hirdetés

SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés

„Úgy döntenek gyermekek sorsáról az Oktatási Hivatal emberei, mintha egy hitelkérelmet bírálnának”

A szülők szerint a kormány gúnyt űzött belőlük, a gyerekekből és a jogállami eljárásból is azokkal a módosításokkal, amelyeket azután tett, hogy az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította az iskolaérettség központi szabályozását.

Link másolása

hirdetés

Az Alkotmánybíróság két döntése és az ombudsman vizsgálata szerint is alaptörvény-ellenes, illetve alapjogilag visszás a jelenlegi iskolaérettséget megállapító rendszer, mert nem garantálja, hogy minden gyermek iskolaéretten kezdhesse meg az általános iskolai tanulmányait. Az Alkotmánybíróság határozata kötelező érvényű volt a jogalkotóra, azaz a kormánynak változtatnia kellett a törvényen, úgyhogy változtatott is, de nem úgy, ahogy azt a szakmai szervezetek és a szülők remélték, vagy ahogy azt az Alkotmánybíróság a határozat indoklásában megfogalmazta.

A kormány a 2019-es törvénymódosítással megvonta az óvodák jogkörét, hogy a szülővel közösen dönthessenek arról, megkezdi-e a gyermek az iskolát hatévesen vagy sem. Ettől kezdve pedig nagyon változó, hogy az óvoda önkéntes alapon mennyire segít a szülőknek, például megbeszéli-e velük a döntés pedagógiai szempontjait, ad-e személyre szabott tanácsot és felhívja-e a figyelmüket arra, hogy hogyan, meddig, mit kell beadni, ha kérelmezni szeretnék az Oktatási Hivataltól a halasztást. Bár a kérvényezés lehetősége minden családnak adott, az érdemi tájékoztatást és tanácsadást nem szervezték meg, amivel pont a hátrányos helyzetű vagy kevesebb kérvényezési tapasztalattal rendelkező családok járnak a legrosszabbul.

„Országunkban sok olyan család él, köztük hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, akiknek problémát okoz az online kérvényezés benyújtása, az indoklás megírása és a támogató dokumentumok beszerzése. Egyes esetekben az óvoda vagy más támogató szervezet segíthet, de a hátrányos helyzetűek megsegítése nincs országosan megszervezve. Pedig épp ezen családok számára lenne kiemelten fontos, hogy be tudják adni a kérelmeket, és legalább az iskolaérettség szempontjából ne hátrányos helyzetből kezdjék meg ezek a gyerekek a tanulmányaikat. A megfelelő tájékoztatás és támogatás elmaradása miatt sok helyen csak a kellő érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők kérvényeznek, és emiatt sok ezer gyermek lemarad a számára szükséges további egy év óvodai nevelésről” – mondja Miklós György, a Szülői Hang Közösség alapítója.

A korábbi évekhez képest tavaly, az új rendszer teljes életbelépését követően körülbelül 10 ezerrel kevesebb gyerek maradt vissza még egy évre az óvodában. Feltételezhetően nem azért, mert a karantén hónapjai alatt a gyerekek sokkal jobban és gyorsabban fejlődtek, mint azelőtt, hanem egyszerűen azért, mert a szüleik nem tudtak arról, hogy gyermekük érdekében érdemes lenne-e kérelmezni és hogy hogyan, hol kell kérelmezni a halasztást.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek ítélte tehát az új törvényt, és a határozat indoklásában szorgalmazta, hogy a jogalkotó kapcsolja vissza a rendszerbe „a gyermekek egyéni körülményeit és fejlettségét ismerő óvodai szakembereket”. A kormány azonban nem az óvodákat hozta megint működésbe, hanem a gyámhatóságot. Azaz innentől kezdve a gyámhatóság is kérelmezheti, hogy a gyerekek kapjanak még egy évet az óvodában.

hirdetés

„A törvénybe be lehetett volna újra iktatni az óvodák, vagy akár a családsegítő szolgálatok szerepét, de ha valaki a gyámhivatalt nevezi meg a jogszabályban, az azt jelzi, hogy nem akarja megoldani a kérdést. A gyámhatóságnak egyrészt nincs erre kapacitása, másrészt a gyerekek nagy része nincs a látókörükben, nem tudják, hogy iskolaérett vagy nem, és ők is hosszú határidőkkel dolgoznak. Ráadásul, általában azok a családok, akiket a legjobban kellene segíteni a kérelmezésben, inkább menekülnek, ha meghallják a gyámhatóság említését, nemhogy még segítséget is kérjenek tőlük” - kommentálja a módosítást a Szülői Hang képviselője.

A sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik sincsenek könnyű helyzetben, akiktől elvették annak a lehetőségét, hogy szakértői bizottság javaslatára a többiekhez képest még további egy évig maradhassanak az óvodában. Az Alkotmánybíróság egy szülői beadvány kapcsán itt is alaptörvény-ellenességet állapított meg, de a kormány nem adta vissza a plusz egy óvodai évet az SNI-s gyerekeknek, hanem kötelezték az óvodákat, hogy azok biztosítsanak plusz fejlesztéseket a rendelkezésre álló időben.

„Vagyis a kormányzat a probléma megoldását áttolta az óvodákra úgy, hogy közben az óvoda-, fejlesztő- és gyógypedagógus-hiány miatt még az előírt fejlesztéseket sem tudják maradéktalanul biztosítani az intézményekben, nemhogy még azon túl további foglalkozásokat nyújtsanak. Emellett az SNI-s gyermekek számára valóban még az az egy plusz év kellett volna, nemcsak feltétlenül a fejlesztések. Nekik időre lenne szükségük. Azt viszont nem adtak” – mondja Miklós György, aki a Szülői Hanggal számos ilyen ügyet végigkövetett és segített tavaly. „Több paksamétányi anyagot gyűjtöttünk be szakértői véleményekkel, hogy ezeknek a gyerekeknek miért van szüksége még egy évre az óvodában. Elmentünk vele az államtitkárhoz is, de elutasítottak bennünket.”

Az Alkotmánybíróság mellett az ombudsman is kifogásolta az új iskolaérettségi rendszert, többek között azért, mert a kérelmek beadási határideje január 15-e, ehhez viszont az kell, hogy legkésőbb novemberben vagy decemberben szakértői véleményt kérjenek a szülők arról, hogy csaknem egy év múlva iskolaérett lesz-e gyermekük. „Az Oktatási Hivatalban hatósági eljárásként vizsgálják a kérelmeket, aminek átfutási ideje van. Ez több hónapot jelent, ezért kell a szülőknek már januárban beadniuk a papírokat, ami viszont irreális, és megint csak nem a gyerek érdekeit szolgálja, mert egy kisgyermek pár hónap alatt is sokat fejlődhet, akkor is, ha semmi rendkívüli nem történik, de váratlan események is közrejátszhatnak ebben, mint például az, amikor tavaly és idén is bejött a járvány miatt a karantén, és több hónapig elmaradtak a különböző fejlesztések és foglalkozások” – magyarázza a Szülői Hang képviselője.

A kormány, válaszul az ombudsman észrevételére, január 15-ről január 18-ra módosította a kérelmek beadási határidejét.

Gulyás Gergely a 2019. december 12-ei kormányinfón arról beszélt, hogy a korábbi rendszer azért volt szerinte „álszent”, mert nem az óvodák, hanem a szülők döntöttek a gyerekük iskolakezdéséről. Azt azért hozzátette, hogy „az egy legitim kérdés”, hogy „az államnak van-e teendője azzal kapcsolatban, hogy ebbe beleszóljon”.

A kormány gyakorlatilag úgy határozott, hogy az állam beleszólhat. Akkor is, ha épp az Alkotmánybíróság korábbi határozataira hivatkozva megerősítette, hogy az iskolaérettség, mint szakkérdés megállapítása elsősorban a szülő joga.

Gulyás Gergely miniszter ugyanitt azt is bejelentette, ha az új rendszer nem működik, akkor nyitottak arra, hogy kimondottan a szülők döntsenek a gyermekük iskolaérettségéről. Az Alkotmánybíróság és az ombudsman döntése értelmében márpedig komoly gondok vannak a rendszerrel, a kormány mégsem váltotta be ígéretét, a szülők továbbra sem dönthetnek helyi szinten, az óvoda szakmai segítségével saját gyermekükről.

„Az egységesítésre hivatkoztak az új rendszer bevezetésekor, holott az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az iskolaérettség kérdése egyedi, esetenként szakmai mérlegelést is szükségessé tevő kérdés, nem pedig egy életkorhoz köthető, automatikusan bekövetkező képesség. Másrészt az Oktatási Hivatal nem teszi közzé, hogy milyen szempont- vagy értékrendszer alapján hagyja jóvá, vagy utasítja el a kérelmeket. Mint ahogy az is megyénként eltérő, hogy kér-e a pedagógusi szakszolgálattól is szakvéleményt, vagy elégendőek azok a dokumentumok, amelyeket a szülők beküldenek” – mondja Miklós György.

A Szülői Hang Közösség alapítója hozzáteszi, hogy a szülők és az óvodák visszaéléseire is hivatkozott a kormány, amikor bevezette az új rendszert, de hogy nem sok visszaélés lehetett, az abból is látszik szerinte, hogy tavaly a beadott kérelmek 97 százalékát jóváhagyta az Oktatási Hivatal. „Közben attól félünk, hogy a nagy sajtóvisszhangnak köszönhetően ilyen magas most még az elfogadott kérelmek száma, de ha ez idővel alábbhagy, akkor ez is változni fog. Márpedig ha az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelmet, akkor a családoknak nincs sok esélyük. Hiszen csak bíróságon tudják megtámadni a döntést, ott viszont, az eddigi esetek azt mutatják, a hivatalnak adnak igazat, nem a szülőknek, akiknek ráadásul ilyenkor a perköltséget is fizetniük kell” – teszi hozzá a Szülői Hang Közösség képviselője. Miklós György szerint az új rendszer bevezetésének valós oka a drámai mértékű óvodapedagógus-hiány, de ahelyett, hogy a kormány megemelné az óvodapedagógusok bérét, mesterségesen igyekszik az óvodások számát csökkenteni.

Az Alkotmánybíróság határozata után reménykedtem, visszaáll majd a régi rendszer, és mi, szülők az óvónőkkel közösen dönthetünk arról, hogy elkezdi-e az iskolát a kislányom hatévesen, vagy óvodába jár még egy évig. Most teljesen el vagyok keseredve. Nem változott semmi, olyanok döntenek a gyerekem sorsáról, akik nem is ismerik. Ráadásul azt sem tudom, mi alapján. Ez a jogállam, ahol a gyermek az első?
– fogalmazza meg véleményét Csenge édesanyja.

A kislánya most középső csoportos az óvodában, gondok vannak a beszédértésével és a beszédével is. A logopédia és a TSMT torna tavaly is, idén is több hónapig elmaradt a járvány miatt. Az édesanya arra készül, hogy szeptemberben időpontot kér a szakorvostól, gyerekpszichológustól, mindenkitől, akitől csak lehet, hogy még időben beadhassák a kérelemmel együtt a szakértői véleményeket is, hogy ne kelljen hatévesen iskolába mennie Csengének. Az is nagy segítség lenne számukra, ha elvihetné a gyerekét a pedagógiai szakszolgálathoz, hogy ők mérjék fel, mennyire iskolaérett a gyerek, de ehhez sincs már joga. Az új törvény szerint ugyanis – a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek kivételével - már csak az Oktatási Hivatal kérhet szakvéleményt a pedagógiai szakszolgálattól. Csenge és családjának sorsa nem egyedi.

A Szülői Hang online kérdőíves kutatást végzett 1179 önkéntes résztvevővel az idei kérelmezési időszakban. A felmérés lehangoló eredményt mutat. Az óvodában csupán az esetek 44 százalékában tájékoztatták a szülőket az iskolaérettségi döntés pedagógiai szempontjairól, és a kérvényező szülők 70 százalékát elutasították a szakemberek, amikor támogató írásos szakmai véleményt kértek tőlük. Egy korábbi felmérésükből az is kiderült, hogy az érintett szülők egyértelműen nem találják jónak az új rendszert. 98 százalékuk szerint az előző rendszer jobb volt, 2 százalékuk nem mondott véleményt, de senki nem volt elégedett közülük az új iskolaérettségi rendszerrel.

A beérkezett szülői vélemények is magukért beszélnek:

„4 óra és kb. 45 ezer Ft vizsgálat után, három, helyben széles körben elismert szakember véleményét csatolva, nem értjük, minek még 3 óra vizsgálatnak kitenni minket. A csatolt dokumentumokat biztosan nem olvasták el. Az egész mélységesen felháborító.”(egy szülő véleménye Veszprém megyéből)

Az égvilágon semmi közük a gyerekemhez! Az én gyerekem! Én tudom, hogy milyen és az óvónő. Úgy döntenek gyermekek sorsáról az OH. emberei, mintha egy hitelkérelmet bírálnának.

(egy szülő véleménye Jász-Nagykun-Szolnok megyéből)

"A gyermekem testi, lelki és szellemi nevelésével, tanulásával kapcsolatban kompetens szülőként hiányolom az egységes kritériumrendszert, ami alapján az OH dönthetne a gyermekem iskolaérettségéről." (egy szülő véleménye Békés megyéből)

2020 szeptembere és 2021. január 1. között a mindennapjainkat ez kötötte le. A gyereket vittük “Ponciustól Pilátusig”, miközben stresszeltünk, hogy vajon elég lesz-e ennyi papír. Belefáradtunk. Megkaptuk szerencsére a plusz 1 évet, de ez rengeteg időnkbe, energiánkba, pénzünkbe került, ráadásul koronavírus idején. Felháborítónak tartom az egész rendszert!

(egy szülő véleménye Pest megyéből)

A Szülői Hang Közösség már nem reménykedik abban, hogy a jelenlegi kormányzat változtatni fog a rendszeren, ezért Miklós Györgyék felvállalták, hogy próbálnak minden szükséges információt megosztani és eljuttatni a szülőkhöz tájékoztató anyagokon és önsegítő közösségi csoporton keresztül.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés

Mérgesek a háziorvosok, amiért időpont és maszk nélkül mennek az emberek a rendelőbe

Azt mondják, egyre több a covidhoz hasonló tünet a betegek körében. Rengeteg a dolguk, és továbbra sem veszik át tőlük az oltásokat sem. 

Link másolása

hirdetés

Jelenleg 300 covid-fertőzöttet kórházban ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen - áll a koronavírusos esetek hivatalos, legfrissebb jelentésében.

Nógrádban találták eddig a legtöbb beteget, ezen kívül Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Somogy megyében van az átlagosnál több fertőzött.

A Szeretlek Magyarországnak egy dunántúli és egy főváros környéki rendelőből, illetve Gyöngyösről nyilatkoztak a gyanús betegekről. Mindhárom helyen azt mondták, hogy covidhoz hasonló tünetekkel jelentkeznek a páciensek, de a PCR-tesztek nagyrészt negatívak.

Volt, aki szerint a deltát esetleg nem mutatja a PCR, a tesztet is módosítani kellene a mutációkhoz, de Rusvai Miklós virológus azt mondja, nem lehet ilyen gond, inkább csak nyári nátha és allergia lehet most több.

A covidos esetek emelkedésével a rendelőkben szeretnék, ha óvatosabbak lennének a betegek.

„Időpont nélkül besétálni, főleg lázasan, náthásan vagy hasmenéstől szenvedve TILOS!”

- mondja a dunántúli orvos, aki szerint csak telefonos egyeztetés után mehetnének a betegek a rendelőbe.

hirdetés

Ő mindenkit hazaküld, aki nem egyeztetett és covid-gyanús. Szerinte sokan nem értik, hogy értük van ez a szabály.

„Mi napi két-három tesztet végzünk, de az elmúlt 3 hétben csak három covidost találtunk. Mindannyian külföldről jöttek, ők letöltötték a karantént.”

„Most más vírusok vannak, de hasonló kezdeti tünetekkel, így nagyon résen kell lenni, hogy időben megakadályozzuk a covid terjedését.”

A háziorvos elmondta, hogy az időpontkéréses rendszer miatt általában 2 beteg van a váróban, de hiába van elég helyük, gyakran egymás mellé ülnek és lehúzott maszkkal beszélgetnek.

„Belefáradok az állandó küzdelembe az ilyen emberekkel. Nem értik, hogy őket védem, amikor rájuk szólok, hogy maszkot fel, kiküldöm és visszahívom máskorra, ha köhög, ha nincs időpontja. Néha azt gondolom, fel kéne adni az egészet, jöjjenek, ahogy akarnak, rábízni mindent az oltásra, az oltatlanok vessenek magukra!”

A gyöngyösi háziorvos sem enged be mindenkit.

„Nálam ablakrendelés van, csak azt engedem be, akit meg kell vizsgálni.

Nem nyitott a váró, mert nem lehet elmagyarázni az embereknek, hogy ne üljenek egymás hegyére-hátára.”

Ő azzal küzd, hogy még a rendelő előtt is köpködött kint valaki, akit tesztelésre küldtek. Egy bácsi lázasan, köhögve ment, hogy fáj a szíve, de még maszkot sem vitt.

„Ráadtam egy maszkot, megvizsgáltam, de ha ez tömegessé válik,

ha mindenki csak bejön a rendelőbe covid-gyanúval, nem tudok annyit fertőtleníteni, hogy az biztonságos legyen.”

„Szerencsére elindultak újra a mintavételi pontok, így nem a mentősöknek kell rohanniuk tesztet csinálni, hanem elmehet a beteg, ha beküldjük a telefonos egyeztetés alapján.”

Ő örülne, ha újra elrendelnék a maszkhasználatot a boltokban, tömegközlekedési eszközökön is.

„A távolságtartást nem kellene elfelejteni. Jó lenne elkerülni a bezárásokat, és ehhez csak egy kis figyelem, szabálytartás és persze az oltások kellenek.”

Egy főváros közeli rendelő asszisztense még mindig a leterheltségre panaszkodik.

„Napi három órával nőtt a munkaidőnk. Ingyen csináljuk, másfél éve. Mi nem home office-ban dolgozunk. Majdnem minden kolléga covidos lett. Sokan ránk mérgesek, mert ha mi is elmegyünk, ellátatlan lesz egy-egy körzet” – magyarázza, mivel küzdenek.

Naponta körülbelül száz oltást kell beadniuk, négyféle vakcináról egyeztetnek, hogy ki-mikor mehet, ezen kívül van napi legalább 80 beteg, egyre több COVID-gyanús, beutalókat, recepteket, táppénzt, közgyógyászati javaslatot, igazolást, gyógyszer támogatást intéznek.

Nem kell mindig hívni a háziorvost például azért, mikor kerül fel az e-recept, nem kell a szakrendelőkbe visszamenni a leletekért, laboreredményekért, csak be kell állítani az EESZT.gov. oldalon, hogy kér a páciens értesítést receptről, beutalóról és EHR dokumentumokról e-mailben vagy sms-ben. Részletek ITT.

Az orvosok szerint gyógyszert nem az utolsó szemnél, hanem az utolsó levélnél kell kérni, hogy időben megkapja mindenki.

„És ott van a sok fekvő betegünk, akikhez mi járunk. Dolgozunk a kórház helyett is, a bezárt szakrendelők helyett is. Ez három munkahely. Legalább az oltást vennék át tőlünk. Ez azért is lenne jobb, mert egyre több a Covid-gyanús, akik megfertőzhetik a harmadik oltásért jövőket.”

- mondja az asszisztens.

Szerinte ez a helyzet nagyon mérgezi a beteg-háziorvos kapcsolatot, mindenki türelmetlen, rohamtempóban dolgoznak a rendelőben, nehéz őket telefonon elérni, és az emelkedő covid-gyanúsak mellé jön jövő hónaptól az influenza elleni oltás is.

"Oltópont vagyunk vagy egy háziorvosi rendelő? Ép ésszel nehéz felfogni, hogy lehet ezt ránk terhelni újra”

– mondja kimerülten az asszisztens.

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés

Az utcán áll a sor Esztergomban, egy virágboltból lett mentőszolgálatos Covid-tesztpont előtt

Sokkal inkább India ez, mint egy európai város - mondja a várakozók egyike, aki egy órát ácsorgott a forgalmas utcán. A mentők szerint jobb a szabadtéri várakozás, bár tudják, nem kényelmes.
Belicza Bea - szmo.hu
2021. szeptember 17.


Link másolása

hirdetés

Egykori virágboltból lett hivatalos, mentőszolgálati Covid-tesztpont Esztergomban, a Kossuth utcában. Az aprócska üzlet ajtaja körül még kint van a bolt neve, és nagybetűkkel az is, hogy nyitva. Az ablakon meg egy megfakult A4-es papír, miszerint itt nem azt várják, aki csokrot szeretne, hanem azt, aki bizonyosságot, hogy megkapta-e a koronavírust.

Schiller-Kertész Tamás azt mondja, már másodszor jár itt. Amikor először jött, akkor csak a belépésre emlékezett, kifelé már nem tudja, mi történt, egészen addig, amíg fel nem ébredt a kórházban.

A 60 éves testnevelőtanár 3 hónapig volt kórházban, 5 hétig intenzíven, 17 napig lélegeztetőgépen, egy hónapig rehabilitáción.

„Nagyon küzdöttek értem. Igazán kedves emberek ápoltak. Magam sem tudom kik, csak a szemüket láttam a beöltözött egészségügyieknek. Hálás vagyok nekik” - mondja.

Decemberben kapta el a koronavírust, februárban még csak járókerettel tudott járni. Aztán nekivágott az Esztergom melleti hegynek, a napi sétákkal visszatornázta magát majdnem a régi formába. Két oltást is kapott, viszont post-Coviddal azóta is küzd.

"A tüdő hirtelen megterhelését nem bírom. A fibrózis nem gyógyítható."

hirdetés

A múlt héten még csak három napja dolgozott, amikor allergiás tünetek jelentkeztek nála. Orrdugulás, tüsszögés, könnyezés, aztán lázas lett. Úgy hallotta, hogy ez a delta variánst jelezheti. Felhívta a háziorvosát.

„Először csak a nővérnek mondtam el, mi a baj. Mire újra hívtam, már regisztrált az orvos tesztre, gyógyszert is felírt. Ő mindent tud rólam, a betegségeimről, mindig szakszerűen áll a rendelkezésemre. Azt mondta, maradjak otthon, értesít majd a mentő, mikor lesz mintavétel. Péntek este hívott az OMSZ, hogy nem jönnek, hanem menjek a tesztpontra hétfőn.”

Ő délelőtt 10-re ment. Negyed 12-kor került sorra.

Lefotózta, hogy heten álltak épp az utcán, egy férfi az épület aljához vackolt be. Megkérdezte lefotózhatja-e. A válasz az volt, persze és küldje el mindenhova, „hadd lássa mindenki, milyen gyalázat ez.”

Odabentről egyetlen széket tudtak kiadni a kint várakozóknak, de az egy másik embernek jutott.

A lepusztult, üres virágboltban egyetlen férfi dolgozott egy íróasztalnál. Ő végezte a teszteket és az adminisztrációt is. Egy ember tesztelése 5-10 perc lehet Tamás szerint. Egy nap 50 tesztet csinált.

„Kérdezte, hogy zúgolódnak-e az emberek odakint? Persze, hogy zúgolódnak” – válaszolta Tamás.

Zúgolódnak, mert sokat kell várni. A Covid-gyanús emberek alapvetően maszkban vannak, de Tamás szerint a hosszú várakozás miatt előkerülnek a cigik is, és ilyenkor lekerül a maszk. Egy forgalmas utcán állnak, ahol megvan a veszély, hogy az arra járókat is megfertőzik. Akik elfáradnak, nem tehetnek mást, a földre ülnek. A mentős bentről kiabálja ki a nevet, de a sorban állók gyakran nem hallják az autóktól, épp kit szólítanak. Viszont ha gyerekkel jön valaki, azonnal előre veszik.

„Ez természetes, én is így csinálnám. Csak ha csúszás van az előre kapott időponthoz képest, akkor is kiszólhatnának, hogy menjen haza pár ember és jöjjön vissza egy óra múlva.”

Tamás azt mondja, kézmosást, kesztyűcserét sem látott. Persze lehet, hogy ez akkor történt, amikor nem ő volt bent, mégis fél, nehogy gond legyen a higiéniával.

Az esztergomi tesztelés sokkal inkább India, mint egy európai város.”

- összegzi tapasztalatait.

Sem a tesztelésre beutaló háziorvost, sem a teszteket végző mentőst nem hibáztatja, de úgy látja, valaki nem gondolta végig a következményeit annak, ha ilyen körülmények közt létesítenek tesztpontot.

Megkerestük az ügyben az Országos Mentőszolgálatot is. Azt írták, az elmúlt napokban jelentősen megemelkedett a háziorvosok által leadott mintavételi megrendelések száma. Bárki megvárhatja otthon a mentős mintavételt vagy előre egyeztetett időpontban felkereshet egy mintavételi pontot.

Szerintük a mintavétel Esztergomban is a szakmai protokollnak, eljárásrendnek megfelelően történik. A tevékenységhez az önkormányzat biztosította számukra a helyiséget. Hozzátették,

„az épületen kívüli, illetve távolságtartó várakozás járványügyi szempontból jó megoldás, de a várakozóknak kevesebb kényelmet biztosít.”

Azt ígérték, ezután is igyekeznek a mintavételt a lehető leggyorsabban (lehetőleg 48 órán belül) megszervezni és elvégezni, de fontos tudni, hogy a járványügyi mintavétel nem sürgősségi beavatkozás, hiszen a beteg ellátása és gyógyítása a panaszok, a tünetek, az aktuális egészségi állapot alapján megtörténik.

„Az Országos Mentőszolgálat mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy az érintettek a mintavétel során a lehető legkevesebb kellemetlenséget szenvedjék el, ehhez az állampolgárok részéről is lehetőség szerinti türelmet, és együttműködést kérünk.”

Végül arról írtak, hogy a mintavételi tevékenységet továbbra is az alaptevékenységen felül, attól elválasztva, önálló logisztikával és a rendelkezésre álló többletkapacitással végzik, és a kapacitást folyamatosan erősítik.

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés

Tűrnie kell-e Tóth Gabinak az online mészárlást?

Vagy Britney Spearsnek, ha már itt tartunk, aki a hírek szerint épp most törölte az Instagramját. A két nőben egy dolog közös: nyilvánosan többször is kiborultak az utóbbi időben. Tehetnek róla? Tehetnek ellene? Jó vége lesz ennek?
Hargitay Judit - szmo.hu
2021. szeptember 15.


Link másolása

hirdetés

Nem gondoltam volna, hogy valaha is fogok Tóth Gabiról írni. Nem azért, mert szimpatikus vagy nem szimpatikus, hanem mert nem tudok róla eleget. A zenéjét csak autós háttér-rádiózásból ismerem, ha tévészörfözés közben pár pillanatra meglátom a Sztárban sztár zsűritagjaként, általában széles mozdulatokkal magyaráz, vagy könnyes szemmel a mellkasára szorítja a kezét, legutóbb meg mintha sértődötten kirohant volna a stúdióból valami miatt. Nyilván ez a show része. És természetesen látom olykor a közösségi média megnyilvánulásait, amelynek legfrissebb fejleménye egy hosszú Insta-poszt. Ebben szinte könyörög a népeknek, hogy ne bántsák már őt ennyire, miért baj, hogy a pápa előtt énekelt, meg népviseletben dalol az új klipjében. Teljesen kivan, a családja is, idézem:

“Egy hét alatt szó szerint belebetegedtem abba a negatív energiahullámba, ami a nyakamba zúdult és ágynak dőltem.”

Pár napra rá jött a hír, hogy az egykori tinédzser popikon, Britney Spears, akit tizenhárom évvel ezelőtt az idegösszeomlása miatt apja hivatalos gyámsága alá helyeztek, majd hosszas küzdelem, ügyvédi adok-kapok és globális médiagyalázkodás (pro és kontra) után az apa lemondott a gyámságról, szóval a felszabadult Spears pikk-pakk eljegyezte magát legújabb szerelmével egy csilliárdba kerülő gyémántgyűrűvel, majd eltűnt a közösségi médiából. Az elmúlt hónapokban egyébként több, kifejezetten zavart posztot tett ki, félmeztelenül is pózolt, csak a hülye nem látta, hogy nincs jól. Kapott is hideget-meleget, bár tény, hogy az apja is. Végül az eljegyzési gyűrűjét is úgy mutatta meg, hogy ráhúzta a feltartott ujjára, a jól ismert “fuck you” kéztartással beintve mindenkinek.

A hírt látva eszembe jutott a 40 éves, brit Love Island műsorvezetőnő, Caroline Flack, aki 2020 februárjában, londoni lakásában öngyilkos lett egy több hónapos közösségi média- és médiamészárlás után. Azért bántották, mert az orvosai szerint valóban instabil Flack megtámadta a volt pasiját, és testi sértésért bírósági eljárás indult ellene. A férfi egyébként nyilvánosan megbocsátott neki, a tévéműsorából mégis kitessékelték (ez érthető), a neten pedig valami elképesztő gyűlöletcunami szakadt a nyakába. A bírósági tárgyalása előtt omlott végül össze, és végzett magával.

A fenti ügyekben van közös vonás. Nem tudom, hogy Tóth Gabi hogy van. Nyilván nem túl jól, és ezt nem azért mondom, mert kiírta az Instára, hanem mert olvastam jó néhány őt gyalázó kommentet. Azt se tudom, Britney hogy van, bár szerintem mentálisan aggasztóan (igaz, nem vagyok szakértő). Hogy Caroline Flack hogy van, azt már tudjuk.

A közös vonás, vagy inkább a Nagy Közös Kérdés, amit nekünk, közösségi média felhasználóknak fel kell tennünk: ez a három sztár, három különböző országban, három különböző karrierrel valóban köteles-e felvállalni azt a brutalitást, amely minden megnyilvánulásukat kíséri.

És engem nem érdekel, hogy Tóth Gabi milyen imidzs-váltáson esett át, és politikailag ez sokaknak tetszik vagy nem tetszik. Abban se tudok és akarok döntőbíró lenni, hogy Britney-nek az apja az ellensége volt, vagy a védelmezője (talán mindkettő) a tizenhárom év gyámság alatt. Caroline Flack ügyében is a bíróság lett volna illetékes döntést hozni, de azt már nem érte meg. Engem az érdekel, hogy a mai sztároknak a mentális kitettsége VALÓBAN arányban áll-e a hírnévvel együtt járó kötelezettségeikkel?

hirdetés
Benne kell lennie a pakliban, hogy naponta végigolvasd, ahogy a gyereked halálát kívánják? Ahogy a te halálodat kívánják? Ahogy fenyegetik a szeretteidet, a barátaidat?

Ahogy olyan válogatott trágárságokkal gyaláznak a földbe teljesen ismeretlen emberek tömegével, amelyekből egy átlagembernek egy is elég lenne ahhoz, hogy hónapokig, évekig megroppanjon? Azt mondják: “Te vállaltad, minek mentél oda, ez ezzel jár, tűrjed!” Már miért vállalta volna? Miért tűrje? A közösségi média a munkája része, egy platform, ahol a zenéje, tánca, műsorvezetése, egy-két személyes sztorija, akámije eljut a nagy nyilvánossághoz.

“Aki ilyen magamutogató meg nárcisztikus, az meg is érdemli!” – ez a másik gyakori érv. Persze, hogy az. Nincs olyan művész, celeb, akiben ne lennének nárcisztikus vonások. Mégis, mit gondolunk, mi kell ahhoz, hogy valaki kiálljon százezer ember elé énekelni? Igen, a kritikát el kell viselni, de azért egyetlen híresség sem arra szerződött, hogy a digitális csőcselék naponta felkoncolja. Vagy, ahogy Caroline Flack esetében, akár öngyilkosságba kergesse.

A hétvégén Jean-Paul Belmondo emlékére megnéztem A profi című filmet. 1981-ben készült. Negyven éve. Nem volt net, nem volt Insta, Facebook. Belegondoltam: milyen más volt akkoriban sztárnak lenni. Vajon mi lett volna, ha mondjuk Belmondo nagy riválisa (és barátja), Alain Delon viselt ügyei naponta körbejárták volna a földgolyót Instán meg Twitteren (vegyük csak azt, hogy többször is gyilkosság gyanújába keveredett, egyszer alig úszta meg). Mit kapott volna Freddie Mercury? Michael Jackson? Whitney Houston, amikor szegény már egy roncs volt a drogoktól?

Embertelen és kegyetlen hozzáállásnak tartom, hogy a mai hírességeknek fel kell vállalniuk a napi szintű verbális lincselést, ha híresek akarnak lenni.

Persze van más választásuk is: kikapcsolják a wifit, és eltűnnek mindenhonnan. Aztán vagy megveszik a jegyeket a koncertjeikre (filmjeikre), vagy nem. EZ a két választásuk van. És ha mégis beleállnak, és nem elég erősek ahhoz, hogy elviseljék? Ki nem sz...ja le, hadd hulljon a férgese, igaz? Végülis "ezek" nem emberek, hanem a mi szórakoztatásunkra programozott szolgáltató-robotok.

Vegyük már észre, hogy az ilyen ügyek nem Tóth Gabiról, Britney Spearsről meg Caroline Flackről szólnak! Hanem rólunk. A társadalom frusztrált, gyűlölködő, gyáva, és mérhetetlenül kegyetlen tortaszeletéről (jó nagy szeletnek tűnik), amelynek tagjai virtuális bokszzsáknak használják a nekik nem tetsző hírességeket. A saját pszichés bajaik levezetésére. Mert sajnos a net jótékony, névtelen homályának védelmében megtehetik.

Nem vagyunk mi jobbak ezeknél a celebeknél. Legalább ebbe a kegyes hazugságba ne ringassuk bele magunkat. Aki gyűlölködik, azért, aki egyetértően vagy közönyösen hallgat, azért. Végül van egy tanácsom, amit szerintem épp az érintettek fognak a leginkább elengedni a fülük mellett: aki nem tetszik, azt nem kell nézni. Ennyi.

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
SZEMPONT
A Rovatból
hirdetés

Ha az utca emberén múlik, Hadházy Ákos fölényesen nyeri a zuglói előválasztást

Rászántunk egy délelőttöt, hogy járókelőket kérdezgessünk az egyik legszorosabb versenyt ígérő körzetben: az eredmény persze nem reprezentatív, de így is nagyon tanulságos.

Link másolása

hirdetés

Talán egy körzet sincs, ahol annyira izgalmasan alakul az előválasztás kampánya, mint a budapesti 8-as számúban, vagyis Zuglóban. Pedig a meccs előzetesen lefutottnak tűnt: az MSZP-s Tóth Csaba 2014-ben és 2018-ban is fölényesen győzött a Fidesszel szemben, nem nagyon akadt senki, aki megkérdőjelezte volna, hogy a következő választáson is ő lesz az ellenzék közös jelöltje.

Ezt az állóvizet kavarta fel alaposan a Momentum februárban, amikor bejelentették, hogy az egyébként szekszárdi illetőségű Hadházy Ákost indítják Tóthtal szemben, mivel a zuglóiaknak "becsületes és tisztességes" képviselőre van szükségük, és "csak úgy lehet országosan is áttörést elérni a korrupció elleni harcban, ha helyben kezdjük."

Bár maga Tóth Csaba kitartóan tagadja, hogy köze lenne bármilyen kétes ügyhöz, és ezeket rábizonyítani sem sikerült eddig, a Momentum álláspontja az, hogy már annak sincs helye az ellenzéki összefogásban, akire egyáltalán a gyanú árnyéka vetült. Pletykák pedig vannak bőven az MSZP-s politikussal kapcsolatban.

Az utóbbi hetekben sorra érkeznek a hírek az eldurvult zuglói kampányról: nemrég abból lett botrány, hogy a Kétfarkú Kutya Párt Hadházynak kampányoló passzivistái Tóth Csaba-sapkát tettek egy gumiból készült lófejre, Tóth pedig erre válaszul etikai eljárást kezdeményezett, mivel szerinte "megsértették az emberi méltóságát".

Hadházyt végül nem marasztalták el, de ez az eset is jól mutatja, milyen a viszony a két jelölt között. Az pedig még jobban, hogy hosszas lebegtetés után Tóth végül nem ment el a Partizán által szervezett vitára, ehelyett inkább feljelentette Gulyás Mártont.

hirdetés

Fekete-Győr András ezután még nagyobb fokozatra kapcsolva állt bele az ügybe: személyesen kérte számon Karácsony Gergelyt, Dobrev Klárát és Jakab Pétert, akiknek a pártjai továbbra is Tóthot támogatják Hadházyval szemben.

"Még mindig megéri nektek ezzel az emberrel közösséget vállalni? Mert szerintem nincs helye az ellenzékben olyanoknak, akik a demokrácia legalapvetőbb elemét, a vitát sem vállalják" – fogalmazott a Momentum miniszterelnök-jelöltje.

Ilyen előzmények után arra voltunk kíváncsiak, mennyire szűrődött át mindez a közhangulatba, érdekli-e egyáltalán az utca emberét az ellenzéki csörte, vagy csak a média nagyítja fel az egészet.

Csütörtök délelőtt, tehát két nappal az előválasztás kezdete előtt két órát töltöttünk a Bosnyák téri piac bejáratánál, majd további másfelet a Fogarasi úti Tescónál. Szúrópróbaszerűen szólítottunk meg járókelőket, fiatalokat és időseket egyaránt, összesen – bár nem számoltuk – közel 100-at.

Nem követem, nem nyilatkozom, fideszes vagyok

A fő benyomásunk az volt, hogy ha ezen a merítésen múlna, az egész előválasztás alighanem érdektelenségbe fulladna. Ötből négyen a fentiek valamelyikét válaszolták, vagy ennyire sem méltatva egyszerűen továbbmentek. Aki viszont mégsem, az szinte kivétel nélkül Hadházy mellett foglalt állást.

Találkoztunk olyannal is, aki hiába vallja kormánypártinak magát, ennek ellenére részt vesz az előválasztáson.

"Jövőre biztosan a Fideszre szavazok, de nem mindegy nekem, hogy ki lesz az ellenfél. Hadházynak szerintem kisebb esélye van, mert nem budapesti, nincs semmi helyismerete"

– fogalmazott a 75 éves, születése óta itt élő férfi, aki nagyon elégedetlen a baloldali vezetéssel, szerinte az elmúlt nyolc évben semmilyen előrelépés nem történt Zuglóban. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem ad sok esélyt a leváltásukra, de a maga részéről szeretne mindent megtenni érte.

A legtöbben azért ennél direktebb megfontolásból támogatják Hadházyt. Ilyen például a 28 éves Márk, aki elmondása szerint rengeteget olvasott zuglói gyanús ügyekről, akár a parkolási maffiával, akár az MSZP-Fidesz nagykoalícióval, vagy a közétkeztetési pénzek lenyúlásával kapcsolatban.

Szerinte ha nem lenne vaj a füle mögött, Tóth nem jelentette volna fel Gulyás Mártont, és elment volna a Partizán vitájára. A lófej-botrányról is megvan a véleménye.

"Önmagában beszédes, mennyire gyerekes Tóth Csaba, ha egy ilyen ügy miatt próbálja besározni Hadházyt és a Kutyapártot. Ez egy vicces hecc volt, semmi több, ennyinek bőven bele kéne férnie egy kampányban"

– fejti ki, hozzátéve: "ha ezt a vezetést nem sikerül leváltani, semmivel nem leszünk beljebb, mintha a Fidesz nyerne."

"Nem tetszik, gyanús mindaz, amit csinál, vagy ahogy nyilatkozik" – ezt már egy idős pár férfi tagja mondja Tóth Csabáról, külön kiemelve Hadházy leárulózását a fideszes trafikmutyi nyilvánosságra hozatala kapcsán. "Ettől kezdve nem stimmel nekem Tóth úr, és nem a párthűségem, hanem az igazságérzetem miatt" – fűzte hozzá.

Végül is "nem olyan gáz", de végre van alternatíva

Egymástól függetlenül többen is kiemelték, hogy hiába helyi lakosok, Tóth Csaba tevékenységéből szinte semmi nem jutott el hozzájuk, azzal viszont nagyon is tisztában vannak, amit Hadházy a korrupció üldözéséért tesz.

"Kettős érzésem van. Születésem óta itt élek, eddig Tóth Csabára szavaztam, de most kissé meginogtam. Hadházyt sokkal jobban ismerem, többet tudok a teljesítményéről, ez mellette szól" – mondta egy középkorú nő.

Ez alapján úgy tűnik, bevált a Momentum húzása, ami Hadházy országos ismertségétől várt sikert, mivel még olyanok is szép számmal fontolgatják, hogy inkább őt választják, akiknek egyébként nincs különösebb problémájuk Tóthtal, leginkább semlegesek vele szemben.

"Hadházy működése tetszik, ahogy fel akarja számolni a korrupt rendszert, utánamegy dolgoknak, úgymond van vér a pucájában. Tóth Csabáról nem tudok nyilatkozni, fél füllel hallottam a parkolási ügyről, de konkrétumokat nem ismerek. Nem látom, mi az, amit ő hozzátesz Zuglóhoz" – mondja a 47 éves László, aki 10 éve él a kerületben.

Többektől hallottuk, hogy 2014-ben és '18-ban jobb híján Tóthot választották, most viszont örülnek az alternatívának, de olyannal is találkoztunk, aki a korábbi két ciklusban senkire nem szavazott, Hadházyra viszont be fogja húzni az X-et.

Volt olyan is, aki szerint egyszerűen generációváltásra van szükség. "Tóth Csaba a múlt embere, és le kell számolni a múlttal. Jöjjenek végre új szereplők, akik még nem rontottak el semmit!" – fogalmaz egy 28 éve Zuglóban élő férfi, aki Tóth Vas megyei tagbeléptetési botrányát is felemlegette.

Beszéltünk egy 19 éves sráccal is, akit egyáltalán nem érdekel a politika, Hadházyról is az jutott eszébe először, hogy "ő az a jobbikos, ugye?", de elmondása szerint az ismerőseitől azt hallotta, hogy "őt érdemes támogatni, mert jó lesz."

Tóth Csabát három és fél óra alatt mindössze ketten említették favoritként a válaszadók közül. Egy idős házaspár férfi tagja szerint, aki a miniszterelnök-jelöltek közül Dobrev Klárát támogatja, "Hadházynak semmi keresnivalója itt, menjen vissza Szekszárdra".

Egy másik idős férfi pedig kormánypárti szavazónak vallotta magát, de mint fogalmazott, még mindig Tóth lenne a kisebbik rossz. Bővebben viszont nem fejtette ki, miért gondolja így.

Azzal kapcsolatban, van-e esélye Hadházynak a győzelemre, megoszlottak a vélemények. Többek szerint a fő kérdés az, hogy a helyiek mennyire gondolják, hogy fejlődik a kerület.

"Nagyon szoros lesz, mivel sokan úgy vannak vele, hogy Tóth Csaba már kétszer bevált, ezért a biztosra mennek. Az öregek megszokták a nevét, nem is érdekli őket, mit tesz vagy nem tesz, egyszerűen csak ismerős nekik" – fejtette ki egy válaszadó.

Teljesen kizártnak viszont senki nem tartotta, hogy végül Hadházy arat majd győzelmet. Körkérdésünk eredménye természetesen nem reprezentatív, de talán így is le lehet vonni belőle némi következtetést. Jövő vasárnap kiderül, mennyire pontosakat.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET: