hirdetés
diakokflickr.jpg

"Viselkedjen már normálisan az a fogyatékos gyerek!"

Néhány tanár olyan, mintha szándékosan szívatná a tanulási nehézséggel küzdőket.
Fődi Kitti írása az Abcúgon, fotó: Flickr - szmo.hu
2018. április 18.


hirdetés

Hiába van papírjuk a tanulási nehézséggel küzdő vagy éppen fogyatékkal élő gyerekeknek, sokszor csak a tanár jó indulatán múlik, hogy tényleg ad-e könnyítést a dolgozatnál vagy felelésnél. Néhány tanár olyan, mintha szándékosan szívatná a tanulási nehézséggel küzdőket például azzal, hogy kioszt egy ötödik egyest egy figyelemzavarosnak a tollbamondására vagy azzal, hogy nem azt kérdezi a dolgozatban, amiről a szülővel megállapodott.

Még a fogyatékkal élő diákokra specializálódott iskolákban sem mindig segítenek a tanárok.

„A tanár panaszkodott, hogy nem figyel oda a gyerekem, folyton csak ábrándozik. Hát igen, erről van papírja” – mondja felháborodva egy anyuka, akinek a gyerekénél figyelemzavart állapítottak meg.

A sajátos nevelési igényű (SNI) vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) diákokról sokat lehetett olvasni mostanában, a Taigetosz néven elhíresült törvény miatt, melyről az Abcúg is írt. Az új törvény szerint az enyhe BTMN kategóriába eső tanulókat nem lehet felmenteni az osztályzás alól, mert motivációjukat veszthetik.

Arra viszont nem vonatkozott a törvénymódosítás, hogy a tanárnak mit kell tennie olyan esetekben, amikor nincs tantárgy alóli felmentés, de a gyereknek könnyítésekre van ahhoz szüksége, hogy ne bukjon meg vagy kapjon rossz jegyet.

Ez az úgynevezett méltányos elbírálás, ami legtöbbször a tanár személyén múlik.

Amikor a Pedagógiai Szakszolgálat kiállít egy papírt, amelyben felállítják a diagnózist, akkor javaslatokat tesznek arra, hogy milyen könnyítéseket kapjon a diák a pedagógustól. Például több időt egy-egy dolgozat megírásához, szóbeli feleltetést írásbeli helyett. Egy szóval vegye figyelembe a gyerek képességeit. Ez viszont sokszor nem történik meg, pedig a pedagógusnak szinte semmibe sem kerülne, ha tájékoztatná a szülőt, hogy mikor kéri számon a verset vagy, ha tollbamondás helyett elméleti nyelvtant kérdezne a figyelemzavaros diáktól.

Az anyuka harmadik osztályos kislányánál először első osztályban vették észre, hogy valami nincs rendben, mert nem teljesít jól magyarból. A hallásvizsgálaton 30 százalékos halláskárosodást, a Pedagógia Szakszolgálatnál pedig figyelemzavart állapítottak meg. Fejlesztő pedagógust, korrepetálást, segédeszközöket és plusz időt javasoltak, hogy megkönnyítsék a tanulást.

Csakhogy eddigre a kislánynak már rémálmai lettek attól, hogy állandóan rosszak a jegyei,

ezért az anyuka megkérdezte a Pedagógia Szakszolgálaton, hogy tudnak-e olyan iskolát javasolni a kerületben, ahol biztosítják a differenciált oktatást. A szakszolgálaton közölték vele, hogy nincs ilyen iskola a kerületben, de az egyikben már fordultak elő pozitív példák, vigye oda a gyereket.

Eleinte úgy tűnt, hogy az iskola be fog válni, az osztályfőnök rendszeresen korrepetálta a kislányt, 4,7 lett az átlaga is. Aztán 3. osztályban, mintha elvágták volna az addigi gyakorlatot, az iskolában igazgatóváltás történt és minden megváltozott. A kislány majdnem megbukott nyelvtanból a tollbamondások miatt, pedig minden más tantárgyból négyes-ötös volt. Először arra gondoltak, hogy romolhatott a gyerek hallása, de egy vizsgálat kiderítette, hogy már ki is nőtte a korábbi halláskárosodást.

Az anyuka hiába próbált beszélni a tanárral, hogy vegye figyelembe a gyereke tanulási nehézségeit, a tanár nem volt hajlandó még arra sem, hogy megindokolja miért nem teszi. Az anyuka kétségbeesésében újra a Pedagógiai Szakszolgálathoz fordult, hogy erről külön állítsanak ki papírt, de sajnos a fejlesztő pedagógus két hónap alatt tudta csak elkészíteni a kérvényt, ezért még most sincs a kezükben a könnyítésről szóló javaslat.

Az anyuka több BTMN-es gyerek szülőjét is megkereste, és kiderült, hogy

ez egy általános probléma az osztályban, hogy a tanárok nem veszik figyelembe a könnyítési javaslatokat.

A kislánya egy 16 fős osztályba jár, ahol rajta kívül még három BTMN-es tanuló is van, akiknek szintén nem veszik figyelembe a nehézségeiket. Az iskolában hamarosan új házirendet adnak ki, ezért az anyuka megkereste a Szülői Munkaközösség vezetőjét, és kérte, hogy foglalják bele azt, hogy a tanároknak kötelező legyen megadni a gyerekeknek a könnyítést, de az igazgató elutasította a kérését.

Az iskolában egyedül az igazgatóhelyettes foglalkozott a problémával. Azt ígérte az anyukának, hogy megkéri a kislány osztályfőnökét, hogy vegye figyelembe a tollbamondásnál a figyelemzavart. Ennek ellenére a legutóbbi tollbamondásra is egyest kapott. Ha nem lesz javulás, akkor az anyuka a Klikkhez fordul, de már az Oktatási Jogok Biztosánál is bejelentést tett.

Egy másik anyuka 3. osztályos gyerekénél beszédértési és észlelési zavart állapítottak meg idén márciusban. Már korábban látszott, hogy van valami baj a kislány figyelmével, mert már az óvodában említették az óvónők, hogy nem figyel a meseolvasáskor.

Egészen harmadik osztályig jutottak anélkül, hogy a tanárok észrevették volna, hogy van valami probléma.

Az anyuka a Szülők Iskolája nevű program keretein belül hallott egy előadást az SNI-ről és a BTMN-ről, és feltűnt neki, hogy a lányán hasonló tüneteket tapasztalt. Az óra végén az anyuka odament az előadóhoz és elmesélte a kislánya tüneteit, amiket maga az osztályfőnök is megerősített. Az előadó vizsgálatot javasolt, így az anyuka el is ment a gyerekével a Pedagógia Szakszolgálathoz. Tanulási nehézséget, figyelemzavart írtak a papírjára, mivel addig még nem kapott fejlesztést, nem mertek diszgráfiát és diszlexiát kijelenteni. A kislánynak azzal van problémája, hogy értelmezze a szöveget és esetenként azzal is, hogy egyáltalán észlelje, ha beszélnek hozzá. Az anyuka is sokszor tapasztalja, hogy hiába látja, hogy figyel, amikor beszél hozzá, valamiért mégsem megy át az információ.

Minderről az osztályfőnök is tudott, hiszen ő is alátámasztotta a lány tüneteit, de azóta valamiért mégsem túl megértő a tanulóval.

Két hónap alatt 5 darab egyest kapott, mert a gyerek rendszeresen elfelejti felírni, hogyha meg kell valamit tanulni a következő órára,

így az anyuka sem tud róla, aki minden nap tanul vele. Az osztályfőnök szerint ez nem a tanulási nehézségből fakad, hanem abból, hogy a gyereknek nem alakult ki a feladattudata, holott a szakszolgálat megállapította, hogy tökéletes a feladattudata és az írásbeli házit is rendszeresen felírja.

A kislánynak nehezen megy a verstanulás, szinte egyáltalán nem tud szó szerint megjegyezni valamit. Ugyan kevesebb memoriter kérhető rajta számon, de a tanár ezt még tovább nehezíti azzal, hogy nem szól előre az anyukának, hogy mikor fogja kérdezni az adott verset.

Hiába kérte az anyuka, hogy ezt jelezze neki előre, hogy tudjanak készülni, a tanár erre nem hajlandó, mondván, hogy senkivel nem kivételezhet.

Ezért az anyuka hetek óta minden reggel azzal indítja a napot, hogy átismétlik az aktuális verseket, mert ha ezt nem tennék meg, akkor délelőtt már nem emlékezne rájuk a kislány.

Csillag Ferenc közoktatási szakértő szerint az SNI-s és BTMN-es gyerekek integrált oktatása egy nagyon összetett probléma a jelenlegi oktatási rendszerben. A fenn leírt esetekben viszont szerinte a tanár személyisége és hozzáállása az, ami elsősorban okolható. Természetes, hogy egy általános pedagógus nem érthet mindenhez, nem gyógypedagógus, nem fejlesztőpedagógus, de ha kapna kellő segítséget és hajlandó is lenne alkalmazni, akkor nem lennének ilyen problémák.

Sajnos néha a szülők azzal sem tudják megvédeni a sajátos nevelési igényű gyereküket, ha kiveszik őket magántanulónak.

Egy anyuka ötödikes lányának enyhe autizmusa van, ezért a szülők jobbnak látták, ha fejlesztő pedagógus segítségével otthon tanulnak. Az anyuka együtt készült fel a gyerekével a féléves vizsgákra, amiknek a tematikáját minden félév elején megkapták, ez alapján készülhettek.

A megállapodás ellenére a természetismeret tanár mégsem azt kérte vissza, amiket korábban megbeszéltek az anyukával, hanem az órai anyagot, amin a lány nem volt ott. Később az is kiderült, hogy az anya hiába kérte, hogy a gyerek nyugalomban egy segítővel írhassa meg a dolgozatot, hogy közben ne kalandozzon el, ez sem valósult meg. Öt másik gyerekkel írták a könyvtárban, és minden segédeszközét, a nála lévő segédpapírt is elvették. A kérdések is úgy voltak megfogalmazva, hogy még az anya sem mindig értette.

„Én nem azt szeretném, hogy csökkentett tananyagot kapjunk, nekünk az a nem mindegy, hogy hogyan teszik fel a kérdést” – mondja.

A lány hármas alát kapott természetismeretből félévkor, ami nagyon megviselte, mert az összes többi tárgya négyes-ötös lett.

„Amikor megkérdeztem a tanárt, hogy miért volt a dolgozatban plusz tananyag, ami csak az órán hangzott el, akkor azt a választ adta, hogy iskolába kellene járni és akkor tudnánk. Mintha személyes sértésnek vette volna, hogy magántanulók vagyunk”

– meséli.

Az anyuka szerint itt maximálisan a tanár hozzáállásán múlik minden, mert az angol tanár és a magyar tanár már a tanuló igyekezetét is jobb jeggyel jutalmazta.

Még a speciális, kifejezetten fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó iskolákban sem mindig segítőkészek és elfogadók a tanárok.

Egy anyuka 14 éves fiának izombetegsége van, kerekesszékben ül és még a kezét is alig tudja írásra használni. Alsó tagozatban még gyógypedagógusok oktatták a fiút, de felső évfolyamokon a jobb képességű osztályban már általános pedagógusok tanítanak.

A 12 fős osztályhoz tartozik egy pedagógiai asszisztens, aki szükség esetén tud segíteni a diákoknak, de vannak olyan tanárok, akiket zavar a jelenléte, ezért kérik, hogy ne menjen be az órára. Ilyenkor a tanárnak magára kellene vállalnia, hogy segít, hiszen kitilt egy olyan személyt, aki gyakorlatilag az egész osztályt segíti. Egy alkalommal például az osztályfőnök nem segített az anyuka fiának és még másik három mozgásképtelen osztálytársának kinyitni a tankönyvet, ezért egész órán csukott tankönyvvel ültek. Ráadásul mivel a kisfiú a kezét se tudja használni, ezért nem is írhatnának vele kézzel dolgozatot, csak digitálisan, ennek ellenére rendszeresen előfordul, hogy egy egyszerű papírlapot tolnak a gyerek elé.

Olyan is előfordult egy alkalommal, hogy az anyukának kellett bemennie a nagyszünetben megetetni a gyerekét, mert senki nem etette meg. Ekkor az osztályfőnök valósággal kidobatta az igazgatóval az iskolából, amiért ilyenkor ő nem tartózkodhat az épületben.

Az iskola alapvető felfogása, hogy megpróbálják önállóságra nevelni a diákjaikat, csakhogy ez az fiú esetében nem működik, ugyanis az izomzata folyamatosan épül le, csak egyre rosszabb lesz az állapota.

Az anyuka hiába próbált beszélni az osztályfőnökkel, folyamatosan arra hivatkozott, hogy ő nem gyógypedagógus, neki nem kell tudnia kezelni ezeket a gyerekeket. Az anyuka nem látott más megoldást csak azt, hogy magántanulóvá tegye a gyerekét, akinek így már csak hetente kétszer kell bejárnia az iskolába.


KÖVESS MINKET:
hirdetés
20190615_083643.jpg

50 ezer forintot spórol havonta a kisgyerekes család azzal, hogy hulladékmentesen élnek

Mit csinál egy környezettudatos anya, ha a gyerek chipset kíván? Mit használnak babasampon helyett? Hogyan csökkent le egyetlen pici szemetes méretűre a heti hulladékmennyiségük pár év alatt? Egy kétgyerekes anyukával beszélgettünk.
Szajki-Vörös Adél - szmo.hu
2019. június 15.Flaisz Barbara állatorvos egy főváros közeli kisvárosban él családjával. Évek óta ismerem, de csak nemrég tudtam meg róla, hogy a hulladékmentesség elkötelezett híve. Nem kampányol harsányan, de annál intenzívebben foglalkozik a témával. Ő moderálja a Háztartásom hulladék nélkül - Dél-Kelet Pest megye Facebook-oldalt, ahol csupa egyszerű és kreatív ötletet oszt meg társaival együtt azoknak, akik igyekeznének kevesebb hulladékkal terhelni a környezetüket. Arról beszélgettünk, milyen kisgyerekesként a zero waste-gyakorlat jegyében élni.

Vágjunk a közepébe. Mennyi szemetet termeltetek mondjuk 5 évvel ezelőtt és hogy állsz vele most?

Négy fős család vagyunk és van egy körülbelül 15-20 literes kiskukánk. Ez régebben hetente háromszor telt meg - ma már csak egyszer.

Mikor és milyen hatásra kezdtél el a zero waste témájával foglalkozni?

Amikor a kisfiam egy éves volt - vagyis 2016 novembere körül -, elég sokat olvastam a mosható pelenkáról. Arra gondoltunk, talán könnyebb lesz átállnia a szobatisztaságra, ha nem a kidobható változatot használjuk. Aztán kiderült, hogy a mosható pelenkás babák kábé ugyanúgy válnak szobatisztává, mint az eldobható pelenkások - csak annyi a különbség, hogy láthatóan kevesebb a szemét."

"Már akkor is szelektíven gyűjtöttük a szemetet - és a szelektívben is látszik a különbség. Akkor két zsák műanyagot tettünk ki - ma már csak egyet. Aztán tagja lettem a "Háztartásom hulladék nélkül" névre hallgató Facebook-csoportnak, ahol egymás után jöttek az ötletek, mindenki megosztotta, mit hogyan csinál.

Lelkiismereti kérdéssé is vált ez benned? Fontossá vált, hogy kevés szemetet termelj?

Most már igen. Persze ez fokozatosan alakult ki, ahogy figyelemmel kísértem a háztartási ötleteket. Láttam, hogy mások kis zsákokat varrnak, amiben veszik a kenyeret meg a zöldséget, és én is szerettem volna ilyet. Nagyon megtetszett, jópofa volt, hogy hálós, mintás zsákokba lehet pakolni, nem a nejlonzacskóba - tehát környezetbarát is. Ezért vettünk egy varrógépet és én is elkezdtem ilyen kis textilzsákokat varrogatni. Ez volt az első lépés.

Hogy képzeljük el egy bevásárlásodat?

Mi már nem járunk bevásárlóközpontokba, mert az élelmiszert ilyen alternatív módon egyszerűbb megvenni helyi boltokban és kistermelőknél. A második lépés, amin például el lehet gondolkodni, hogy miként vásárolunk húst és felvágottat.

Hiszen a gyümölcs és a pékáru nem nehéz kérdés: ezt megoldod a zsákkal. De mi a helyzet a sajttal, a felvágottakkal? A zero waste elve alapján ezeket általunk vitt dobozban lehet hazavinni,

de ez a nagyobb szupermarketekben nem mindenütt elfogadott, sok helyen még nem nézik jó szemmel, a saját higiéniai előírásaik miatt. Ezért egyszerűbb ezt kisebb üzletekben, kistermelőknél elintézni. Megtervezzük a bevásárlásainkat, például kedden elmegyünk a henteshez, annyi dobozt viszünk, amennyi kell - szerdán meg mondjuk a tejboltba megyünk és annyi üveget viszünk, amennyire szükség van.

Több zöldség-gyümölcsfajtát nem is kell megvenned. Mit termesztesz itthon?

Cseresznyét, meggyet, barackot, körtét, szilvát, ribizlit. Fűszernövényeink is vannak: bazsalikom, tárkony, rozmaring, menta. Zöldségféléket is termesztünk. Elég sok minden van, ahhoz képest, hogy nem is túl nagy a telek.

Gabonafélékhez, magvakhoz is saját doboz segítségével jutsz hozzá?

Igen. Most már a rizst is a piacon vásárolom a magosnál, aki egy hatalmas zsákból méri ki.

Mi a helyzet a tejjel?

A tejet saját üvegben - a félreértések elkerülése végett: üvegből van, nem palack, a szerző - vesszük. Az üveget könnyen lehet fertőtleníteni: kifőzni, forrázni. Egy részét tartósítjuk is egyből úgy, hogy joghurtot készítünk belőle.

Oltóanyaggal?

Nem. Egy liter tejet felforralok, és belekeverek egy kis doboz joghurtot. Így kapok egy liter joghurtot, amit tovább tudok oltani. Így lesz végül egy kis doboz joghurtból négy-öt kilónyi. Kifőzött befőttes üvegben tárolom. Tíz-tizenkét óra kell neki és kész is van.

Tejfölt is szoktál készíteni?

Nem, de azt is saját üvegbe tudom kérni a tejboltban.

Mindebből arra következtetek, hogy te magad főzöl, nem rendelitek az ételt.

Igen, de nem egyszerű. Bár volt, hogy elvittük a saját dobozunkban a gyümölcslevest az étteremből, viszont azt sehogy sem tudtam megértetni, hogy a pizzába szúrt háromágú műanyagot nem kérem. Az ilyen szituációkat úgy kerüljük ki, hogy nem rendelünk.

Bevallom, ha pizzát rendelek, pillanatnyilag eszembe sem jut ez a kis műanyag. Ehhez azért komoly szemléletváltásra van szükség.

Szerintem sok mindenre szépen fokozatosan jön rá az ember - aztán egymás után jönnek az ötletek és rájössz, hogy jé, ezt így is lehet csinálni. A gondolat először érlelődik, pár hétig, vagy hónapig, aztán elkezded máshogy csinálni.

Milyen gondolatisággal társul ez nálad? Aggódsz a Föld jövőjéért? A gyerekeidéért, az unokáidért?

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:hirdetés
magany-halal-biztonsagi-or.png

Állandóan intézkedett, rángatta ki a kosarat a kezemből, ki nem állhattam – aztán meghalt

A biztonsági őröket senki sem szereti. Én sem kedveltem őt. Tizenöt éve nem kedveltem, amióta nap, mint nap belefutottam a közértben. Egy észrevétlen halál margójára.
Hargitay Judit - szmo.hu
2019. június 05.Sokszor gondolkodom azon, vajon mi alapján mérlegeljük, hogy mennyire fontos egy halál. Ez kegyetlenül hangzik – “nem porciózunk emberéletet, mit képzelsz te!” –, de szerintem igen, nagyon is azt tesszük. Ösztönösen. A Dunán történt, valóban rettenetes hajókatasztrófa gyanútlan, szerencsétlen áldozatait most két ország – és a világ híreket olvasó része – gyászolja. Az ő haláluk mindenkit feldúl, teljesen jogosan, hiszen olyan váratlan, hidegrázósan szörnyű, olyan értelmetlen az egész. Egy ember elmegy a családjával vakációzni, befizet egy sétahajózásra egy gyönyörű városban, és hét másodperc alatt véget ér a számára minden.

Azt szoktuk mondani, minden élet ugyanannyit ér, és én hiszek abban, hogy ez így is van. Ám az emberek többsége nem úgy hal meg, ahogy ennek a hajóbalesetnek az áldozatai. Az emberek többsége észrevétlenül hal meg.

Egy-két szerette, néhány barát, kolléga elgyászolja. Az ismerősök, akikkel napi kapcsolatban volt, hümmögnek és a fejüket ingatják, meredten nézik a földet, mert ilyenkor úgy illik, azután minden megy tovább.

Talán emiatt a nagyon is érthető, univerzális közönyösség miatt emlékezem most meg egy olyan ember haláláról, aki szintén olyan észrevétlenül tűnt el a mindennapjaimból, mint azok a hegyi búvópatakok, amelyek csobognak, csalinkáznak erre-arra, aztán egyszer csak "megszűnnek”.

Ez az ember biztonsági őr volt, ötvenvalahány éves. Tizenöt éve, amióta a környéken lakom, az egyik helyi közértben dolgozott. Nem kedveltem. Az a mufurc, intézkedő, mindig, mindent jobban tudó személyiség volt, akit valahogy zsigerből kerül az ember. Szigorúan masírozott föl-alá a közért polcai között, helyére igazgatta az instant leveses zacskókat, felszedegette a zöldségespultról legurult krumplikat. Nagy, családi csomag vécépapírokat halmozott föl a polcok legtetejére, hogy elférjenek a tusfürdők meg a hintőporok.

Aztán beállt a pénztárosok mögé, és olykor parancsolóan rászólt egy-egy vásárlóra, hogy ne ide álljon, hanem a másik sorba, mert az rövidebb.

Kikapkodta a kezünkből az üres kosarakat, és katonásan feltornyozta a bejárat mellé, közben szemrehányóan nézett. Azzal a “ha én nem lennék itt, össze-vissza hánykódnának ezek a kosarak, maguk aztán helyre nem raknának semmit, trehány népség” pillantással. Ha túl hosszúra nyúltak a sorok, hátrakiabált a raktárba: “Klárika!”. Klárika hamarosan fel is bukkant, és megnyitott egy új pénztárt.

Sokszor jutott eszembe, hogy egyszer be kéne szólni neki: mit főnökösködik itt, meg irányítgatja a vásárlókat. Nem vagyunk hülyék, magunktól is tudjuk, hogy a rövidebb sorba érdemes beállni. De soha nem szóltam. Talán azért, mert ez az ember alapvetően ártalmatlan volt. És a maga módján kifejezetten segítőkész.

Valahányszor rám nézett azzal a konok pillantásával, vagy sokatmondóan elvette az üres kosaramat, az a sejtésem támadt: ő így akarja éreztetni, hogy a munkája fontos, hogy a léte számít, hogy a világ akkor van rendben, ha egy kicsit ő is hozzájárul.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:
hirdetés
momentum-csehkatalin-1.jpg

Cseh Katalin: Egészen abszurdnak tartom, hogy fenntarthatóan élni ennyire körülményes és drága

A Momentum frissen megválasztott EP-képviselője három és fél éve vegán, és vonattal ment Brüsszelbe, hogy megmutassa: valós alternatíva kell a repüléssel szemben. Interjú.
Láng Dávid - szmo.hu
2019. június 12.Az EP-választás egyik legnagyobb meglepetését a Momentum okozta, közel 350 ezren szavaztak rájuk, így két képviselőt is küldhetnek az Európai Parlamentbe. A párt listavezetőjével, Cseh Katalinnal arról beszélgettünk, milyen zöldpolitikát fognak képviselni, és hogy viszonyulnak az életünket pár éven belül teljesen átformáló digitális forradalomhoz.

– Hogy telt az elmúlt két hét a választás óta?

– Nagyon sűrű volt, felpörögtek az események. A jelentős részét Brüsszelben töltöttem, ahol a pártcsaládunknak az EP harmadik legnagyobb erejeként fontos szerep jut a tárgyalások során. Tulajdonképpen most dől el Európa sorsa a következő öt évre, és hatalmas megtiszteltetés, hogy a Momentum delegációjának vezetőjeként én is ott ülhetek abban a körben, ahol a döntések születnek.

Mi már az elmúlt időszakban is mindvégig azt képviseltük, hogy határozottabban fel kell lépni azért, hogy az uniót egy sokkal demokratikusabb, a jogállamiságot erősebben védő, a korrupció ellen minden erejével küzdő szervezetté tegyük. Örülök, hogy ezeket a szempontokat most a frakción belüli, illetve a frakciók közötti egyeztetéseken is képviselni tudom.

– Mesélne kicsit magáról? Hogyan került a politika közelébe, mennyire volt ez éles váltás ahhoz képest, amivel korábban foglalkozott?

– Orvosi egyetemen végeztem Magyarországon szülész-nőgyógyászként, aztán Hollandiában tanultam orvosi közgazdaságtant. Dolgoztam egy kutató cégnél, a felelősségtudat és a szívem hazahúzott, a hazai egészségügy állapotát ismerve szerettem volna inkább itt kamatoztatni a tudásom.

Miután elhelyezkedtem rezidensként, hamar szembesültem vele, milyen szinten hátráltatja a mindennapi munkavégzést a rossz kormányzás. Betegek halnak meg pusztán azért, mert a mindenkori kormány nem képes határozott lépéseket tenni a rendszer rendbetételére.

Ekkor döntöttem el, hogy komolyabban kell foglalkoznom a politikával: oda szerettem volna kerülni, ahol a döntéseket hozzák, és aktívan beleszólni, hogy jobb döntések szülessenek. Így kerültem közel a Momentumhoz, ahol az EP-kampányt már listavezetőként csinálhattam végig. Számomra egészen megdöbbentő, milyen szinten eltávolodtunk Európától az utóbbi években, és ezzel párhuzamosan mekkora pazarlás zajlik az EU-s pénzekkel. Annak az uniónak a pénzét szórja el a kormány, amit aztán óriásplakátokon gyaláz. Úgy éreztem, hogy ez ellen tenni kell.

– Az orvosi pályának mikor fordított hátat?

– Tavaly év elejéig, nagyjából az országgyűlési kampányig dolgoztam orvosként. Persze sajnálom, hogy a következő öt évben biztosan nem lesz módom gyógyítani, de ha jól végzem a dolgomat, politikusként is sokat tehetek majd azért, hogy egészségesebben éljenek a magyarok és jobbak legyenek az ellátási körülmények. Tiszteletben tartva azoknak a hősöknek a munkáját, akik nap mint nap küzdenek ezzel a rossz rendszerrel, szerintem itt az idő, hogy valaki megpróbálja magát a rendszert is rendbe tenni.

– A DK egyből a választási eredmény, vagyis Jávor Benedek és az LMP kiesése után bejelentette, hogy ők teljes mellszélességgel képviselik majd a zöldpolitikát Európában. A Momentum prioritásai között mennyire van elől ez a téma?

– Nagyon örülök, hogy a DK ezt mondta, szerintem minden párt prioritási listájának elején kellene szerepelnie. Ugyanis az nem pártpolitikai kérdés, élhető marad-e a bolygó akár már 10-20 év múlva. Sajnálom, hogy a Fidesz EP-program(nak nevezett) pontjai között az ég világon semmi említés nincs arról, hogyan akarnak hozzáállni a közelgő környezeti katasztrófa kezeléséhez. Sőt, Szijjártó Péter azóta el is mondta, hogy az autóipar fontosabb számára, mint a klímavédelem.

Nekünk a Momentumban az a véleményünk, hogy zöldnek lenni alap, nem jobb- vagy baloldaliság kérdése. A zöldpárti frakcióban a következő ciklusban valóban nem ül majd magyar képviselő, mi sem ott leszünk, de ez nem jelenti azt, hogy ne akarnánk kivenni a részünket abból a munkából, amit záros határidőn belül muszáj lesz elvégezni Európában. Hiszen a klímaváltozás nem ismer határokat, kizárólag összefogva, európai egységként vehetjük fel a harcot vele.

És a jelenleginél jóval határozottabb álláspontra van szükség: például el kellene kezdeni gondolkodni azon, hogy végre megadóztassuk a kerozin árát, hiszen mindenki tudja, hogy a repülés a leginkább környezetszennyező közlekedési mód.

– Ehhez azért előbb nem ártana versenyképes alternatívákat teremteni.

– Valóban, pont erre szeretném felhívni a figyelmet egy kisebb akcióval: legközelebb vonattal fogok kimenni Brüsszelbe, ami egy körülbelül 19 órás út lesz, két vagy három átszállással, kétszer annyiért, mint amibe egy átlagos repülőjegy kerül. (Erre az interjú elkészülte óta sor is került – a szerk.)

Egészen abszurdnak tartom, hogy fenntarthatóan élni ennyire körülményes és drága. Eléggé bántja a lelkiismeretemet, hogy ennyit kell majd repülnöm a munkám miatt, de ezen a viszonylaton jelenleg egyszerűen nincs valós alternatíva.

A politikusok beszélhetnek, amiről akarnak, de ha nem tesszük könnyen elérhetővé és olcsóvá a környezetkímélő életmódot mindenki számára, nehezen várhatjuk el az emberektől, hogy plusz áldozatot hozzanak miatta. Azért is szeretnék dolgozni, hogy ez megváltozzon: közvetlen vasúti összeköttetésre van szükség minél több európai nagyváros között, olyan árképzéssel, ami felveheti a versenyt a fapadosokkal.

– A politikában mostanában eléggé divatba jött felülni a „klímavonatra”: egyre többen dobálóznak hangzatos ígéretekkel, valós elhivatottság helyett opportunizmusból. A Momentum mit tehet azért, hogy elhiggyék róla, komolyan gondolja?

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:
hirdetés
szel-david-gender-cimkep-1000x727.jpg

„Ha a fiam háromévesen elém állt volna, hogy azt mondja, mostantól ő lány, elfogadom, és kivárok”

‘Nem öltöztetem tütübe és nem adok neki Barbie-babát, de nem szidom le vagy bonyolódom hosszas beszélgetésekbe’ – mondja Szél Dávid tanácsadó szakpszichológus. Szerinte a gendersemleges nevelésnél ma jóval nagyobb ‘parákkal’ kell szembenéznie egy szülőnek: például a pornóval és a dizájner-drogokkal.
Hargitay Judit. Címkép: Pexels - szmo.hu
2019. június 13.A közvetlen ok, amiért megkerestem, egy itthon óriási felháborodást kiváltó hír volt. Charlize Theron hollywoodi színésznő bejelentette: hároméves kora óta kislányként neveli a fiát, mert a gyerek úgy akarja. Azóta lányruhákat ad rá, és lányként kezeli. Csak úgy ömlöttek a cikk alá a színésznőt becsmérlő kommentek, teljesen kiverte a biztosítékot.

– Mi a véleménye erről?

– A lányruhákat én is túlzásnak tartom, pláne egy ekkora gyereknél, amikor a nemi identitás még csak gyerekcipőben jár, a nemhez igazodás pedig csak hat éves korra szilárdul igazán meg, de ezzel együtt sem látok akkora drámát ebben az ügyben.

A magyar társadalom meglehetősen ítélkező, moralizáló, és ami például a gyereknevelést illeti, még csak nem is különösebben következetes. A gyerek nemi identitásával kapcsolatban is elképesztő kockákban élünk: szerintünk, ha egy kisfiú kijelenti, hogy ő lány, az alapból nem normális dolog.

– Miért, ön szerint normális?

– Egyrészt rengeteg oka lehet egy ilyen mondatnak, másrészt egy kisgyereknél sok minden normális, ami nekünk furának tűnik. Gondoljunk arra, amikor azt mondja a gyerek, hogy ő gőzmozdony. És csihuhuzik. Vagy háromévesen elkezd számolni, és sorolja: “egy, kettő, kilenc, tizenhat.” Nem esünk neki, hogy hülyeséget mond, hanem megdicsérjük, hogy milyen jól számol.

Ha egy kisfiú közli, hogy ő lány, vagy fordítva, szerintem azt is érdemes egy ideig semlegesen kezelni, és kivárni. Nem kell se tütübe, se öltönybe öltöztetni, nem kell rátenni egy lapáttal, de hagyni kell, visszakérdezni, miért gondolja így, beszélgetni vele. Az esetek többségében az ilyesmi úgyis elmúlik.

– A nemsemleges (vagy gender-semleges) nevelés a nyugati világban egyre nagyobb teret hódít. Az a lényege, hogy ne erőltessük rá a gyerekre, hogy neki fiúként vagy lányként hogy KELL viselkednie, hadd döntse el ezt ő.

– Nézze, a gyereknevelésben szerintem nagyon tág keretek vannak. Sok mindent meg lehet tenni. Az én kislányom is megörökölt a fiú unokatesójától egy futóbiciklit, ami fekete, és rá van írva, hogy “Andris”. Nem esett kétségbe tőle. Egy szülőnek sem kell megijedni, hogy a lánya fiú lesz, ha szeret focizni. De még ennél súlyosabb dolgoknál sem kell rögtön riadót fújni.

Ismerek egy házaspárt, akik amikor elváltak, a hatéves fiuk hónapokig minden nap beöltözött otthon lányruhába, és úgy mászkált. Nem bántották, kivártak. Aztán abbahagyta. Valószínűleg a válás miatti szorongását dolgozta fel így. Ha egy kisgyerek tikkel, tépkedi a hajszálait, vagy esetleg azon kapjuk, hogy maszturbál, ne essünk rögtön pánikba. Figyeljük a viselkedését, próbáljuk megérteni, hogy milyen helyzetekben fordul elő, hátha megértjük, milyen belső parát vezet le ezzel. Az sem árt, ha megpróbáljuk szülőként végiggondolni, hogy mi min tudnánk változtatni, a lényeg viszont, hogy pont arról, amit csinál, nem érdemes beszélni, mert jó eséllyel nem is tudatosan csinálja.

Fotó: Marosi Viktor

– De mi van akkor, ha évekig más neműnek vallja magát, mint amilyennek született?

– Nyilván van az a pont, amikor már érdemes szakemberhez fordulni, de nem azonnal. Nem könnyű eltalálni a tökéletes időpontot, kicsit olyan ez, mint a tárkonyos raguleves. Hogy mennyi tárkony kell hozzá. Amikor már azt hisszük, bőven tettünk bele, nem kell több, na akkor még egy picit, és úgy lesz jó.

Vagyis bármit észlelünk a gyereken, ami fura, és nem múlik, és ha beszélgetünk vele, akkor sem jutunk előbbre, akkor is még legyünk türelmesek egy picit, és csak utána menjünk szakemberhez.

Természetesen ez a stratégia betegségeknél és komoly hangulatváltásoknál nem érvényes. Azt pedig kevesen tudják, hogy nem muszáj a legdrágább pszichológushoz fordulni: vannak mindenki számára elérhető területi, körzeti tanácsadók, ha pedig oda nem lehet bejutni (márpedig sokszor őrült várólisták vannak), a védőnők és a gyerekorvosok is nagyon tapasztaltak, őket is nyugodtan meg lehet kérdezni, ha aggódunk a gyerekért.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:


Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!
x