hirdetés

A Rovatból
hirdetés

Mitől ragadós az ásítás, miért ásítunk együtt másokkal?

Az embereket összehangoló idegsejtek, a tükörneuronok miatt, amik összehangolnak bennünket a környezetünkkel, és képesek vagyunk más élőlényekkel együtt élni. Működésük az empátia egyik alapköve.

Link másolása

hirdetés
Leendő és végzett pszichológusok hozták létre a 7köznapi pszichológia blogot, mert a pszichológia mindenki életének része és mindenkire tartozik.

Bár mindig hallani elmélkedéseket, miszerint az individualista, önérvényesítő életmód sikeres életutat eredményezhet, ha megnézünk egy ideálisan felépülő társadalmat, vagy az azt felépítő közösségeket, az együttműködés, egymásra hangolódás nélkülözhetetlennek tűnik az emberi kapcsolatokban. Az elmúlt évek egyik nagy jelentőségű felfedezése volt az az idegsejtrendszer, amely feltehetően azért felelős, hogy egymással szinkronizálja az embereket, és felkészítsen minket mások viselkedésére, hangulatára, szándékaira. Ezek a speciális idegsejtek a tükörneuron nevet kapták. Feladatuk pedig az, hogy agyunkban létrehozzanak egy tükörképet mások mozdulatairól, így teljes összhangba kerülhetünk környezetünkkel.

A tükörneuronok olyan mozgató idegsejtek, amelyek nem csak olyankor képesek tüzelni (aktiválódni), amikor tulajdonosuk valamilyen mozgást végez, hanem akkor is, amikor meg sem mozdul, csupán megfigyel egy másik személyt. Nevük is innen ered, ugyanis ezek a neuronok letükrözik mások arckifejezését, mozgását.

Tükörneuronok, amelyekkel egy hullámhosszra kerülünk másokkal

– A tükörneuronok működése nagyon nehezen követhető műszerek nélkül, mégis egy-egy szituációban nyakon csíphetjük ezeknek a fontos sejtrendszereknek a működését. Talán feltűnhetett már mindenkinek, hogy néha olyan automatikus, ugyanakkor furcsa dolgokat teszünk, amelyek ránézésre megmagyarázhatatlanok. Ilyen, mikor hirtelen fáradtak leszünk és önkéntelenül ásítozunk, amikor valaki a közelünkben nagyot ásít, vagy amikor úgy érezzük egy nevetős társaságban, hogy a jókedv olyannyira ragadós, hogy a kezdeti rosszkedvünk ellenére hirtelen alig tudjuk lecsalni szánkról a mosolyt.

A tükörneuronjaink sarkallnak minket arra is, hogy másokat akaratlanul utánozzunk, például egy barátunkkal beszélgetve önkéntelenül felvehetjük a másik ember testtartását. Ha csak megfigyelünk idegen embereket, amint beszélgetnek, látható, hogy a legtöbben (főleg, ha kedvelik egymást) hasonló pózban vannak. Például keresztbe teszik a lábukat, ha az egyikük előrehajol, elgondolkodva könnyedén a kezére támasztja a fejét, kisvártatva a másik is pontosan ugyanígy tesz. Bár azt hihetnénk, hogy ezek csupán az idegrendszeri fejlődésünk felesleges velejárói, gondoljunk csak bele! Mennyivel szimpatikusabb egy olyan ember, aki velünk együtt szinkronban mozog, mint az, aki épp ellenkezőleg cselekszik. Az emberi kapcsolatok, együttműködések akkor működnek ideálisan, ha ösztönösen, intuitívan ráérzünk a másikra.

Nehéz örülni, ha más szomorú, de dühösek is kevésbé leszünk, ha körülöttünk mindenki mosolyog

hirdetés

- Egy kutatásban azt a feladatot adták a résztvevőknek, hogy rezzenéstelen arccal nézzenek végig egy olyan filmet, ahol emberek képét mutatják. A filmkockák néhány kivételével olyan személyeket ábrázoltak, akik érzelemmentesen néztek maguk elé. Ezeknél a képeknél nem volt különösebben nehéz a kutatásban résztvevőknek megállniuk azt, hogy mosolyogjanak vagy fintorogjanak. Azonban, amikor mindössze 500 milliszekundumra felvillant egy-egy nevetős vagy dühös arc, a résztvevők annak ellenére, hogy magukat tudatosan rezzenéstelennek érezték, a mérőműszer detektálta, ami történt: a vizsgálati személyek egy pillanatra elveszítették az uralmukat arcizmaik felett, és elmosolyodtak vagy éppen dühös arcot vágtak. Agyi szinten ilyenkor a videót néző emberek tükörneuronjai – nevüknek megfelelően – tükrözték a látott arcot, és automatikusan, a szándékkal ellenkezően előidéztek egy a képen látott archoz hasonló, mosolyt vagy dühöt.

A fenti kísérlet jól mutatja, hogy közel sem vagyunk annyira tudatosak, mint amennyire azt gondoljuk. Tükörneuronjaink ugyanis hamarabb érzékelik a környezetet, mint mi magunk, és ösztönös reakciót hoznak létre bennük. Ez fordul elő akkor, amikor hirtelen empatizálni kezdünk valakivel, vagy a fogászati élményét mesélő barátunk történetét annyira átérezzük, hogy szinte belesajdul a mi állkapcsunk is. Ilyen és hasonló reakciók tudattalanul mennek végbe agyunkban, ugyanis az értük felelős tükörneuronok elképesztően fontos elemei fejlődésünknek, boldogulásunknak és emberi kapcsolatainknak.

Miért mosolygunk, dühöngunk vagy sírunk együtt másokkal?

Feltételezések szerint a tükörneuronok legfőbb feladata, hogy az agyunkban kialakított tükörkép alapján képesek legyünk bejósolni mások szándékát, így felkészülhessünk a viselkedésükre, akár jó-, akár rosszakarattal állunk szemben. A tükörneuronok ugyanakkor nem csak szimpla "utánzó rendszerek".

Az egymásra hangolódásban, intuíciók kialakulásában, egymás megértésében, másokkal való együttérzésben is jelentős neurobiológiai hátterként szolgálnak. Ez a képesség teszi lehetővé azt, hogy átérezzük mások örömét, bánatát, hangulatát. Ezen speciális idegsejtek által szimulatív módon éljük át mások érzéseit azáltal, hogy mozgásaikat utánozzuk. Úgy is szokták mondani, hogy ezek a sejtek segítenek minket abban, hogy egy másik ember cselekedeteit agyunk ösztönösen egy szubjektív élménnyé, érzéssé alakítsa. Ha valaki ásít, akkor bennünk kialakul egy asszociáció az álmosságra, és nagy eséllyel magunkat is fáradtnak fogjuk érezni.

Ha valaki sír, könnyek szökhetnek a mi szemünkbe is, miközben szomorúságot élünk meg. A tükörneuronok tehát egy automatikus szimulációt tesznek lehetővé, mely anélkül, hogy tudatosan, szándékosan megérteni próbálnánk, önkéntelenül elénk tárja az adott mimikai mozgáshoz társuló érzelmeket, például az örömet, bánatot vagy a haragot, így együtt.

Utóbbi gondolat pedig nincs távol az empátia motoros elméletétől, amely szerint azután, hogy megszületünk, elkezdjük megtanulni, milyen mozdulat, mimika, milyen érzést mutat be. Ugyanakkor a mai elképzelések szerint az empátia egyik építőköve lehet a tükörneuron rendszer, amely azért is felelős, hogy ne csak lássunk egy mosolyt vagy lekonyuló szájat, hanem szinte magunkban érezzük a másik ember érzelmeit, mintha csak mi éltük volna át az adott érzést.

Tükörneuronjaink csak szimpla mosolyt látnak vagy boldogságot is?

Egy elmés funkcionális MRI vizsgálatban (Carr és mtsai., 2003) az egészséges résztvevőknek alapérzelmeket kifejező arcokat kellett nézniük, másrészt alapérzelmeket kellett imitálniuk. És valóban, amikor a résztvevők a képeket szemlélték, nem csak a tükörneuronok aktíválódtak, henm az inzuláris kéreg és egyes limbikus területek, különösen az amygdala, amelyek egyaránt érzelmek átéléséért felelős agyi területek. Így tehát az is sejthető, hogy mikor valakinek az arcát figyeljük, az illető mosolya hatására nem csak egy mosoly keletkezük az azt tükröző neuronjainkban, hanem a mosoly mimikája a boldogságot is leképezi agyunkban.

Kisgyerekek és a tükörneuronok

– Nem hiába, hogy a tükörneuronok felfedezése nagy szenzációt keltett a kutatóvilágban, ugyanis sokan a tanulás, beszédfejlődés, társas interakciók, sőt az empátia alapkövét látták ezekben az idegsejtekben. Nem csoda, hogy feltalálásuk óta nagy szerepet tulajdonítanak nekik kutatók, mivel általuk magyarázatot nyerne sok-sok olyan képességünk, amelyekkel kapcsolatban csak találgattak korábban. Például hogyan tanulnak meg beszélni a kisgyerekek, akik nem képesek tudatosan összehangolni a hang és beszédképzést? Ha láttunk már kisgyereket beszélni tanulni, bizonyára az is feltűnt, hogy a kicsi a felnőttek száját ösztönösen utánozva próbálkozik a hangok formálásával. A pici baba ilyenkor a beszélni képes felnőtt arcáról kap vizuális visszajelzést arról, hogy mit kell csinálnia a szájával. A tükörneuron-rendszer segítségével automatkus mozgásokat hajt végre, amely eredménye később a nyelvelsajátítás lesz.

Stressz és a szorongás hogyan hat a tükörneuronokra?

Olyankor, amikor stressznek vagyunk kitéve, erőteljesen csökken a tükörneuronok által kibocsájtott jelek aránya. Ha elkezdünk szorongani valaki mellett vagy félünk, akkor a tükörneuronok adta ráhangolódás is jelentősen csökken. Így tehát egy magas szintű stresszhelyzetben nem csak stresszhormonok mértéke nő meg, hanem azok az automatikus, egymásra hangolódásért felelős rendszerek is sérülnek, amelyek a másokhoz való kapcsolódásban, együttműködésben segítenek minket.

Tükörneuronok és autizmus

Roy Mukamel egy 2010-es kutatása kapcsán elmondta, hogy feltételezik, hogy a tükörsejtek kóros működésének szerepe lehet egyes zavarokban, például az autizmusban, amelyre jellemző a verbális és nem-verbális kommunikáció problémája, az utánzás és az empátia nehézsége. Olyan eredmény is született, hogy autizmussal élőknél egyes agykérgi területek vékonyabbak a szokásosnál: épp azok, amelyeken tükör tulajdonságú neuronok találhatók. Sőt minél kifejezettebb e kérgi elvékonyodás, annál súlyosabbak a tünetek. Vilayanur Ramachandran (Kaliforniai Egyetem, San Diego) szerint a tüköridegsejtek funkcióit felsorolva szinte minden tudati működést megkapunk, ami az autizmusban zavart szenved. Más kutatók adatai arra utalnak, hogy az autisták hátrányai később csökkennek, és a tüköridegsejtek felnőtt korra jóval aktívabbakká válnak.

Talán a terápiának köszönhetően, talán azzal párhuzamosan, ahogy a társas készségek spontánul kezdenek javulni. A torzító eredmények elkerülése érdekében azonban nem szabad kihagyni azokat az eredméyneket sem, amelyek nem találtak eltérést a tükörneuronok fejlődése terén autisták és nem autisták között, s ez mindenképp körültekintésre inti azokat, akik a téma iránt érdeklődnek.

Összességében elmondható, hogy a tükörneuronok felfedezése egyfajta "tükörideglázat" okozott a tudományban, mivel a kutatók többsége úgy gondolta, hogy megtalálták azokat az idegsejteket, amiktől mi, emberek szinkronban vagyunk képesek élni más élőlényekkel. Az is nyilvánvaló, hogy nem magyarázható az együttérzés, empátia, együttműködés vagy annak hiánya minden esetben idegrendszerünk ezen formájával. Ennek ellenére mikor úgy érezzük, valakivel nagyon egy hullámhosszra kerültünk, tükörneuronjaink nagy valószínűséggel igen jó összhangban vannak.

Ha érdekel a pszichológia közérthető nyelven, ne hagyd ki a 7köznapi pszichológia blogot!


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés
ÉLET-STÍLUS
A Rovatból
hirdetés

Hódít a legújabb magyar szépségápolási márka! De mi a titok?

2020 márciusában robbant be a HAIRBOOM szépségápolási márka a magyar nők életébe. Hogy jutottak idáig és mi a hirtelen népszerűségük titka?

Link másolása

hirdetés

2020 márciusában robbant be a HAIRBOOM szépségápolási márka a magyar nők életébe. Prémium minőséget, természetes összetevőket és biztos gyógyszerészi hátteret kínálva. Mindezt 100%-ban magyar vállalkozásként. Hogy jutottak idáig és mi a hirtelen népszerűségük titka?

Termékpalettájuk kezdő szereplője a hajvitamin kapszula volt, amivel a női hajhullásra és hajnövesztésre kínálnak megoldást. Ugyan nem az első hajvitamin a piacon, de mégis kitűnik a többi közül.

Gondos szakmai fejlesztést követően sikerült egy végeredményben teljesen cukor-, laktóz-, és gluténmentes terméket létrehozni. Ezen felül adalékanyagokat sem tartalmaz, továbbá a vásárlói visszajelzéseik alapján, a konkurens termékektől eltérően se hányingert, se pattanásokat nem okoz.

Dr. Bögöthy Zsolt a HAIRBOOM tulajdonosa és vezető gyógyszerésze a márka indításáról:

„Egy olyan hajvitamint szerettünk volna létrehozni, amivel valós eredményeket lehet elérni. Tisztában vagyunk vele, hogy mennyire fontos a nők számára a magabiztos megjelenés és az ebből fakadó önbizalom. Támogatni szerettük volna a természetes szépséget mellékhatások nélkül.”

Az elmúlt év visszajelzései alapján mindez beigazolódni látszik. Vásárlóik imádják a HAIRBOOM hajvitaminját és ezt ötcsillagos véleményekkel bizonyítják is.

hirdetés

A „zászlóshajó” mellett azóta több termék is megjelent a kínálatban. A prémium vonalat erősítve, novemberben elérhetővé tették a Vitaker Hungary-val közös ajándék boxokat, „tökéletes hajápolás kívül-belül” címszó alatt. De ebben az évben is van újdonság: 100% halkollagén italpor. Ez a termék-kategória hihetetlenül népszerű, de már szinte megszokott velük járó negatívum a kellemetlen szag és utóíz. Úgy tűnik a HAIRBOOM-nál ezt is sikerült megoldani, a málnás Beauty drink-et ugyanis íz és illat garanciával kínálják!

Remek termékek, igazolt eredmények, de nem is feltétlenül ez az, ami miatt ennyire szerethető a márka. A HAIRBOOM 100%-ban magyar vállalkozás. A fejlesztéstől kezdve, a gyártáson és csomagoláson át, valamint a logisztikát is beleértve, minden kizárólag megbízható magyar vállalkozások közreműködésével történik, ezzel segítve a hazai vállalkozókat és gazdaságot.

De mégis, ami a leginkább szimpatikus számunkra, hogy nem mindennapi értékeket képviselve kínálják termékeiket, hiszen a termékek kifejlesztésekor nem szimplán a haszonszerzést állították középpontba. A HAIRBOOM márka értékei szerint a haszon ugyanis nem feltétlenül bizonyítéka a termék sikerességének, ha azt nem kíséri valódi segítségnyújtás.

A hajvitamin létrejöttével nem csak kizárólag Nektek akartak segíteni, és Te sem csak magadnak tudsz vele örömet szerezni. Hogy miért?

Mert Te is segíthetsz! Híd közted és a rákos gyermekek között.

Vannak olyan gyermekek, akiknek jelenleg nem adatik meg az áhított hajkorona. A legtöbbünkkel ellentétben, sokkal keményebb harcot vívnak nap mint nap. Ők az életükért küzdenek. Nekik és családjuknak a legkisebb segítség is akár egy életet jelenthet.

Akár már 1 doboz hajvitamin megvásárlásával lehetőséget nyújthatsz, hogy a kemo- és/vagy sugárkezelések következtében a hajkoronájukat elveszítő gyermekek számára is megadassék a szép haj érzése. Elsősorban, de nem kizárólagosan a valódi hajból készülő paróka elkészíttetésére adhatsz ezeknek a gyerekeknek Te is lehetőséget. Egyéni igényektől függően, mérlegelve a gyógyuláshoz vezető folyamatot, az adomány felhasználható más szükséges eszközökre is.

A példás munkához Veletek közösen, „A gyönyörű haj mindenkinek jár” című kampánnyal szeretne a HAIRBOOM is hozzájárulni. Így minden doboz eladott hajvitamin árából 500 Ft-ot a Gyermekrák Alapítványnak adományoznak, ezzel segítve az alapítvány további kiemelkedő munkáját.

A számtalan pozitív visszajelzés bizonyára arról árulkodik, hogy igazán hatásos termékeket sikerült összehozni a HAIRBOOM csapatnak. Úgy tudjuk, ez még csak a kezdet, és ismét újdonságokkal teli év következik náluk, garantálva az eddig megszokott prémium minőséget!

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
ÉLET-STÍLUS

A női hónaljszőr egészségtelen, a menstruációs fájdalom egy mítosz – tévhitek a nőkről, amiket férfiak gondoltak róluk

Vannak, akik tényleg elhitték ezeket az égbekiáltó baromságokat.
Címkép: Pixabay - szmo.hu
2021. június 19.


Link másolása

hirdetés

A férfiak és a nők nem is különbözhetnek jobban egymástól. Sokan úgy vélik, hogy mindent tudnak a másik nemről, de egyrészt a sztereotípiák nem mindenkire igazak, másrészt olykor kiderül, hogy bizony vannak óriási hiányosságok abban a bizonyos tudásban.

A BuzzFeed most olyan tévhiteket gyűjtött össze, amelyeket egyes férfiak gondoltak a nőkkel kapcsolatban. Vannak köztük nagyon kínosak...

1. "Ha egy hónapig nem szexel a nő, újra szűz lesz."

Egy férfi nagyon boldogan osztotta ezt meg a közösségi médiában férfitársaival. Azt írta, egy nőtől tudja ezt, és a legjobb, hogy nem is kell egy hónapot várni minden esetben, akár egy hét után is képes a nő teste visszaállni az első szexuális élmény előtti állapotába.

Ugye mondanunk sem kell, hogy ez nettó hülyeség?

2. "A nők betétet viselnek fürdés közben."

Egy nő azt írta a közösségi oldalára, hogy amikor egy nő a menzesze idején kiszáll a zuhany alól, versenyt fut az idővel, amíg felöltözik. Ezen eléggé meglepődött egy férfi: "Nem betéttel együtt zuhanyoztok?"

hirdetés

Nem...

3. "A szeméremajak egyenlő a vaginával."

A Guardian egyik cikkében nők meséltek arról, hogyan viszonyulnak a külső nemi szervükhöz. Erre egy férfi odakommentelte, hogy "a vagina a helyes szó".

Erre mondják, hogy ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Ja nem.

4. "A menstruációs fájdalom kamu, nem is létezik."

A Twitteren tette fel egy férfi azt a kérdést, hogy mi rosszabb az összetört szívnél. Egy nő azt válaszolta, hogy például az éhség, a hajléktalanság és a menstruációs fájdalom. Mire a posztoló azt válaszolta, hogy férfiként úgy gondolja, a menstruációs fájdalom csak egy mítosz.

Sajnos nem az, pedig valószínűleg minden nő azt kívánná, bárcsak az lenne.

5. "A nők a hüvelyen keresztül vizelnek."

"Nem a hüvelyünkön keresztül pisilünk" - írta ki egyszer egy nő a Twitterre egy humoros posztban, egy férfi pedig így reagált rá:

"Nos, nyilvánvalóan nem a feneketeken keresztül vizeltek, úgyhogy csak a hüvely marad, hacsak nincs egy harmadik lyukatok valahol, amiből kijöhet a vizelet".

Van, a húgycső nyílása.hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
ÉLET-STÍLUS

Tudod már, mit teszel idén nyáron?

Tervezel nyaralást? Vagy épp semmit sem tudsz előre kalkulálni most? Belföld? Külföld? Akár két hétre is? Töltsd ki rövid kérdőívünket, hogy megtudjuk, mi a helyzet idén a nyári tervekkel.

Link másolása

hirdetés

Egy sok bizonytalanságot hozó év után végre itt az önfeledtebb nyár. Nem pont ugyanolyan persze, mint amilyet korábban megszoktunk, mert a nyaralás tervezését befolyásolhatja a védettségi igazolvány, vagy akár az, hogy milyen típusú oltást kaptunk, és azt elfogadják-e egy adott külföldi országban.

Mindezek ellenére sokunk vágya: végre kiszabadulni a hétköznapokból, vagy csak egyszerűen a négy fal közül, és élményeket gyűjteni, energiát feltankolni, pihenni.

De vajon hogyan tud ez idén megvalósulni? Ki milyen nyaralást tervez?

Összeállítottunk egy rövid kérdőívet, hogy megtudhassuk, hogy alakul olvasóink körében az idei vakációzás. Válaszold meg te is a néhány kérdést, három percet elég rászánnod – az eredményekről hamarosan beszámolunk egy újabb cikkben. Köszönjük, ha segítesz nekünk!

Kérdőívünkhöz görgess lentebb!

Praktikus társ a nyaraláshoz: OTP SZÉP kártya

Idén 10 éves az OTP SZÉP kártya: az egyik legnépszerűbb elektronikus cafeteria juttatás egy évtizede a belföldi turizmus, vendéglátás és élményszerzés motorja. Az évforduló alkalmából az OTP Pénztárszolgáltató három hónapos promóciót indított június 10. és szeptember 9. között, amelyben összesen 10 db, egyenként 100 ezer forint értékű Szallas.hu kedvezmény talál gazdára. Részletek az otpmindennap.hu/szep10ev oldalon.A több mint 43 000 elfogadóhelyen idén még sokoldalúbban használható az OTP SZÉP kártya, hiszen év végégig mindhárom zsebből (vendéglátás, szabadidő, szálláshely) költhetnek a kártyabirtokosok, elfogadóhely típusától függetlenül. Az OTP SZÉP kártya mobiltelefonos alkalmazásban, valamint a megújult otpportalok.hu felületen az egyenlegek követése, az elfogadóhelyek megtalálása, és az előlegfizetés is kényelmesebb és gyorsabb lett.

hirdetés

Create your own user feedback survey

Cikkünk az OTP Pénztárszolgáltató támogatásával készült.

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
ÉLET-STÍLUS

Fogyjak nyárra vagy ne? – a nagy bikini body-dilemma

A szerző elmereng azon, mi a franc az a bikini body, miért nem felejtjük már el, és hogy belefér-e a tavalyi bikinijébe.

Link másolása

hirdetés

Először is kezdjük a fogalom tisztázásával, azon szerencsések kedvéért, akik nem tudják, mi az a bikini body, azaz a bikinitest. A bikinitest az a női test, amit formába hoz a nő, mire jön a nyár, hogy leadja a télen felszedett fölös kilókat, és feszes meg csodás legyen a strandon. Ennek a nőnek amúgy feje is van, de ez a bikini body szakértőit egyébként egyáltalán nem érdekli.

Erről most hirtelen az jut eszembe, hogy a negyvenedik szülinapomra kaptam egy wellness-hétvégét, amit be is váltottunk így másfél év után és beoltva. És a fürdőrészleg három falát három különböző óriásposzter díszítette. Mint megállapítottuk, az egyik a gyerekeknek volt kedvcsináló (kis hableány), a másik a férfiaknak (három hölgy háttal a kamerában, bikiniben, válltól lefelé), a harmadik pedig, mondjuk a nőknek, de inkább mindenkinek. A nőkre külön lehet, hogy nem gondoltak, de teljesen azonosulni tudtam egy képzeletbeli háromgyermekes anyával, aki, miközben a gyermekeit halássza a meleg vizes medencében, egy pillanatra elréved ezen az óriásposzteren: homokos tengerpart, végtelen tenger, napozóágyak, koktélok. Ez kell nekünk. Meg bikinitest. Vagy az utóbbi mégsem?

Ami amúgy - a három női [email protected] - pont a jacuzzi felett volt elhelyezve. Apáink-férjeink ott bugyognak, mellettük meg a három fenék, hogy gyönyörködhessenek a képben: három nő háttal, vállnál és térdnél levágva. Fenekek. Amúgy nagyon szép fenekek voltak, meg is beszéltük, melyik a legszebb. Meg azt is, hogy ez milyen üzenet: három női torzó, háttal nekünk, levágott fejjel (mert az kit érdekel nyáron). Ez a nyár sokaknak: sok arc nélküli, kalapos, napszemüveges nő, testtel.

Szebbel, megviseltebbel, de a lényeg: majdnem meztelennel.

Mert a bikini az egyik legnagyobb divat-találmány: úgy vagyunk benne meztelenek, hogy nem. Három vagy négy apró textilháromszög segít a szemérmünk őrzésében.

Amúgy engem nem zavar, mert imádok fürödni, meg napozni, a napon olvasni. Végigmenni bikiniben a strandon is szeretek, miközben átfúj a szél, és a nap felszárítja rólam a vízcseppeket. Azt is tudom, hogy mindenki nézelődik, akit ez zavar, ne menjen strandra. Nem ezzel van bajom.

hirdetés

Hanem azzal, hogy amint beindul a strandszezon, évek óta megfigyeltem, hogy fel-felbukkan a női magazinok címlapján - tisztelet a kivételnek - és az online női tartalmakban is: a bikini body fogalma, mint kitűzött cél. Hogy legyél szép nyárra. Hogyan feszesíts, mit csinálj, mit mozogj, mit egyél, hogy nyárra feszes legyél.

Nem egészséges - feszes! Mert akkor vagy jó nő. És sajnos néha hat ránk az üzenet, pedig már nem trendi.

Nézegetjük a combunkat, elkezdünk mozogni - ami jó - esetleg koplalni - ami nagyon nem jó -, és nézegetjük a többieket. Hogy ők hogy állnak. Bevallom, nem mindig tetszik, amit a tükörben látok, és olyankor nem eszek meg napi egy csokit. De már úgy vagyok - és nem menőzni akarok vele, hogy a női összetartás meg női istennőség meg satöbbi szószólója lennék -, hogy örülök, ha egy ragyogó és szép nőt látok, főleg, ha ismerem, mert akkor annak örülök, hogy ő jól van.

De látok feszes testeket és a hozzájuk tartozó szomorú vagy beesett arcokat is. Bikinitestük van? Igen. Jól vannak? Nem biztos. Melyik a fontosabb?

Hogy megéljem a nőiességemet, akárhogy is? Ha van rajtam egy-két kiló, de akkor is? Vagy az, hogy olyan legyek, mint amilyennek az aktuális szépségideált sugallják? Vagyis olyan legyek, mint amilyennek mások mondják? Ez jobb? Akkor önmagam vagyok? Szerintem csajok, akik olvastok, ha magatokba néztek, ti is pontosan úgy tudjátok, mint én, hogy mennyivel nehezebb és keményebb munka SZERETNI azt, amit épp a tükörben látunk, mint kíméletlenül sanyargatni magunkat. Önmagunkat szeretni.

A mozgás egészséges, az egészséges táplálkozás szuper - de a centik méregetése, önmagunk másokhoz való hasonlítása mérgező. Nem véletlenül hangzik el egyre több kutatás eredménye: hogy a közösségi média depresszióssá tehet. Miért?

Mert a behúzott hasú ismerős hölgy a képen szembesíteni és provokálni akar azzal, hogy ő talán jobban néz ki. Könyörgöm, ne higgyétek el, és még ha így is van - szerintetek boldogabb?

Magunkhoz kéne mérni végre magunkat, és a testünket. Belemenni a valódi problémáinkba, dolgozni rajtuk és lelkileg jobban lenni - csodák csodája, jobban fogunk tetszeni magunknak akkor. Mostanában híztam egy kicsit. Tegnap beírtam a súlyomat és a magasságomat egy kalkulátorba. Azt mondta a kalkulátor, hogy az egészséges tartomány felső határán vagyok.

És tudjátok, minek örültem a legjobban? Nem annak, hogy nem vagyok elhízott, hanem annak, hogy az EGÉSZSÉGES szónak örültem, és nem érdekelt a felső tartomány. Az tutira jó, hogy nem kell idén új bikinit vennem, mert nem szűk rám, amit tavaly vettem. Azt is tudom, hogy három éve már majdnem az alultáplált kategóriába estem. Na, akkor kell aggódni. Mindemellett elhatároztam, hogy többet mozgok, mert akkor nagyobb a teherbírásom.

És bikiniben fogok napozni idén is, akkor is, ha nem vagyok olyan gebe, mint a húszas éveimben. Majd jó, hogy nem csadort hordjak, hogy szégyelljem magam! 2021 van, az egyik nagy ruhamárka molett, sőt, túlsúlyos lányokkal reklámozza a termékeit, akik boldognak tűnnek.

Ez az üzenet. Hogy egészséges legyél és elégedett. Most már ezen van a hangsúly, a bikini body mint cél pedig már felszínes és üres. Az csak egy test. Fej nélkül.

Mindeközben tudom, hogy ez nagyon nehéz nekünk. Még mindig rengeteg a kimondatlan elvárás a nők felé. A külsődleges elvárás. Hogy egy adott pozícióban lévő nő legyen ápolt, sminkelt, ránctalan, frissen fodrásztól érkezett, csinos, trendi és a többi. Totális eltárgyiasítás, pont mint a levágott fejű három fenekes lánynál. És ha nem akar tiptop lenni, csak farmerben lazulni és copffal? És ha épp nincs kedve? Vagy ideje? Vagy energiája? És mi van az elhízott, sörhasú srácokkal? Őket nem cseszteti senki a külsejük miatt, pedig lehet, hogy magas a koleszterinjük. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy nem mindenből lehet ugyanazt az eredményt kihozni. Mindenkinek más a testalkata, mint ahogy minden emberből egy van, minden embernek van egy saját teste. Ki volt az az idióta, aki kitalálta, hogy minden nőnek ugyanúgy kell kinézni? Saját testet mindenkinek!

Szerencsére a trend, ha lassan is, de változik. Gyönyörű plus size modellek mutatják meg, milyen egy igazi nő, aki nem diétázik a súlya miatt. Ha magunknak tetszünk, már elég, a többieknek meg szerintem ha van rá ideje, meg energiája, méregesse a combkörméretét, ha úgy esik jól neki és ettől lesz több az önbizalma. Csak az lenne a jó, ha nem ártanánk magunknak és másoknak ezekkel a hülye, üres célokkal. Na megyek, eszek egy szalámis szenyát, mert azt kívánom.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET: