News here
hirdetés

SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés

„Úgy döntenek gyermekek sorsáról az Oktatási Hivatal emberei, mintha egy hitelkérelmet bírálnának”

A szülők szerint a kormány gúnyt űzött belőlük, a gyerekekből és a jogállami eljárásból is azokkal a módosításokkal, amelyeket azután tett, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította az iskolaérettség központi szabályozását.

Link másolása

hirdetés

Az Alkotmánybíróság két döntése és az ombudsman vizsgálata szerint is alaptörvény-ellenes, illetve alapjogilag visszás a jelenlegi iskolaérettséget megállapító rendszer, mert nem garantálja, hogy minden gyermek iskolaéretten kezdhesse meg az általános iskolai tanulmányait. Az Alkotmánybíróság határozata kötelező érvényű volt a jogalkotóra, azaz a kormánynak változtatnia kellett a törvényen, úgyhogy változtatott is, de nem úgy, ahogy azt a szakmai szervezetek és a szülők remélték, vagy ahogy azt az Alkotmánybíróság a határozat indoklásában megfogalmazta.

A kormány a 2019-es törvénymódosítással megvonta az óvodák jogkörét, hogy a szülővel közösen dönthessenek arról, megkezdi-e a gyermek az iskolát hatévesen vagy sem. Ettől kezdve pedig nagyon változó, hogy az óvoda önkéntes alapon mennyire segít a szülőknek, például megbeszéli-e velük a döntés pedagógiai szempontjait, ad-e személyre szabott tanácsot és felhívja-e a figyelmüket arra, hogy hogyan, meddig, mit kell beadni, ha kérelmezni szeretnék az Oktatási Hivataltól a halasztást. Bár a kérvényezés lehetősége minden családnak adott, az érdemi tájékoztatást és tanácsadást nem szervezték meg, amivel pont a hátrányos helyzetű vagy kevesebb kérvényezési tapasztalattal rendelkező családok járnak a legrosszabbul.

„Országunkban sok olyan család él, köztük hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, akiknek problémát okoz az online kérvényezés benyújtása, az indoklás megírása és a támogató dokumentumok beszerzése. Egyes esetekben az óvoda vagy más támogató szervezet segíthet, de a hátrányos helyzetűek megsegítése nincs országosan megszervezve. Pedig épp ezen családok számára lenne kiemelten fontos, hogy be tudják adni a kérelmeket, és legalább az iskolaérettség szempontjából ne hátrányos helyzetből kezdjék meg ezek a gyerekek a tanulmányaikat. A megfelelő tájékoztatás és támogatás elmaradása miatt sok helyen csak a kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők kérvényeznek, és emiatt sok ezer gyermek lemarad a számára szükséges további egy év óvodai nevelésről” – mondja Miklós György, a Szülői Hang Közösség alapítója.

A korábbi évekhez képest tavaly, az új rendszer teljes életbelépését követően körülbelül 10 ezerrel kevesebb gyerek maradt vissza még egy évre az óvodában. Feltételezhetően nem azért, mert a karantén hónapjai alatt a gyerekek sokkal jobban és gyorsabban fejlődtek, mint azelőtt, hanem egyszerűen azért, mert a szüleik nem tudtak arról, hogy gyermekük érdekében érdemes lenne-e kérelmezni és hogy hogyan, hol kell kérelmezni a halasztást.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélte tehát az új törvényt, és a határozat indoklásában szorgalmazta, hogy a jogalkotó kapcsolja vissza a rendszerbe „a gyermekek egyéni körülményeit és fejlettségét ismerő óvodai szakembereket”. A kormány azonban nem az óvodákat hozta megint működésbe, hanem a gyámhatóságot. Azaz innentől kezdve a gyámhatóság is kérelmezheti, hogy a gyerekek kapjanak még egy évet az óvodában.

hirdetés

„A törvénybe be lehetett volna újra iktatni az óvodák, vagy akár a családsegítő szolgálatok szerepét, de ha valaki a gyámhivatalt nevezi meg a jogszabályban, az azt jelzi, hogy nem akarja megoldani a kérdést. A gyámhatóságnak egyrészt nincs erre kapacitása, másrészt a gyerekek nagy része nincs a látókörükben, nem tudják, hogy iskolaérett vagy nem, és ők is hosszú határidőkkel dolgoznak. Ráadásul, általában azok a családok, akiket a legjobban kellene segíteni a kérelmezésben, inkább menekülnek, ha meghallják a gyámhatóság említését, nemhogy még segítséget is kérjenek tőlük” - kommentálja a módosítást a Szülői Hang képviselője.

A sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik sincsenek könnyű helyzetben, akiktől elvették annak a lehetőségét, hogy szakértői bizottság javaslatára a többiekhez képest még további egy évig maradhassanak az óvodában. Az Alkotmánybíróság egy szülői beadvány kapcsán itt is alaptörvény-ellenességet állapított meg, de a kormány nem adta vissza a plusz egy óvodai évet az SNI-s gyerekeknek, hanem kötelezték az óvodákat, hogy azok biztosítsanak plusz fejlesztéseket a rendelkezésre álló időben.

„Vagyis a kormányzat a probléma megoldását áttolta az óvodákra úgy, hogy közben az óvoda-, fejlesztő- és gyógypedagógus-hiány miatt még az előírt fejlesztéseket sem tudják maradéktalanul biztosítani az intézményekben, nemhogy még azon túl további foglalkozásokat nyújtsanak. Emellett az SNI-s gyermekek számára valóban még az az egy plusz év kellett volna, nemcsak feltétlenül a fejlesztések. Nekik időre lenne szükségük. Azt viszont nem adtak” – mondja Miklós György, aki a Szülői Hanggal számos ilyen ügyet végigkövetett és segített tavaly. „Több paksamétányi anyagot gyűjtöttünk be szakértői véleményekkel, hogy ezeknek a gyerekeknek miért van szüksége még egy évre az óvodában. Elmentünk vele az államtitkárhoz is, de elutasítottak bennünket.”

Az Alkotmánybíróság mellett az ombudsman is kifogásolta az új iskolaérettségi rendszert, többek között azért, mert a kérelmek beadási határideje január 15-e, ehhez viszont az kell, hogy legkésőbb novemberben vagy decemberben szakértői véleményt kérjenek a szülők arról, hogy csaknem egy év múlva iskolaérett lesz-e gyermekük. „Az Oktatási Hivatalban hatósági eljárásként vizsgálják a kérelmeket, aminek átfutási ideje van. Ez több hónapot jelent, ezért kell a szülőknek már januárban beadniuk a papírokat, ami viszont irreális, és megint csak nem a gyerek érdekeit szolgálja, mert egy kisgyermek pár hónap alatt is sokat fejlődhet, akkor is, ha semmi rendkívüli nem történik, de váratlan események is közrejátszhatnak ebben, mint például az, amikor tavaly és idén is bejött a járvány miatt a karantén, és több hónapig elmaradtak a különböző fejlesztések és foglalkozások” – magyarázza a Szülői Hang képviselője.

A kormány, válaszul az ombudsman észrevételére, január 15-ről január 18-ra módosította a kérelmek beadási határidejét.

Gulyás Gergely a 2019. december 12-ei kormányinfón arról beszélt, hogy a korábbi rendszer azért volt szerinte „álszent”, mert nem az óvodák, hanem a szülők döntöttek a gyerekük iskolakezdéséről. Azt azért hozzátette, hogy „az egy legitim kérdés”, hogy „az államnak van-e teendője azzal kapcsolatban, hogy ebbe beleszóljon”.

A kormány gyakorlatilag úgy határozott, hogy az állam beleszólhat. Akkor is, ha épp az Alkotmánybíróság korábbi határozataira hivatkozva megerősítette, hogy az iskolaérettség, mint szakkérdés megállapítása elsősorban a szülő joga.

Gulyás Gergely miniszter ugyanitt azt is bejelentette, ha az új rendszer nem működik, akkor nyitottak arra, hogy kimondottan a szülők döntsenek a gyermekük iskolaérettségéről. Az Alkotmánybíróság és az ombudsman döntése értelmében márpedig komoly gondok vannak a rendszerrel, a kormány mégsem váltotta be ígéretét, a szülők továbbra sem dönthetnek helyi szinten, az óvoda szakmai segítségével saját gyermekükről.

„Az egységesítésre hivatkoztak az új rendszer bevezetésekor, holott az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az iskolaérettség kérdése egyedi, esetenként szakmai mérlegelést is szükségessé tevő kérdés, nem pedig egy életkorhoz köthető, automatikusan bekövetkező képesség. Másrészt az Oktatási Hivatal nem teszi közzé, hogy milyen szempont- vagy értékrendszer alapján hagyja jóvá, vagy utasítja el a kérelmeket. Mint ahogy az is megyénként eltérő, hogy kér-e a pedagógusi szakszolgálattól is szakvéleményt, vagy elégendőek azok a dokumentumok, amelyeket a szülők beküldenek” – mondja Miklós György.

A Szülői Hang Közösség alapítója hozzáteszi, hogy a szülők és az óvodák visszaéléseire is hivatkozott a kormány, amikor bevezette az új rendszert, de hogy nem sok visszaélés lehetett, az abból is látszik szerinte, hogy tavaly a beadott kérelmek 97 százalékát jóváhagyta az Oktatási Hivatal. „Közben attól félünk, hogy a nagy sajtóvisszhangnak köszönhetően ilyen magas most még az elfogadott kérelmek száma, de ha ez idővel alábbhagy, akkor ez is változni fog. Márpedig ha az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelmet, akkor a családoknak nincs sok esélyük. Hiszen csak bíróságon tudják megtámadni a döntést, ott viszont, az eddigi esetek azt mutatják, a hivatalnak adnak igazat, nem a szülőknek, akiknek ráadásul ilyenkor a perköltséget is fizetniük kell” – teszi hozzá a Szülői Hang Közösség képviselője. Miklós György szerint az új rendszer bevezetésének valós oka a drámai mértékű óvodapedagógus-hiány, de ahelyett, hogy a kormány megemelné az óvodapedagógusok bérét, mesterségesen igyekszik az óvodások számát csökkenteni.

Az Alkotmánybíróság határozata után reménykedtem, visszaáll majd a régi rendszer, és mi, szülők az óvónőkkel közösen dönthetünk arról, hogy elkezdi-e az iskolát a kislányom hatévesen, vagy óvodába jár még egy évig. Most teljesen el vagyok keseredve. Nem változott semmi, olyanok döntenek a gyerekem sorsáról, akik nem is ismerik. Ráadásul azt sem tudom, mi alapján. Ez a jogállam, ahol a gyermek az első?
– fogalmazza meg véleményét Csenge édesanyja.

A kislánya most középső csoportos az óvodában, gondok vannak a beszédértésével és a beszédével is. A logopédia és a TSMT torna tavaly is, idén is több hónapig elmaradt a járvány miatt. Az édesanya arra készül, hogy szeptemberben időpontot kér a szakorvostól, gyerekpszichológustól, mindenkitől, akitől csak lehet, hogy még időben beadhassák a kérelemmel együtt a szakértői véleményeket is, hogy ne kelljen hatévesen iskolába mennie Csengének. Az is nagy segítség lenne számukra, ha elvihetné a gyerekét a pedagógiai szakszolgálathoz, hogy ők mérjék fel, mennyire iskolaérett a gyerek, de ehhez sincs már joga. Az új törvény szerint ugyanis – a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek kivételével - már csak az Oktatási Hivatal kérhet szakvéleményt a pedagógiai szakszolgálattól. Csenge és családjának sorsa nem egyedi.

A Szülői Hang online kérdőíves kutatást végzett 1179 önkéntes résztvevővel az idei kérelmezési időszakban. A felmérés lehangoló eredményt mutat. Az óvodában csupán az esetek 44 százalékában tájékoztatták a szülőket az iskolaérettségi döntés pedagógiai szempontjairól, és a kérvényező szülők 70 százalékát elutasították a szakemberek, amikor támogató írásos szakmai véleményt kértek tőlük. Egy korábbi felmérésükből az is kiderült, hogy az érintett szülők egyértelműen nem találják jónak az új rendszert. 98 százalékuk szerint az előző rendszer jobb volt, 2 százalékuk nem mondott véleményt, de senki nem volt elégedett közülük az új iskolaérettségi rendszerrel.

A beérkezett szülői vélemények is magukért beszélnek:

„4 óra és kb. 45 ezer Ft vizsgálat után, három, helyben széles körben elismert szakember véleményét csatolva, nem értjük, minek még 3 óra vizsgálatnak kitenni minket. A csatolt dokumentumokat biztosan nem olvasták el. Az egész mélységesen felháborító.”(egy szülő véleménye Veszprém megyéből)

Az égvilágon semmi közük a gyerekemhez! Az én gyerekem! Én tudom, hogy milyen és az óvónő. Úgy döntenek gyermekek sorsáról az OH. emberei, mintha egy hitelkérelmet bírálnának.

(egy szülő véleménye Jász-Nagykun-Szolnok megyéből)

"A gyermekem testi, lelki és szellemi nevelésével, tanulásával kapcsolatban kompetens szülőként hiányolom az egységes kritériumrendszert, ami alapján az OH dönthetne a gyermekem iskolaérettségéről." (egy szülő véleménye Békés megyéből)

2020 szeptembere és 2021. január 1. között a mindennapjainkat ez kötötte le. A gyereket vittük “Ponciustól Pilátusig”, miközben stresszeltünk, hogy vajon elég lesz-e ennyi papír. Belefáradtunk. Megkaptuk szerencsére a plusz 1 évet, de ez rengeteg időnkbe, energiánkba, pénzünkbe került, ráadásul koronavírus idején. Felháborítónak tartom az egész rendszert!

(egy szülő véleménye Pest megyéből)

A Szülői Hang Közösség már nem reménykedik abban, hogy a jelenlegi kormányzat változtatni fog a rendszeren, ezért Miklós Györgyék felvállalták, hogy próbálnak minden szükséges információt megosztani és eljuttatni a szülőkhöz tájékoztató anyagokon és önsegítő közösségi csoporton keresztül.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés
„Ön volt Mr. Depp bántalmazója” – porrá zúzta Amber Heardöt Johnny Depp ügyvédnője
Camille Vasquez a net új királynője. Még csak az elején vagyunk, de úgy tűnik, Amber Heardnek vége.

Link másolása

hirdetés

Folytatódik Johnny Depp és Amber Heard pere. A színész 50 millió dollárra perelte exfeleségét rágalmazásért - írja a Sassy.hu.

A színésznő 2017-es válásuk után írt egy cikket a Washington Postba, amelyben Depp nevének említése nélkül azt állította, házasságuk során ő bántalmazott nő volt.

Deppet megbélyegezték, kirúgták A Karib-tenger kalózai következő részéből. A színész most egy virginiai bíróságon küzd az igazáért. A per egy hónapja kezdődött a Virginia állambeli Fairfaxben, és a neten vagy millió helyen folyamatosan live streamelik. Szó szerint az egész világ látja.

A házasság, amely összesen 15 hónapig tartott, az eddigi bizonyítékok alapján kicsit sem nevezhető hétköznapinak. Amber Heard majdnem három teljes napig tartó vallomásában elképesztő részletességgel, drámai összeomlásokkal kísérve számolt be arról, hogy Johnny Depp részegen és bedrogozva gyakorlatilag napi szinten ütötte-verte-erőszakolta őt. Ám erre néhány mobillal készült fotón kívül, amelyeken az arcán van egy-két halvány folt, semmilyen kézzel fogható bizonyítékot nem mutatott.

hirdetés

Ekkor lépett a színre Camille Vasquez, Depp jogi csapatának - mondhatjuk nyugodtan - titkos csodafegyvere. A keresztkérdéseket magyar idő szerint tegnap este tízkor kezdte meg. Azon a jogi csatornán, ahol én néztem az élő streaminget, 700 ezren követték, és a szám csak nőtt. Mivel vagy ezer helyen streamelik, ez világszerte több tízmillió aktív nézőt jelenthetett.

A 37 éves, kaliforniai ügyvédnő nemcsak kifejezetten szép, hanem nyugodt, összeszedett, lágy hangú - és mindezek mellett egy Avenger. A kérdések úgy záporoztak belőle, mint egy golyószóróból, Amber Heard minden erőfeszítése ellenére láthatóan kérdésről kérdésre omlott össze és esett ki a szerepéből.

Camille Vasquez először szembesítette azzal, hogy Heard hangfelvételekkel bizonyíthatóan bevallotta: többször megütötte Deppet, mégis saját magát állítja be bántalmazottnak. Az ügyvédnő kerek-perec megkérdezte: "Tulajdonképpen Ön volt Mr. Depp bántalmazója, nem?" Heard erre csak annyit tudott mondani, hogy szerinte kölcsönös volt.

Az ügyvédnő ezek után (pontokba szedtem, majdnem kétórás kérdezz-felelek volt) a következőkkel szembesítette Heardöt.

1. Sokaknak feltűnt, hogy Johnny Depp a lassan egy hónapja zajló perben egyetlen egyszer sem nézett rá volt feleségére. Pedig Heard rengetegszer kereste vele a szemkontaktust. Vasquez lejátszott egy hangfelvételt, amely a szétválásuk után egy hónappal készült a házaspár beszélgetéséről, amelyben Amber zokogva könyörög "bántalmazó" férjének, hogy fogadja vissza, bocsásson meg mindenért, és ölelje meg őt. Depp akkor nyugodt hangon csak annyit mond, hogy elég volt ebből, többé nem akarja látni Heardöt, sőt megígéri, hogy soha többé az életben nem néz rá. Ehhez Depp azóta is tarja magát.

2. Camille Vasquez felidézett számtalan, konkrét dátumot, amelyeken Depp Amber Heard vallomása szerint agyba-főbe verte a feleségét, többször ököllel az arcába vágott, két alkalommal eltörte az orrát, fehasította a száját, véresre verte az állát, csomókban kitépte a haját. MINDEN egyes ilyen alkalom után az ügyvéd bejátszott egy-egy nyilvános megjelenést, vörös szőnyeges kivonulást vagy tévéinterjút, amelyen Heard teljesen érintetlen, porcelán arccal, egyetlen karcolás nélkül viccel, nevetgél. Az egyik ilyen a James Corden Show volt (lásd a videót alább), amelyre egy nappal azután került sor, hogy Depp állítólag eltörte Heard orrát, és kishíján az állkapcsát is.

Amber azzal próbált védekezni, hogy sminkkel ügyesen eltakarta a sérüléseit, ám a felvételeket nézve - lássuk be - ez több, mint furcsa. Főként, hogy Depp, amint az ügyvéd rámutatott, állandóan hatalmas, nehéz fémgyűrűket hord minden ujján. Egyetlen ökölcsapással krumplipürévé verte volna a felesége arcát, nemhogy annyi agyabugyálással, mint amit Heard állít.

3. A rettenetes verésekről, szexuális erőszakról Heard egyetlen orvosi látleletet, és egyetlen valóban verésről árulkodó fotót nem tudott bemutatni. Amikor Depp állítása szerint egy törött(!) vodkásüveggel megerőszakolta Ausztráliában, Heard akkor sem szorult orvosi ellátásra. Sőt, Johnny Depp szorult rá, mivel egy üveg, amit a felesége vágott hozzá, levágott egy darabot az egyik ujjából.

4. Végül a legveszélyesebb, legalábbis jogi szempontból: a hangfelvételek szerint Depp békés válást akart, a keresetet Amber nyújthatta be. Johnny 7 millió dolláros bánatpénzt adott a feleségének, és megegyeztek, hogy a sajtó és a világ szemében barátként válnak el. Amber ezek után telehaknizta a világsajtót azzal (hivatalos közleményt is kiadott), show-műsorokban, interjúkban, valamint eskü alatt tett vallomásában is leszögezte, hogy a 7 millió dollárt azonnal, az utolsó fillérig jótékony célra adományozta (a Los Angeles-i Gyermekkórháznak és egy nőjogi szervezetnek), mert neki egy fillér sem kell Depptől (akkor kezdte vádolni exférjét bántalmazással is).

Csakhogy a házaspár könyvelőcégének tanúvallomása szerint ez nem volt igaz. Kétszázezer dollárt maga Johnny utalt át a két szervezetnek, félmillió dollárt pedig Amber nevében a nő akkori pasija, a világ egyik leggazdagabb embere, Elon Musk. A többit Amber megtartotta magának. Heard egyébként ezt vallotta be a legnehezebben (érthetően, hiszen ez egyértelműen bizonyítja, hogy korábban eskü alatt hazudott a bíróságon, ami bűncselekmény), de Vasquez nem tágított.

A két nő szócsatája volt a vallomás talán legdöbbenetesebb része, Vasquez olyan udvarias, de könyörtelen kérdészáporral szorította sarokba az utolsó leheletéig tagadó Heardöt, hogy az egy hollywoodi filmet is megszégyenített.

A keresztkérdések ma folytatódnak (magyar idő szerint délután háromtól, hat óra az időeltolódás), de a kommentek, és a világsajtó mai cikkei alapján Heardnek már most vége van. A világ szemében mindenképp. A bíróságon ugyanis aranyszabály, hogy aki eskü alatt egyszer hazudott, az hazudhatott bármiben, akár mindenben.

Camille Vasquez pedig láthatóan egy nap alatt világsztár lett, és a java még csak most jön. Az ügyvédnő nagy valószínűséggel még több órás "roston sütésre" van felkészülve, annyi ellentmondással, kamuzással, és feltehetően színtiszta hazugsággal fogja szembesíteni Amber Heardöt, hogy még nézni is rossz lesz. Vagy jó, kinek mi tetszik.

Egy biztos: Johnny Depp korábbi vallomása szerint ezt az egészet azért csinálja, hogy visszaállítsa jó hírnevét, és kiderüljön az igazság borzalmas házasságáról - amit egyébként ő nem akart a nyilvánosság elé tárni. A célt Johnny véleményem szerint már elérte. Mellesleg most először láthattuk őt néhányszor igazán, megkönnyebbülten elmosolyodni. De Amber Heardre valóban egyszer sem nézett rá.

VIDEÓ: Amber Heard a James Corden Showban

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés
Biden ideges, amiért kiszivárgott: az amerikai hírszerzés segített orosz tábornokok megölésében
Az amerikai vezetés tart Putyin reakciójától, miután kitudódott, közrejátszottak a tábornokok halálában és a Moszkva nevű zászlóshajó elsüllyesztésében.

Link másolása

hirdetés

Miután a The Washington Post, a The New York Times és más amerikai lapok cikkeket közöltek az amerikai hírszerzés szerepéről a Moszkva nevű cirkáló elleni rakétacsapásban, illetve orosz tábornokok halálához vezető katonai akciókban, Joe Biden felhívta William J. Burns CIA igazgatót, Avril Haines-t a nemzeti hírszerzés igazgatóját és Lloyd Austin védelmi minisztert, hogy elmondja, mennyire aggódik a kiszivárogtatások miatt. Az amerikai elnök szerint ezek a nyilvánosságra került információk alááshatják azt az célt, hogy segítséget nyújtsanak Ukrajnának – írja a Washington Post.

Miközben a most megszavazott hatalmas, 40 milliárd dollár értékű amerikai segélycsomag részletei teljesen nyilvánosak, beleértve azt is, pontosan milyen nehéztüzérséget, drónokat és páncéltörő rakétákat küldenek az ukránoknak, a hírszerzési támogatást sokkal nagyobb titkolózás övezi.

Nem csoda, hogy óriási hullámokat vert, amikor a múlt héten kiszivárgott, hogy az Egyesült Államok hírszerzési adatokkal segített Ukrajnának megtalálni, majd megsemmisíteni az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkvát.

Bár az nem derült ki, hogy milyen konkrét információkat adtak át, névtelenséget kérő tisztviselők az amerikai lapoknak azt mondták, ezek túlmutattak azon, hogy meghatározták a Fekete-tengeren tartózkodó orosz hajó pontos helyét. Az amerikai célzási információk kulcsfontosságúak voltak a Moszkva ellen indított csapáshoz, amit az ukránok két – amúgy hiánycikknek számító – Neptun rakétával hajtottak végre.

Az RK-360 Neptun egy ukrán fejlesztésű hajóelhárító cirkálórakéta, amelyet 2021 márciusa óta használnak Ukrajna haditengerészeténél. Az ötméteres rakéta hatótávolságra 280-300 kilométer.

Az ugyanakkor rejtély, hogy a csatacirkáló radarrendszerei miért nem reagáltak megfelelően a támadásra. Ukrán és amerikai tisztviselők szerint a Moszkvát valószínűleg megzavarta, hogy Ukrajna egy török ​​gyártmányú Bayraktar drónt is reptetett a közelben. Elemzők szerint a hajó elsüllyedése rendkívül megalázó volt Putyin számára, és Ukrajna egyik legnagyobb sikereként értékelhető a háborúban.

hirdetés

Közvetlenül a rakétacsapás után a Biden-kormány hallgatott arról, hogy az amerikaiaknak bármilyen szerepük lett volna a Moszkva elsüllyesztésében, később azonban névtelen források megerősítették, hogy az amerikai lapinformációk helyesek.

Az oroszok valószínűleg ennél is jobban nehezményezhetik, hogy az is kiderült, az amerikai hírszerzési információk szerepet játszhattak több orosz tábornok halálában is.

Ukrán tisztviselők szerint a háború során eddig körülbelül 12 tábornokot öltek meg a frontvonalon. Ez a szám megdöbbentette a katonai elemzőket.

Most kiderült, az Egyesült Államok folyamatosan dolgozott azon, hogy beazonosítsa, hol vannak az orosz mobil főhadiszállások, amelyeknek a helyét gyakran változtatták. Az amerikaiaktól kapott információkat az ukránok összevezették saját hírszerzési és lehallgatási adatiakkal, és ezek alapján indítottak célzott csapásokat az orosz tábornokok megölésére.

Az amerikaiak fegyverekkel is segítik ezeket az akciókat. A most a csatatérre érkező Switchblade drón kisebbik változata alkalmas egyes katonák azonosítására és célzott likvidálására, még úgy is, hogy a célpont épp egy járműben ül.

A Biden kormány próbálta titokban tartani ezeket az információkat, mert attól féltek, hogy a kitudódásuk eszkalálhatja a konfliktust, alkalmat adhat Putyinnak a háború kiszélesítésére.

Ezt az aggodalmat osztja a neves amerikai publicista Thomas Friedman is, aki a New York Times-ban írt véleménycikkében úgy fogalmazott, a tábornokok megölésével, és a hajók elsüllyesztésével kérkedni az őrültség netovábbja. Szerinte az ezekkel kapcsolatos kiszivárogtatások súlyos veszélyt jelenthetnek az Egyesült Államok biztonságára. Főként úgy, hogy az információkat nem egy átgondolt stratégia részeként hozták nyilvánosságra.

Ezek ugyanis Friedman szerint azt sugallják, hogy Amerika már nem közvetett háborúban van Oroszországgal, hanem a közvetlen konfliktus felé tart.

Mindez már csak azért is veszélyes, mert Putyin viselkedése manapság sokkal kevésbé kiszámítható, mint korábban volt, és lassan kezd kifogyni az eszközökből.

Az amerikai vezetés maga is próbálja azt sugallni, bizonyos határokat nem lépnek át. A Washington Post azt írja, több utasítás is létezik a vörös vonalakról.

Például az Egyesült Államok nem ad ki olyan részletes információkat, amelyek segítségével Ukrajna megölheti a legmagasabb rangú katonatiszteket vagy minisztereket. Ebbe a kategóriába tartozik például Valerij Geraszimov, a Fegyveres Erők vezérkarának főnöke és Szergej Sojgu védelmi miniszter.

Ez a tilalom ugyan nem terjed ki az orosz tábornokokra, de egy védelmi tisztviselő azt mondta, az Egyesült Államok „nem segít aktívan semmilyen tábornok megölésében.” Vagyis nem mondják el az ukrán erőknek, hogy egy adott orosz tábornokot észleltek egy adott helyen, de megoszthatnak információkat például a parancsnoki és irányító létesítmények elhelyezkedéséről. Ha az ukrán parancsnokok úgy döntenek, hogy lecsapnak egy ilyen irányítóközpontra, elképzelhető, hogy a támadásban valamelyik orosz tábornok is életét veszti, ugyanakkor az amerikaiak szerint ez nem olyan, mintha direkt célba vettek volna valakit.

Emellett tilos megosztani azokat a hírszerzési adatokat is, amelyek segítenének Ukrajnának orosz célpontok megtámadásában Ukrajna határain kívül.

A hírszerzési információk megosztására vonatkozó szabályok célja, hogy elkerüljék a konfliktus kiéleződését, és továbbra is azt mondhassák, közvetlenül nem segítik Ukrajnát a támadások lebonyolításában.

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés
Ukrán túlélő: megkínoztak, fejbe lőttek és élve eltemettek a testvéreimmel együtt az oroszok
Halottnak tettette magát a fejbe lőtt 33 éves férfi, és hagyta, hogy a halott testvéreivel együtt elássák egy gödörbe.

Link másolása

hirdetés

Két bátyjával együtt egy jelöletlen sírba temették Mikola Kulicsenkót, aki csodával határos módon mégis túlélte az orosz katonák kegyetlenkedését, írja a CNN. Az ukrán férfi szerint azért nem halt meg, hogy a vele történt rémségeket elmondhassa a világnak azoknak a nevében is, akik ezt már nem tehetik meg.

A 33 éves férfi és családjának élete március 18-ig szinte semmit sem változott annak ellenére, hogy ekkor már három és fél hete tartott az invázió, és az oroszok elfoglalták a falujukat. Aztán amikor az ukrán katonák visszavágtak és lecsaptak egy menetoszlopra, az oroszok elkezdték keresni a környéken a felelősöket. Így jutottak el ahhoz a házhoz, ahol Mikola két bátyjával és húgával élt. A sorsfordító napon Irina szerencsére nem volt otthon.

A három testvért a katonák az udvarra térdepeltették, amíg átkutatták a házat. Olyan bizonyítékot kerestek, ami összefüggésbe hozhatta a fivéreket a támadással. Amikor megtalálták nagyapjuk honvédségi kitűzőit és az egyik testvére katonai hátizsákját, biztosak voltak abban, hogy közük volt az akcióhoz. Ezután egy pincébe hurcolták őket három napra, ahol folyamatosan kihallgatták őket.

A negyedik napon minden megváltozott. Az oroszok fémrúddal verték agyba-főbe Mikolát, majd egy fegyver csövét is a szájába dugták. A három testvért eszméletvesztésig kínozták, majd bekötötték a szemüket, a végtagjaikat pedig ragasztószalaggal rögzítették, és egy kietlen területre vitték őket. Itt a testvérek a földön térdelve várták, amíg az orosz katonák egy gödröt ástak, majd sorban fejbe lőtték mindhármójukat.

Csodával határos módon Mikola túlélte a fejlövést, mivel a golyót az arcába kapta, és a jobb füle mellett távozott is. Tudta, hogy az egyetlen esélye az lehet, ha halottnak tetteti magát.

hirdetés

Az oroszok ezután a gödörbe rugdosták a holttesteket, majd betemették a sírt. Mikola kis idő múlva az összekötözött végtagok ellenére a felszínre ásta magát. De nemcsak a földdel kellett megküzdenie, hanem azzal is, hogy az egyik testvére holtteste alól kellett kiásnia magát. Ezután sötétben eltántorgott egy közeli házig, ahol éjszakára befogadták és ápolták. Másnap térhetett csak haza, ahol a húga már napok óta várta a fivéreit.

Mikola szerint azért maradt életben, hogy elmondhassa a vele történteket. Azt mondja, hogy ami vele történt, nem egyedi eset, az orosz katonák mindenhol ezt művelik a civilekkel. Az ukrán hatóságok nyilvántartásába már 11 ezernél is több feltételezett háborús bűncselekményt regisztráltak, ami az orosz katonákhoz köthető. A hírtelevízió megkereste az orosz védelmi minisztériumot a történtekkel kapcsolatban, de a riport megjelenéséig nem kaptak választ.

Az ukrán túlélőről szóló angol nyelvű beszámolót itt lehet megnézni:


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés
„Úgy látszik, a tízparancsolat már kevés volt. Most rend kell” – Jocó bácsi is reagált az oktatásért is felelős Pintér Sándor mondatára
A belügyminiszter szerint a rend az alapja a jó oktatásnak, a népszerű tanár szerint jónéhány dolog hiányzik még ahhoz.

Link másolása

hirdetés

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy meghallgatta a parlament több bizottsága is Pintér Sándor belügyminisztert, aki az új Orbán-kormányban a rendvédelmen kívül többek között az oktatásért és az egészségügyért is felel majd. Pintér az oktatásban nagyjából az eddigi programok folytatását ígérte meg, míg lényeges elemként kiemelte a rendet, mert szerinte „rend nélkül nem lehet tanulni”.

Az oktatásügy belügy alá rendelése már eleve felháborodást keltett a pedagógus szakszervezetekben, de egységesen negatív a visszhangja Pintér Sándor rendpárti megközelítésének is.

A hírre reagált a Jocó bácsi néven ismert történelemtanár, több sikeres könyv szerzője, Balatoni József is. Facebook-posztját engedélyével változtatás nélkül (saját kiemeléssel) közöljük:

„Oktatni csak abban az osztályban lehet, ahol rend van.”

hirdetés

Igen. Csend, rend, fegyelem.

Meg kamera és iskolaőr.

Hisz nincs más probléma.

Minek változatos pedagógiai módszereket alkalmazni?

Minek modern, jól felszerelt tanteremben lenni?

Minek minőségi tankönyveket használni?

Minek minden egyes órára szaktanár, aki órát tart?

Minek kevesebb teher a gyerekeknek?

Minek IKT eszköz az iskolákba?

Minek élhető bért fizetni a tanároknak, hogy megmaradjanak a pályán?

Minek önálló oktatásügy, amikor minden szuper?

Hisz nem kell más, csak rend.

Meg csend és fegyelem.

Iskolaőr meg kamera.

Amúgy is mostantól a terheléses támadás után már jöhet az aranyérv: "nem ígérek semmit, és azt betartom."

Én is így teszek.

Az meg csak biztos nekem furcsa, hogy

ha pedagógus bérekről van szó, akkor romlik a gazdaság, és semmit sem tesz lehetővé, amúgy meg minden más esetben szárnyal, mint a veszett fene.

Ezt tényleg elhiszi még bárki?

Úgy látszik, a tízparancsolat már kevés volt.

Most rend kell.

Meg csend és fegyelem.

Iskolaőr és kamera.

A polgári engedetlenséget meg nem ismerjük, nem is létezik.

A sztrájk igen.

Azt lehet.

Maximum majd rendet vágnak.

Meg csendet.

Viselkedj és kussolj!

Mást ne tegyél...

Én csak egyet kérek, talán megérem: örülnék, ha egyszer végre kompetens személy vezetné az oktatást. Végre. Tényleg.

Aki talán tudja mit beszél.

Aki talán tényleg az oktatás szereplőit tartja szem előtt.

Aki talán egy ppt-t is össze bír rakni.

Aki talán rendelkezik némi információval, hogyan is működik a rendszer.

Aki talán nem fogalmatlan.

Talán.

Egyszer.

Addig meg...

Csend.

Rend.

Fegyelem.

Mondjuk nekem egyik sem megy...

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET: