hirdetés
610ee0f66130f35c5252f2071bdcf643.jpg

Megrázó: magyar orvosok az eutanáziáról

Soha nem készült még hasonló: az életről és a halálról döntő orvosok tabuk nélkül válaszoltak.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2014. január 24.


hirdetés

Dr. Vadász Gábor főorvos régóta foglalkozik az eutanázia kérdéskörével. Kérdőívét több mint kétszáz orvos töltötte ki, a válaszok az emberi lélek, az érzelmek, a racionalitás, valamint az orvosetikai dilemmák mélységeit, olykor drámáit tárták fel, rendkívül őszintén és egyben megrázó módon.

A nem reprezentatív kutatás szerint az aktív (orvos által végrehajtott) eutanáziát elutasítók aránya, 56,8 % volt, azaz a válaszadó orvosok több mint fele nem ért egyet alkalmazásával. Az eredménynél azonban sokkal érdekesebbek, tanulságosabbak az indokok és a történetek.

4_640x424

Angelo Merendino képei

Miért utasítják el magyar orvosok az aktív (orvos által végrehajtott) eutanáziát?

hirdetés

"Mert az élet ura egyedül Isten, Ő adja és csak Ő veheti el. Mi teremtmények vagyunk, és nincs jogunk egy másik emberi eletet megsemmisíteni. Ez súlyos szakmai és Isten elleni vétség."

"A Hypokrateszi eskü alapján, és mert véleményem szerint nincs jogunk más élete felett negatív irányban rendelkezni."

"Súlyos tumoros betegeim végstádiumában is mindig tapasztaltam az élni akarást. Véleményem szerint magának a betegnek is meg van sokszor a lehetősége, hogy maga végezze be az életét. Pályám során csak egy beteg volt, aki maga választotta az öngyilkos halált. Elvetem azt, hogy ilyen kellemetlen "teendőt" is az orvos kötelezettségeiként szabják meg felsőbb utasításra (aktív eutanázia)."

"A rám bízottak életére esküdtem. Esetleges szenvedéseiket pszichés vezetéssel is igyekszem mérsékelni, az utolsó pillanatig éltetve bennük a gyógyulásukba vetett reményt. Nem volt még olyan betegem, aki ezt ne hitte volna el, pedig köztük kollégák is voltak."

"Az élete a legdrágább mindenkinek. A haldokló ragaszkodik hozzá a legjobban. Mindenkinek joga van a tisztességes halálhoz. Ma Magyarországon ezt tagadják meg a legtöbbször a beteg vagy idős emberektől."

"A pont Isten kezében van, a szenvedésnek értelmet lehet adni, a beteg az utolsó pillanatban is meggondolhatja magát, amikor már nincs visszaút. Soha nem leszünk olyanok, mint az Isten, a teljes átlátás és megértés nincs a birtokunkban."

"Nincs jogunk hozzá. Lehetnek helyzetek, amikor a beteg megbánja, mert pl. a távolban élő családtagjától nem tud elbúcsúzni."

"Mert emberölés. Hóhér feladata. Az orvosnak ehhez semmi köze sem lehet."

"1./ Ember vagyok. 2./ Istenhívő ember vagyok. 3./ Orvos vagyok."

"Nincs jogunk az életben maradásról dönteni, kezdő orvosként az 1800 g-os koraszülöttet sem tudtuk biztosan megmenteni, ma esélye van a 600 g-os gyermeknek a jó minőségű túlélésre, számos ennél kisebb betegünk is szaladgál, beszél, óvodába jár és egészséges gyermek lesz."

"Mert gyilkosság. Mert nem lehetne határt szabni, hogy ki miért kéri (esetleg egy idős ember, csak mert úgy érzi, terhet jelentene a hozzátartozóinak). Akár nyomást is gyakorolhatnának rá ilyen célból."

"Mert csodák igenis vannak. És azt is a teremtő határozhatja meg, hogy mikor kell a földi életből eltávoznunk."

11-22-2011 Jen's eyelashes

Miért nem utasítják el magyar orvosok az aktív (orvos által végrehajtott) eutanáziát?

"Mert vannak menthetetlen betegek. A tudomány nem hónapok alatt fejlődik, miközben bizonyos betegek gyakran hónapok alatt meghalnak."

"Ha már nincs visszaút, az orvostudomány mai állása szerint, ne kínozzuk a beteget. Az állatkínzás büntetendő. Az emberkínzás a Hypokrateszi eskü alapján nem? Ott is volt végpont."

"Ha jelenlegi ismereteink szerint gyógyíthatatlan, a csillapíthatatlan fájdalmaitól szenvedő beteg "kezelésében" kábító-fájdalomcsillapító adását kezdem el, szerintem ez már az aktív eutanázia első lépése, akár megfogalmazom ezt így, akár nem. Ennek el nem ismerése önáltatás. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk, kik már valaha is utasítottuk a beteg kezelésében résztvevőket folyamatos kábító-fájdalomcsillapító adására, elkövettük az aktív eutanáziát. Csak nem ennek neveztük. Önámítás!"

"Aki látott már végstádiumú onkológiai beteget fájdalmak között, az tudja."

"Ahogy az embernek joga van az élethez, úgy joga van a méltóságos halálhoz is. Az eutanázia a leghumánusabb megoldás a gyógyíthatatlan szenvedő beteg részére."

"Az emberi méltóság, az önrendelkezési jog és az emberhez méltatlan szenvedés megszüntetése, megkívánja, hogy amennyiben a gyógyíthatatlan beteg kéri, át lehessen segíteni azon az úton, amely az élet végét jelzi és ezt ugyan úgy természetes orvosi beavatkozásnak kellene tekinteni, mint az élet megmentését. Anyám a szemem láttára halt meg egy gyógyíthatatlan betegségben és 15 órát agonizált. Könyörgött, hogy segítsem át a túlvilágra. Nem mertem megtenni. Utólag nagyon sajnálom, és amiatt érzek lelkiismeret furdalást, hogy nem tehettem meg."

"Nem arra esküdtünk, hogy a betegeket a végtelenségig életben tartsuk (ami a mai eszközökkel elég könnyű) saját akaratuk ellenére/reménytelen szenvedésük kárára, hanem hogy segítsünk rajtuk! Munkánkban a segítségnyújtáson van a hangsúly, ami nem egyenlő a reménytelen szenvedés hosszabbításával."

"Ha egy bizonyítottan menthetetlen, végstádiumú beteg mindennapjai a lelkiismeretes ápolás és palliatív kezelés ellenére is csak a szenvedéssel, fájdalommal vannak teli vagy öntudatlan állapotban, mint vegetatív lény él, akkor neki is és a környezetének is a társadalomnak is - megváltás, ha segítünk megszabadítani a földi lét minden kínjától. Azt az energiát (pénzt, szakembert, stb), amit rá fordítunk, talán a még gyógyíthatókra lehetne fordítani. Ugyanúgy kellene eljárni, mint az agy halottak esetében a szerv transzplantáció kérdésében."

"Nagyon álszent a társadalom és ezen belül az orvostársadalom is. Az utóbbi időben különösen kegyetlenül, az empátia legkisebb jele nélkül közlik a beteggel, hogy fél éve van hátra, de ha a végét nem szeretné végigcsinálni, azt ellenzik. Milyen élet lesz az a fél év? Egyre rosszabb állapotban várja a halált."

"Ha a terhesség megszakítás engedélyezett a nők kérésére, akkor a gyógyíthatatlan betegnek is legyen joga a halál megválasztására. Számtalan családtagom méltatlan elmúlását kellett végig asszisztálnom. Az ember már nem bírja nézni a szerettei szenvedését. Miért nincs mód arra, hogy még ép szellemi teljesítmény mellett az ember nyilatkozatot tegyen a halálát illetően."

"Amikor már végstádiumban van egy ember és ez nyilvánvaló, akkor cinikusság, szemfényvesztés gyógyításról beszélni."

"1. Mert az életet mesterséges meghosszabbítása a szememben éppannyira ellenszenves, ha tetszik Isten akarata ellen való, mint annak megrövidítése. 2. Ha az állatokat nem hagyjuk szenvedni, mi okunk lehet arra, hogy embertársainkat szenvedni kényszerítsük? 3. Olyan sok esetben elfogadjuk embertársaink értelmetlen, megelőzhető, indokolhatatlan halálát (háborúk, éhínségek, megelőzhető járványok, stb. stb. ...) az eutanázia elutasítása ezt figyelembe véve egyszerűen képmutatás."

"Bizonyos körülmények között lehet az élet elviselhetetlenebb, mint maga a halál."

6_640x424

Miért teljesítették a beteg kérését, aki visszautasította a kezelést?

"Mert morálisan és erkölcsileg számomra ez volt a döntés."

"90 éves, harmadik reanimáció után kérte, hogy negyedszer ne...!"

"Itt nem az eutanáziáról van szó, hanem a beteg önrendelkezési jogáról. A kezelést (pl. műtétet) visszautasíthatja, ha tisztában van vele, miről dönt, ítélőképessége és szabad akarata birtokában van. Ebben az esetben döntését - a törvények értelmében - el kell fogadnom."

"Mert a kezelés a betegség kimenetelét, a beteg esélyeit nem változtatta volna."

"A beteg, aki egyetemi tanár fizikus volt, a magyar törvényeknek megfelelő "liwing will" -t készíttetett ügyvéddel, közjegyzővel."

"Mert egyrészt törvényi előírás, másrészt mindenki dönthet úgy, hogy a természetes halált választja azzal szemben, hogy meghosszabbítjuk életet (pl.: palliatív kemoterápia), de lényeges életminőség-romlás és szenvedés által csak. Ugyanakkor a nem gyógyíthatatlan betegségben szenvedők esetén (pl.: Jehova-tanúi, vagy szívkatéterezést visszautasító), ha később állapotromlás következtében már nem beszámíthatóvá válik (zavart, hipoxiás), és jó minőségű élet vár még rá, akkor elutasítom a passzív eutanáziát, arra is hivatkozva, hogy az utolsó pillanatban a beteg már lehet, hogy meggondolná magát, de állapota miatt már képtelen szándékát jelezni. De ha jól tudom, ez esetben kötelességem is korábbi akarata ellenére megmenteni az életét."

5-13-2011 Jen waiting to get chemo after 2 weeks in hospital

Miért nem teljesítették a beteg kérését, aki visszautasította a kezelést?

"Soha nem tennék ilyet, az elveimmel nem egyezik."

"A fent említettek miatt, a fájdalomcsillapítás a beteg életét elviselhetővé tette, bár a tudatát elvette. Így a beteg ettől kezdve nem tudott a kezelés ellen tiltakozni, tehát a sorsa a kezelő orvos kezébe került. A kezelőorvos pedig nem engedhette meg azt, hogy a csökkenő fájdalomcsillapító hatás miatt a beteg fájdalma ismét fokozódjon. A kör bezárul."

"Szankcionálja a szakma. Később feljelenthetnek. Kártérítési pert indíthatnak."

"Nem egyértelmű az ezzel kapcsolatos jogállás. Nem gondolom, hogy ebben egyetlen személy dönthet. Passzívan biztosan megtettem. Az intenzív terápiában az élet legtöbbször meghozza a döntést. Kétségkívül, gyakran drágán és sokszor megélt vagy "meg nem élt?" szenvedés árán. Nehéz a döntés a központi idegrendszer sérülései esetén. Ilyenkor gyakran a beteg kívánsága is sokszor változik."

"Mikor a beteg állapota már nem engedte, hogy tiltakozzon, a szakma szabályai által előírt kezelését megkapta, és nem ritkán gyógyulás vagy az élete meghosszabbítása volt az eredmény."

"Nem kapta meg a kellő/en részletes tájékoztatást a prognózisról, és azt hitte, minden rák minden stádiumában gyógyíthatatlan és szenvedésekkel jár, holott neki T1MoNo laphám rákja volt az alsó ajkán. A műtétet követően maradéktalanul gyógyult."

"Mert a betegen láttam, hogy ő maga nem akarja igazán a korai halált, félt tőle, időt akartam neki adni, maximálist! csak a családtagok szorgalmazták, mert egy kolonc volt számukra, úgy vettem észre, de a beteg csak azért ment bele, hogy ne legyen teher a családnak, szerintem ez embertelen gyilkosság lett volna! és aljas, aki ezt elköveti bármire is hivatkozzon!"

"Sosem voltam biztos abban, hogy a beteg helyesen ítéli meg a saját állapotát. Számos korábbi tapasztalatom a saját tévedésemet is bizonyította az állapot megítélésében, és váratlan javulás következett be az adequat th-tól. Ilyenkor a beteg sokszor nem is emlékezett arra, hogy kérte volna a kezelés megszüntetését."

13_640x424

Legyen-e szakmai, társadalmi vita az eutanáziáról?

"A kérdéskör vizsgálata, alapos kidolgozása nem válik senki kárára."

"A jelen társadalmi ellentétek, az emberség hiánya, az emberek, embercsoportok negatív megítélése miatt nem tartom időszerűnek a kérdést."

"Ez szerintem nem fog megtörténni a közeljövőben, de valamikor el kell kezdeni és örülök, hogy valaki felvállalta ezt a feladatot."

"Az eutanáziáról szóló társadalmi vita nyitását elvetélt ötletnek tartom. Erre a mi társadalmunk jelenleg éretlen. Egészségügyünk és a benne uralkodó állapotok pedig egyszerűen tragikusak. Nem hiszem, hogy az eutanázia kérdésének felvetésével kellene tovább borzolni a kedélyeket."

"Nagyon fontos, hogy társadalmi párbeszéd alakuljon ki az ügyben. Az eutanázia természetesen nem lehet kötelező érvényű sem az orvosra sem a betegre nézve. Az eutanáziát csakis felnőtt, cselekvőképes személy, önmagára vonatozóan kérheti/kérhesse. Beszélni kell róla össztársadalmi szinten, az orvosképzésben és továbbképzésben pedig oktatni, rávilágítani. A (párt)politikát nem szabad a párbeszéd közelében engedni, annak szakmai és civil szervezeteknek kell a kezdeményezője lenni…"

"Ebben a kérdésben nem a társadalomnak kell dönteni, nem értenek hozzá, nem ismerhetik a teljes tényállást a betegségre, betegre vonatkozóan, stb."

"Aktív eutanázia? Csak azt engedném erről vitázni, aki hónapokat tölt el olyan osztályon, ahol végstádiumú/életkilátásokkal nem rendelkező betegeket kezelnek. Ez nem egy elméleti vita!"

"A jelen társadalmi ellentétek, az emberség hiánya, az emberek, embercsoportok negatív megítélése miatt nem tartom időszerűnek a kérdést."

"3 évet dolgoztam utókezelő-krónikus osztályon, hosszan agonizáló, elevenen elrothadó, borzalmas fájdalmakkal küszködő, de ép elméjű betegek és évek óta önmagáról nem tudó, demens, vegetatív lényként létezők között. Aki bármilyen szinten is ellenzi az eutanáziát, azt KÖTELEZNÉM, hogy 1 hónapot éljen, ügyeljen, dolgozzon egy ilyen osztályon. Nem is értem azokat, akik bármi olyanról véleményt mernek formálni, amit nem tapasztaltak meg, nem láttak közvetlen közelről, nem éreztek át!"

A felmérés teljes eredményét ITT TALÁLJÁTOK

Te mit gondolsz? Ha hasznos volt ez a cikk, oszd meg másokkal is!


hirdetés
KÖVESS MINKET:
Címlapról ajánljuk
x


hirdetés
no_eves_unsplash.jpg

Miért ehetnek egyesek bármit és bármennyit anélkül, hogy elhíznának?

A válasz sokkal bonyolultabb, mint a gyors anyagcsere.
képünk illusztráció, fotó: Unsplash/Jarritos Mexican Soda - szmo.hu
2020. augusztus 02.


hirdetés

Az élet egyik legnagyobb igazságtalansága, hogy egyeseknek minden falatot meg kell gondolni azért, hogy formában maradjanak, míg mások annyi édességet ehetnek, amennyit csak akarnak, mégsem szednek fel egy deka felesleget sem. Mi lehet a titok? Hogyan sikerül a kivételezetteknek tökéletes formában maradni, miközben bármit és bármennyit ehetnek? Erre keresi a választ a Live Science cikke.

"A kérdésre nem létezik egy egyszerű válasz. A folyamatot befolyásolhatják genetikai, étkezési, de akár viselkedésbeli tényezők is. Ráadásul az, hogy ezek milyen szerepet játszanak egy-egy ember esetében, egyénenként változó lehet"

- kezdte a válasz kifejtését Kathleen Melanson, a Rhode Island-i Egyetem táplálkozási és élelmiszertudományi professzora.

Az egyik legfontosabb tényezőnek például semmi köze nincs a testtípushoz, az anyagcseréhez, vagy az olyan közkeletű hiedelmekhez, mint például a varázslatos telihold: az érzékelésről van szó.

Rengeteg ember, akiről azt gondoljuk, hogy jóval többet eszik az átlagnál jelentős súlygyarapodás nélkül, valójában semmivel sem fogyaszt többet a normálisnál. Ha például valaki napi rendszerességgel eszik fagylaltot, természetes úton kompenzálhatja az extra kalóriákat azzal, hogy a következő étkezésnél kevesebbet fogyaszt, vagy a nap további részében szinte egyáltalán nem nassol. Figyeljük meg, hogy az ilyen típusú emberek például nagyon lassan eszik a pizzát, akár már néhány szelet után eltelnek, és abbahagyják az evést.

hirdetés

"Ha az ilyen emberek bevitt kalóriamennyiségét vizsgáljuk, könnyen kiderül, hogy valójában egyáltalán nem esznek annyit, amennyit a többiek feltételeznek róluk"

- ezt már Dr. Frank Greenway, a Penningtoni Orvostudományi Kutatóközpont főorvosa jelentette ki.

A fizikai aktivitás szintén segíthet tökéletes formában maradni egyeseknek, és egyáltalán nem az edzőtermek látogatására kell gondolni. Melanson professzor szerint néhányan eleve rengeteget mozognak még akkor is, ha nem sportolnak. Jó példa lehet erre, ha valaki egész álló nap izeg-mozog, sétál, eleve aktív munkát végez, vagy csak egyszerűen a gyerekeit kergeti naphosszat.

"Már tudományos bizonyítékok is léteznek arra, hogy egyes emberek hajlamosak egész nap mozgatni a testüket"

- közölte a professzor.

Ez a pluszmozgás már edzés nélkül is alaposan felgyorsíthatja az anyagcserét és az energiafelhasználást.

"Minél többet mozgunk, annál inkább gyarapszik az izomsejtekben található mitokondriumok mennyisége és aktivitása. Ezek testünknek azok az erőművei, melyek felelősek az energiatermelésért és az energia felhasználásáért. Minél több a mitokondrium, annál több kalóriát égetünk el"

- tette hozzá Melanson.

Dr. Ines Barroso szerint egyelőre kevés bizonyíték van arra, hogy léteznek olyan emberek, akik mozgás nélkül több kalóriát égetnek el, mint mások. Az elhízás genetikáját vizsgáló cambridge-i kutató szerint azonban léteznek olyan lényeges élettani különbségek, melyek egyesek számára jelentősebb önmegtartóztatás nélkül lehetővé teszik, hogy természetes úton mérsékeljék a bevitt kalóriákat. Nekik jellemzően érzékenyebb az éhséget szabályozó rendszerük, és gyorsabban kapnak visszajelzést arról a testüktől, hogy elég volt, nem kell több étel.

Ebben a rendszerben az egyik legfontosabb hormon a leptin. Ez a hormon segít szabályozni, hogy nagyobb időtávlatban mennyi ételre van szükségünk. Ezért van az, hogy ha egy érzékenyebb rendszerrel bíró illető egyik este egy bulin teleeszi magát, a következő napokban jóval kevesebbet is elég neki, mert úgy érzi, hogy még mindig tele van a gyomra. Esetükben az éhséget jelző rendszer egyszerűen újrakalibrálja magát, és azt a jelzést küldi a szervezetnek, hogy

"oké, elég energiánk van."

És akkor a sokat szidott genetika. Igen, ennek is szerepe van a hízásban és a fogyásban. Egy 2019-es tanulmányban a PLOS Genetics kutatói 250 DNS-régiót azonosítottak, melyek összefüggésbe hozhatók az elhízással.

A kutatás során 1622 egészséges, de alacsony BMI-vel (testtömeg index) rendelkező embert hasonlítottak össze 1985 kórosan elhízott, vagyis magas BMI-s személlyel, miközben 10 433 teljesen normális testtömegű kiválasztott is részt vett a felmérésben.

A tudósok megállapították, hogy a vékony emberekben kevesebb elhízásért felelős gén található. Hozzátették: a gének egyedül mégsem tehetők felelőssé a túlsúly kialakulásáért. Dr. Ines Barroso szerint nem találtak kifejezetten olyan géneket ugyanis, melyek hajlamosabbá tesznek valakit az elhízásra, vagy éppen a kövérségtől védenék meg az illetőt.

Összességében a címben is feltett kérdésre a válasz bonyolult. Biztosan nincs előre elrendelve, hogy az egyes emberek hízásra vagy inkább a testsúly megtartására hajlamosabbak inkább, ugyanakkor nem is teljesen az egyén akaratától függ ez a kérdés.

Nem létezik olyan genetikai kapcsoló, mely egyesek számára lehetővé teszi, hogy korlátozás nélkül mindent felfaljanak, hiszen úgysem látszik meg rajtuk, ám a súlygyarapodás sem jelenti feltétlenül az önkontroll hiányát.

"A helyzet az, hogy a kérdésre adott válasz minden egyén esetében változó"

- jelentette ki Melanson professzor.


hirdetés
KÖVESS MINKET:
hirdetés
danielle_hoshia_northfoto.jpg

68 kilót fogyott egy amerikai nő, miután rájött, hogy már nem fér bele egy normális székbe

Akár két órán keresztül is reggelizett, a normál adag háromszorosát is elpusztította.
Fotó: Northfoto/Danielle Hoshia/SWNS.COM - szmo.hu
2020. augusztus 07.


hirdetés

Naponta két órát töltött csak reggelizéssel a 26 éves Danielle Hoshia, aki végül annyira elhízott, hogy már nem fért bele egy átlagos székbe, írja a Daily Mail.

A 26 éves New Jersey-i nő 133 kilót nyomott, amikor úgy döntött, hogy ebből elég. Ráadásul orvosai figyelmeztették, hogy szervezete már a cukorbetegség előtti tüneteket produkálja, és vélhetően az egekben lehetett a koleszterinszintje.

Danielle végül újévkor fogadta meg, hogy amilyen gyorsan csak lehet, le fogja adni a felesleget. A kórosan elhízott nő kezdésnek letöltött egy applikációt, amivel nyomon követte a napi bevitt kalóriamennyiséget. Sportolni kezdett, azóta már teljesített egy félmaratont is, a súlya pedig jelenleg alig van valamivel 60 kiló felett.

A radikális életmódváltásba még 2015 első napján fogott bele, és már 10 hónap után 52-es helyett csak 32-es lett a ruhamérete.

hirdetés

"Már gyerekkoromtól kezdve elhízott voltam, a főiskola alatt pedig rövid idő alatt rengeteget híztam. Soha nem törődtem a kalóriákkal, akár két órán keresztül is hajlamos voltam reggelizni, miközben egy normál adag háromszorosát fogyasztottam el"

- mondta a lapnak.

Ma ennél jóval tudatosabban étkezik: reggel 8 és este 6 közé szorítja be étkezéseit, melyek közül csak kétszer fogyaszt nagyobb mennyiség kalóriát, a többi esetben kisebb köztes táplálkozásról van szó.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
kirsten_aisbett.jpg

38 kilót fogyott és bikinimodell lett egy ausztrál nő, miután összeomlott a házassága

Korábban mindene volt a gyorsétterem, ma már el sem tudja képzelni, hogy újra junk foodot egyen.
Fotó: Instagram/Kirsten Aisbett - szmo.hu
2020. augusztus 01.


hirdetés

Sosem érezte magát jobban Kirsten Aisbett, mint manapság, pedig néhány éve omlott össze teljesen a házassága, írja a Daily Star. A most 30 éves ausztrál nő nem is olyan régen még gyorséttermekben ebédelt, vacsorára pedig lasagne-ét, mirelit sült krumplit vagy kijevi csirkemellett fogyasztott.

A válás után 89 kilót nyomott Kirsten, akinek a folyamatos szorongásra antidepresszánsokat írt fel orvosa. A fiatal nő végül egy napon úgy döntött, hogy elég volt, és ahelyett, hogy teljesen szétfolyna, inkább átveszi az irányítást a teste fölött.

Kezdésnek egy barátja edzőtáborába vonult el, ahonnan visszatérve radikálisan változtatott az étrendjén. Teljesen elhagyta a gyorséttermek kalóridús kínálatát, helyette a rizs, a zöldségek és a sovány marhahús kerültek fókuszba.

Kirsten már röviddel a teljes életmódváltás után észrevette, hogy csökken a súlya, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan tért vissza az önbizalma. Három évvel azután, hogy személyi edzőhöz kezdett járni, az addigi 44-es helyett már a 38-as méretű ruhák voltak jók a korábban alaposan elhízott nőre.

Addigra összesen 25 kilóval lett könnyebb, de rengeteget dolgozott is az egyre jobb formáért. Ahogy lassan haladt előre a látványos átalakulásban, úgy változtatott lépésről lépésre az életén: előbb szinte teljesen kiiktatta az életéből az alkoholt, majd hétvégenként előkészítette a következő heti étrendjét.

hirdetés

Reggelenként 4:30-kor kelt, hogy még munka előtt egy 45 perces kardióedzést beiktasson, amit egy 60 perces, majd egy félórás etap követett. Így a nap végére Kirsten közel 20 ezer lépést tett meg a számlálója szerint.

Lassan további 13 kilótól szabadult meg, így összesen 38 kilót dobott le 4 év alatt. Az Instagramra posztot képek önmagukért beszélnek:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Be your own god damn motivation ? ⠀⠀ Work hard, focus on yourself and always remember to reflect on how far you’ve come. It’s your journey and your journey only ✨ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• www.kirstenashleapersonaltraining.com ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #mindset #progressnotperfection #transformationchallenge #fitgoals #healthylifestyle #health #nutrition #exercise #weightlosstransformation #weightlossjourney #strong #instatransformation #workout #fit #progress #slimmingworld #fitness #motivation #gym #fatloss #transformation #healthy #weightloss #healthyliving #muscle #beforeandafter #fitnessmotivation #wbff #wbffofficial

KIRSTEN AISBETT | COACH (@kirstenashlea_pt) által megosztott bejegyzés,

Az ausztrál nő végül még egy versenyre is benevezett, holott korábban elképzelhetetlen volt számára, hogy nyilvános helyen bikinit viseljen. Kirsten végül megnyerte a versenyt, amit maga sem tudott volna elképzelni néhány évvel korábban.

Azt mondja, nem volt egyszerű elérni ezt az eredményt, de nagyon büszke magára és az új külsejére. Annak ellenére is jól érzi magát, hogy egyelőre a válás után nincs új kapcsolata, de egyelőre tökéletesen érzi magát a bőrében.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Chasing progress, not perfection ? ⠀⠀ 2019 to 2020 ⠀⠀ This is a solid twelve months of hard work, consistency and dedication. The difference between the two: ✖️ 4kgs lighter in scale weight. ✖️ Increase in lean muscle mass. ✖️ Now has a healthy relationship with food. ✖️ Currently eating 2200 calories per day. ✖️ Stronger in the gym and and improved my form and technique. ✖️ The most important difference: I finally love my body and the changes I see each day. ⠀⠀ Results can happen in days, weeks and months. But truly believe that the best results are the ones you see after creating sustainable habits in life. ⠀⠀ We all start somewhere. We all have trials and tribulations. We all have moments of self- doubt and moments of comparison. ⠀⠀ But we all need to stop being so hard on ourselves, take a step back and look at just how far we’ve come. Both mentally and physically. ⠀⠀ Stop comparing to others. Start believing in YOU and be proud of how far you’ve come. ⠀⠀ Fitness is a journey, not a destination ❤️✨ www.kirstenashleapersonaltraining.com ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #mindset #progressnotperfection #transformationchallenge #fitgoals #healthylifestyle #health #nutrition #exercise #weightlosstransformation #weightlossjourney #strong #instatransformation #workout #fit #progress #slimmingworld #fitness #motivation #gym #fatloss #transformation #healthy #weightloss #healthyliving #muscle #beforeandafter #fitnessmotivation #wbff #wbffofficial

KIRSTEN AISBETT | COACH (@kirstenashlea_pt) által megosztott bejegyzés,


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
kanikula_hoseg_ventillator_unsplash.jpg

7 tipp, hogyan hűtheted le az otthonodat kánikula idején

Ha már nem bírod a meleget bent sem, és nem tudod, mit tegyél, próbáld ki ezeket!
képünk illusztráció, fotó: Unsplash/Ava Sol - szmo.hu
2020. augusztus 07.


hirdetés

Miközben Nagy-Britanniát 39 fokos rekordmeleg sújtja, Európa többi országát - köztük Magyarországot - sem kíméli a hőhullám. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben enyhülésre számíthatunk, a pokoli hőség még hosszú napokig tarthat, írja a Daily Star.

Egy ilyen helyzetben mindent érdemes bevetni, hogy otthonunk hőmérsékletét elviselhető szinten tartsuk. A lap erre ad 7 tippet, amit ha betartunk, könnyen elkerülhetjük a háziszauna kialakulását.

1. Zárjuk el a fény útját!

A sok szürke nap után nagy kísértést jelent, hogy tágra nyissuk az ablakokat és elhúzzuk a függönyöket. Ebben a helyzetben azonban ez a legrosszabb húzások egyike lehet: a fény mellett beáramló meleg levegő pillanatok alatt izzasztó üvegházzá fűtheti a lakást.

hirdetés

2. Sötétedés után nyissuk ki az ablakokat

Kevés jobb módszer van nyáron a lakás vagy ház lapos lehűtésére egy éjszakai szellőztetésnél. Amikor már teljesen sötét van, nyissunk ki minden ablakot. Ne felejtsük ellenőrizni, hogy házak esetén a tetőablakot okvetlenül csukjuk be a művelet végén, mert másnap kettőzött erővel támadhat a kánikula egy véletlenül nyitva felejtett ablakon keresztül.

3. Hanyagoljuk a sütőt, lehetőség szerint a szabadban főzzünk!

Azon kívül, hogy finom, még a lakás hűtésében is segítségünkre lehet a grillezés. Ha ugyanis nem a konyhában, hanem a szabadban készül az ebéd, nem melegszik fel egy-egy hosszabb ebédkészítésnél a sütő, ami ráadásul még a főzés után is jó ideig árasztja magából a forró levegőt.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!