News here
hirdetés

HÍREK

Közzétették, milyen területekért felelnek az ötödik Orbán-kormány miniszterei

Többek között a belügyminiszterhez tartozik az oktatásügy, a sport a honvédelmi miniszteré, az űrkutatás pedig a külügyminiszteré lett.

Link másolása

hirdetés

Mint arról mi is beszámoltunk, megalakult az ötödik Orbán-kormány.

Az államfő május 24-i hatállyal a miniszterelnök javaslatára Csák Jánost kulturális és innovációs miniszterré; Gulyás Gergelyt Miniszterelnökséget vezető miniszterré; Lázár Jánost építési és beruházási miniszterré; Nagy Istvánt agrárminiszterré; Nagy Mártont gazdaságfejlesztésért felelős miniszterré; Navracsics Tibort területfejlesztésért felelős miniszterré; Palkovics Lászlót technológiai és ipari miniszterré; Pintér Sándort belügyminiszterré; Rogán Antalt a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterré; Semjén Zsoltot nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterré; Szalay-Bobrovniczky Kristófot honvédelmi miniszterré; Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminiszterré; Varga Juditot igazságügyi miniszterré; Varga Mihályt pedig pénzügyminiszterré nevezte ki.

A szerdai Magyar Közlöny részletesen közreadta, hogy az új kormány tagjai milyen hatáskörrel, milyen feladatokat látnak el. Ebben szó esik arról is, hogy a kormányt Orbán Viktor képviseli, de egyedi ügyekben mást is kijelölhet a kormány képviseletére. De a kormányfő határozza meg a kormány politikáját és irányítja annak végrehajtását. Szabály, hogy a miniszterek kötelesek együttműködni a kormány más tagjaival.

hirdetés

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezető miniszter:

• felel az Orbán Viktor „személye körüli feladatok ellátásáért”,

• a kormány általános politikai koordinációjáért,

• a kormány kommunikációjáért,

• az országmárkáért,

• a turizmusért,

• a vendéglátásért,

• az e-közigazgatásért,

• az informatikáért,

• az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,

• a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

• a mozgóképszakmáért,

• az audiovizuális politikáért,

• az elektronikus hírközlésért,

• a szerencsejáték szabályozásért,

• a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

• a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,

• a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter:

• a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásért,

• a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásért,

• a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

• a közigazgatási minőségpolitikáért, személyzetpolitikáért,

• a közigazgatás-fejlesztésért,

• a közigazgatás-szervezésért,

• a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

• a társadalompolitika összehangolásáért,

• a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

• az ingatlan-nyilvántartásért,

• a térképészetért,

• egyes kereskedelmi építményeknél a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,

• a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,

• az anyakönyvi ügyekért,

• az állampolgársági ügyekért,

• a Magyar Falu Program, a Modern Városok Program működtetéséért,

• felelős az aktív Magyarországért,

• vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit,

• ellátja a magyar bor egységes kommunikációjával kapcsolatos feladatokat,

• népszerűsíti a horgászatot,

• koordinálja a kisvasutak működtetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

• „kialakítja a hajtányozási program kereteit”.

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója:

• felelős a kormányfő munkájához kapcsolódó háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítéséért,

• Orbán Viktor nemzetközi tevékenységének koordinálásáért,

• a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követéséért,

• koordinálja a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és főtanácsadók munkáját.

• a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján gyakorolja.

• részt vesz a Stratégiai és Családügyi Kabinet, a Gazdasági Kabinet és a Nemzetpolitikai Kabinet ülésein.

Semjén Zsolt a miniszterelnök általános helyettese, miniszter:

• felel a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért,

• vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit,

• felel a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokért,

• összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat

• ellátja a nemzetiségi önkormányzatok – a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – törvényességi felügyeletének szakmai irányítását,

• gondoskodik a köztársasági elnök, a kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Nagy István agrárminiszter:

• agrárpolitikáért,

• vidékfejlesztésért,

• élelmiszerlánc-felügyeletért,

• élelmiszeriparért,

• erdőgazdálkodásért,

• földügyért,

• halgazdálkodásért,

• mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,

• természetvédelemért,

• földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,

• vadgazdálkodásért,

• kereskedelemért felel,

• előkészíti a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat,

• felel környezet és természet állapotáért,

• előkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat,

• meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

Pintér Sándor belügyminiszter, Orbán Viktor belbiztonságért felelős helyettese:

• a bűncselekmények megelőzéséért,

• a büntetés-végrehajtásért,

• az élet- és vagyonbiztonság védelméért,

• a határrendészetért,

• a helyi önkormányzatokért,

• az idegenrendészetért és menekültügyért,

• a katasztrófák elleni védekezésért,

• a közbiztonságért,

• a közfoglalkoztatásért,

• a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

• a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

• a közlekedésrendészetért,

• a közterület-felügyelet szabályozásáért,

• a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,

• a külföldre utazás szabályozásáért,

• a rendészetért,

• a szabálysértési szabályozásért,

• személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

• a terrorizmus elleni küzdelemért,

• településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,

• a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve

• a vízgazdálkodásért,

• a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve

• a vízvédelemért,

• a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,

• a társadalmi felzárkózásért,

• az egészségbiztosításért,

• az egészségügyért,

• a gyermekek és az ifjúság védelméért,

• a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,

• a köznevelésért,

• a szociálpolitikáért,

• előkészíti az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira – ide nem értve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre vonatkozó jogszabályokat.

• irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételrendszerének biztosításáról.

• köznevelésért való felelőssége keretében előkészíti a köznevelésre, a köznevelési intézmények fenntartására, a tankönyvellátásra, a Pedagógus Karra, a külhoni magyarok köznevelésére vonatkozó jogszabályokat,

• kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,

• meghatározza a köznevelési oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,

• felel az iskolai rendszerű köznevelés irányításáért,

• ellátja a köznevelési oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,

• működteti az országos köznevelési vizsgarendszert,

• közreműködik a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programhoz kapcsolódó, a hatáskörébe tartozó tanterem- és tornaterem-fejlesztési feladatok ellátásában,

• kidolgozza ki a társadalmi felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját, koordinálja annak végrehajtását és a kormány a belügyminisztert jelölte ki a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására.

Lázár János Építési és beruházási miniszter:

• az állami beruházásokért,

• az építésgazdaságért,

• az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,

• a településfejlesztésért és településrendezésért,

• a településkép védelméért,

• a területrendezésért felel,

• a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat,

• irányítja az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal területrendezési tevékenységét,

• előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait, követelményrendszerét, gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről.

• a kultúráért felelős miniszterrel és a természetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve ellátja a világörökséggel kapcsolatos állami feladatokat, közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában. Ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki tanácsadó testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter:

• felel a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,

• pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért, . a 148. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti kivétellel – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,

• gazdaságfejlesztésért,

• lakáspolitikáért,

• versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréért,

• állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,

• állami vagyon felügyeletéért,

• postaügyért,

• javaslatot tesz gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramokra, a vállalkozásfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a kormánynak a mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozására vonatkozó javaslatot, ideértve a kamattámogatott hitel-, tőke- és garanciaprogramokat,

• évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását, részt vesz az uniós források elosztásában, előkészíti a Magyar Fejlesztési Bankra és az Eximbankra vonatkozó jogszabályokat, kezeli az állam többségi és kisebbségi pénzintézeti tulajdonát és biztosítja annak képviseletét. Nagy Márton készíti elő az önkéntes nyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokat. Ő jelöli ki az OBA, BEVA és a Szanálási alap állami képviselőit, a Pénzügyi Stabilitási Tanács külső állami meghívottját,

• a vagyongazdálkodási politikához kapcsolódóan az állami tulajdonú gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntéseket előkészíti, vizsgálja és ellenőrzi az állami vagyont érintő szerződéseket, a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket, ellátja az állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter:

• a honvédelemért felel,

• a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,

• a védelmi fejlesztésekért,

• a sportpolitikáért,

• a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,

• a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,

• előkészíti a védelmi és biztonsági célú beszerzésekre és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerére vonatkozó jogszabályokat, kialakítja és végrehajtja a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikát,

• kidolgozza a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiát, meghatározza a védelmi innováció stratégiai fejlesztési irányait, az érintett minisztériumok bevonásával meghatározza a védelmi iparfejlesztés stratégiai irányait, ellátja a kormányközi koordinációt. A miniszter felel a sportpolitika alakításáért,

• elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,

• ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával, és a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsolatos sportszakmai feladatokat,

• előkészíti és végrehajtja az állami támogatásból megvalósuló sportlétesítményekkel, sportingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokat, a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó létesítményfejlesztések támogatásával kapcsolatos programokat, a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,

• gondoskodik az olimpiai központnak minősülő sportlétesítmények sportcélú működtetése, használata, hasznosítása során a sportági fejlesztési programokban foglaltak teljesüléséről,

nyomon követi a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő

végrehajtását,

• gondoskodik az állami támogatással megrendezendő, kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sportesemények, sportdiplomáciai események megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén a megrendezésre vonatkozó kormányzati feladatok elvégzéséről, lebonyolításáról.

Varga Judit Igazságügyi miniszter:

• az igazságügy,

• a választójogi és népszavazási szabályozás,

• az áldozatsegítés,

• a kárpótlás,

• az uniós ügyek koordinációja,

• a fogyasztóvédelem a területe,

• felel – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokért, az igazságügy-politika kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért,

• a törvényben meghatározott kivételek, az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a jogszabályok alkotmányosságáért, az alapvető jogok védelmének és a nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre juttatásáért, a jogrendszer koherenciájáért,

• véleményezi – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet, folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert, ellátja a kormány képviseletét az alkotmánybírósági eljárásokban, koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, elkészíti a beadványokat,

• belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról. Ő látja el az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat, hangolja össze az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet,

• javaslatot tesz az Európa-politika fő irányaira, irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését. Varga Judit hangolja össze az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését, részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter:

• a kormányzati tudománypolitikáért,

• a tudománypolitika koordinációjáért,

• a szakképzésért,

• a felsőoktatásért,

• a családpolitikáért,

• a gyermek- és ifjúságpolitikáért,

• a kultúráért,

• a kulturális diplomáciáért, a külföldi kulturális intézetekért,

• a vállalkozásfejlesztésért.

• a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza a kormányzati tudománypolitikát, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével pedig a kultúrpolitikáját,

• előkészíti a kutatási, fejlesztési, innovációs ökoszisztéma kialakítására vonatkozó jogszabályokat, a szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására vonatkozó jogszabályokat. Meghatározza a szakképzés finanszírozásának elveit, a felsőfokú szakképzettség körébe nem tartozó államilag elismert képesítést nyújtó vizsgáztatás szabályait és eljárási rendjét,

• közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában. Előkészíti a felsőoktatásra, a nyelvvizsgáztatásra vonatkozó jogszabályokat,

• felelős a család- és népesedéspolitika kialakításáért, ő dolgozza ki a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét, együttműködik az egészségügyért felelős belügyminiszterrel a meddőségkezelési program ügyében, akivel közösen felel a családbarát szülészetek kialakításáért,

• koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a női és a gyermeki jogok érvényesülését, ő felel az ifjúságpolitikája kialakításáért.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter:

• a külgazdasági ügyekért,

• a külpolitikáért,

• a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,

• az űrkutatásért,

• a csángó ügyek vonatkozásában – a nemzetpolitikáért,

• az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért,

• a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért.

• ellátja egyebek között az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat, ő felelős a Paksi két új blokkhoz kapcsolódó térségfejlesztés és az atomenergia-ipar innovációs feladatainak összehangolásáért,

• az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a kormányt a nemzetközi szervezetekben. Kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait.

Varga Mihály pénzügyminiszter:

• vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit, ő Orbán Viktor gazdaságpolitikáért felelős helyettese

• felel az adópolitikáért,

• államháztartásért,

• költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,

• számviteli szabályozásért,

• nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

• Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében, lakáscélú állami támogatásokért, egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, nyugdíjpolitikáért,

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője a miniszter államtitkára, a miniszter felügyeli az államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását és ellenőrzését, ő határozza meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatait

• előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvető szabályaira, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat. Közreműködik valamennyi közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában,

• gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak összehangolásáról a monetáris politikával

• meghatározza meg a helyi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások szabályait, javaslatot tesz a támogatások mértékére, működteti a helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokat.

Palkovics László technológiai és ipari miniszter:

• felel az iparügyekért,

• a bányászati ügyekért,

• a belgazdaságért,

• az energiapolitikáért,

• a környezetvédelemért,

• a körforgásos gazdaságra történő átállásért,

• a termékértéklánc-felügyeletért,

• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

• a hulladékgazdálkodásért,

• a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

• a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,

• a közlekedésért,

• a víziközmű-szolgáltatásért,

• a nemzeti közműszolgáltatásokért,

• a foglalkoztatáspolitikáért,

• a felnőttképzésért,

• a társadalmi párbeszédért.

• előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket, kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait, az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket. Az ipari miniszter felel a fenntartható fejlődésre és a fenntartható fejlesztésekre vonatkozó stratégia megalkotásáért, végrehajtásáért,

• felelős a bérpolitikáért, neki kell dolgoznia a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat. A kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ő terjeszti elő a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

• figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok, az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták, a konfliktusok feloldásának rendjét. Palkovics László javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére.

Navracsics Tibor miniszter:

• a területfejlesztésért felel,

• a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

• a közbeszerzésekért,

• az európai uniós források felhasználásáért,

• az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért.

• működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét, ő dolgozza ki a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit. Navracsics Tibornak kell előkészítenie a kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat, az uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat,

• javaslatot tesz az uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

• összehangolja a fejlesztéspolitikai programok egységes eljárásrend szerinti végrehajtását, ellenőrzését, tárgyal az EU intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről, ösztönzi a közvetlen európai uniós források magyarországi szereplők általi lehívását.

Forrás: 24.hu


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk

Címlapról ajánljuk


hirdetés
HÍREK
Javult az állapota a tetőomlásban megsérült táncművésznek, már nincs kómában
A Bors információi szerint először a koponyasérüléseit állították helyre, a gerincműtét viszont még hátra van.

Link másolása

hirdetés

Javult az állapota a budapesti Jókai utcai házomlásban megsérült táncművésznek - írja a Bors.

A lány a kedvesével és egyben kollégájával próbára sietett az Operettszínházba hétfő délelőtt, amikor ráomlott egy épületrész. Nikolettre eszméletlenül talált rá a párja a romok között. Súlyos koponya- és gerincsérüléseket szenvedett, már átesett egy 6 órás műtéten is.

A Bors információi szerint először a koponyasérüléseit állították helyre, a gerincműtét még hátra van. A lap ugyanakkor úgy tudja: a táncművész már nincs mélyaltatásban.

"Niki egy igazi harcos. Szinte csoda, ami vele történik. Javult az állapota, de a gerincéhez továbbra sem mernek az orvosok hozzányúlni"

- fogalmazott a lapnak a lány egy közeli ismerőse.

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:

hirdetés
HÍREK
Az év EP-képviselőjének választották Cseh Katalint és Ujhelyi Istvánt
Az elismerést az uniós politikával foglalkozó kéthetilap, a The Parliament Magazine hirdeti meg és adja át évente több kategóriában.

Link másolása

hirdetés

Az év EP-képviselőjének választották Cseh Katalint, a Momentum Mozgalom európai parlamenti (EP-) képviselőjét és Ujhelyi Istvánt, az MSZP EP- képviselőjét - tájékoztatott az uniós politikával foglalkozó kéthetilap, a The Parliament Magazine Twitter-oldalán csütörtökön.

Az elismerést az uniós politikával foglalkozó kéthetilap, a The Parliament Magazine hirdeti meg és adja át évente. A politikusok több kategóriában versenyeznek, akiket magánszemélyek, képviselők, érdekvédelmi- és civilszervezetek is jelölhetnek.

A beérkezett jelölésekből több kategóriában választanak ki egy-egy EP-képviselőt az alapján, hogy kik és hányan jelölték, illetve milyen valós indokok és munka támasztja alá a jelölésüket.

Cseh Katalin a koronavírus okozta válságra adott válaszok kategóriában nyerte el az elismerést. "Rengeteget jelent ez a díj, az, hogy a munkámat így is elismeritek, köszönöm. A továbbiakban is egy erősebb és egységesebb Európáért, az emberekért fogok dolgozni, azért, hogy az Európai Unió egy ellenálló és a kihívásokra valós válaszokat adó közösség legyen" - írta Twitter-üzenetében az EP-képviselő.

Ujhelyi István idén az infrastruktúra, közlekedés és turizmus kategóriában nyerte el a díjat,

elsősorban az ingyenes InterRail-bérletprogram megvalósítása és fejlesztése terén kifejtett munkája, valamint az EP szakbizottságának turizmusért felelős alelnökeként a koronavírus-járvány miatt erősen érintett turisztikai ágazat érdekében végzett munkája elismeréseként. Az MSZP politikusa 2017-ben a közlekedés kategóriában is elnyerte az elismerést.

Ujhelyi István közleményében azt írta: a díj elnyerése "a legfontosabb visszaigazolásai a brüsszeli munkám eredményességének". Szavai szerint egyértelműen elismerték Brüsszelben, hogy a magyar emberek képviseletében számos úttörő programot, így például az Európai Egészségügyi Uniót, az ingyenes InterRail-bérletprogramot, vagy épp a turisztikai szakmai szervezetek együttműködését megerősítő, az ágazatnak végre érdemi, európai figyelmet hozó kezdeményezéseket sikerült az asztalra tennie - tette hozzá Ujhelyi István.

hirdetés

hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
HÍREK
19-re nőtt az igazolt majomhimlő-fertőzöttek száma Magyarországon
A fertőzöttek 29-41 év közötti férfiak, többségük életvitelszerűen Budapesten él.

Link másolása

hirdetés

Újabb hét embernél igazolták a majomhimlőfertőzést a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) veszélyes kórokozókkal foglalkozó laboratóriumában; ezzel 19-re nőtt az igazolt majomhimlő-fertőzöttek száma Magyarországon - tájékoztatott az NNK.

A fertőzöttek 29-41 év közötti férfiak, többségük életvitelszerűen Budapesten él - írták.

A közlemény szerint a betegek enyhe tünetekkel otthonukban tartózkodnak, elkülönítve. Kórházi kezelés szükségessége egyik esetben sem merült fel.

A területileg illetékes járványügyi hatóság a járványügyi vizsgálatokat megkezdte, a kontaktkutatás jelenleg folyamatban van.

Az NNK ismertetése szerint a vírus lappangási ideje általában 6-13 nap, de akár 5-21 nap is lehet. A betegség általános, nem specifikus tünetekkel, például lázzal, hidegrázással, izomfájdalommal, hátfájdalommal, fejfájással, fáradtsággal, a nyirokcsomók duzzanatával kezdődik, majd 1-3 nappal a bevezető tünetek után bőrkiütések jelennek meg.

A kiütések a legtöbb esetben először az arcon, majd leggyakrabban a tenyéren és a talpon fordulnak elő, de megjelenhetnek a szájnyálkahártyán, a nemi szerveken és a végbél környékén is - írták.

hirdetés

Az NNK arra kéri a lakosságot, hogy aki a fenti tüneteket észleli magán, mielőbb keresse fel orvosát.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET:


hirdetés
HÍREK
Csak magyar görögdinnyét árul a Lidl és az Aldi
A diszkontláncok külföldre is értékesítenek a hazai dinnyéből.
MTI, Címkép: Pixabay - szmo.hu
2022. június 30.


Link másolása

hirdetés

Megkezdődik a magyar dinnyék árusítása a Lidl és az Aldi üzleteiben - tájékoztatták a diszkontláncok szerdán az MTI-t.

A Lidl Magyarország azt közölte, hogy raktárai szerdától kizárólag magyar beszállítóktól érkező magyar görögdinnyét vesznek át.

A vállalat rekordszintű növekedést ért el 2021-ben, csaknem 50 százalékkal több dinnyét adott el itthon és külföldön, mint az előző évben, tavaly közel 17 500 tonna magyar görögdinnyét értékesített. A hazai Lidl áruházakban 35 százalékkal, 2500 tonnával több dinnye fogyott. Tovább növelték a külföldi értékesítést is, a magyar dinnyetermelők az áruházlánc segítségével tavaly háromezer tonnával több, mintegy 8300 tonna gyümölcsöt exportáltak a régió országaiba, főleg Szlovákiába, Csehországba és Lengyelországba. A külpiacokra vitt gyümölcs értéke tavaly átlépte az egymilliárd forintot.

A Lidl felidézte: 2013-ban indították el a "Lidl a magyar beszállítókért" programot, amelynek eredményeképpen több mint 450-re emelkedett a vállalat magyar beszállító partnereinek száma. Az áruházlánc teljes élelmiszer-beszerzésének közel 60 százalékát a több száz milliárd forint értékben beszerzett magyar termékek teszik ki.

Az Aldi Magyarország arról tájékoztatott, hogy

július 1-jétől csak magyar termelőktől érkező dinnyét vesz át biatorbágyi raktárában, így napokon belül valamennyi üzletében hazai forrásból származó görög- és sárgadinnyét kínál a vásárlóknak. Idén az Aldi exportlehetőséget is biztosít a magyar dinnyetermelőknek, a Hofer szlovéniai hálózatának kínálatába kerülhet be a magyar dinnye.

A vállalat tavaly több mint 4000 tonna magyar görögdinnyét és 1000 tonna sárgadinnyét értékesített, az elmúlt években legtöbbször kétszámjegyű mértékben növelték dinnyeértékesítésüket - közölték.

hirdetés

Az Aldi kiemelte: tavaly őszi döntése értelmében 100 százalékban magyar frisshúst kínál állandó kínálatában, valamint 65 alapvető tejtermék is kizárólag hazai feldolgozóüzemekből jut el az Aldi áruházak polcaira. A nyári főszezonban a vállalat zöldség- és gyümölcskínálatának 80 százaléka magyar forrásból érkezik.


hirdetés
Link másolása
KÖVESS MINKET: