News here
hirdetés

HÍREK
A Rovatból
hirdetés

Közzétették, milyen területekért felelnek az ötödik Orbán-kormány miniszterei

Többek között a belügyminiszterhez tartozik az oktatásügy, a sport a honvédelmi miniszteré, az űrkutatás pedig a külügyminiszteré lett.

Link másolása

hirdetés

Mint arról mi is beszámoltunk, megalakult az ötödik Orbán-kormány.

Az államfő május 24-i hatállyal a miniszterelnök javaslatára Csák Jánost kulturális és innovációs miniszterré; Gulyás Gergelyt Miniszterelnökséget vezető miniszterré; Lázár Jánost építési és beruházási miniszterré; Nagy Istvánt agrárminiszterré; Nagy Mártont gazdaságfejlesztésért felelős miniszterré; Navracsics Tibort területfejlesztésért felelős miniszterré; Palkovics Lászlót technológiai és ipari miniszterré; Pintér Sándort belügyminiszterré; Rogán Antalt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterré; Semjén Zsoltot nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterré; Szalay-Bobrovniczky Kristófot honvédelmi miniszterré; Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszterré; Varga Juditot igazságügyi miniszterré; Varga Mihályt pedig pénzügyminiszterré nevezte ki.

A szerdai Magyar Közlöny részletesen közreadta, hogy az új kormány tagjai milyen hatáskörrel, milyen feladatokat látnak el. Ebben szó esik arról is, hogy a kormányt Orbán Viktor képviseli, de egyedi ügyekben mást is kijelölhet a kormány képviseletére. De a kormányfő határozza meg a kormány politikáját és irányítja annak végrehajtását. Szabály, hogy a miniszterek kötelesek együttműködni a kormány más tagjaival.

hirdetés

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezető miniszter:

• felel az Orbán Viktor „személye körüli feladatok ellátásáért”,

• a kormány általános politikai koordinációjáért,

• a kormány kommunikációjáért,

• az országmárkáért,

• a turizmusért,

• a vendéglátásért,

• az e-közigazgatásért,

• az informatikáért,

• az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,

• a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

• a mozgóképszakmáért,

• az audiovizuális politikáért,

• az elektronikus hírközlésért,

• a szerencsejáték szabályozásért,

• a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

• a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,

• a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter:

• a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásért,

• a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásért,

• a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

• a közigazgatási minőségpolitikáért, személyzetpolitikáért,

• a közigazgatás-fejlesztésért,

• a közigazgatás-szervezésért,

• a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

• a társadalompolitika összehangolásáért,

• a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

• az ingatlan-nyilvántartásért,

• a térképészetért,

• egyes kereskedelmi építményeknél a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,

• a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,

• az anyakönyvi ügyekért,

• az állampolgársági ügyekért,

• a Magyar Falu Program, a Modern Városok Program működtetéséért,

• felelős az aktív Magyarországért,

• vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit,

• ellátja a magyar bor egységes kommunikációjával kapcsolatos feladatokat,

• népszerűsíti a horgászatot,

• koordinálja a kisvasutak működtetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

• „kialakítja a hajtányozási program kereteit”.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója:

• felelős a kormányfő munkájához kapcsolódó háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítéséért,

• Orbán Viktor nemzetközi tevékenységének koordinálásáért,

• a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követéséért,

• koordinálja a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és főtanácsadók munkáját.

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján gyakorolja.

• részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet és a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.

Semjén Zsolt a miniszterelnök általános helyettese, miniszter:

• felel a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért,

• vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit,

• felel a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokért,

• összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat

• ellátja a nemzetiségi önkormányzatok – a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – törvényességi felügyeletének szakmai irányítását,

• gondoskodik a köztársasági elnök, a kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Nagy István agrárminiszter:

• agrárpolitikáért,

• vidékfejlesztésért,

• élelmiszerlánc-felügyeletért,

• élelmiszeriparért,

• erdőgazdálkodásért,

• földügyért,

• halgazdálkodásért,

• mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,

• természetvédelemért,

• földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,

• vadgazdálkodásért,

• kereskedelemért felel,

• előkészíti a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat,

• felel környezet és természet állapotáért,

• előkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat,

• meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

Pintér Sándor belügyminiszter, Orbán Viktor belbiztonságért felelős helyettese:

• a bűncselekmények megelőzéséért,

• a büntetés-végrehajtásért,

• az élet- és vagyonbiztonság védelméért,

• a határrendészetért,

• a helyi önkormányzatokért,

• az idegenrendészetért és menekültügyért,

• a katasztrófák elleni védekezésért,

• a közbiztonságért,

• a közfoglalkoztatásért,

• a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

• a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

• a közlekedésrendészetért,

• a közterület-felügyelet szabályozásáért,

• a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,

• a külföldre utazás szabályozásáért,

• a rendészetért,

• a szabálysértési szabályozásért,

• személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

• a terrorizmus elleni küzdelemért,

• településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,

• a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve

• a vízgazdálkodásért,

• a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve

• a vízvédelemért,

• a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,

• a társadalmi felzárkózásért,

• az egészségbiztosításért,

• az egészségügyért,

• a gyermekek és az ifjúság védelméért,

• a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,

• a köznevelésért,

• a szociálpolitikáért,

• előkészíti az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira – ide nem értve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre vonatkozó jogszabályokat.

• irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételrendszerének biztosításáról.

• köznevelésért való felelőssége keretében előkészíti a köznevelésre, a köznevelési intézmények fenntartására, a tankönyvellátásra, a Pedagógus Karra, a külhoni magyarok köznevelésére vonatkozó jogszabályokat,

• kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,

• meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,

• felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért,

• ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,

• működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,

• közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában,

• kidolgozza ki a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, koordinálja annak végrehajtását és a kormány a belügyminisztert jelölte ki a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására.

Lázár János Építési és beruházási miniszter:

• az állami beruházásokért,

• az építésgazdaságért,

• az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,

• a településfejlesztésért és településrendezésért,

• a településkép védelméért,

• a területrendezésért felel,

• a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat,

• irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét,

• előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait, követelményrendszerét, gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről.

• a kultúráért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat, közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában. Ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter:

• felel a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,

• pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért, . a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,

• gazdaságfejlesztésért,

• lakáspolitikáért,

• versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,

• állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,

• állami vagyon felügyeletéért,

• postaügyért,

• javaslatot tesz gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramokra, a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a kormánynak a mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozására vonatkozó javaslatot, ideértve a kamattámogatott hitel-, tőke- és garanciaprogramokat,

• évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását, részt vesz az uniós források elosztásában, előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és az Eximbankra vonatkozó jogszabályokat, kezeli az állam többségi és kisebbségi pénzintézeti tulajdonát és biztosítja annak képviseletét. Nagy Márton készíti elő az önkéntes nyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokat. Ő jelöli ki az OBA, BEVA és a Szanálási alap állami képviselőit, a Pénzügyi Stabilitási Tanács külső állami meghívottját,

• a vagyongazdálkodási politikához kapcsolódóan az állami tulajdonú gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntéseket előkészíti, vizsgálja és ellenőrzi az állami vagyont érintő szerződéseket, a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, ellátja az állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter:

• a honvédelemért felel,

• a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,

• a védelmi fejlesztésekért,

• a sportpolitikáért,

• a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,

• a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,

• előkészíti a védelmi és biztonsági célú beszerzésekre és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerére vonatkozó jogszabályokat, kialakítja és végrehajtja a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikát,

• kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát, meghatározza a védelmi innováció stratégiai fejlesztési irányait, az érintett minisztériumok bevonásával meghatározza a védelmi iparfejlesztés stratégiai irányait, ellátja a kormányközi koordinációt. A miniszter felel a sportpolitika alakításáért,

• elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,

• ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával, és a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsolatos sportszakmai feladatokat,

• előkészíti és végrehajtja az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó létesítményfejlesztések támogatásával kapcsolatos programokat, a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,

• gondoskodik az olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesüléséről,

nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő

végrehajtását,

• gondoskodik az állami támogatással megrendezendő, kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sportesemények, sportdiplomáciai események megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó kormányzati feladatok elvégzéséről, lebonyolításáról.

Varga Judit Igazságügyi miniszter:

• az igazságügy,

• a választójogi és népszavazási szabályozás,

• az áldozatsegítés,

• a kárpótlás,

• az uniós ügyek koordinációja,

• a fogyasztóvédelem a területe,

• felel – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokért, az igazságügy-politika kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért,

• a törvényben meghatározott kivételek, az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a jogszabályok alkotmányosságáért, az alapvető jogok védelmének és a nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre juttatásáért, a jogrendszer koherenciájáért,

• véleményezi – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet, folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert, ellátja a kormány képviseletét az alkotmánybírósági eljárásokban, koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, elkészíti a beadványokat,

• belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról. Ő látja el az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, hangolja össze az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet,

• javaslatot tesz az Európa-politika fő irányaira, irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését. Varga Judit hangolja össze az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter:

• a kormányzati tudománypolitikáért,

• a tudománypolitika koordinációjáért,

• a szakképzésért,

• a felsőoktatásért,

• a családpolitikáért,

• a gyermek- és ifjúságpolitikáért,

• a kultúráért,

• a kulturális diplomáciáért, a külföldi kulturális intézetekért,

• a vállalkozásfejlesztésért.

• a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a kormányzati tudománypolitikát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével pedig a kultúrpolitikáját,

• előkészíti a kutatási, fejlesztési, innovációs ökoszisztéma kialakítására vonatkozó jogszabályokat, a szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a szakképzés finanszírozásának elveit, a felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítést nyújtó vizsgáztatás szabályait és eljárási rendjét,

• közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában. Előkészíti a felsőoktatásra, a nyelvvizsgáztatásra vonatkozó jogszabályokat,

• felelős a család- és népesedéspolitika kialakításáért, ő dolgozza ki a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét, együttműködik az egészségügyért felelős belügyminiszterrel a meddőségkezelési program ügyében, akivel közösen felel a családbarát szülészetek kialakításáért,

• koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a női és a gyermeki jogok érvényesülését, ő felel az ifjúságpolitikája kialakításáért.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter:

• a külgazdasági ügyekért,

• a külpolitikáért,

• a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,

• az űrkutatásért,

• a csángó ügyek vonatkozásában – a nemzetpolitikáért,

• az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért,

• a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért.

• ellátja egyebek között az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat, ő felelős a Paksi két új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés és az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért,

• az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a kormányt a nemzetközi szervezetekben. Kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait.

Varga Mihály pénzügyminiszter:

• vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit, ő Orbán Viktor gazdaságpolitikáért felelős helyettese

• felel az adópolitikáért,

• államháztartásért,

• költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,

• számviteli szabályozásért,

• nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

• Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében, lakáscélú állami támogatásokért, egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, nyugdíjpolitikáért,

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője a miniszter államtitkára, a miniszter felügyeli az államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását és ellenőrzését, ő határozza meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait

• előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvető szabályaira, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat. Közreműködik valamennyi közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában,

• gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak összehangolásáról a monetáris politikával

• meghatározza meg a helyi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások szabályait, javaslatot tesz a támogatások mértékére, működteti a helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokat.

Palkovics László technológiai és ipari miniszter:

• felel az iparügyekért,

• a bányászati ügyekért,

• a belgazdaságért,

• az energiapolitikáért,

• a környezetvédelemért,

• a körforgásos gazdaságra történő átállásért,

• a termékértéklánc-felügyeletért,

• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

• a hulladékgazdálkodásért,

• a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

• a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,

• a közlekedésért,

• a víziközmű-szolgáltatásért,

• a nemzeti közműszolgáltatásokért,

• a foglalkoztatáspolitikáért,

• a felnőttképzésért,

• a társadalmi párbeszédért.

• előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket, kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait, az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket. Az ipari miniszter felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégia megalkotásáért, végrehajtásáért,

• felelős a bérpolitikáért, neki kell dolgoznia a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat. A kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ő terjeszti elő a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

• figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták, a konfliktusok feloldásának rendjét. Palkovics László javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére.

Navracsics Tibor miniszter:

• a területfejlesztésért felel,

• a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

• a közbeszerzésekért,

• az európai uniós források felhasználásáért,

• az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért.

• működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét, ő dolgozza ki a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit. Navracsics Tibornak kell előkészítenie a kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat, az uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat,

• javaslatot tesz az uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

• összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését, tárgyal az EU intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről, ösztönzi a közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívását.

Forrás: 24.hu


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés
HÍREK
A Rovatból
hirdetés
„Lehet menni a bőröndökért, és el lehet hagyni a repteret...” – Megint otthagyott a Wizz Air egy gépnyi utast Párizsban
Egy utas elmondása szerint csak este 10 után tudták meg hivatalosan a cégtől, hogy törölték a járatot. Átfoglalni nem lehetett, a legtöbben ma tudtak csak hazajönni.

Link másolása

hirdetés

A Wizz Air ismét otthagyta a Budapestre tartó utasokat Párizsban, ez másfél hónapon belül már harmadszor fordult elő. Ezúttal ugyan kaptak időközönként tájékoztatást, hogy késni fog a gép, de ekkor már tudható volt, hogy a járat nem indul el. Az applikációban sem átfoglalni, sem mást nem lehetett csinálni az utasoknak.

A Blikk megszólaltatott egy utast, aki orvosi konferencián volt Párizsban. A Wizz Air gépével jött volna haza pénteken este, még mindig Franciaországban volt, amikor ma kérdezték:

"A tegnap esti, nyolcórás WizzAir járat lett volna az, amivel hazaindultunk volna a konferenciáról" - mondta Orsolya.

"Az elején minden rendben ment, bár fél öt körül, mikor az Orlyra tartottunk, jött egy sms, hogy egy órát csúszik az indulás. Aztán becsekkoltunk, viszont onnantól óránként kaptunk üzenetet, hogy a járat újabb órát csúszik. Este 20 óra után a táblára már ki sem volt írva a gép, más járatok utasait csekkoltatták be folyamatosan.

Egyéb tájékoztatást nem kaptak, Wizz Air-alkalmazottat pedig nem is láttak az utasok.

hirdetés

"Végül egy reptéri takarítónő vitt minket oda egy kisebb monitorhoz, amelyen franciául volt kiírva, hogy a járatunkat már törölték. Ez fél kilenc körül volt, de a WizzAir csak 22:07-kor küldött végül üzenetet arról, hogy törölve lett a gép" - mondta a lapnak a doktornő.

Elmondása szerint a reptéren semmilyen tájékoztatást nem kaptak, nem foglalkozott senki velük.

"Szerettük volna applikációban lefoglalni másnapra a járatot, de már tele volt. Úgy sikerült, hogy hazatelefonáltunk az ismerőseinknek, akik Magyarországról a Beauvais reptérről szombaton 16 órakor induló WizzAir gépre tudtak foglalni nekünk."

Mint mondta, az volt a szerencséjük, hogy péntek este 23 óra körül, mikor már biztos volt, hogy nem jutnak haza, az orvosi konferencia szervezői az eredeti szállodájukban biztosítottak nekik még egy éjszakát.

"Haza már semmiképp nem jutottunk volna. 23 óra körül szólt valaki az ücsörgő utasoknak, hogy lehet menni a bőröndökért, és el lehet hagyni a repteret... Nekünk szerencsénk volt a szállással, de mi történik hasonló helyzetben azokkal, akiknek nincs pénzük, vagy mobilnet a telefonjukon."

Az utasok szerint a Wizz Airnek már órákkal korábban tudnia kellett, hogy az a járat nem fog elindulni Franciaországból, mivel eleve a Budapestről oda tartó gép is késett.

Többedjére fordul elő már, hogy a WizzAir otthagyja az utasait megfelelő tájékoztatás nélkül. Legutóbb májusban, szintén az Orlyn hagytak 200 utast, akkor a franciák intéztek szállást az utasoknak.

Pár napja volt csak, hogy négyórás várakozás után a Wizz Air végül törölte az eredetileg szombat este induló London–Budapest járatát. Az utasok semmilyen tájékoztatást nem kaptak a törlés okairól, és

„így közel 200 utast eresztettek szélnek a vasárnap hajnali londoni éjszakába, sokan kisgyerekesek vagy idős, angolul nem beszélő magyar utasok”.

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
HÍREK
Lukáts Andor: „Egyrészt le vannak fizetve, másrészt kinyalják Orbán bácsinak a seggét, és mindenre azt mondják, hogy zseniális és nagyon jó”
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező ezt azokról a fiatalemberekről mondta, akik a Fideszben jó állásokat kaptak.

Link másolása

hirdetés

Lukáts Andor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező volt Veiszer Alinda műsorának vendége. A beszélgetést, amely ezen a linken tekinthető meg, a Telex szemlézte.

A színész-rendező az interjú során többek között a többszörösen meghiúsult filmes projektjéről, a szociális otthonban eltöltött gyerekkoráról, idegileg tönkrement apjáról, és az Orbán Viktor-jelenségről is beszélt.

Lukáts Andor arra a kérdésre válaszolva, hogy látja a világot, úgy fogalmazott: "Egyre gyötrelmesebb a világ, egyre gyötrelmesebb itt élni", majd hozzátette: "Semmi nem szól arról, hogy emberek odafigyelnének egymásra, és arra, hogy micsoda szegénység van a világban".

Ezután pedig Orbán Viktor is szóba került.

"Amit Orbán Viktor jelent ebben az országban, az úgy, hogy van, elfogadhatatlan. Katasztrofális"

- fogalmazott, mire Veiszer Alinda visszakérdezett: "egy személyben ő?".

hirdetés
"Ő egy személyben, és a társasága, a bandája. Életemben nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet Magyarországon. Megtörtént"

- válaszol Lukáts Andor.

"De pontosan mi az, amit gyötrelemként él meg? (…)" - teszi fel a kérdést a műsorvezető, mire a színész-rendező így válaszol:

"Az, ahogy kettészakította az országot. Vannak a kedveltek... A kedveltek, becsapottak, abszolút becsapottak. És vannak a...nem tudom, a futók még, vagy nem tudom, mit csinálók még. Nem emberi élet... Például a Fideszben azok a fiatalemberek, akik ott jó állásokat kaptak, azok egyrészt le vannak fizetve, másrészt kinyalják Orbán bácsinak a seggét, és mindenre azt mondják, hogy zseniális és nagyon jó. De ez csak nekik van, és nincs sok millió embernek az élethez való lehetősége".

Veiszer Alinda kérdésére, miszerint a fentiket a szociális dolgokra, vagy arra érti, ami például az SZFE-vel történt, a színész-rendező azt mondta: "is-is".

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
HÍREK
Kirill pátriárka elesett egy templom felszentelése közben – videó
Éppen egy, a Krím-félszigethez közel fekvő városban tartott istentiszteletet.

Link másolása

hirdetés

Elesett egy novorosszijszki templom felszentelése közben Kirill pátriárka.

Az orosz ortodox egyház feje éppen a nyugat-oroszországi, a Fekete tenger partján, a Krím-félszigethez közel fekvő városban tartott istentiszteletet, miközben elesett és a földre zuhant.

A körülötte lévők gyorsan a segítségére siettek, a jelenetről egy videófelvétel is készült:

Az orosz ortodox egyház szóvivője szerint a pátriárka beütötte a hátát, de ez nem akadályozta meg abban, hogy folytassa az istentiszteletet.

Kirill pátriárkáról leginkább azzal kapcsolatban cikkeztek a sajtóban az utóbbi időben, hogy az EU szankcionálta volna az orosz egyházi vezetőt a „különleges katonai művelet” támogatása miatt, de a magyar kormány ellenzése miatt végül nem került bele a szankciós csomagba.

hirdetés


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
HÍREK
Szijjártó: 4 millió forintos gyorssegélyt nyújt a földrengés sújtotta Afganisztánnak Magyarország
„Most helyben kell segíteni és gyorsan” – fogalmazott a külügyminiszter.

Link másolása

hirdetés

Magyarország 2 millió forintos gyorssegélyt nyújt a kelet-afganisztáni földrengés károsultjainak megsegítésére a Hungary Helps programon keresztül, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet pedig további 2 millió forinttal csatlakozik az akcióhoz - tette közzé Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton hivatalos Facebook-oldalán.

"Most helyben kell segíteni és gyorsan"

- írta bejegyzésében a tárcavezető.

Szijjártó Péter posztjában felidézte, hogy az elmúlt napokban 5,9-es erősségű földrengés rázta meg a kelet-afganisztáni Paktika tartományt és több mint 1000 ember életét követelve pusztította el a térség lakóházainak, infrastruktúrájának nagy részét.

"A tragédián nem tudunk változtatni, de a károkon és a bajba jutott emberek terhein tudunk enyhíteni. Magyarország ezért a Hungary Helps Programon keresztül 2 millió forintos gyorssegélyt biztosít a földrengés károsultjainak megsegítésére, amelyhez a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is további 2 millió forinttal csatlakozik"

- olvasható a bejegyzésben.

Szijjártó Péter hozzátette: az összesen 4 millió forintos gyorssegélyt a lehető legrövidebb időn belül eljuttatják a katasztrófa sújtotta afganisztáni tartományba, hiszen most kulcskérdés, hogy az életfeltételek mielőbbi helyreállításával gyorsan és helyben tudjunk segíteni az ország lakosain.

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET: