hirdetés
nyito-6.jpg

Remete László, a templomból elhurcolt és meggyilkolt lelkész

A 34 évet élt mártír egyszerre volt lelkész, embermentő, partizán és áldozat.
Galambos Ádám, Evangélikus.hu - szmo.hu
2019. január 13.


hirdetés

74 éve az adventvasárnapi istentiszteletről hurcolta el, majd 1945. január 9-én gyilkolta meg a Gestapo Remete László evangélikus lelkészt, vallástanárt, a magyarok és szlovákok Bonhoefferét. Remete László hiteles ember volt, aki egyszerre lelkész, embermentő, partizán és áldozat. Ismerjük meg a mindössze 34 évet élt mártír életútját.

„A világnézetek kora lejárt. [...] Csak ha az a bizonyosság él bennem, hogy felsőbb rendelkezésre cselekszem, akkor tudok elszántan a végsőkig küzdeni kudarcok és csalódások ellenére is” – fogalmazott egy írásában Remete. Ez a hozzáállás egész életútját végigkísérte.

Remete László Einzig néven, zsidó származású szülők fiaként született Sopronban. Keresztény nevelésben részesült, tudatosan készült a lelkészi pályára. A soproni evangélikus teológián tanult, majd egy évig Bécsben folytatta tanulmányait, ahol többek között Sigmund Freud óráin a lélektan kérdéseiről mélyítette el tudását. Kitűnően tudott németül és franciául, de görögül, héberül és latinul is értett. 1935-ben Győrött szentelték lelkésszé. Először Fancsalon, majd Debrecenben, Sátoraljaújhelyen, Egerben és Ózdon volt segédlelkész.

Jolsva, avagy a helytállás és mártíromság helyszíne

Remete 1939 szeptemberében került az első bécsi döntés alapján 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt Jolsvára, ahol vallástanár lett. A hitoktatás mellett az ifjúsági munkát kiemelten fontosnak tartotta, így a háború alatt kallódó ifjúságból évek alatt szoros közösséget formált. Az ifjúsági csoport Egymás terhét hordozzátok címmel röpiratot is készített, melynek első számában többek között ez olvasható:

hirdetés

„Útitársak vagyunk. Minden programunk, egész sorsunk, életünk közös. Csak együtt teszünk valamit, csak együtt érkezhetünk is meg.”

Remete szociális érzékenységéről árulkodik az is, hogy egyletet alakított, melynek a hitmélyítés mellett az volt a célja, hogy a tagok közös földet műveljenek, melynek bevételéből a szegény és árva fiatalok taníttatását és élelmezését tudták segíteni.

Feljegyzések alapján Remete László kedvenc bibliai története az irgalmas samaritánus példázata volt. Ebben Jézus arra tanít, hogy az elesettben a ránk szoruló testvért lássuk meg, és váljunk a másikat megsegítő, cselekvő istenhívőkké. Ez a lelkület tükröződik id. Cselovszky Ferencnek az Evangélikus Élet folyóiratban 2006-ban Remetéről írt soraiban is: „Fiataljait megtanította az egymás iránti szolidaritás vállalására, egymás segítésére, arra, hogy az emberi nyomorúságon úrrá lehet lenni, ha meg tudják fogni egymás kezét. De nem csak a szavak embere volt. 1944 szeptemberétől átjárt a határon, a fasizmus ellen harcoló partizánok lelkésze lett.”

„Kikér engem is a Sátán, de bízom abban, hogy Jézusé maradok.” (Remete László)

1944. március 19-én a náci Németország csapatai megszállták Magyarországot. 1944 májusa körül mintegy ötezer zsidót zsúfoltak össze a jolsvai pajtákban és istállókban, majd deportálták őket. A vallástanár, lelkész ezt nem nézte tétlenül, hanem túlélők beszámolója szerint, „amikor a zsidókat elvitték [...], Remete egyet-egyet kiemelt a transzportból”.

Mindez nem lehetett könnyű döntés, hiszen tudhatta, hogy zsidó származása miatt őrá is veszély leselkedik, valamint fenti cselekedetéért bármikor a vagonra rakhatják. A döntést tovább nehezítette, hogy Remete László ekkor már családos volt, várandós feleségével három gyermeküket nevelték. A lelkész feleségét és gyermekeit Balassagyarmat közelébe küldte, hogy óvja őket. Ebből az időből származik Remete László egyik levele, melyben elkeseredetten így ír: „Most kell beadnom származási irataimat a püspöki hivatalon keresztül a minisztériumba, és tudom, hogy ennek következménye a legjobb esetben az lesz, hogy nyugdíjaznak. Nehéz a gondolatba beletörődnöm, hogy eddigi munkámat abba kell hagynom. Lehet, hogy egyházam, szélső jobboldali egyházam, juttat nekem könyörületből valami segédlelkészi állást, de ezt nem tartom valószínűnek.”

1944 nyarának derekán a szlovák nemzeti felkelés egyik, Jolsvától nem messze táborozó partizán csoportja, a Nalepka parancsnoksága azzal a céllal kereste fel Remetét, hogy csatlakozzon hozzájuk.

„Anyámat, bátyámat elintézték a németek, engem a sors predesztinált, hogy partizán legyek”

– olvassuk Rédey Pál könyvében Török Györgynek, a partizánbanda egykori tagjának visszaemlékezését Remete szavaira. Gombocz Eszter tanulmányában Remete partizánmunkájáról megtudjuk: „A hitoktató feladata abban állt, hogy Jolsván szervezzen partizáncsoportot, szerezzen fegyvereket, és csoportjával a felderítő munkán kívül akadályozza meg, hogy a leventeszervezetbe tömörített, 18 év fölötti ifjakat a németek elhurcolják, majd a fronton bevessék őket. Remete tudatosan vállalta mindezt.”

Partizántevékenysége nem maradt rejtve. Remete Lászlót 1944. december 20-án, az esti adventi istentisztelet végén a Gestapo fegyveresei várták, és a Luther-kabátban szolgáló lelkészt a gyülekezet tagjai előtt letartóztatták, majd a rendőrség fogdájába vitték, ahol megkínozták. A harmincnégy éves lelkész a besztercebányai börtönbe került. Az idézett tanulmányból megtudjuk, hogy Remete „a besztercebányai fegyház nyilvántartási könyve szerint 1944. december 27-én érkezett a börtönbe, elmenetele napjaként január 9. szerepel. Az »elmenetel« a vészkorszak egyik fedőszavának tekinthető, a foglyok ugyanis Nemeckába, Németlipcse község határába meneteltek, ahol a helyi mészégetőben kivégezték őket, majd holttestüket elégették. A börtönnapló bejegyzése szerint Remete vallására nézve zsidó, foglalkozása munkás.” 1945 januárjában a község mészégetőjében a nácik mintegy kilencszáz férfit, nőt és gyereket lőttek agyon és égettek el.

Évekkel később Remete László felesége így vallott férjéről: „Vállalta sorsát, mert meg volt győződve arról, hogy így teljesíti hivatását, így követi Mesterét, megváltó Krisztusát.”

Emlékezete

Remete Lászlóról Sopronban utcát neveztek el. Neve a Holokauszt Emlékközpontban az áldozatok emlékfalán található. Rédey Pál evangélikus lelkész, teológiai tanár, újságíró Egy elfelejtett ember címmel, Nandrásky Karol pedig szlovák nyelven, Remete László címmel írt könyvet a mártír lelkész életéről. Remete László helytálló életét több tanulmány is feldolgozta, közülük Csepregi Zoltán Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika című kötete és Gombocz Eszter Száz éve született a pedagógus lelkész, embermentő, partizán, Remete (Einzig) László című értekezése meghatározó. Remete László hitvalló életét se Magyarországon, se Szlovákiában nem hirdeti szobor vagy emléktábla.


hirdetés
KÖVESS MINKET:
Címlapról ajánljuk
x


hirdetés
biblia_vilaghaboru_northfoto.jpg

75 évvel a haláluk után derült ki két háborús hősről egy Biblia miatt, hogy barátok voltak

Hét héttel a világháború vége előtt lőtték le a nácik Németország felett azt a bombázót, amin a két fiatal őrmester szolgált.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. május 08.


hirdetés

1945-ben együtt halt meg két, a világ ellenkező pontjáról származó fiatal katona, de csak most derült ki egy véletlen folytán, hogy barátok voltak, írja a Daily Mail.

A két huszonéves katona barátságára egy kallódó Biblia derített fényt. A szent könyvet még két éve találta meg elhunyt nagynénje örökségét átnézve az 54 éves Alison Round. A Biblia egy bizonyos új-zélandi Morgan Swap tulajdona volt eredetileg, de ez a név teljesen ismeretlen volt a nőnek. Eldöntötte, hogy utánajár a rejtélynek.

Gyorsan kiderült, hogy Morgan Swap együtt szolgált a II. világháborúban az elhunyt nagynéni első férjével, Edward Finch-csel. Ahogy tovább kutatott a múltban, az is kiderült, hogy a fiatalok jó barátok lettek a háborúban, ráadásul együtt is haltak meg, alig néhány héttel a háború vége előtt.

A 22 éves Morgan Swap az új-zélandi légierőnél, míg a 20 éves Edward Finch a brit királyi légierő 153-as századánál szolgált a háborúban. A két őrmester együtt szállt fel annak a tíz Lancaster bombázónak az egyikére, amelyet 1945. március 16-án indítottak el London mellől a németországi Würzburg felé.

hirdetés

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:
hirdetés
szegedi-boszorkanyper.jpg

Azért haltak máglyahalált, mert eladták az esőt a törököknek – a Boszorkánysziget borzalmas története

Az 1728-as szegedi boszorkányper volt az utolsó, ördögre hivatkozó tömeggyilkosság a magyar történelemben.
Tóth Noémi, Címkép: Wikipédia - szmo.hu
2020. május 05.


hirdetés

Tudjátok, miért hívják Boszorkányszigetnek Szeged egyik területét? Sajnos nem valami fiktív rémhistória ihlette a ragadványnevet, hanem a borzalmas tények.

1728. július 23-án egy tucat boszorkánynak kikiáltott polgárt kötöztek négyesével farönkökhöz, majd máglyán elégették őket.

Előtte azonban különféle tortúráknak tették ki őket. A pokoli olimpián volt vízpróba, ami lényegében a „meghalsz vagy meghalsz” elven működött: összefogták kezed-lábad, és bedobtak a vízbe. Ha ártatlan vagy, befogad a víz, tehát elsüllyedsz és megfulladsz, ha pedig bűnös, akkor kivet magából a víz és fent maradsz, de akkor meg azért égetnek el. Átélték a gyanúsítottak a tűpróbát is, ami hasonló logika mentén működött.

Ha az ördög rajtuk hagyta a bélyegét, akkor érzéketlen a bőrük az adott területen (az anyajegyeket és szőrtelen részeket is a sátán művének tulajdonították), ha meg jajveszékelt és vérzett, akkor ártatlannak találtatott, de sokra nem ment vele a szerencsétlen.

Tekintve, hogy Szeged városát előtte pestis, aztán az árvíz sújtotta, nem meglepő, hogy amikor a várt esőzés helyett szárazság, majd jégeső jött, kissé betelt a pohár a lakóknál. A tömeghisztériává fajuló gyanúsítgatások sorát Kökényné Nagy Anna bábaasszony indította el a városban.

hirdetés

Már ellene is folyt eljárás Makón, és sokan kétségbe vonták szakmai alkalmasságát is, miután meghalt a kezei között egy újszülött. A papok közben elterjesztették, hogy azért nem segít az esőért könyörgő istentisztelet, mert van, aki kiköpi a szent ostyát. Ezzel is gyanúsították az ismert bábát, aki ijedtében beárulta néhány ellenségét, hogy mentse az irháját (négy bába is volt a vádlottak közt).

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
Lunar_eclipse_of_2019_January_21_Belgium.jpg

Fény derült a titokra: hová tűnt a Hold az égről 900 évvel ezelőtt?

Az 1100-es évek elején hatalmas, kénfelhő terjedt el a Föld sztratoszférájában, elsötétítve hónapokra, de lehet, hogy évekre az eget. A tettes egy izlandi vulkán volt.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. május 13.


hirdetés

E sötétség okára már korábban voltak bizonyítékok, mert a tudósok olyan mintákat találtak jégtakarók és gleccserek mélyén, amiket a vulkánkitörések produkáltak és megőrizték a kénrészecskéket. Ezek elérték a sztratoszférát, majd visszahullottak a Föld felszínére. A jég ugyanis rendkívül hosszú ideig meg tudja őrizni a vulkanikus tevékenység nyomait, csak az esemény pontos időpontját nem árulják el.

A kutatók korábban úgy vélték, hogy a kénes maradványokat az izlandi Hekla vulkán 1104-es kitöréséből származnak. Az 1500 méter magas tűzhányót „a Pokol kapujaként” is emlegetik. Hírnevét erősítette Jules Verne Utazás a Föld középpontjába című regénye, amelynek hősei e hegy gyomrába szállnak alá, hogy hihetetlen küldetésüket teljesítsék.

Egy új kutatás szerint azonban, amelyet Sébastien Guillet, a genfi egyetem paleontológusa vezetett, a kénüledékek Grönlandon 1108-09-ben kezdtek lerakódni, és ez a folyamat egészen 1113-ig tartott. Ugyanez volt megfigyelhető ugyanebben az időszakban az Antarktisz jégkéreg kronológiájában.

A csoport az okokat keresve átfésülte a történelmi dokumentumokat. Középkori feljegyzések után kutattak különös, sötét holdfogyatkozásokról, amelyek egybeeshetnek a nagyobb vulkánkitörések okozta sztratoszferikus köddel.

A NASA csillagászati visszaszámlálásai szerint 1100 és 1120 között összesen hét teljes holdfogyatkozást lehetett megfigyelni Európából. A 12. század elejéről származó angliai „Peterborough-i krónikában” egy korabeli szemtanú leírta, mi történt 1110. május 5-én. A beszámoló szerint a Hold fénye egyre kisebb lett, és ahogy az éj leszállt, teljes sötétség borult az égre, még a Hold körvonalai sem látszottak.

hirdetés

Sok csillagász vitatkozott azóta is ezen a rejtélyes jelenségen. George Chambers a 19. század végén állapította meg, hogy ez egy „fekete holdfogyatkozás” volt, amikor az égitest szinte teljesen láthatatlanná vált.

Bár az esemény jól ismert a csillagászat történetében, a kutatók eddig nem hozták összefüggésbe a sztratoszférába került vulkáni részecskékkel, holott ennek igen nagy a valószínűsége az új tanulmány szerint. Ha helyes az időzítés, a Hekla „ártatlannak” tekinthető. A gyanú most leginkább a japán Aszama vulkánra terelődik, amely 1108-ban óriási, hónapokig tartó kitörést produkált. Sokkal nagyobbat, mint 1783-ban, amelynek több mint 1400 halálos áldozata volt.

Egy korabeli japán hivatalnok így írta le az eseményt naplójában: „Lángolt a vulkán csúcsa, vékony homokréteg fedte a kormányzó kertjét, és a rizsföldek alkalmatlanná váltak a művelésre. Soha nem láttunk még ilyet az országban.”

A kutatók ősfák évgyűrűiben is bizonyítékot látnak, mert azok elvékonyodása arra utal, hogy abban az évben szokatlanul hideg volt az északi féltekén. Vannak történelmi dokumentumok arra is, hogy az 1109-1111 közötti éveket ítéletidő, rossz termés és nagy éhínségek kísérték, különösen Nyugat-Európa több vidékén. És bár ezek a vulkánkitörések a régmúltban történtek, az emberiséget sújtó szörnyű következményeket csak mostanában fedezi fel a tudomány és ezek intő jelek lehetnek a 21. századi embernek is – írja a a Sciencealert.

hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
auto-2.jpg

Borozgatás után szerezték meg az első magyar jogosítványt

Az ittas vezetést ugyanis csak 1905-ben tiltották meg. Tudtad, hogy a XX. század elején kötelező volt állandóan dudálni, és majdnem nálunk vezették be utoljára Európában a jobbra tartást?
Tóth Noémi - szmo.hu
2020. május 19.


hirdetés

Autót vezetni manapság már nem kiváltság vagy luxus, de ez nem volt mindig így. Ráadásul a régmúltban semmiféle szabályozás nem volt a sofőrökre nézve, nem beszélve a biztonsági előírások teljes hiányáról.

Lócitrom és a gépész urak

Az 1890-es években jelentek meg az első automobilok az országban. Az elsőt Hatsek Béla optikus, a későbbi Első Magyar Műszemgyár igazgatója, a másodikat a pezsgőgyáros Törley József vezette.

A XIX. században az omnibuszok sikerén felbuzdulva kiépült Budapesten a lóvasút-hálózat is, de hosszútávon nem vált be, mivel túl sok bűzzel, kosszal és patkódübörgéssel járt. Furcsa belegondolni, hogy majdnem kétszáz évvel ezelőtt a két lóval vontatott kocsikat a fővárosi Margit híd emelkedőjénél egy harmadik lóval húzatták fel az emelkedőn (ez volt az igazi buszpótló). A lóvasút intézménye a XX. század elején szűnt meg. Ugyanebben az időben írták elő, hogy csak az vezethet autót vagy motort, aki sikeres vizsgát tett annak használatáról. Ekkoriban országszerte mindössze harminc autó volt még csak regisztrálva.

A legenda szerint az első magyar vizsgázó jókedvűen, néhány pohár bor elfogyasztása után tette le sikeresen a vizsgát, ugyanis az ittas vezetést csak 1905-ben tiltották meg.

hirdetés

1912-ben megkezdődött a hivatalos képzés az Állami Sofőriskolában, kizárólag férfiak számára, és meglepően borsos áron. Akik itt végeztek, komoly szakmai tudásra és tekintélyre tehettek szert, és a „gépész úr” titulus is megillette őket.

A KRESZ bevezetésével lett kötelező a biztonsági öv

Egy 1910-es belügyminiszteri rendelet – az úgynevezett párizsi egyezmény – hatására vezették be a közúti táblákat, a rendszámtáblát és rajta a H betűt, mint Magyarország államjelzését. Ebben a törvénykezésben várták el minden sofőrtől, hogy járművét szerelje fel kürttel, valamint lámpákkal: elöl két reflektor, hátul a rendszámtáblát megvilágító enyhébb izzó volt előírva.

Ami a korai dudákat illeti, minden elindulásnál és kereszteződésben meg kellett nyomni, ahogyan erős forgalom esetén is rendszeresen használni kellett

(E cikk írója pedig épp azon gondolkozik, hogy az elmúlt évben akár egyszer is megnyomta-e az autója dudáját).

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!