PROGRAMOK

Programajánló: május 1. és anyák napja

Május 1-jén családi programok lesznek, vasárnap pedig az édesanyáké a főszerep.

Link másolása

Idén is nagy for­ga­tag vár­ható május 1-jén, töb­bek között a Város­li­get­ben, a Hajó­gyári Szi­ge­ten, Újpes­ten és Cse­pe­len lesz­nek ren­dez­vé­nyek kon­cer­tek­kel, vala­mint gye­rek­prog­ra­mok­kal. Kőbá­nyán halász­léfőző ver­sennyel, Szé­kes­fe­hér­vá­ron pedig sport­tal ünne­pel­het­nek a családok. A leglátványosabb események pedig a Nagy Futamon láthatók majd, Budapest belvárosában.

Nagy Futam

A Formula-1 rajon­gó­i­nak igazi cse­mege a Nagy Futam, mely­nek idei sztárja a Fer­rari finn piló­tája, Kimi Räik­kö­nen lesz — egy F1-es autó­val szá­guld majd végig a fővá­ro­sunk utcáin, és töb­bek között a Lánc­hí­don is keresz­tül­hajt. Az ese­mény köz­pontja a Vár­kert Bazár lesz, ahon­nan a ver­senyzők a Lánc­híd utca és a Clark Ádám tér irá­nyába indul­nak, két­szer áthaj­ta­nak a Lánc­hí­don, majd pedig a Budai Alsó rak­par­ton foly­tat­ják a szá­gul­dást. A Lánc­híd és az Erzsé­bet híd között kiala­kí­tott pálya hossza nagy­já­ból 4 kilo­mé­ter lesz.

nagyfutam

nagyfutam2

nagyfutam3

A nap eseményeiről bővebben ITT OLVASHATTOK! A tavalyi rendezvény fotói alapján, idén is fantasztikus látványban lesz részetek.

Esti séta az Állatkertben április 30-án

Az állat­kert­ben a zárás után sem áll meg az élet, de vajon mit csi­nál­nak éjszaka az álla­tok? Ha kíván­csi vagy rá, akkor itt a remek alka­lom, hiszen most nem­csak az esti han­gu­latba kós­tol­hatsz bele, de a kulisszák mögé is bekukucskálhatsz.

allatkert

esztergom1

Esztergom

Fesz­ti­vál föl­dön, vízen és levegő­ben egy­szerre, nem más, mint a lam­pi­o­nos fel­vo­nu­lás és a köré szer­ve­zett majá­lis. A ren­dez­vény idén is sztár­fel­lépők­kel vár, a végén meg­tud­hat­játok: milyen nagy­szerű csil­lag­zat alatt szü­le­tett a város.

Városliget

A Napozóréten, az Olaf Palme sétányon és a Nagyréten is találtok programokat. Gyerekprogramok mindenhol lesznek, de meghallgathatjátok Takács Tamást, Szűcs Juditot és találkozhattok az Animal Cannibals tagjaival is.

Kocsmajális - Vendéglátós Gasztrolimpia

A fővá­rosi ital­mé­ré­sek, ven­dég­lá­tó­he­lyek küz­de­nek meg majd egy­más­sal az érté­kes nye­re­mé­nye­kért, egy egész napos gaszt­ro­lim­pia kere­té­ben. A fő ver­seny­szám mel­lett kiegé­szítő fel­ada­tok­kal vár­ják a csa­pa­to­kat, míg a ven­dé­gek szó­ra­koz­ta­tá­sá­ról DJ prog­ram, kira­ko­dó­vá­sár és gyer­mekját­szó­ház gon­dos­ko­dik majd.

kocsmajalis1

ujpest1

Újpest

Az egésznapos gyerekprogramok mellett délután koncertekkel várnak benneteket. Balázs Fecó és a Madarak is ott lesz, tehát a jó hangulat garantált.

Csepel

Csepelen a retro lesz a főszereplő. A nap TV tornával kezdődik és Csonka Bandi fokozza majd a retro hangulatot. A veterán járművek és a rádiókabaré pedig csak fokozza mindezt.

csepel

kobanya

Kőbánya

Halmajálist szerveznek és egész nap rotyogni fog a halászlé egy 1000 literes bográcsban. Természetesen a szakácsok is megmérkőznek a legjobb halászlé elismerésért. A közönséget mindeközben - többek között - az Appril Project és Nótár Mary is szórakoztatja majd.

Székesfehérvár

Itt a sport lesz a középpontban. Külön­böző sport­ágak kép­vi­selői, a város sport­éle­té­nek ismert sze­replői mutat­koz­nak be. Már ötödik alkalommal vár­ják a moz­dulni vágyó­kat, a tömeg­sport sze­rel­me­seit. Most is lesz lehető­ség együtt tor­názni, tán­colni, mozogni.

szfv

debrecen1

Debrecen

Optikai illúziók címmel olyan kiállítást nézhettek meg, ami minden bizonnyal próbára teszi a szemeteket és az agytekervényeket is. Kipró­bál­hat­tok szá­mos klasszi­kus szer­ke­ze­tet: a zoot­ró­pot vagy más néven cso­da­do­bot, a pra­xi­no­szkó­pot, a szte­reo­szkó­pot vagy a camera obs­cu­rát.

Székely Fesztivál

A Mil­le­ná­ri­son min­den idők leg­na­gyobb Szé­kely Fesz­ti­vál­ját ren­de­zik meg a hét­vé­gén, a majá­li­son bemu­tat­ko­zik a szé­kely kul­túra és gaszt­ro­nó­mia. A három nap során éne­kel­het­sz és tán­col­hat­sz, meg­kós­tol­hat­od a kézmű­ves éte­le­ket és ita­lo­kat, de ami talán a leg­fon­to­sabb, meg­is­mer­he­ted a szé­kely embert vir­tu­sá­t, észjárását.

szekely

nagyfutam1

godollo

barabas

Szenna

Május 1-én, pénteken “Készítsd el magadnak!” program lesz a szennai skanzenben. A vállalkozó kedvű látogatók a Rinyakovácsi lakóházban saját receptes füzetet, a Játékudvarban brúgattyút, Fogarasi Böske házában pedig illatos fürdőgolyót készíthetnek.

Május 2-3-án, szombaton és vasárnap anyák napi ajándékot készíthetnek a gyerekek a Somogyszobi házban.

Lovas Majális

Gödöllőn Lovas Majá­lis­sal vár­ják az érdeklődő­ket. Az ingye­nes ren­dez­vé­nyen lovas­ver­seny, gyer­mek­szín­ház, vala­mint az Alma Együt­tes, Tóth Vera és a Magna Cum Laude kon­cert­jei kínál­nak majd tar­tal­mas szórakozást.

Szentendre

Május 1-én a Gyűjtőpont Alkotónap keretében a művészet, a tudomány és a meghökkentő tárgyak kerülnek a középpontba. Május 2-án, a Kap-tár napon a gazdálkodás és természet a nap témája, május 3-án, anyák napján pedig a család, a közösség meghitt együttlétére nyílik lehetőség.

Ne lepődjön meg senki a legváratlanabb pillanatokban felbukkanó, különféle népviseletekben sürgölődő fehérszemélyektől vagy magától a királylánytól sem! Aki a tüsszögő öreg királlyal találkozik, feltétlenül kívánjon neki jó egészséget, és aki a rőzsehordó öreg nénével akad össze, segítsen neki, mert cserébe színes szalagot kap, amit felköthet a Skanzen májusfájára.

Szombaton a kis botanikusok növénykereső sétára indulhatnak a Skanzen kertészével, a kis gazdákat és gazdasszonyokat pedig játékos szénagyűjtés, párnapüfölés, erőgyűjtő, ügyességi játékok várják. Vasárnap családi tűzhelykereső túrán vehetnek részt a látogatók, mézeskalácsot írókázhatnak, és más anyák napi ajándékokat készíthetnek a szorgos kis kezek, Ringatóban hallgathatnak ölbéli énekeket babák és mamák.

Egész hétvégén csattog az üllőn a kovács kalapácsa, a méhész látványkaptár segítségével mesél a méhek titkos életéről, és színes kirakodóvásárban bámészkodhatnak a kézműves termékek, házi finomságok kedvelői. Érdemes bekapcsolódni a gyapjúmegmunkálás folyamatába, kipróbálni a gyufagyűjtemény-memóriajátékot, társulni az óriás kaleidoszkóp mintázásához vagy megpihenni a kosárkönyvtárnál.

skanzen2

Vígszínház

Május 1-jén Vígszínház 119. születésnapját ünnepeli, és hagyományaikhoz híven a Vígmajálison kiköltöznek a színház elé, ahol zenés összeállítással köszöntik a tavaszt, és májusfát állítanak. Ekkor bejelentik be a jövő évad bemutatóit is a jubileumi, 120. évadában.

Anyák napja a Barabás villában

Anyák napja alkal­má­ból gyer­me­ke­ink leg­ked­ve­sebb meséi közül válasz­tot­tak ki egyet, mely­ben egy kis­fiú a leg­szebb aján­dék­kal sze­retné meg­lepni a mamá­ját: le sze­retné neki hozni a Hol­dat. Ekörül forog majd az egész nap.

Orfű

Május 1-én, a Malommúzeumnál kerül megrendezésre a Tavaszi Bizsergés. A rendezvényen gyermek és felnőtt kézműves programok, előadások, közös főzés és kenyérsütési bemutató várja az érdeklődőket.

Május 1-3. között rendezik meg a Vízi Sport Évadnyitót Orfűn. Idén is lesz látványos vízi felvonulás, szörfösök, vitorlások, kajakok és kenuk, sárkányhajók részvételével. A versenyek mellett a tavon használatos sporteszközöket térítésmentesen kipróbálhatjátok.

orfu

Ha mindezek közül nem tudsz választani, látogasd meg a Piknik Magazin program-gyűjteményét!

Élmé­nyek­ben gaz­dag hetet kívánunk!

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk


PROGRAMOK
A Rovatból
Madame Tussauds nyílik Budapesten
A Madame Tussauds Budapest 50 nemzetközi és magyar vonatkozású viaszfigurával, interaktív installációkkal a belvárosi Palazzo Dorottyában nyitja meg kapuit. A figurák kilétét a premierig hétpecsétes titokként kezelik.

Link másolása

Elkezdődött a visszaszámlálás: elérhetővé váltak a Madame Tussauds Budapest első, exkluzív belépői. Akik beszerzik a limitált ideig megvásárolható jegyeket, azok VIP-vendégként, az elsők között léphetnek be a Madame Tussauds Budapest attrakcióba és élhetik át a több mint 200 éves hagyományokkal rendelkező, mégis ultramodern, interaktív varázsvilág összes élményét.

A világ egyik legismertebb turisztikai márkája 2023 első félévében érkezik hazánkba. Igazi exkluzív klubhoz csatlakozik a magyar főváros: London, New York, Berlin, Los Angeles (Hollywood) és egyéb világvárosok után Budapesten nyílik meg a 25. Madame Tussauds.

A Madame Tussauds Budapest lesz a márka első franchise rendszerben megvalósuló attrakciója. A Madame Tussauds produkciói - a világ legismertebb embereinek megszólalásig élethű viaszfiguráival - egyszerre kínálnak interaktív szórakozást, a sztárokkal való találkozást és fantasztikus látványt. A látogatók beléphetnek a hírességek világába, részesei lehetnek meghatározó pillanataiknak, sikereiknek, és közelebb kerülhetnek hozzájuk, mint eddig bármikor

Az attrakciónak Budapesten a város egyik legimpozánsabb műemlék épülete, az V. kerületi Palazzo Dorottya ad majd otthont. A Madame Tussauds Budapest 50 magyar és nemzetközi vonatkozású figurával és a hozzájuk tartozó lélegzetelállító installációkkal nyitja meg a kapuját.

A figurák kilétét a premierig hétpecsétes titokként kezelik. Annyi azonban már biztos, hogy a felejthetetlen élményeket a figurákon túl rengeteg interaktív elem is garantálja: zenei és vizuális megoldások, megelevenedő díszletek és játékok gondoskodnak arról, hogy minden korosztály jól érezze magát.

A karácsonyi – bevezető árú - jegyvásárlás lehetősége limitált ideig lesz nyitva a közönség előtt. Aki szeretné bebiztosítani azt, hogy az elsők között, VIP-jeggyel léphessen be a Madame Tussauds Budapestbe, az ezen a linken keresztül megteheti.

Link másolása
KÖVESS MINKET:

PROGRAMOK
A Rovatból
Itt a 15. Fishing on Orfű teljes zenei programja
A látogatók 4 nap alatt közel 150 zenei produkciót nézhetnek meg, a program bejelentésével egyidőben a napijegyek értékesítése is elkezdődött.

Link másolása

A Fishingen adja egyetlen fesztiválkoncertjét a Kispál on Orfűn bemutatkozó Kispál és a Lovasi formáció, amelyben Kispál András és Lovasi András mellett G. Szabó Hunor és Babcsán Bence zenél, koncertprogramjuk pedig a Kispál és a Borz korai korai, különlegesebb szerzeményeire épül. 3 év kihagyás után tér vissza Orfűre az elmúlt 3 évtized egyik legfontosabb zenekara, a Quimby. Először lép fel a Fishingen Bródy János és zenekara, csakúgy, mint a Kátai Tamás nevével fémjelzett Thy Catafalque.

A Fishing továbbra is nagy teret biztosít a fiatal és feltörekvő produkcióknak, 2023-ban is a két legnagyobb zenei helyszínen kap lehetőséget a Carson Coma, az Elefánt, az Esti Kornél, az Analog Balaton, Deva, a Bohemian Betyars, a Blahalouisiana, a Galaxisok, az Ivan & the Parazol, valamint először lép a nagyszínpad deszkáira az aurevoir. vagy Beton.Hofi. Természetesen a Fishing „klasszikusabb” nagyszínpados fellépői, tehát a 30Y, a Vad Fruttik, a Péterfy Bori & Love Band, a hiperkarma, a Kiscsillag vagy a Budapest Bár is ott lesznek a 15. fesztiválon.

Az idősebb korosztály képviselőinek Bródyn túl HOBO, a KFT, Karácsony János, Másik János, a Pál Utcai Fiúk, a Müller Péter Sziámi AndFriends vagy a Kontroll Csoport koncertjével igyekeznek kedveskedni a szervezők. Idén Tátrai Tibor is visszatér Orfűre, új zenekarával, a godfater.-ral.

A hiphop kedvelői Beton.Hofi koncertje mellett még olyan izgalmas fellépőket is megnézhetnek, mint a Pogány Induló, Dé:Nash, a Slow Village, Funktasztikus, 6363, vagy a Tranzkaphka.

Aki klubhangulatra vágyik Orfűn, annak a kisebb Amondó színpad, vagy a Nagysátor lehet majd a törzshelye. Ezeken a helyszíneken boldogan megfér egymás mellett a metál, az alternatív rock, a pszichedelikus rock, a világzene és a pop is. Itt lép fel a Platon Karataev, a Mitsoura, az Erik Sumo, a VHK, a LAZARVS, Frenk, a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Fiúk, a Felső Tízezer, a Hiúz vagy a Devil’s Trade is.

A tűzhöz közel, vagyis a fesztivál erdei helyszíne 2023-ban is komolyzenével indul, majd jön a Mesél az erdő műsorsáv, ahol feltörekvő dalszerzők nem csak eljátsszák dalaikat, de mesélnek is róluk. Az esti óráktól olyan hangulatos produkciók lépnek itt fel, mint iamyank, a Jazzékiel, Németh Juci és G. Szabó Hunor, vagy Bérczesi Róbert.

A Borfalu továbbra is a nép-és világzenekedvelők kedvenc helyszíne lesz, itt játszik a Cimbaliband, a Romano Drom, a Söndörgő, a Góbé, a Kacaj vagy a Gypo Circus. Mellettük jól megfér pár olyan izgalmas és érzékenyebb produkció, mint Barkóczi Noémi, a Lázár tesók, az Aron Andras and the Black Circle Orchestra vagy a Middlemist Red.

A fesztivál alatti tószakaszon található Víziszínpad 2023-ban is a legjobb zenei alternatíva lesz a strandoláshoz! A víz felszínén lebegő színpadon ad majd minikoncertet Likó Marcell és Kerekes Gergely, a Péterfy Bori & the Mini Love Band, a Kerekes Band, az aurevoir., Beton.Hofi és a Tudósok is.

A jubileumi Fishingen több lehetősége is lesz annak, aki a koncertek után táncolással vezetné le fölösleges energiáit. Választhatja az Amondó színpadot, ahol 02:00-től olyan DJ-k szolgáltatják majd a talp alá valót, mint DJ Palotai, a Tesco Disco, DJ R-Nold & Acid, vagy D.Koms. De bulizhat az erdőben is A tűzhöz közel színpadnál, ahol minden éjjel 01:00-től a Tilos Rádió tart partit olyan fellépőkkel, mint DJ Titusz, Bobby Shyze, Kanada Káosz, itt lesz Önismereti Diszkó, !rodalmi Dubtechno valamint Totoya Klub is.

A jubileumi Fishing on Orfű napijegyeinek értékesítése már elstartolt az alábbi linken – ugyanitt lehet megvásárolni a maradék bérleteket is.

A részletes zenei program, valamint minden fontos információ megtalálható a fesztivál honlapján!


Link másolása
KÖVESS MINKET:


PROGRAMOK
A Rovatból
Csinibaba Party: igazi retró hangulatot varázsol Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar az Orfeumba
Laza pörgős buli, igazi farsangi móka. Öltözz be és indulj, hogy belecsöppenj a jóba! – üzeni a zenekar.

Link másolása

A Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar dupláz az Orfeumban.

A farsang jegyében meghirdetett februári Csinibaba koncertre már minden jegyet elkapkodtak, ezért a zenekar úgy döntött, hogy egy ráadás bulit is tartanak március 4-án.

Fejtetőre áll a ház az Orfeumban úgy, mint hajdanán. Csinibabák és fuxos mandrók, fel a csöves nasztrót, mert vár a bál, ahol Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar laza pörgős bulit produkál, magas frekvencián rezonál!

Nem kell a nyugtató pirula, elég lesz ez a farsangi móka hogy belecsöppenj a jóba.

Figyeld a netet és megtudhatsz mindent róla. Addig is tudd, hogy ott lenni sikk lesz március 4-én a Orfeum bárban. Jelentkezz mert az idő halad, Nem kéne otthon felejteni magad

– ajánlja Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar.

És hogy mi vár rátok?

Valódi retro életérzés a zenében, hangulatban és megjelenésben egyaránt. Felidézik a beat- és tranzisztor kort, a Hungária- és Dolly Roll- korszak hangulatát, most, a mikrocsip korszak végén, a mesterséges intelligencia korának küszöbén. A koncert után classic disco lesz a 70-es, 80-as, 90-es évek slágereivel.

Bővebb információk ITT olvashatók

A buliig pedig itt egy nemrég megjelent daluk, ami nagy siker lett:

VIDEÓ: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar - Sáros Mennyország


Link másolása
KÖVESS MINKET:


PROGRAMOK
A Rovatból
Hat last minute szilveszteri program Budapesten
Ha még nincs ötleted, mit csinálj ma este, ezekből a fővárosi programokból válogathatsz.
Címkép: Pixabay - szmo.hu
2022. december 28.


Link másolása

Szilveszter a Vörösmarty téren

Az egyszerűen csak Szilveszter Budapest névre keresztelt óévbúcsúztatón a szervezők ígérete szerint trombitaszó, tűzijáték, pezsgő, szerencsét hozó malacok, forralt borok, finom ételek, szilveszteri hangulat és buli várja a látogatókat az év utolsó napján.

Szilveszteri fesztivál a Vajdahunyad várában

A háromnapos óévbúcsúztató sztárvendége érdekes időzítéssel Oroszország. Ennek megfelelően igazi vodka különlegességekkel és gasztronómiai ritkaságokkal készülnek a házigazdák. Az év utolsó napján álarcosbál várja a család legkisebb és legnagyobb tagjait egyaránt. A gyerekeknek felejthetetlen élményt ígér a malacsimogató és a maszkkészítés.

Szilveszter Rákosmentén

A XVII. kerületi Fő téren este nyolckor indul a buli DJ Skorpioh-val. Két órával később a Takács Tamás Dirty Blues Band veszi át a színpadot, az éjféli koccintás után pedig két órán keresztül még Borvári László lemezlovas tartja mozgásban a tömeget.

New Year Warm Up a Fény utcai piacon

Nevéből adódóan a II. kerületben egy bemelegítő bulit tartanak szombat délelőtt és kora délután. A programot 11 órától DR BRS nyitja, majd 13 órától Krisz Rudi, 14 órától pedig DJ Thomas következik. A rendezvényen pezsgős koccintás is várható, de ki lehet próbálni a piac éttermeinek ünnepi menüjét is.

Folk Szilveszter a Fonóban

A hagyományos Fonó Folkszilveszter idén is a legnagyobb népzenész-néptáncos mulatságnak ígérkezik. Az ország legjobb folkszilvesztere óriási táncházzal búcsúztatja az óévet, és köszönti az újat. A részleteket ide kattintva találod.

Ügetőszilveszter 2022

Az Ügetőszilveszter több mint 20 éve a főváros legnagyobb óévbúcsúztató sporteseménye, írják az esemény Facebook-oldalán. Az idei kezdést 13 órára hirdették meg, az első futam fél órával később indul, a programok sorát este nyolc után tűzijáték zárja.


Link másolása
KÖVESS MINKET: