HÍREK
A Rovatból

Novák Katalin lemondása a felelősségvállalás egyetlen járható útja, de önmagában még ez is kevés

A köztársasági elnök többé nem testesíti meg a nemzet egységét, alkalmatlanná vált feladata elvégzésére. De garancia kell arra is, hogy többé ez mással sem fordulhat elő: nyilvánossá kell tenni a kegyelmi döntéseket.

Link másolása

Anya vagyok. Jogász vagyok. Keresztény vagyok. Konzervatív vagyok (nagyjából). De legfőképpen érző ember vagyok. És igazából ez utóbbi mivoltom jegyében szeretném „kinyitni pörös számat, és a tudásnak tenni panaszt”.

Jelenlegi politikai nézeteimet talán az alábbi szavakkal tudnám illetni: kiábrándultság és apátia. Már jó pár éve eltört bennem valami. Mégis tisztán fel tudom idézni a pillanatot, amikor görgetés közben rákattintottam A Cikkre. Ahogy azt is mindenki fel tudja idézni, hogy mikor és hol látta az első felvételt a 2001.szeptember 11-én az ikertornyokba csapódó repülőről. Mert akkor tudtuk, hogy most valami végleg elmúlt abból, amit a világunkról és annak a rendjéről gondoltunk.

Most pedig annak a cikknek megnyitása vésődött be, ami Novák Katalin kegyelmi döntéséről szól. Ha valaki egy kő alatt töltötte az elmúlt napokat: a köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, aki egy pedofilt segített abban, hogy megússza a felelősségre vonást. Méghozzá kényszerítéstől se visszariadva.

Szerintem ehhez nem kell mit hozzátenni. Ez egyértelmű. De elborzadva látom, hogy olyan szólamok bukkannak fel, amik kérdőjeleket tesznek oda, ahol nem csak pont van, hanem egyenesen felkiáltójel.

Igazából zavarban vagyok, hogy ezeket meg kéne cáfolnom. Mert nem igazán lehet azon mit cáfolgatni, hogy az ég zöld. “Nem zöld.” Ezek alapvetések. Az ég nem zöld. A tűz nem hideg. A jég nem forró. És pedofiliát eltussoló bűnözőknek kegyelem osztogatás súlyosan nem oké. Pont.

De mégse mehet el az ember szó nélkül a tegnap még hangoskodó alapvetés-tagadók mellett, mert „bűnösök közt cinkos, aki néma”. És szerencsére egyre többen hallatják a hangjukat ennek kapcsán. Már csak ketten nem szólaltak meg érdemben az ügyben: Novák Katalin és Varga Judit. Ők ketten találták kegyelemre méltónak K. Endrét. Mint valami mondókában: “Az egyik felterjesztette. A másik megkegyelmezte. Utána amaz jól ellenjegyezte. Végén az iciri-piciri K. Endre jól szabadlábra lett helyezve.”

De ahogy a közfelháborodás egyre nő az ügy körül, komoly reményeim támadtak, hogy legalább az egyikük meg fog szólalni, és próbál majd valami magyarázatot adni. De bevallom, elképzelni se tudom, hogy mivel fognak előhozakodni.

Mert akárhogy is forgatom, a helyzet menthetetlen, hiszen:

A nemzet megosztó egysége?

Egy pedofíliával akárcsak kapcsolatban álló bűncselekmény esetén a kegyelemi döntés nem “megosztó, mint minden kegyelmi döntés” - ahogy azzal már próbálkoztak mentegetőzni a Sándor-palotában. Csak simán felháborító és elítélendő. Általánosan, egyetemesen és mindenhogy.

Ez a morális mérlegelés, és szempontok osztásán-szorzásán túl van. Ez egy erkölcsi Rubicon. Aki átlépi, az a morál ellensége. Nincs „ha” meg „de”.

Ha él kis országunkban valaki, aki szerint mégis lehet itt bármit mérlegelgetni, akkor pont miatta kéne még egyértelműbben edukatív céllal példát statuálni. Mert még a végén az egyszeri edukálatlan mérlegelgető se lesz képes biztosan leolvasni a helyes irányt a belső erkölcsi iránytűjéről, ha adott esetben neki kellene a legénynek lennie a gáton, amikor a környezetében felmerül gyerekek szexuális zaklatása. És egy ilyen helyzet, hogy SOHA nem tud teljesen egyértelmű lenni. Ezért kell egyértelmű határokat húzni.

Hogy billegő esetben a félrenézés felelősségét ne lehessen „elkenni” – az eltussolóét még annyira se. Ha a világ K. Endréit a saját lelkiismeretük nem tart vissza attól, hogy aktívan vagy passzívan szabad utat engedjenek a pedofiloknak a gyerekekhez, akkor tartsa őket vissza a félelem. Félelem attól, hogy a társadalom részéről csak elítélésre és megvetésre számíthatnak, minden megosztottság nélkül.

De még egyszer ismételjük el, mert az a tudás anyja: egy pedofil cselekmény eltussolása nem erősen megkérdőjelezhető, hanem az erkölcsi minimum alatt van olyan egyértelműen, hogy azt se elénekelni, lerajzolni, elmutogatni nem lehet. Ez a társadalmi szerződésünk egyik alapköve. Reszkessen az a társadalom, ami alól ezt kirántják - főleg az akinek az Alaptörvény szerinti feladata lenne hogy “kifejezze a nemzet egységét”. Mert ha nincsenek közösen elfogadott minimumszabályaink és -értékeink, akkor jönnek a farkastörvények. A teljes bizonytalanság, eszköztelenség és a nulla kiszámíthatóság vagy tervezhetőség.

Az elkövető mentségére szóljon, hogy…?

Bármilyen rejtett, titkos körülményt áll a kegyelmi kérvényben, ami miatt megesett Novák Katalin és Varga Judit szíve K. Endrén, azt ne felejtsük el, hogy K. Endre nem “csak” félrenézett. Nem bizonytalankodva nem tett semmit a gyerekek abuzálását megakadályozandó. Hanem kifejezetten és célzatosan meg akarta akadályozni, hogy a kivizsgálás rendben végbe menjen. Szóval nem „csak” lányos zavarában tehetetlenkedett. (Bár épp elég baj lenne az is, ha lányos zavarunkkal foglalkozva hagynánk gyerekeket pedofilok karmai közt.)

Attól hogy K. Endre maga nem követett el pedofil cselekményt, a bűne nem kerül át egy erkölcsileg kevésbé egyértelmű kategóriába.

Az, hogy az áldozatok mennyire tudnak felállni a traumából, csak egy részben múlik a trauma mértékén. Meglepően – sőt sokkolóan – nagy mértékben azon is múlik, hogy mennyire lesz hatással az életükre maga a trauma, hogy azt a környezet utána hogy kezeli. Ha utána védelmet, támogatást, igazságszolgáltatást kapnak, jelentősen nagyobb esélyük van feldolgozni a velük történteket. Ezt akarta elvenni K. Endre a szexuálisan kihasznált gyerekektől.

Ezt tetézve, egyetlen pedofil bűncselekmény se történne meg, vagy legalábbis nem ismétlődhetne meg, ha nem lennének olyanok, akik félrenéznek, eltussolnak, vagy bármilyen direkt vagy indirekt módon tennék ezt lehetővé az elkövető számára. Sőt, azzal hogy a bűnsegédek ezáltal a látenciát is növelik, a többi elkövető felbátorodhat, hogy akkor errefelé nem „trend” az elkövetők felelősségre vonása. Akkor miért fognák vissza magukat? Ez mind a K. Endrék lelkén szárad. K. Endre tette el semmilyen formában nem lehet „csak” szót odabiggyeszteni.

Ezen felül, ha K. Endrét akarnánk se tudnánk naiv módon azzal mentegetni, hogy nem látta át mekkora felelőssége van abban, hogy az áldozatok traumája mennyire mélyül el, hiszen pszichológus volt. K. Endrét azzal se mentegethetjük, hogy mivel nem ismerte a pedofília álságosan működő, megtévesztő természetét, ezért nem ismerhette fel tettének súlyát.

Nem számít az se, hogy amúgy előtte, utána, közben milyen jó ember volt, és mennyi jót tett.

Ez valamennyi enyhítést adhat, de kegyelmet biztos, hogy nem. Mondok egy meglepőt: a legtöbb bűnöző – még a legsúlyosabb cselekmények elkövetői is – amúgy szabadidejükben sok tök jó dolgot is csináltak. Talán egy-két súlyosan szociopata kivételével. De az már elmekórtani kérdés.

Ám ha a fentiekkel együtt netalán véletlenül létezne is arra magyarázat, hogy K. Endre miért kaphatott kegyelmet a börtönbüntetés alól, az már végképp megindokolhatatlan, hogy miért mentesítették a foglalkozástól eltiltás büntetéstől is. Még ha K. Endre körülményeiben fel is merülne bármi kegyelemre okot adó szempont, az se teszi őt már alkalmassá (és veszélytelenné), mint pszichológus és pedagógus. Isten óvja azt, aki véletlenül azért kerül hozzá, hogy feldolgozzon egy gyerekkori szexuális zaklatást.

Végül de nem utolsó sorban. Jártam önkénteskedni gyermekotthonba. És emiatt saját szememmel láttam, hogy egy „intézetis” gyereknek mennyire nehéz elhinnie, hogy bármilyen hatással lehet a saját sorsára. Vagy mások, ne adj isten a világ sorsára. Igazából még egy „normális” támogató háttérrel rendelkező gyereknek és felnőttnek is nehéz egy szexuális zaklatás után felvennie a kesztyűt, és harcolni az igazáért.

Szóval lenyűgöz az emberi nagysága azoknak a már felnőtt intézetis gyerekeknek, akik kiálltak zaklatójuk ellen – még úgy is, hogy K. Endre kényszerítéssel akart őket ebben akadályozni.

Nekik ez életük teljesítménye volt - akár felálltak utána a traumából, akár nem. Engem ők jobban inspirálnak, mint egy olimpiai bajnok. És most több, mint tíz embertől részlegesen elvették ezt a győzelmet.

Ami talán az életmentő korty víz lett volna nekik a kiszolgáltatottság sivatagában. Nem tudom, K. Endre kegyelmi döntéséből milyen előnye származik az Egyetemes Igazságosságnak, és hány ember élete lett jobb ettől, de biztos nem összemérhető az okozott károkkal.

Minden jó, ha a vége egy jó kis alaptörvény-módosítás?

Orbán Viktor maga nyilatkozta az ügy kapcsán, miszerint: “Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem”. És ez alapján alaptörvény-módosítást kezdeményez.

Ám ettől még érthetetlenebbé és elkeserítőbbé válik, hogy az elmúlt napokban még sokan a kegyelmi döntés beterjesztésében, ellenjegyzésében és meghozalatában részt vevő kormányzati szereplők önjelölt prókátoraként relativizálni kezdték K.Endre cselekményének súlyát és megítélését. Előbbre sorolva egy vélt pártállaspontot az erkölcs legminimumabb minimumánál. Remélem minden érintett kommentelőnek, influencernek, politikusnak kicsit nehezebb lesz esténként tükörbe néznie a szokásosnál. Akik pedig eddig kérdés nélkül elfogadták a fenti forrásból származó helyzetértékeléseket, ezentúl morális kérdésekben fenntartásokkal tekintenek a megnyilvánulásaikra.

De azt hiszem, a miniszterelnöki nyilatkozat megtételével végül páratlan politikai egység formálódott, és végre kivétel nélkül minden politikai oldal kifejezte, hogy az általuk képviselt emberek véleménye egységesen (!) az, hogy egy ilyen döntés mélyen sérti a társadalmi működésünk alapjait.

Aminek az egységét kellene Novák Katalinnak kifejeznie. De most pont ő maga került az egységen kívülre. Vagyis feladata elvégzésére alkalmatlannak bizonyult.

És bármennyire is hangsúlyozhatják a Sándor-palotában, hogy a kegyelmi döntés egy szubjektív jogintézmény, és a köztársasági elnök dönt, ahogy akar, a funkciója nem az ilyen esetekre van kitalálva. A jogszabályok értelmezésénel a rendszerbeli szerepüket is vizsgálni kell. Márpedig a jog egy minél letisztultabb ítélkezési rendszert igyekszik létrehozni. De mivel az élet se nem 100%-ig rendszerbe illeszthető, se nem letisztult, szelepként létrehozták a kegyelem intézményét. Ez a célja és a funkciója.

Mert sajnos van olyan eset, ami jogilag bűntetendő, de egyértelmű, vagy legalábbis nagyon megfontolandó morális kételyek merülnek fel vele kapcsolatban. Mint például egy önbíráskodó apa, akinél esetleg nem teljesen kristálytisztán áll meg az önvédelem, amikor a lányát zaklató elkövetőket felelősségre vonja. Vagy amikor egy évekig szexuálisan kihasznált és bántalmazott kiskorú nem lát más kiutat, mint pedofil nevelőapja meggyilkolását.

Vagyis Novák Katalin a kegyelem intézményét létrehozó jogszabályi rendelkezést nem jól, sőt gyanúsan visszaélésszerűen értelmezte

– ha a jogrendszerben elfoglalt helyét és a jogalkotói szándékot is figyelembe vesszük. Ennek értelmében - bár Orbán szerint nincs helye most jogászkodásnak - még “jogászkodva” se lehet kimenteni a döntést.

Az, hogy a kegyelmi döntések nem nyilvánosak, bevallom én se tudtam. De azt hiszem ez egy olyan szabályozási hiba, ami ezt a korrekciós eszköznek szánt intézményt nagyon is védtelenné teszi a visszaélésekkel szemben. Szóval nagyon remélem, hogy a már megszokott törvénykezési rohamtempóban születik egy módosító javaslat a kegyelmi döntések indoklásának nyilvános mivoltáról. Még a jövő héten.

Mert sajnos a kezdeményezett alaptörvény módosítás csak első ránézésre tűnik megnyugtató lezárásnak.

Ha a miniszterelnök nyilatkozatából indulunk ki, akkor mindössze annyiról lenne szó, hogy ezentúl nem lehet majd kegyelmet gyakorolni olyan bűncselekmények esetén, ahol a sértett kiskorú. Ezzel három baj van:

- Nem lehet majd kegyelmet adni a fent említett apának, aki a lánya 17 és fél éves zaklatóját számon kérve erős felindultságában túllép az önvédelem keretein. Pedig ez tipikus esete lenne annak, amikor a jogrendszer rugalmatlansága nem tud kezelni egy morális élethelyzetet.

- Cserébe viszont továbbra is indoklás nélkül, sutyiban kegyelmet lehet adni egy befolyásos barátokkal rendelkező elkövetőnek, aki 18 és fél éves lányokat erőszakolgat luxusjachtokon. (Pont ahogy korrupció vagy költségvetési csalás befolyásos elkövetőinek is meg lehet kegyelmezni a legnagyobb titokban. )

- A kegyelmezési jog továbbra is a nyilvánosság legkisebb kontrollja nélkül marad. Így ha "véletlenül" egy olyan köztársasági elnök lenne hivatalban, aki még az erkölcsi minimumot se képes felismerni, akkor mi garantálja, hogy kevésbé ledöbbentően nyilvánvaló ügyekben képes lenne helyesen dönteni?. És teszem azt, nem kezd ámokfutásba, és kezd el kegyelmet osztogatni mindenkinek, akinek az ismerősének az ismerőse megereszt egy baráti telefont neki?

Vagyis amíg nem teszik kötelezően nyilvánossá a kegyelmi döntéseket, még lemondania is felesleges a felelősöknek.

Mert az ezekszerint az eddigi "biztosítékok", mint az igazságügy miniszter ellenjegyzése pont nem jelentenek elég garanciát. Ez a botrány megismétlődhet még százszor, ezerszer. Sőt, még csak tudni se fogunk róla, ha egy szemfüles újságíró nem szúrja ki szinte teljesen véletlenül. És azt hiszem a véletlen nem elég megnyugtató alkotmányos garancia egy ilyen komoly jogkör esetén.

Madarat tolláról, köztársasági elnököt az értékrendjéről?

Novák Katalin döntése csak még súlyosabb megítélés alá esik attól, hogy ő amúgy nem egy elborult, szélsőségesen liberális jogvédő, aki szemellenzősen, de tiszta szívből hisz abban, hogy minden bűn megbocsátható. Hanem

ő ezzel a döntéssel nem csak a közmorált tiporta lábbal, hanem saját hitelességét is. Vagyis teljesen tisztában volt azzal, hogy mekkora értéket húzott le a wc-n.

Hiszen eddig ő a gyerekek mindig minden esetben és minden mértékben mindenekfelett álló védelmét hangsúlyozta – akármilyen egyéb csoportra nézve hátrányos jogcsorbítások árán is. Akár aránytalanul is. “Mert a gyermekek védelme megkérdőjelezhetetlenül mindenek felett áll.” Hát akkor hogy került most oda egy ekkora kérdőjel? Milyen értékbeli kérdés merült fel benne, ami miatt a gyermekek védelmét a pedofil visszaélést lehetővé tevő bűnöző szempontjai mögé sorolta? Ha ez olyan nagy érték, hogy felülmúlja az eddig felülmúlhatatlan gyerekvédelmet, mint közérdeket, akkor az miért nem közérdekű információ, hogy mi ez a nagyobb érték?

Eddig az közérdeknek tartott értékeket kék plakátra írták, nem eltitkolták!

A lemondás a megoldás?

Igen, itt az egyetlen járható útja a felelősség vállalásnak a lemondás lenne. De amíg nincs garancia, hogy minden kontroll nélkül születhetnek kegyelmi döntések, addig igazából felőlem maradhat is Novák Katalin a hivatalában.

Elegánsabb lenne, ha lemondana, de valójában nem oszt, nem szoroz, hogy ki fogja a tollat, ami morális mérlegelés nélkül írhat alá bármit.

Amíg viszont hivatalban marad, legalább élő mementóként emlékezteti a nemzetet, hogy senkinek a személye se garancia a morális minimum megtartására, amíg a rendszer lehetővé teszi a visszaéléseket.

Akármilyen sokszor ismétel el számunkra szimpatikus értékekről szóló szólamokat.

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Népszerű
Ajánljuk
Címlapról ajánljuk


HÍREK
A Rovatból
Magyar Péter feljelenti egy rokonát – unokatestvére volt férje szerinte valótlanságot terjeszt róla
A TISZA Párt politikusa azt is tudni véli, hogy mindez megint az ellene folyó propaganda műve. A rokon a politikus apjáról és nagybátyjáról is súlyos állításokat tett.

Link másolása

Interjút adott a Mandinernek Molnár Miklós, Magyar Péter unokatestvérének volt férje. Molnár egy videóban azt állítja: 10 éve pálinkafőzdét alapított Magyar Józseffel (Magyar Péter édesapjának testvérével), cég jogi tanácsadója pedig a NER-ből februárban kiugrott politikus apja, Magyar István volt.

Molnár Miklós súlyos vádakkal illette a családot. Úgy fogalmazott: „a Magyar család lopott, csalt, sikkasztott és közokiratot is hamisított a családi vállalkozással összefüggésben”. Az ügyben jelenleg nyomozás zajlik. Szerinte:

„A Magyar család egy dologban egységes: agresszívek és hataloméhesek”.

A férfi most az állítja: őt rendszeresen fenyegették, és azzal is vádolja Magyar Pétert, hogy ő mindvégig tudott a vállalkozásban zajló dolgokról, és többször is segített a rokonainak.

Magyar Péter Facebook-posztban reagált a vádakra. Azt írta: „A propaganda szintet lépett. Most épp az unokatestvérem legalább 5 éve nem látott volt férje hazugságait kezdték el terjeszteni.”

„Az illető, Molnár Miklós jó pár éve elhagyta az unokatestvéremet és az akkor még pár éves közös gyereküket. A nagybátyámmal közös cégét pedig ellehetetlenítette. Molnár Miklós ma – nyilván jó pénzért – valótlanságok sorozatát állította a propagandamédiának, és abba engem is belekevert úgy, hogy – amint említettem – legalább 5 éve nem láttuk egymást.”

„A gyalázatos rágalmak miatt természetesen őt és a hazugságokat terjesztő minden sajtóterméket feljelentem”

– közölte a politikus. Molnár Miklósról pedig megjegyezte: „egyébként csak kétes üzleti ügyei voltak, lehet, hogy ezekkel zsarolják éppen. Családon belüli erőszakról meg éppen az unokatestvérem tudna mesélni…”

Magyar Péter nagybátyja, Magyar József kedd este a Facebookon az alábbi közleményt tette:

„Egyes hírportálon megjelent ma egy propaganda cikk+video, amely Magyar Pétert, apját és engem támad. A fő előadó Molnár Miklós monológja hemzseg a hazugságoktól, becsületsértő és nagy nyilvánosság előtt rágalmazó. A "hiteles" újságírás mindezt a hazugságözönt kész tényként közvetíti a választási kampányban. Egyébként az arcképem fotózásához és közzétételéhez, valamint az ingatlan fotózásához és közzétételéhez nem kértek és nem is kaptak hozzájárulást. Ezért is felelni kell majd. Visszautasítjuk a rágalmakat, minden jogi eszközt igénybe veszünk : sajtóeljárást indítunk, személyiségjogi védelmi-, polgári peres eljárást kezdeményezünk-, és büntető feljelentést teszünk.”


Link másolása
KÖVESS MINKET:

HÍREK
A Rovatból
Meghalt Lindner András
A HVG legendás portré rovatának egykori vezetője 78 éves volt.

Link másolása

Elhunyt Lindner András, a HVG egykori újságírója, a lap portré rovatának szerkesztője – írja a hvg.hu.

„Élete, neve szétszálazhatatlanul fonódik össze a HVG-vel, a lap évtizedeken át legnépszerűbb rovatával, a Portréval. Társszerzőjével, Horváth Zoltánnal ezernél több „arctéri jelentést” készítettek, amíg 2008 nyarán át nem adták utódaiknak a stafétabotot”

– írja róla a lap.

Hozzáteszik: „Munkabírásánál talán csak szakmai alázata volt nagyobb: hétről hétre ő kelt birokra a nyilatkozóval, s ráhárult a csipkelődő riposztokban sem szűkölködő, egyoldalasra tömörített kérdezz-felelek-szöveg elfogadtatása.”

Kollégái egy történet felidézésével is megemlékeznek a legendás rovat szerkesztőjéről.

„Mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy ez nem sikerült: sajtótörténeti és HVG-s kuriózum, hogy az 1990. június 9-i számunkból kényszerűen kimaradt a Szabad György-portré. Attól kezdve András nem nyugodott, amíg nem volt a fiókjában legalább egy tartalék”.

„Az 1993-ban indult rovatban, a Szellemben – ha írásai mögé rejtőzve is – immár jobban feltárhatta magát, de legalábbis a hobbijait, s ha úgy tetszik, a félelmeit is. Ez utóbbiak gyakorta ihlették orvosi témájú írásait. Az egykori kórusénekes és vájt fülű komolyzene-rajongó cikkek garmadájában kamatoztatta ez irányú tudását. A sakk szeretetét pedig családi örökségként kapta nemzetközi mesterként jegyzett apjától, s remek stratégaként „csempészte be” a rovat népszerű cikkei közé” – írja a hvg.hu.

Lindner András 78 éves volt.


Link másolása
KÖVESS MINKET:


HÍREK
A Rovatból
Magyar Péter hajnalig tartó bulizásra hívja a fiatalokat a Békemenet előestéjén – ő is a Margitszigetre
A Fidesz legnagyobb rendezvénye előtt egy nappal a fiatal TISZA-szimpatizánsok vehetik be a szigetet. Nem az lesz az egyetlen rendezvényük az elkövetkező időszakban.

Link másolása

Talpra, fiatalok! címmel rendezvényt szervez Magyar Péter a budapesti Margitszigetre péntek estére – derült ki az esemény meghívójából. A TISZA Párt politikusa valószínűleg nem véletlenül választotta a helyszínt: másnap, június elsején, szombaton a Fidesz is a budapestiek kedvelt helyére szervezi az aktuális békemenetét, amin maga Orbán Viktor is beszédet mond majd.

„Ha már eleged van az írásbeli és szóbeli érettségik közötti stresszből, vagy csak kiszabadulnál a vizsgaidőszak fojtogató légköréből, gyere el május utolsó napján, pénteken a Margitszigeten lévő Wonder Island-be!” – olvasható az esemény bejegyzésében, ami egyben belövi azt a célcsoportot is, akiknek a buli szól.

„Egy olyan napot szervezünk, ahol lazíthatsz és feltöltődhetsz, hogy újult erővel vághass neki a a nyár előtt meg rád váró feladatoknak. Erre számíthatsz ha velünk tartasz: Mozogj, játssz és versenyezz, hogy kiengedhesd a fáradt gőzt! Élvezd a zenét, előadásokat, vegyél részt a tematikus kvízeken. Ismerj meg új embereket, barátkozz, és töltsd velünk ezt a különleges napot!” – áll a leírásban.

A zárt helyszín miatt a résztvevőknek regisztrálniuk kell, csak az első 1000 ember jut be a bulira.

Magyar Péter számos rendezvényt szervez a választások előtti kampány hajrájában: május 30-ra a Várkert Bazár elé várja híveit, ahol ő maga a köztévé kritizált vitáján vesz majd részt. Egy héttel a békemenet után, a szavazás előtti szombaton pedig nagygyűlésre hívta a szimpatizánsokat a budapesti Hősök terére.


Link másolása
KÖVESS MINKET:


HÍREK
A Rovatból
Szijjártó Péter az orosz hekkertámadás jelentéséről: Nem tudom, mi van benne, azt sem tudom, valós-e, és nem is különösebben érdekel
Egy lakossági fórumon válaszolt kérdésekre a külügyminiszter, aki szerint azonban továbbra sincs semmi látnivaló abban az ügyben, amiben az oroszok rengeteg adathoz juthattak a minisztérium szervereiről.

Link másolása

„Nem foglalkozom vele, hát nem veszik észre?!” – vágta oda Szijjártó Péter külügyminiszter a 444.hu újságírójának, amikor az orosz hackertámadást bizonyító levélről kérdezte.

A miniszter 15 percet szánt a sajtóra a nagykőrösi lakossági fóruma után, ahol az újságírók az orosz titkosszolgálatok által a külügyminisztérium ellen elkövetett kibertámadásokról is kérdezték.

Szijjártó sérelmezte, hogy a hackerbotrányt feltáró, a Direkt36-on megjelent cikk olyan színben tüntette fel őt és kollégáit, mintha az orosz érdekek szándékos kiszolgálói lennének, és ölbe tett kézzel nézték volna, hogy minden adatukat elvitték. Előzőleg arra utalt, hogy más szolgálat segítségével kerülhetett ki a támadásról szóló levél a 444.hu újságírójához. Ezt a nagykőrösi fórumon újra felhozta, miközben a dokumentum hitelességét a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt megjelenő titkosszolgálati vezetők sem tagadták.

Szijjártó megismételte, hogy szerinte bűncselekményt követtek el a lap újságírói azzal, hogy nyilvánosságra hozták Szabó Hedvig, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat akkori főigazgatójának levelét. Majd újra azzal érvelt, hogy titkosszolgálati dolgokról nem szabad a nyilvánosság előtt beszélni.

„Nem tudom pontosan, mi van ebben a levélben, azt sem tudom, hogy ez egy valós levél-e, és nem is különösebben érdekel”

– mondta a miniszter. Hozzátette: ők mindig megtették a szükséges védelmi lépéseket, ha bárki támadást indított valamelyik rendszerük ellen. Ezután már arról beszélt, hogy a külügyminisztérium egyébként nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal.

„Úgy tudom, hogy olyan információ, ami a szuverenitásunkat, működőképességünket veszélyeztette volna, nem került idegen kezekbe” – állította a miniszter, de arra az újságírói kérdésre nem válaszolt, hogy bizalmas információ került-e ki. Elmondta, hogy sok beavatkozási kísérlet van az informatikai rendszereikbe.

Korábban a 444.hu az orosz támadásról szóló levél alapján azt írta: a titkosszolgálatok már akkor javaslatot tettek egy új rendszer felállítására, de ez végül elmaradt. Szijjártó most azt mondta: nem tud róla, hogy készült volna terv a magyar diplomácia teljes informatikai hálózatának megújítására, miközben azt a KKM vezetése rendelte meg.

A miniszter most arra sem válaszolt, hogy miért nem valósították meg a terveket. Hogy miért nem hívatta be az orosz nagykövetet a hackertámadás után, azt azzal indokolta: akkor sem tett ilyet, amikor más irányból érhették „kísérletek” az informatikai hálózataikat.

Korábban mi is írtunk róla, hogy a kiszivárgott dokumentum alapján Szijjártó Péternek tudnia kellett arról, hogy az orosz kormányhoz közeli hackerek 2021-ben feltörték a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai hálózatát. A hírt a 2022 áprilisi választások előtt még a tárca és több kormánypárti politikus is „kampányhazugságnak” nevezte.


Link másolása
KÖVESS MINKET:

Ajánljuk