kegyetlenkedésektől.

Schindler és Göth annyiban hasonlóak voltak, hogy mindkettek katolikus hátterű családból származtak, imádták a gazdagságot, az alkoholt és a nőket. Göth azt hitte, hogy országos cimborák, pedig Schindler megvetette, és ahol tudta, kijátszotta a szadista parancsnokot. Mintegy 1200 zsidó köszönheti Schindlernek az életét.

1944 szeptemberében Göthöt letartóztatták korrupció miatt, majd 1945-ben amerikai katonák kezére került. A lengyel kormány háborús bűnökkel vádolta meg, ezen belül több mint tízezer ember meggyilkolásával. Azzal védekezett, hogy csak feljebbvalói parancsát teljesítette.

1946 szeptemberében akasztották fel Krakkóban, nem messze a hírhedt táborától. Utolsó szavai ezek voltak: „Heil Hitler”. Testét elhamvasztották, és a Visztula folyóba szórták.

(Forrás: ATI, Rare Historical Photos, History)


Link másolása
KÖVESS MINKET:

MÚLT
Edison gátlástalanul lopott más feltalálóktól, kijátszotta versenytársait és még egy elefántot is kivégzett
Feltárjuk a feltaláló sötét oldalát: Thomas Alva Edison szó szerint mindent bevetett a sikereiért.

Link másolása

„Nem buktam el, csak találtam tízezer utat, ami nem járható” – szól a híres idézet a XX. század egyik legnagyobb és legtermékenyebb feltalálójától, az amerikai Thomas Alva Edisontól (1847-1931), aki az Egyesült Államokban 1093, az egész világon pedig 2332 szabadalmat jegyeztetett be. A nevéhez köthető többek között a fonográf (hangrögzítő eszköz), a mozgóképkamera (azaz kinetoszkóp, a mozi történetének legrégebbi eszköze) és a mikrofon is. Gyakran az izzólámpa atyjaként emlegetik, mivel ő fejlesztette ki és alkalmazta sikeresen a kommersz elektromos izzókészüléket. Továbbá ő megalapítója az Edison General Electric vállalatnak is, amely később az áramszolgáltatás és a világítástechnika terén meghatározó vállalattá vált.

Sikeres üzletemberként is ismert volt: számos vállalkozást alapított és vezetett az elektromos energiaipar és a kommunikáció terén. Edison laboratóriumai híresek voltak, ahol fiatal feltalálók és kutatók dolgoztak, és ezek a laborok a technológiai innováció központjává váltak abban az időszakban.

Nos, ez eddig elég meggyőző önéletrajz lehetne, de sajnos a valóság nem ennyire fantasztikus.

A szabadalom egy dolog, de valójában kinek az ötlete?

Hamar elterjedt Edisonról, hogy az a bevett gyakorlata, hogy mások találmányait szabadalmaztatja. Ezt azt jelentette, hogy kifinomult érzékkel felfedezte a nehéz helyzetben lévő tehetségeket, pénzes ember lévén a kezdetekben támogatta őket, aztán szépen kiszipolyozta és átverte a mentoráltjait, hogy végül legálisan jegyezhesse be a saját nevére az adott ötletet – ami nem az övé volt. Tudósi körökben elterjedt nézet, hogy Edison találmányainak fele félremagyarázás, a másik a fele pedig lopott.

Nem bírta elviselni, hogy Tesla jobb legyen nála

Edison robbantotta ki a váltóáram- és egyenáramháborút Nikola Tesla ellen, amelynek eredményeként a váltóáram lett a gyakorlati elektromos áramátvitel alapja. Minden létező módon próbálta Teslát ellehetetleníteni, pedig eleinte szép reményekkel vágtak bele a közös kalandba, amikor a nincstelen Tesla 1884-ben egy repülőgép tervével és egy Edisonhoz szóló ajánlólevéllel utazott Amerikába. Edison rögtön alkalmazta őt, de a „két dudás egy csárdában” kifejezést rájuk találták ki, úgyhogy hol a pénzen vitatkoztak, hol pedig azon, hogy Edison az egyenáramra, míg Tesla a váltóáramra esküdött. Ezért a felettese kirúgta Teslát, aki végül Edison nagy ellenfelénél, George Westinghouse-nál kapott állást, sőt, a konkurencia meg is vette tőle a váltóáramú dinamóinak, trafóinak és motorjainak szabadalmi jogait. Edisont nagyon zavarta, hogy csatát vesztett, és közben egyre durvább módszereket próbált bevetni az igaza érvényesítésére. Például elérte New York állam vezetésénél, hogy a kivégzésekre váltóárammal működő villamosszéket használjanak – bár erre a célra az egyenáram alkalmasabb –, majd szörnyülködve nyilatkozott a váltóáram halálos természetéről.

Az egyik legszörnyűbb tette pedig az volt, amikor egy Topsy nevű elefántot – akinek az volt a bűne, hogy ijedtében megölte dolgozóját, aki cigarettát próbált a szájába gyömöszölni – hatalmas tömeg előtt kivégzett 6600 Volt egyenfeszültséggel. Az egész, filmre vett reklámműsor (amelyet ITT megnézhetsz) versenytársának, a váltóáramot propagáló George Westinghouse-nak és Teslának szólt. A kampánya olyan sikeres volt, hogy kb. 70 évvel később kezdtek csak áttérni a váltakozó áram használatára, tehát Edison ennyivel vetette vissza az elektromosság fejlődését a világban színtiszta egóból.

Amikor 1912-ben felmerült, hogy Tesla csak Edisonnal megosztva veheti át a Nobel-díjat, Tesla felháborodva utasította vissza, hogy egy lapon említsék őket, így hát inkább önként lemondott a hőn áhított díjról.

Az izzóért is bármire képes volt

Edison mindenáron a saját nevéhez akarta fűzni az izzólámpát is, de ezt a lehető legaljasabb módon vitte sikerre.

Először Heinrich Göbel ajánlotta fel neki megvételre, de Edison azt hazudta, hogy nem lát benne fantáziát. Szépen megvárta, amíg Göbel meghal, majd aprópénzért megvette az özvegyétől és rögtön be is jegyezte saját találmányaként.

Viszont ez az izzó még gyakorlatilag használhatatlan volt, alig produkált némi üzemidőt. Úgyhogy további cselhez folyamodott: amikor Joseph Wilson Swannak sikerült továbbfejlesztenie egy akár 500 órát is kibíró izzólámpát, Edison ismét vérszemet kapott és ügyesen ellopta ezt a találmányt is. Ezt úgy vitte véghez, hogy közös céget alapított Swannal, gyártásba fogtak, majd a befolyását használva elnyomta az üzlettársát, hogy csak az ő neve maradjon fenn ennek kapcsán.

Foglalkoztatta a paranormalitás

Tesla alakja köré egyéb legendák is szövődtek: állítólag sikerült befognia földönkívüliek jeleit, kidolgozta az időutazást és feltalálta az „üzemanyag nélküli” motort, amely bárhol fellelhető anyagokat használ fel. A feltaláló olyannyira hitt az elektromosság erejében, hogy úgy vélte, annak segítségével érzékelhető a halálon túli világ. Annyira magabiztos volt továbbá a halhatatlanság létezésében, hogy képes volt leégetni az ujjlenyomatát csak azért, hogy amikor az ugyanolyanra visszanőtt, bizonyítékként mutathassa fel, hogy lám, az embernek igenis vannak halhatatlan részei.

Ha fentiekkel kapcsolatban vannak is kétségeink, afelől nincsenek, hogy azért Edison a maga módján tényleg zseni volt.

Források: 1, 2, 3

Link másolása
KÖVESS MINKET:


MÚLT
A Rovatból
Amityville: kiderült az igazság a világ egyik leghírhedtebb kísértetházáról
Ronald DeFeo váltig állította, démoni hangok hatására mészárolta le családját. A házukba beköltözők pedig azt mondták, gonosz szellemek szállták az épületet. Azonban a gyilkos a halála előtt bevallotta az igazat.

Link másolása

A felsőközéposztálybeli DeFeo-család amityville-i háza táján látszólag minden rendben volt. Egészen addig, amíg a 23 éves Ronald DeFeo démoni hangok hatására le nem lőtte anyját, apját, két húgát és két öccsét 1974 novemberében. A Long Island-i családirtás volt a kiindulópontja számtalan sikeres könyvnek és filmnek, sokan sok pénzt kerestek a kísértetekkel való riogatásból.

Félénk fiúból erőszakos tini lett

A DeFeo-család tagjai kedves, normális emberek voltak, vasárnap reggelenként rendszeresen náluk tartották a helyi imakört. A családfő az após autókereskedésében dolgozott, ami gondtalan életet biztosított az ötgyerekes házaspárnak.

A legidősebb fiú, Ronald azonban problémás gyerek volt.

Félénk, kövér kisfiúként rendszeresen kínozták az osztálytársai, majd tinédzserként fordult a kocka: már nem hagyta magát, szembeszállt velük. Ez odáig fajult, hogy kirúgták az iskolából, annyira erőszakos lett.

Tizenhét éves korára rendszeresen használt heroint és LSD-t, pszichiáterhez nem volt hajlandó menni.

Az apja, abban bízva, hogy előbb-utóbb jó útra tér, munkát adott neki a családi autókereskedésben, de ez nem segített Ronald nehéz természetén: a veszekedések közben gyakran azzal fenyegette az apját, hogy megöli.

A szent szobra nem segített

1973-ban a család egy Szent József-szobrot állíttatott fel a házuk előkertjében. A kis Jézust a karjaiban tartó József a családok és az apák védőszentje. Ez azonban nem hárította el a közelgő tragédiát.

1974. november 13-án korán reggel a család még az igazak álmát aludta, amikor Ronald DeFeo magához vett egy puskát. Először a szülei hálószobájába nyitott be, anyját és apját lelőtte. Aztán módszeresen végzett a testvéreivel: a 18 éves Dawnnal, a 13 éves Allisonnal, a 12 éves Marc-kal, és a 9 éves John Matthew-val.

A családirtás után lezuhanyozott, egy párnahuzatba rejtette a véres ruháit és a fegyvert, majd munkába indult, és a bizonyítékokat útközben egy lefolyóaknába rejtette.

Mintha mi se történt volna

Meghökkentő színjátékot adott elő egész nap. A munkahelyéről számtalanszor hazatelefonált, mert „meglepte”, hogy az apja nem jött be dolgozni. Délután a barátaival találkozott, és továbbra is értetlenül hívogatta a családját. Végül azt mondta: hazamegy, hogy megnézze, minden rendben van-e. Legnagyobb „meglepetésére” a családját holtan találta.

A rendőröket először azzal próbálta félrevezetni, hogy a maffia bérgyilkosa, Louis Fallini végezhetett a rokonaival, de balszerencséjére a férfi nem is volt a városban, ezt a szálat hamar rövidre lehetett zárni. Másnap végül mindent bevallott, azt pedig csak később tette hozzá: a hangok a fejében kényszerítették a gyilkosságra.

Ronald DeFeo a gyilkosság másnapján a rendőrségi fotón

Egy legenda születése

A véres családi dráma egész Amerikát lázban tartotta, és hamar lábra kapott az a szóbeszéd, hogy a gyilkost démonok szállták meg.

Amikor a DeFeo család amityville-i házába egy évvel később beköltözött a Lutz család három gyerekkel, ők is csak olajat öntöttek a tűzre. Azt állították: a házat gonosz szellemek szállták meg.

Később a Lutz családot azzal vádolták, hogy csak kitalálták a szellemjárást, mert zsíros bevételt reméltek a könyveladások és filmszerződések után.

Egy 92-es interjúban Ronald DeFeo már azt állította, hogy ügyvédje tanácsára találta ki az egész démonos történetet, ideértve a hangokat a fejében.

„Az ügyvéd azt mondta, nagyon sok pénzt szerezhetünk a sztorival. Megígérte, hogy néhány éven belül kihoz a börtönből, és sok pénzem lesz. Minden hazugság volt, kivéve a bűntényt” – vallotta a gyilkos.

Ugyanabban az évben DeFeo még egy történettel megpróbálkozott, remélve, hogy szabadlábra kerülhet. Azt mondta, hogy 18 éves húga, Dawn irtotta ki a családot, ő pedig, miután felfedezte a holttesteket, végzett a húgával, de csak vele. Ez nem jött be, egészen 2021 márciusában, 69 éves korában bekövetkezett haláláig rácsok mögött maradt.

(Forrás: Biography, All That is Interesting, NYT)


Link másolása
KÖVESS MINKET:


MÚLT
A Rovatból
A csúcs, ami sokaknak az utolsó út lett – ma 70 éve mászták meg először a Mount Everestet
Az első sikeres csúcstámadás óta több mint 6000 ember kísérelt meg feljutni a Föld legmagasabb pontjára, közülük legalább 310 hegymászó vesztette életét a hegyen.

Link másolása

Napra pontosan hetven évvel ezelőtt, 1953. május 29-én jutott fel a Mount Everest csúcsára az új-zélandi Edmund Hillary és a nepáli Tenzing Norgay Sherpa, ezzel ők lettek az első emberek, akik meghódították a Föld legmagasabb csúcsát.

A hír csak június 2-án, II. Erzsébet királynő megkoronázásának napján jelent meg az újságokban az Egyesült Királyságban, mivel gyalog kellett eljuttatni az információt Namche Bazaar távirati állomására, hogy értesíteni tudják a katmandui brit nagykövetséget.

A hegyet az 1850-es években azonosították a világ legmagasabb pontjaként, ezt követően nevezték el 1865-ben Sir George Everestről, India egykori földmérőjéről, mivel korábban csak XV. csúcsként hivatkoztak rá. Tibeti nyelven Csomolungmának hívják, ami azt jelenti, hogy a „a világ istennője”, míg nepáli nyelven Sagarmatha, azaz az „ég csúcsa”.

Hillaryék expedíciója a kilencedik kísérlet volt a csúcsra és ezt követően még 20 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 600 ember feljusson a csúcsra. Manapság már egyetlen szezonban elérheti ezt a számot az Everestet meghódítók száma.

A nagy számbeli ugrásnak több oka is van. Egyrészt egy kis hegyi leszállópálya megépítésével 1964-től kezdve az alaptáborig tartó út nyolc napra csökkent a korábbi több hónapról. Másrészt a feltételek is jelentősen javultak: a felszerelés könnyebb lett, az oxigénellátás egyszerűbben biztosítható, a túrákon pedig tapasztalt nepáli idegenvezetők vezetnek végig, ha rendelkezünk a kellő pénzügyi háttérrel.

Maga az alaptábor is komoly fejlődésen ment keresztül. Korábban lényegében csak sátrak gyűjteménye volt, ahol konzervekből falatoztak a hegymászók. Ma már viszont friss saláták, pékáruk és különféle kávék mellett még a wifi is elérhető az ide érkezők számára. Magán a csúcson sem kell azonban elszakadni a világhálótól: 2011-ben Kenton Cool brit hegymászó kilencedik sikeres csúcstámadása után tweetelt egyet a csúcsról. 2020-ban pedig Kína már azt jelentette be, hogy az 5G-s kapcsolatot is biztosította az Everesten.

A rekordot Kami Rita Sherpa tartja, aki 28-szor járt már a világ legmagasabb csúcsán. Szorosan a nyomában Pasang Dawa Sherpa következik, aki korábban már kétszer is egalizálni tudta Kami Rita számait.

A rekordok mellett azonban számos tragédia is kötődik a hegyhez: 1953 óta több mint 6000 ember kísérelt meg feljutni a Mount Everest csúcsára és legalább 310 hegymászó halt meg a hegyen, legutóbb éppen a magyar Suhajda Szilárd.

(via Voa News)


Link másolása
KÖVESS MINKET: