hirdetés
nyitotordai.jpg

Legendák, különleges élővilág és lenyűgöző természeti csodák várnak a Tordai-hasadék sziklái között

A sziklafalak őrzik Szent László lovának nyomát, a tündérek kincset rejtettek egy barlangban, egy kéményseprő halállal lakolt a kapzsiságáért.
Fotók: Németh Zsolt, szöveg: Söptei Zsuzsanna - szmo.hu
2019. május 18.


hirdetés

Erdély egyik természeti csodája a mintegy 2 km hosszú, az Érchegységet átszelő Tordai-hasadék. A mészkő-hasadék a Torockói-hegységben található, Torda város közelében. A 125 hektárnyi terület – a különleges élővilágnak is köszönhetően - 1938 óta védett.

A helyet 1291-ben említi III. Endre király, akkor még Thorda hasadékja néven szerepelt egy kiváltságlevélben. Mai nevét a 19. század elejétől használják.

Jókai Mór is áradozva írt róla az Egy az Isten című művében:

"A tordai hasadék a vulkáni alkotás egyik legbámulatosabb remeke; itt egy hegylánc tetejétől a talapjáig kettérepedve. A két átelleni meredek fal kiálló sziklái és mélyedései még most is egymásba illenek, a háromezer lépésnyi sziklafolyosó hajlásai, megtörései mindenütt egyenközűek maradnak, csak imitt-amott mutat tágabb öblöket, hol a sziklaőrlő idő görgeteg kőzuhanyokká porlasztotta a bércfalat; míg egyes sziklatornyok, mint a gót építészet pillérei állnak el a falaktól, amiknek ormozata ma is a münsterek cifra, fantasztikus párkányzatát mímeli."

A több rétegű (vulkáni, üledékes, mészkő, homokkő) hegybe kisebb barlangok alakultak ki. Ezek egy része az idők folyamán beszakadt, az üregek megnőttek, a patak pedig tovább mélyítette a hasadékot, amelyen a Hesdát-patak folyik keresztül. Egyik oldalán a Peterdi-gerinc, a másikon a Kövesbérc-Szindi gerinc húzódik, melyek 250-300 méter magasak.

Barlangok

A mészkőben eddig 32 barlangot tártak, fel, közül 12 olyan, amelyik 6 méternél hosszabb.

A legnagyobb a Porlik-barlang, amely 75 méter hosszú, 19 méter széles és 11 méter magas, cseppkövek vannak benne és itt találták a legtöbb őskori leletet.

A szájhagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc híve, egy román kapitány, Balika (Balyka László) az itteni barlangokban bújt el a szabadságharc alatt a labancok elől, innen kapta a nevét az egymással szemben lévő Kis- és Nagybalika barlang,

A barlangokban található legelső falfelirat 1563-ból származik. A Binder-barlang falán található a legrégibb, névről ismert turista neve: H.FV / PATO / 1574.

Az Oszlopos barlangban 600 ezer éves csiszolatlan kőkorszakbeli kőeszközt találtak, ezekből arra következtettek, hogy a barlangot kultikus célra is használták. A kilátás innen a legjobb a hasadék felső részére.

Különleges élővilág

A területnek különleges a növény- és állatvilága is. Nyárády Erazmus Gyula felmérése szerint

a Romániában található 3500 növényfajból 997 él itt.

A különböző klímájú helyeken más-más élővilág telepedett meg. A csúcsok árnyékában megmaradtak a különlegességnek számító jégkorszaki, fekete-tengeri, pannóniai, sztyeppei, alpesi növényfajok is, és itt él a merev nyúlfarkfű, a tűlevelű szegfű és a bánáti ördögszem is.

A napos helyeken sztyeppei növények, az erdélyi hangyabogáncs, csinos és hegyi árvalányhaj található. A hasadék nevezetessége a díszes zabfű, a méregölő sisakvirág, az illatos kankalin, a magyar-, törpe- és homoki nőszirom, de megtalálható például a havasi őszirózsa és az osztrák sárkányfű is.

Ritka sziklai növények a Rochel kőtörőfű, az erdélyi berkenye, és a legkülönlegesebb a magyarföldi husáng, amely Európában csak a Kárpát-medence hat termőhelyén él meg, vagy a tordai hagyma, amely legközelebb az Urál hegység déli részén és Közép-Ázsiában található csak.

A hasadék bennszülött növény különlegességei többek között a hasadéki sisakvirág, hasadéki bogáncs vagy a tordai hölgymál.

Az ornitológusok 108 madárfajt azonosítottak itt, védett madárfajok közül a kövirigó, hantmadár, hajnalmadár él a vidéken. 2005-ben a német GEO szaklap által szervezett biodiverzitás napján 320 lepkefajt azonosítottak. Többfajta gyík és béka is lakik a vidéken.

Legendák

Az egyik szerint Szent László a kunokkal ellen harcolt Torda mellett, de a túlerő miatt visszavonult a hegy felé. Ám a kun sereg tovább üldözte és a király az égiekhez fordult segítségért. Ekkor a hegy kettéhasadt, és László a katonáival megmenekült.

A monda szerint lovának patkónyomai a hasadék felett, a Patkós-kövön állítólag ma is látszanak. Sőt, a patkószegek helyét a 17. században még látni vélték.

Egy másik legenda szerint a Szent László pénzének nevezett, egysejtű apró állatka házának kövülete – amely ma is gyűjthető a Hesdát medrében – a kun vezér parancsára szétszórt pénzekből származik. A kunok azért szórták el a pénzt, hogy a magyarokat lelassítsák – bíztak abban, hogy a katonák szedegetni kezdik a fémpénzeket. Ám a király fohászára a pénz kővé változott, így a sereg megmenekült.

A szájhagyomány a Hasadékot különböző lények (sátán, tündér, lidérc) tartózkodási helyének is tartotta.

A Tündérvárhoz kapcsolódó történet szerint a barlangban tündérek élnek. Szent György-nap éjjelén megnyílik a barlang, ekkor hordják ki a tündérek a kincseket. Egy másik mese szerint a titkos bejárat hétévenként nyílik meg, amikor a tündérek vízért mennek a közeli forráshoz, és akkor a kincs őrizetlenül marad. Ezt használta ki egy kecskepásztor, aki többször is megdézsmálta a kincset. Ám az ajtó egyszer bezárult és ő bent rekedt Mikor hét év múlja kiszabadult, már ősz szakállú aggastyán volt, és a családjából már senkit nem talált életben.

A népi hiedelem szerint hatalmas kincset rejtettek el a Tordai-hasadék valamelyik barlangjában,

sokak szerint a Kéményseprő barlangban. A barlang nevét egy Kis nevű kéményseprő miatt kapta, aki megpróbál beereszkedni a sziklaüregbe. Egy kötelet kötött a derekára, így eresztették le a barátai a mélybe, ám egy helyen beszorult, megijedt és kiabálni kezdett. Hiába próbálták kihúzni, a férfi ott rekedt a barlangban.

Kirándulás

Ha szeretnéd te is felfedezni ezt a különleges helyet, akkor autóval a hasadék bejáratig tudsz eljutni Mészkő felől. Itt egy menedékház van, ahol parkolni is lehet. A hasadék falára turistáknak nem ajánlott felmászni, és a barlangok legtöbbjének a megközelítése is nehéz és veszélyes. Ezért a patak völgyében érdemes túrázni, ahol egy ösvény vezet végig, néhány helyen pedig függőhíd visz át.

Az úton láthatod a Sárga-tornyot, a 200 méter magas sima laposfalú Falkolosszust, a Csorgót, aminek vízéből inni is lehet. Az út felénél található a Danila-tó, ami a patak kiszélesedéséből jött létre. A hasadék végén vagy visszafordulsz, vagy a jelzett turistaúton a szakadék mentén tudsz visszatérni a bejárathoz.

De gyalogosan is megközelíthető a hasadék, a turistajelzések segítségével fel lehet fedezni a természetvédelmi területet és a környéket is.

A hasadékba vezető első utat a vármegye és Torda városa építette 1890-1893 között.

A Tordai-hasadék keleti oldalán épített menedékházat 1935. szeptember 8-án avatták fel.

Az alapító okiratát és építésének történetét ércdobozban befalazták, a fal egyik Peterd felé eső szögletébe.

A díszes iraton ez olvasható: “Ezt a turista menedékházat az Erdélyi Kárpát Egyesület építette az Úr 1934. esztendejében a régi elpusztult menedékház helyén tagjai áldozatos anyagi hozzájárulásával, Bors Mihály szindi földbirtokos példát mutató támogatásával és az EKE tordai osztályának megértő segítségével, hogy otthont nyújtson a vándornak, kit a természet szeretete csal erre a vidékre, pihenőhelyet a turistának, kit a Tordai-hasadék szépségei hoztak ide, hogy példát mutasson a jövőben is, hogy okos elhatározással, erős akarattal, áldozatra kész lélekkel minden időkben lehet alkotni és a köz javát szolgálni. Az idő kikezdheti ezt az emberi alkotást, romba is dőlhet az, de a benne kifejezésre jutó gondolat azonban örök életű lesz a maga nevelő hatásában is. Sânduleşti - Szind, 1934. június hó 3-án.

KÖVESS MINKET:

hirdetés
nyito-11.jpg

A 700 lelkes falu, amit a pékség, a gyógyvizű fürdő, és a Holt-Duna tett híressé

Lipót vadregényes vidékén a természet szerelmesei, a gyógyulni vágyók, a finom falatokat kedvelők és a sportos, aktív pihenést keresők is remekül érzik magukat.
Söptei Zsuzsanna - szmo.hu
2019. július 21.A vadregényes Lipót, ez a 700 fős kis falu számtalan vonzó programmal várja a látogatóit. Az ország a pékségéről ismerte meg, de a természetimádók, a Szigetköz szerelmesei már korábban is felfedezték ezt a barátságos, virágos települést, ahol a családias vendéglátás mellett sportolni, fürdőzni, lovaskocsikázni is lehet.

A régi lipótiak a vízből éltek

A Duna jobb partján, Győr-Moson-Sopron megyében található Lipót, a település egy Lipót nevű emberről kapta a nevét, aki egykor a hely birtokosa volt. Már a 13. században is okleveleken szerepelt a neve, Lypoldt-ként, később Lypolthfalva néven a Héderváry-család birtokaként említik.

A vidék sok vészt megélt, a Duna áradása miatt az itt élőknek gyakran kellett a közeli szigetekre menekülniük. A falut többször is újjáépítették más-más területen, míg a mai helyén is szükség volt az ár miatti újjáépítésre 1954-ben.

A régi falusiak a vízből éltek, halásztak, és a zsákmányt – a legkeresettebb a viza volt – Bécsben és Pozsonyban adták el.

A vidék híres volt az aranymosásról, a vízimalmokról, többeknek adott megélhetést a révészkedés, hajóvontatás, hajózás.

A Duna szabályozás után azonban már leginkább a földművelés, állattartás volt a fő megélhetési forrásuk.

1968-ban az első fúrások után tört a felszínre a termálvíz, amelyhez fürdő épült, és a mai napig fontos vonzerőt jelent.

Innen indult a ma már országosan is ismert Lipóti pékség hálózata is, amely egyre több embernek ad munkalehetőséget is.

Híres vadgesztenye fasor és díjazott virágos falu

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:hirdetés
hortobagyi-eg.jpg

A Hortobágy csillagos ege az egyik leggyönyörűbb a CNN szerint

A Grand Canyonnal említik egy lapon. Mutatjuk az álomszép fotókat!
Képek: VisitDebrecen - szmo.hu
2019. július 30.A világ egyik legszebb csillagos egét láthatjuk a Hortobágy felett a CNN összeállítása szerint.

Olyan természeti csodával említik egy lapon, mint a Grand Canyon,

ráadásul egy hónapon belül júliusban kétszer is ajánlották a térség látványosságait.

A 23 legjobb hely a világon, ahol csillaglest tarthatunk

namíbiai, írországi és amerikai helyezettek mellett két magyar célpontot: a Hortobágy és a Zselici Tájvédelmi Körzet is felkerült a listára.

Hortobágyot említve a 20. század elején élt ottani pásztorokról is megemlékeznek: azt írják, hogy nagy szükségük volt a csillagok és a csillagképek ismeretéhez a tájékozódáshoz.

A CNN július 23-i cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy Debrecen a túlturizmus nyertese is lehet, hiszen Budapesthez képest jelentősen kisebb zsúfoltság, mégis remek kirándulási célpont.

Aki éjjel járt már a Hortobágyon, az tudja, valóban mennyire csodás, fényszennyezéstől szinte mentes égboltra tekinthet fel a síkságnál.

Most mi is mutatunk néhány gyönyörű fotót róla:


KÖVESS MINKET:

hirdetés
fuzer-var-zemplen-eszak-magyarorszag.jpg

4 remek kirándulás Észak-Magyarország gyönyörű helyeire

Különleges, kihagyhatatlan élmények.
SzÉ - szmo.hu
2019. július 31.1. Füzér

Utoljára egy osztálykiránduláson láttam a vulkanikus hegyen álló, akkor még romos várat. Egy szempillantás alatt lenyűgözött, és ide felmászni is élmény volt, de egyébként is mindig vonzottak a romok. Szerettem volna még egyszer látni úgy, abban az állapotban, de nem jött össze, és már nem is fog, mivel a várat a XXI. században folytatott munkák során újjáépítették.

Füzér várát először a 13. században említették a források, a történészek szerint 1235-ben, II. András halálakor már állt. Az évszázadok során sokszor gazdát cserélt. A Füzér község fölött 170 méter magasan, álló erődítményben őrizték egy ideig a magyar koronát, mivel 1526-ban Perényi Péter koronaőr a mohácsi vész és Szapolyai János koronázása után ahelyett, hogy szokott helyére, a visegrádi várba vitte volna, Füzérre szállíttatta.

A XVII. századra egyre veszített a jelentőségéből, ám a Wesselényi-felkelés után biztonsági okokból (hogy ne foglalhassák el lázadók) 1676-ben a császári katonák felgyújtották a tetőszerkezetét és lakhatatlanná tették. A feltárása a XX. században zajlott, a rekonstrukcióval pedig láthatóvá tették számunkra az egykori erődítményt.

VIDEÓ: A füzéri vár a magasból:

2. Boldogkő

Egy újabb fantasztikus magyarországi várrom. Miskolctól északkeletre, sziklaszirten áll Boldogkő erődítménye. Először a III. András által kiadott oklevélben említették, és vagy Tyba ispán vagy Aba Amadé építtette. Ennek a várnak is sok tulajdonosa volt, és a Rákóczi-szabadságharc előtt, 1701-ben hasonló sorsra jutott, mint a füzéri vár: a császári csapatok lakhatatlanná tették.

A régészeti kutatás az 1960-as években kezdődött, később egyes részeit helyreállították, a 2000-es években felújították. A munkák során a várban lefedték a palotaszárnyat, helyreállították a szárazmalmot, a háromszögű torony védőfedést kapott, a régészeti kutatást követően rekonstruálták az északi védművet és az alsóvár kapuját. legrégebbi része a 13. századi öregtorony. A vár legkorábbi szakaszában csak ez az épület állt, amit lakótoronyként is használtak. Ikonikus része a Déli torony alatti megfigyelőbástya, ami számtalan fotón szerepel.

A környék 1984 óta a Zempléni Tájvédelmi Körzet része, gazdag növényvilágáról híres, és erre halad az Országos Kéktúra útvonala is, ezért érdemes nagyobb kirándulásban gondolkodni és egy teljes napot szánni Boldogkőre.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:
hirdetés
matracim.jpg

5 csodás hely a Mátrában, amit látnod kell

Közel sem csak a Kékestető miatt érdemes odautazni!
Dobó Maitz Petra cikke; képek: DJ fotó - szmo.hu
2019. július 29.Évente egyszer felüdülni, kikapcsolni járunk a Mátrába. Oda, ahol az őzikék és a mókusok a jó barátaink, ahol a friss levegőt harapni lehet és ahol minden évben találunk valami új kirándulóhelyet, vagy újdonságot, amiért érdemes elutazni az ország legmagasabb hegyei közé.

Most öt olyan különleges helyet mutatunk, amelyeket neked is érdemes végigjárnod, meglátogatnod!

Tar – Buddhista sztúpa, szentély

2500 év tanait viszi tovább az a buddhista templom és sztúpa, ahol a csend, a béke és a nyugalom lakik.

Tar község határában már a távolból látszik a színpompás, kupolás templom, ahová délelőttönként az érdeklődők is betérhetnek, a sztúpa pedig, a közepén található óriási haranggal olyan élmény, amely a más vallást követők számára is igazi spirituális élményt nyújt.

Hogy mi is az a sztúpa? A buddhista építészet jellegzetes alakú megjelenítése, amely a kezdetekben nem volt más, mint egy földhalom, ahová Buddha relikviáit temették.

A Taron található épületek mellett helyet kapott a Kőrösi Csoma Sándor emlékét dicsérő emlékpark.

tar1tar2
Tippünk, ha ott is aludnál

A környék számtalan lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, túrázásra és fürdőzésre, így érdemes több napra tervezni. Az aktív pihenés szerelmeseinek, de a város zajától menekülők számára is ideális szálláshely lehet a Teddy House Relax & Wellness Vendégház.

Náluk mindent megtalálsz, ami valódi feltöltődést biztosít egy családi nyaralás vagy barátokkal történő kiruccanás során, de abban az esetben is, ha csak pároddal szeretnél eltölteni pár romantikus napot kettesben. A vendégház a Mátra északi lábánál helyezkedik el, gyönyörű festői környezetben. Recsken egy csendes mellékutcában található, a környéken és a településen egyedülálló privát wellness részleggel.

A vendégházban kompletten felszerelt konyha-éléskamra, nappali, 2 szoba, fürdőszoba található, a kertben kerti sütögető, játszótér, hintaágy és szabadidős tevékenységekhez eszközök (pl.: bicikli, labda, csocsó) vannak. A különálló épületben levő privát wellness pedig valódi kényeztetést nyújt (jakuzzi, szauna, sófal). További részleteket ide kattintva találsz!

Mátraszentimre – Mátra Ásványház

Magyarország legmagasabb településén, a festői szépségű Mátraszentimrén nyílt meg a Mátra Ásványház Múzeuma. A mintegy 150 négyzetméteres kiállítóteremben nem csupán a Mátrában, vagy akár a Magyarországon fellelhető ásványok, fosszíliák és egyéb kincsek láthatóak, hanem az egész világról érkeznek ide ritkaságok.

Amiért ez a múzeum a mátrai kirándulások egyik fénypontja lehet, az a sokoldalúság, ami az egész család számára szuper, egész napos programot adhat.

A múzeum alsó szintjén például ásványcsiszoló műhelyt látogathatnak meg az ide betévedők, egyedülálló módon nyerhetnek bepillantást, hogyan is dolgozik egy ásványvágó, vagy ásványcsiszoló gép.

A gyerekek pedig kérhetnek kincskereső szettet, amivel a kertben saját maguk is elsajátíthatják az ásványmosás (ők majd úgy fogják mondani: aranymosás) mesterségét. Az így nyert kincseket pedig haza is vihetik.

asvany1asvany2

Parádfürdő – Ilona-völgyi vízesés

Sokan a magyar Plitviceként hívják az Ilona-vízesést, ami persze egy picit barokkos túlzás, ugyanis száraz időszakban a forrás néha elapad. Ritkán, de előfordul: mi tavaly augusztusban jártunk ott, verőfényes negyven fokban és akkor zubogott. Egy hónappal később ismerőseink már nem találkoztak a jelenséggel, de megnyugtatok mindenkit: ez tényleg ritka.

A vízeséshez egy közel 5 kilométernyi gyalogtúra vezet, ami minden egyes méterén pazar élmény és látvány.

Ahogyan a Wikipédia fogalmaz: Az Ilona-völgyi-vízesés Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhataga, a mesterségesen kialakítottak közül pedig csak a lillafüredi vízesés magasabb nála.

ilona1ilona2

Mátraballa – Ahol a legendás Csodaszarvas otthonra lelt

Mátraballa egy tüneményes kis falu, tele vendégszerető emberrel és egy fantasztikus főtérrel, amely 2000-ben, a millenneumi ünnepségsorozat keretén belül egy igazi kincset kapott.

A legendás Csodaszarvas szobrát, amelyet Király Róbert, egri szobrászművész álmodott és alkotott meg. Az óriási sziklatömbön álló, arany színű szarvas tekintetét az égre emeli.

matraballa2matraballa1

Galyatető – Galya kilátó

Ha azt szeretnéd, hogy szinte egész Magyarország a lábaid előtt heverjen, látogass el Galyatetőre.

Az ország második legmagasabb hegyére épített kilátót 2015-ben adták át, tetejéről szédítő látványban van részed, amelyet 360 fokban élvezhetsz.

galya2galya1
KÖVESS MINKET:


Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!
x