4146
Ilyen volt egyetemistának lenni a középkorban
Hogyan alakult meg az ország első egyeteme? Segítünk bepillantani a középkori Pécs diákjainak féktelen egyetemi életébe.
Horváth Emese cikke Szponzorált tartalom (x)
2017. április 04.

A középkori Pécs történetének egyik legfontosabb eseménye az itteni egyetem alapítása. Ez volt ugyanis az első ilyen jellegű intézmény Magyarországon.

A feltárásoknak köszönhetően képet kaphatunk az egykori intézmény alaprajzáról, az írásos emlékek pedig bepillantást engednek a középkori diákok féktelen egyetemi életébe is.

nter4562

Egyetemi oktatás a középkorban

Talán nem is gondolnád, de az egyetemalapításnak már a középkorban is szigorúbb feltételei voltak. Az alapításhoz nem csak az uralkodó, hanem az oktatásban szinte totális befolyással rendelkező egyház jóváhagyására is szükség volt. Ráadásul a pápa határozta meg az egyetem felállításának helyét, továbbá azt is, hogy ott milyen karokat alapíthatnak.

V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-jén kelt oklevelében engedélyezte Nagy Lajos magyar királynak a pécsi egyetem megalapítását. A felsőfokú oktatási intézmény három fakultással - bölcseleti, egyházjogi, orvosi? - kezdhette meg a képzést. A pápa nem engedélyezte azonban a teológiai kar felállítását.

„Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…"

(részlet V. Orbán pápa alapító okleveléből)

A felsőfokú tanulmányok nem csak a tudósok számára voltak fontosak, hanem a magasabb világi és egyházi pozíciók betöltéséhez is nélkülözhetetlen ismereteket adtak. Az írásbeliség terjedésével az egyetemek a közművelődés fontos színtereivé váltak, és egyre nagyobb igény lett rájuk a 14. századi Kelet-Közép-Európában is.

A pécsi egyetem megalapítása előtt a magyar diákok Bologna, Padova és Párizs egyetemén képeztették magukat. Számuk azonban olyannyira megnőtt Nagy Lajos korára, hogy érdemes volt a királyság határain belül is létrehozni egy hasonló intézményt.

Nagy Lajos Gimnázium Nagy Lajos király szobra a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban - Köztérkép

Egy egyetem felállítása nem volt olcsó beruházás. Vilmos pécsi püspöknek és a környező falvaknak komoly összegeket kellett áldozniuk az épületek és a kollégiumok felépítésére. Ráadásul a Magyarországra csábított professzorokat is meg kellett fizetni. A bolognai Galvano Bettini például 600 aranyforintos éves honoráriumért és egy saját házért cserébe vállalta a pécsi állást.

A középkori pécsi egyetem professzorairól, tanulóiról és mindennapjairól mindazonáltal nagyon keveset tudunk. Összesen négy tanárt és hét diákot ismerünk név szerint, akik bizonyíthatóan az egyetemen tanítottak, illetve tanultak, de annyi bizonyos, hogy Nagy Lajos korában az intézmény magas színvonalon működött. Pécsen már a középkorban is igazi egyetemvárosi légkör uralkodott.

A különböző iskolákban, egyetemeken nem mentek ritkaságszámba a tettlegességig fajuló veszekedések sem. Egy ilyen tragédiáról ír IX. Bonifác pápa 1400. június 7-ei, illetve december 5-ei oklevelében is, ami a Pécsen tanuló Csót Benedek fia György és Kancellár János esetéről számol be, amelyben leírták a tragédia körülményeit.

A pécsi középkori egyetem feltételezett épületét 1978-1998 között tárták fel a püspökvárban, az Aranyos Mária kápolnától keletre, a Pécsi Székesegyház északi oldalán. A feltárás eredményei szerint

az épület egy nagyteremből és egy abból nyíló keskeny folyosóból, valamint egy-egy a nagyteremhez csatlakozó teremből állt.

VIDEÓ: Egyetemalapítás 1367

A leletanyagból a tudósok azt feltételezik, hogy az egyetem építése során felhasználták az egykor itt álló, majd leégett román kori palota maradványait is. A helyreállított épületben 2015-től állandó egyetemtörténeti kiállítást nézhetünk meg.

zgSJGMcl_2_1000x700 A középkori egyetem Pécsett - MTI-fotó: Sóki Tamás

Az egyetem alapvetően kötődött Vilmos püspök személyéhez. Az egyházi méltóság halála után a studium generale hanyatlani kezdett, és mint egyetem a 14. század végére megszűnt működni. A városban egyetemi szintű képzés ezután nem létezett a 20. század elejéig, a modern pécsi egyetem így nem jogutódja középkori elődjének. A középkori pécsi egyetem azonban, rövid fennállása dacára, komoly művelődéstörténeti jelentőséggel bír, hiszen példáján a későbbi uralkodókban is felmerült a szándék, hogy egyetemet alapítsanak az országban.

Forrás: A pécsi felsőoktatás évszázadai könyv (szerzői: Fedeles Tamás, Pohánka Éva, Lengvári István és Polyák Petra), Rubicon.hu, Wikipedia, Petrovics István: A középkori pécsi egyetem és alapítója, Jelenkor.net, Kozepkoriegyetem.hu

A címkép csak illusztráció

Ha érdekesnek találtad a cikket, nyomj egy lájkot!


KÖVESS MINKET:
Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!