hirdetés
portrek_ck.jpg

Szelfik és profilképek a reformáció korából

Az interneten néhány kattintással elérhetők és megszemlélhetők a reformáció korának legnagyobb arcai. Képmásukat a róluk készült portrék az utókornak sikeresen átmentették.
Kinyik Anita írása a Kötőszó blogon - szmo.hu
2017. szeptember 17.


hirdetés

Kötőszó evangélikus közéleti blog

Társadalom és egyház, kereszténység és közélet, Krisztus és a 21. század. A világ (nem csak) lutheránus szemmel. Kötőszó – rákérdez, következtet, összekapcsol.

Hogy e neves arcok megmintázói nem sajnálták a gondos ecset- és vésővonásokat, az nem csoda, hisz busás gázsi lehetett osztályrészük egy-egy örökkévalóságnak ajándékozott, megszépített emberábrázatért. A művészek alkotó kezeinek lenyomatai tanúságtevők, korokon ívelnek át. És elénk tárnak egy impozáns reformáció korabeli arcképcsarnokot. Mondhatjuk, a három nagymester, id. Lucas Cranach, Albrecht Dürer és ifj. Hans Holbein a reformáció korabeli "Facebook" üzemeltetői voltak.

Reneszánsz és reformáció

Parázsló hitviták között is egyenletes nyugalomban dolgozó, hitkérdésekben nem túl járatos, de mindenféle udvarba bejáratos művészek. Mecénált alkotók, udvari festők. Megbízásra, felkérésre dolgozók. Zseniális, megélhetési portrékészítők. Már akkor is a gazdagoké és szépeké volt a világ, gondolhatjuk keserűen. Bezzeg a szegény ember arca homályba veszhet. Meg lehet fizetni az "öröklétet"?

Tekintve, hogy a portré ókori gyökerekhez nyúlik vissza – a reneszánsz "saját képére formálva" hozta vissza a műfajt –, nem individualizmust, sokkal inkább hagyományőrzést, a folytonosság fenntartásának igényét láthatjuk a reformáció idején születő arcképeken. Az emlékezet megtartása név és arcmás formájában a nagy nemzeti és családi genealógiák, az ősök arcképcsarnoka, a dinasztikus arckép-sorozatok alapja.

hirdetés

A portréképek a családi archívumok becses darabjai voltak, jellemzően nem nyilvánosak, hanem magán célra készültek. Az ősök előtti tisztelgésként is felfoghatjuk őket. Ezek az arcok együtt sejlenek föl a múltból, együtt alkotják meg a reformáció történelmi tablóját. Megmutatnak egy kort, és az arcokon keresztül hitelességet kölcsönöznek hozzá. Megfestik a reformáció idejét, mi több: életre keltik azt.

Ismerős arcok

Id. Lucas Cranach, Luther jó barátja végigkísérte a reformátort fontosabb életeseményein: ő kérte meg Katharina von Bora kezét, az esküvőn tanújuk volt, később Anna lányuk keresztapja. Cranach készítette Luther leghíresebb arcképeit. A föntebbi egy kései kép Lutherről. Itt már megfáradtabb, korosodó doktor, nem az ördöggel viaskodó szerzetes, a szenvedélyes hitvitázó. 1528.

melanchthon1

Cranach a Luther–Melanchthon párost is híven ragadja meg, Melanchthont igazi megbízható "filológus ábrázattal". 1553.

melanchthon2

Dürer Melanchthonja sokkal kevésbé jólfésült, mint Cranaché: Germánia praeceptora (tanítója) nem annyira szelíd diplomata a képen, hanem "csendes forradalmár", kusza hajzata mintha új eszmékért lobogna.

bolcs_frigyes

Dürer neves rézmetszetéről Bölcs Frigyes szász választófejedelem, a wittenbergi egyetem alapítója néz ránk. Tekintete tekintélyt parancsoló, érezni a szakállába csimpaszkodó tartományi ügyeket, hallani dörmögését. Luthert, az ő "doktorát" nagyra tartotta, támogatta, feddő hangú leveleit viselte, ennek ellenére megmaradt mániákus ereklyegyűjtő katolicizmusánál.

jane_seymour

Nem biztos, hogy a korabeli portrékon szintén gyakorta (mindig más feleség oldalán) felbukkanó, püffedt ábrázatú VIII. Henriket, az anglikán egyház despota alapítóját ismerősnek jelölné az ember ezen a Facebookon. De érdekes, hogy mennyire más minden asszonya. Harmadik felesége, Jane Seymour (a kép ifj. Hans Holbein munkája) összeszorított-vértelen ajkai talán épp megalázó helyzetéről árulkodnak.

Kedves ismeretlenek

Dürer önarcképének nedves, szomorú szeme a művészettörténet kedvelt témája, de ki törődik az egy Bartloser Mann tekintetével? Pedig érdekes módra a szemlélőt néha jobban megragadják az ismeretlen arcok, mint az ismerősök.

junger_mann

Ein junger Mann – több korabeli alkotás is ezt a címet viseli. A főszereplők fiatal férfiak a 16. századból. Nem tudhatjuk, kik ők, s honnan jöttek, csak az arcuk maradt meg. Egy arc, egy fiatalember arca. És itt valahogy hangsúlyossá válik a határozatlan névmás. Az az egy bárki lehet, hogy ez éppen sasorrú, amaz meg szomorú szemű, tulajdonképpen mindegy.

barthel_beham

Barthel Beham, akinek egyik mestere Dürer volt Portrait of a man című képe is nagyon szuggesztív névtelen arcával. Ha valakinek ugyanis hosszasan vizsgáljuk az ábrázatát, onnantól szinte úgy érezzük, tudunk róla valamit, ismerőssé válik, "ezt az arcot már láttam valahol..." De hisz még a nevét sem tudjuk, és társadalmi rangjáról sincs fogalmunk, pedig a portré ekkoriban szociális státuszt dokumentáló műfajként volt számon tartva. E "man" arcának az elhízástól kissé elfolyó vonalai nem próbálnak meg ellepleződni, a festő nem szépített, megmutatni vágyott. S ahogy ott áll tömpe ujjai közt kalapját szorongatva, mégis egyenes derékkal, méltósággal, arra gondolhatunk, akárki is volt ő, ez a mindenféle stilizálástól tartózkodó kép megőrizte lényének egy darabját.

nevtelen

A fa- és rézmetszeteken túl különlegesek még a korszakból a miniatűrök. Közel kell hajolni minden archoz, hogy kivehetők legyenek az apró vonások is. Külön figyelmet érdemel a Névtelen Mesterek munkája, ezek közül is a Wiener Musterbuch képeit említeném: fohászkodó fiatalasszony, göndör fürtös, fürdőző leány, megfáradt aggastyán, szenvedő Krisztus... Képsorozatot alkotnak az önálló "kis" munkák, ezáltal valamiféle párbeszéd alakul közöttük, és gondolkozhatunk, hogy vajon egymásra vetnek-e ilyen pillantásokat, vagy egymástól függetlenül élik meg arcukról jól leolvasható érzelmeiket, vagy épp századokkal későbbi nézőikre igyekeznek-e hatással lenni.

Luther és a művészet

Ha a művészet szakralitását a protestáns egyház szemszögéből vizsgáljuk, érdemes reformátorunk nem épp művészetbarát teológiáját is szemügyre venni. Luther a művészetet a teológia szolgálóleányának tekintette, önértéket kevéssé tulajdonított neki.

Az ágostoni látást középpontba helyező, évszázadokig ható teológiát Luther és a reformáció "a fül teológiájával" váltotta föl. "A hit hallásból van", Isten igéje a fülünkön keresztül juthat el hozzánk. Luther, mint az új hermeneutika előfutára vallotta, hogy a Szentlélek a nyelven keresztül szólít meg. Az írást azonban megelőzi a beszéd, ezért az igét szüntelenül hirdetni és hallgatni kell.

Ha pedig zenéről beszélünk, Luther szerint annak hallgatása sem azért történik, hogy a hallójáratok és azon keresztül az emberi szellem kifinomultabbá váljék, hanem csakis azért, hogy az evangélium könnyebben utat találhasson a lélekhez.

Luther korában a képek témája teológiailag sokkal terheltebb volt a zenénél. Gondoljunk csak az évszázadokon át húzódó ikonológiai vitára, amelyben leginkább Isten láthatatlansága, ábrázolhatatlansága és a képmás valódi materiális formába történő átültetésének lehetségessége és létjogosultsága volt a kérdés.

A reformáció korában több helyütt tapasztalható teológiai megokolással igazolni vélt képromboló túlkapásokra Luther leveleiben is reflektált; kérte a szász fejedelmeket, mielőbb lépjenek fel az erőszakos reformátorok ellen. Persze a szentképeket maga is "pusztította", csak épp verbálisan. Szerencsére a teológiát szolgáló világi művészet ellen nem volt különösebb kifogása, és maga is modellt ült néha, így emberarcát még ma is láthatjuk magunk előtt.


hirdetés
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk
x


hirdetés
unikornis.jpg

Az Unikornis lett a búcsúzó az Álarcos énekesben, mindenki meglepődött

A nyomozók nagyon mellé tippeltek, senki nem találta el, hogy ki rejtőzött a maszk mögött.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. február 23.


hirdetés

Kénytelen volt búcsúzni a műsortól Unikornis, a nyomozók ugyanis Fagyinak és Szörnyecskének szavaztak meg egy újabb esélyt.

Már hárman vannak, akik lelepleződtek az Álarcos Énekesben! A korábbi műsorokban Panda és Alien búcsúztak, most pedig Unikornis lett a kieső, neki ért véget a verseny.

Most a nyomozók épp az ellenkezőjét gondolták róla, mind azt mondták, hogy profi, szakmabeli énekes van a jelmez alatt, míg a korábbi adásban inkább műkedvelőt sejtettek a maszk mögött.

Az unikornis fehér maszkjában a színpadon a titokzaos énekes a Queen dalát adta elő. Dancsó Péter szerint Vásáry André, Sebestyén Balázs egy opera vagy operett területen játszó énekesre tippelt, Nagy Sanyira, Csobot Adél Pintér Tenyára , Gáspár Laci pedig Kállay-Saunders Andrást sejtette a jelmez mögött.

hirdetés

Lapozz, hogy ki volt a maszk mögött:

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
alarcos-enekes-2.jpg

Kit rejt az álarc: néhány sztár igazi megszállottja lett az Álarcos énekesnek!

A Robot előadása közben Vajtó Lajosnak folyton csörgött a telefonja: rengeteg üzenete érkezett.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. február 23.


hirdetés

Két hete új lázban ég Magyarország - és így aztán a magyar celebvilág is - hangott el a Fókusz különkiadásában. Mindenkit az izgat, kiket rejthetnek az Álarcos énekes különleges maszkjai. A Robot előadása közben Vajtó Lajosnak folyton csörgött a telefonja: rengeteg üzenete érkezett, közelebbi ismerősei pedig fel is hívták, hogy megtudják: ő táncikál-e a maszkban. És bizony ez a mozgás a nyomozókban és a műsorvezetőben, Istenes Bencében is felkeltette a gyanút.


hirdetés
KÖVESS MINKET:


hirdetés
1-19.jpg

A 10 kedvenc Jóbarátok-jelenetünk, és közben jöttünk rá, hogy van még legalább ugyanennyi

Ugye, megvan, amikor Ross négyszeresen szoláriumozta le az egyik felét, vagy amikor Rachel kitörte egy fogát egy pasi miatt?
Szajki-Vörös Adél, fotó: YouTube - szmo.hu
2020. február 24.


hirdetés

Nem véletlen, hogy nemcsak a kilencvenes években tévézők, hanem a mai streamingelő-tévéző közönség is odavan minden idők  egyik legnépszerűbb és legsikeresebb sitcomjáért, melynek pusztán záróepizódját 52 millióan nézték Amerikában. A méltán kultikussá vált sorozat legmókásabb jeleneteiből válogattunk.

1. Amikor Joey franciául tanul

A széria finoman szólva is legkevésbé intelligens, de nagyon szerethető figurája, Joey az egyik epizódban egy szerep kedvéért franciául tanulna. Phoebe úgy dönt, megtanítja. Hát nem sikerül. Bár Joey azt hiszi, igen.

2. Amikor Ross megpróbálja felvinni a kanapét az emeletre

Az épp egyedülálló Ross kanapét vásárol, hátha majd az jobban csábítja a csajokat, ám a lépcsőházban kiderül, hogy a bútor nem fér el a kanyarban. Ross ezt másképp gondolja.

hirdetés

3. Amikor Ross lebarnul

Hiába, David Schwimmer a helyzetkomikumok királya volt a sorozatban. Egy barnítószalonban próbálkozott ebben a jelenetben, de a végeredmény tragikus lett.

4. Amikor nem jön a baba

Ez egy jelenetsor, de nagyon szeretjük, mert szuperül felépítették dramaturgiailag az írók, milyen feszültség van egy anyában, ha nem akkor szül, amikorra ki v írva. Ross és Rachel gyermeke végül egy majdnem szex miatt indul el a külvilág felé.

5. Amikor Chandler lepisilte Monicát

Egy medúzacsípés miatt. A jelenet báját és külön humorát az adja, hogy a szereplők úgy adják elő a történetet utólag, mintha egy brutális trauma érte volna őket, amire sosem akarnának visszaemlékezni.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:


hirdetés
city-rocks-hungary-dunaujvaros-2020.jpg

Alig várjuk, hogy leessen a hajunk: egyszerre zenélnek majd több százan Dunaújvárosban

Magyarország legnagyobb rock flashmobja idén nyáron folytatódik.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. február 24.


hirdetés

Dunaújvárosban rendezik meg Magyarország legnagyobb rock flashmobját, a CityRocks Produkciót.

Csakúgy, mint a 2018-as szegedi és a 2019-es kecskeméti nagykoncerten, ezúttal is több százan fognak élőben együtt zenélni.

"Magyarország legnagyobb rockzenekara" július 25-én lép fel a Szalki-szigeten.

A koncertre az ország minden tájáról, a határon túlról és külföldről is érkeznek majd zenészek, akik egyszerre fogják eljátszani és elénekelni az előre kiválasztott dalokat.

A nagyszabású eseményt a Music Television magyar szerkesztősége is támogatja, így a programot MTV CityRocks 2020 - Dunaújváros néven rendezik.

hirdetés

MTV CITYROCKS 2020 - DUNAÚJVÁROS

Ha szeretsz énekelni, gitározni, dobolni, zongorázni, akkor itt a helyed! Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobja #mtvhungary #cityocksdunaujvaros...

VIDEÓ: Tavaly Kecskeméten egyszerre 500-an játszották az Enter Sandmant a Metallicától:

Gajda Ferenc főszervező az eddigi két rendezvényről elmondta: mind országosan, mind pedig nemzetközi szinten óriási sikert arattak.

A helyszíneken 5-10 ezer néző előtt játszott a több száz zenészből álló zenekar, a koncertekről készül kisfilmeket pedig világszerte 50 milliónál is többen látták világszerte.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:
Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!