FELFEDEZŐ

Rajtunk is múlik, hogy mennyi extrém szélvihar lesz a jövőben Magyarországon

Ha nem csökkentjük a kibocsátásokat, azaz a pesszimista forgatókönyvet követjük, akkor a fent említett térségben a század végére átlagosan akár 8 nappal több extrém szeles nap is előfordulhat évente, mint jelenleg.
Másfélfok - szmo.hu
2023. március 17.


Link másolása

A március 11-én, az M1-es autópályán történt tömegbaleset egyik okozója a talajerózió mellett az extrém szeles időjárás volt, megvilágítva, hogy a klímaváltozás miatt felerősödő és összekapcsolódó szélsőséges események életveszélyes kockázatokat is jelentenek számunkra. Az elmúlt két évtized mérései alapján elmondható, hogy a Dunántúl, azon belül is a Balaton, a Bakony és a Kisalföld térsége a leginkább kitett a szélviharoknak, amelyek döntően a téli időszakban és márciusban jelentkeznek. Országos területi eloszlásban azonban nagy eltéréseket kapunk: a Dunántúl északi felén a regisztrált összes extrém széllökés száma az elmúlt 20 év alatt 1-2 ezres nagyságrendű, míg az Alföldön jóval kevesebb, csak pár száz ilyen mérést rögzíthettünk. A klímaváltozás tovább fokozhatja ezeket az extrém szeles eseményeket: ha nem csökkentjük a kibocsátásokat, azaz a pesszimista forgatókönyvet követjük, akkor a fent említett térségben a század végére átlagosan akár 8 nappal több extrém szeles nap is előfordulhat évente, mint jelenleg. Ha ennél ambiciózusabb forgatókönyvet választunk, és legkésőbb 2040-től meredeken csökkennek az antropogén kibocsátások, akkor csupán 1-2 napos átlagos növekedésre számíthatunk 2100-ig. Bordi Sára, Szabó Péter és Pongrácz Rita elemzése.

A szélviharok az időjárás nehezen kiszámítható, gyakran súlyos károkkal járó extrém eseményei, melyekre igen nehéz előre felkészülni. Az épületek, lakóházak megrongálása mellett főként az infrastruktúrára jelentenek veszélyt. Az útra kidőlt fa, odahordott törmelék gátolja a közlekedést, a legtöbb esetben azonban vezetékek rongálódnak meg, melyeket a szél által kicsavart fa szintén elszakíthat.

Ilyenkor településrészek, esetenként teljes települések maradhatnak áramellátás nélkül, akár több órás időtartamra is.

Az építőipar számára rendkívül fontos az adott terület szélviszonyainak ismerete, ugyanis ennek függvényében olyan épületeket kell tervezni, amelyek kibírják az adott térségben előfordulható szélviharok által keltett szélnyomást.

Annak érdekében, hogy mind az infrastruktúra szervezésében, mind az építészetben fel lehessen készülni a klímaváltozás által keltett hatásokra, elengedhetetlen, hogy a szélviharokra vonatkozó lehetséges forgatókönyveket vizsgálva figyelembe vegyük azok jellemzőinek változásait.

A nyugati-északnyugati országrész a leginkább kitett a szélviharoknak

Magyarországon már az idei év elején is előfordult egy igen sok kárt okozó szélvihar, mely leginkább az ország nyugati részében fejtette ki hatását. 2023. február 4-én Kab-hegyen a napi maximális széllökés elérte a 36 m/s-ot (≈130 km/h), ezzel megdöntve az aznapi országos szélrekordot. A Balaton térségében több állomásról is 30 m/s körüli széllökéseket jelentettek, de az ország szinte teljes területén közelítette, vagy meghaladta a 20 m/s-ot a napi maximális széllökés. Az extrém helyzet a vasúti közlekedést is megbénította. (Szélvihar egy szokatlan ciklon nyomán – Tanulmányok – met.hu).

A talajerózió mellett a port az M1-es autópályára szállító erős szél is szerepet játszott a március 11-én történt tragikus tömegbalesetben, szomorúan szemléltetve azt, hogy

itt már korántsem csupán a klímaváltozásról van szó általában, hanem alapvető közlekedésbiztonságról.

Ha az elmúlt két évtizedben regisztrált erős széllökések előfordulásait összesítjük, akkor is azt kapjuk, hogy a legtöbb viharos nap (széllökés > 17 m/s) a Balaton térségében fordult elő (1. ábra) – ezen belül is jellemzően a Bakonyban, ahol idén is a legerősebb széllökéseket mérték. A gyakorisági térképről markánsan kirajzolódik a Balaton térsége,

ahol a legalább viharos széllökésű napok éves átlagos száma meghaladja az 50-et, de szintén sok, évente kb. 30 ilyen viharos nap fordult elő a Kisalföld területén is.

Általánosságban a legkevésbé az Alföld területére jellemző az ilyen nagy széllökésekkel járó szélsőséges időjárás, de azért évente néhány szélviharos nap itt is előfordul.

1. ábra: A viharos napok (amikor a napi maximális széllökés meghaladta a 17 m/s-ot, vagyis a 61 km/h-t) átlagos évi száma a 2001-2020-as időszakban. A szerzők ábrája. Adatok: Országos Meteorológiai Szolgálat.

Március a legszelesebb, különösen az Észak-Dunántúlon

Az extrém szelek éven belüli előfordulását mutatja be a 2. ábra három dunántúli meteorológiai állomáson (Siófok, Sopron és Veszprém). Jól látható, hogy mindhárom esetben a téli félévben jóval gyakoribbak a szélviharok, mint a nyári félévben.

Egyértelműen kirajzolódik az is, hogy a legszelesebb hónap általában a március, míg szélviharok előfordulása a legkevésbé augusztusban és szeptemberben jellemző.

Ez az ország más térségeiben is jellemző. Ennek oka, hogy az ilyen heves szélviharok főként a viharciklonok és mediterrán ciklonok velejárói, melyek leginkább a téli félévben érik el a Kárpát-medence térségét, míg a nyáron jellemző zivatartevékenységgel járó extrém szél általában rövidebb ideig áll fenn, és kisebb területre koncentrálódik.

2. ábra: Extrém szeles órás mérések éven belüli eloszlása Siófok, Sopron és Veszprém állomásokon a 2001-2020-as időszakban. A szerzők ábrája. (Mérések: Országos Meteorológiai Szolgálat)

A grafikonokon a különböző kategóriákba eső széllökések is elkülönülnek. A legtöbb széllökés a Beaufort-skála szerinti viharos kategóriába tartozik, melynek értéke meghaladja a 17 m/s-ot, de nem nagyobb 20 m/s-nál. Az ennél erősebb széllökések a heves vihar (21–23 m/s), szélvész (24–27 m/s), heves szélvész (28–32 m/s) és orkán (>32 m/s) kategóriákba tartoznak, melyek a szélsebesség növekedésével egyre ritkábban fordultak elő.

Orkán erősségű szelet csak a veszprémi és a siófoki állomáson jelentettek, a vizsgált 20 éves teljes időszakban is csupán 1-2 alkalommal. A Dunántúl északi felén a regisztrált összes extrém széllökés száma az elmúlt 20 év alatt 1-2 ezres nagyságrendű, míg az Alföldön elhelyezkedő meteorológiai állomásokon ennél kb. egy nagyságrenddel kevesebb, azaz csak pár száz ilyen mérést rögzítettek.

A 2001-2020-as időszakban az országon belül jellemzően ugyan csökkenő trendet kaptunk az extrém széllökéses napok átlagos évi számára vonatkozóan, ám ez a trend csak kis területen (jellemzően a Kisalföldön és az Alföld egy részén) tekinthető statisztikailag szignifikánsnak. Ennek az az oka, hogy a vizsgált 20 éves időszak túl rövid ahhoz, hogy egyértelmű trend kirajzolódhasson, főleg amiatt is, mert a szélviharos napok száma az egyes években nagyon eltér egymástól.

Van jelentősége a kibocsátás-csökkentésnek

A klímaváltozásnak a szélviharos időjárásra is hatása van, ahogy ezzel egy korábbi cikk már részben foglalkozott. A várható módosulás annak függvényében alakul, hogy milyen forgatókönyv szerint változnak majd az antropogén tevékenységekhez kapcsolódó üvegházgáz-kibocsátások, a felszínhasználat és az egyéb társadalmi-gazdasági folyamatok.

Ha a kibocsátást 2040 körül kezdenénk csökkenteni (azaz az RCP4.5 forgatókönyv szerint haladunk), akkor az extrém széllökéses napok száma – elsősorban az északnyugati országrészben – csak legfeljebb 1-2 nap/év mértékben emelkedhet (3. ábra felső térképsora).

3. ábra: A szélviharos napok átlagos évi számának változása 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 és 2081-2100-ra 6-6 regionális klímaszimuláció átlaga alapján az RCP4.5 és RCP8.5 forgatókönyv esetén. Referencia időszak: 2001-2020. A szerzők ábrája.

Ha viszont nem csökkentjük a kibocsátásokat (vagyis a a pesszimista, RCP8.5 forgatókönyvet követjük), akkor a változás mértéke nagyobb lehet a század végére – a Dunántúl északi felében átlagosan akár 8 nappal több extrém szeles nap is előfordulhat évente, mint jelenleg.

A hatás az ország nagyobb területét érintené, mint az optimistább forgatókönyv szerint. (3. ábra alsó térképsora).

Nem elvont problémáról, hanem konkrét kockázatokról van szó

A jövőben tehát a klímaváltozás hatására több szélviharos eseményre számíthatunk, és az országon belül a Kisalföld és az Északnyugat-Dunántúl az a térség, ahol a leginkább megnövekedhet a szeles extrémumok száma. Mivel a legerősebb széllökések már jelenleg is itt fordulnak elő egy-egy szélvihar során, ezen a területen különösen fontos a jövőbeli változásokra való felkészülés.

Az extrém szél veszélyét tovább erősíti az is, hogy gyakran nem önmagában, hanem valamilyen más extrém eseménnyel társulva érkezik, és a hatása ezáltal sokkal jobban felerősödik.

Például ha szárazság van, porvihart alakít ki, amely egy útszakaszon hirtelen pár méteresre csökkentheti a látótávolságot, fokozott balesetveszélynek kitéve az autósokat (ahogyan az március 11-én történt az M1-es autópályán), de gyakran jár az extrém széllel csapadék is, amellyel együtt az épületekben még nagyobb kár keletkezhet.

A klímaváltozás már most megfigyelhető szélsőséges hatásai miatt elengedhetetlen az alkalmazkodás, azonban megfelelő, ambiciózus és hatékony kibocsátás-csökkentés nélkül a károk növekedése pénzben, és legrosszabb esetben emberéletekben is mérhető lesz. Ezeknek az elkerülése mindannyiunk közös érdeke.

Szerzők: Bordi Sára, Szabó Péter, Pongrácz Rita, via Másfélfok

Köszönet illeti a regionális modelleredményekért az Euro-CORDEX konzorcium modellező intézeteinek tagjait, a hazai megfigyelésekért pedig az Országos Meteorológiai Szolgálatot.

Rövid tudományos módszertan:

1. Regionális klímamodellekkel végzett éghajlati szimulációk:

Egy térség, pl. hazánk éghajlatának részletesebb vizsgálatához regionális klímamodellekre van szükség, hiszen azok a légköri folyamatokat pontosabban és finomabb térbeli felbontással írják le, mint a globális modellek. A regionális modellek historikus szimulációi nagy számban továbbra is csak 2005-ig állnak rendelkezésünkre, míg a jövőre vonatkozóan, 2006-tól indítva 2100-ig azt szimuláljuk, hogy egy-egy feltételes üvegházgáz-kibocsátási forgatókönyvre hogyan reagál az éghajlati rendszer. Ebben az elemzésben két forgatókönyvet tekintettünk: a 2040 utáni kibocsátás-csökkentéssel számoló RCP4.5-öt, és a kibocsátás-csökkentés nélküli, ún. RCP8.5-öt. Adott forgatókönyvön belül az Európa egészét 10 km-es rácsfelbontással lefedő, Euro-CORDEX együttműködés keretében futtatott különböző, de ugyanazon hat-hat regionális klímamodell-szimulációt tekintettünk az elemzésben. Az alkalmazott hattagú szimuláció-együttes már megfelelően tudja reprezentálni a modellek különbözőségéből eredő bizonytalanságot, illetve ezeket a kétféle forgatókönyvvel meghajtva az emberi tevékenység jövőbeli alakulásából származó nagyfokú bizonytalanságot is.

2. Szimulációk hibakorrekciója és megfigyelések:

Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztései ellenére az éghajlati szimulációk még ma sem tökéletesek, a meteorológiai változóktól függően kisebb-nagyobb hibával terheltek a megfigyelésekkel szemben. A hibák javításához hibakorrekciós módszerre és jó minőségű megfigyelésekre egyaránt szükségünk van. A széllökésekre az Országos Meteorológiai Szolgálat által előállított HuClim rácsponti adatbázis 0,1°-os (~10 km-es) rácsfelbontású adatait használtuk fel, melyek 2001-től álltak rendelkezésünkre. A szimuláció korrekciójához az ún. standardizálás módszerét használtuk, amely az eloszlások időbeli átlagát és szórását figyelembe véve végzi a hibák javítását. A korrekciós referencia-időszak egy megfigyelésekkel közös múltbeli időszakot kell, hogy tekintsen, így a 2001-2020 időszakot lehetett alkalmazni erre a célra. Az elemzésben hosszabb, húszéves időszak átlagait tekintettünk, melyek megadják, hogy az időszakon belül bármely évben milyen értékre számíthatunk. A változásokkal adtuk meg a húszéves időszakok közötti átlagos különbséget (jelen vizsgálatban nap/év mértékegységben kifejezve).

Link másolása
KÖVESS MINKET:

Címlapról ajánljuk


FELFEDEZŐ
Tuti tipp, ha napelemre vágyik
Felmondott a napelemes telepítője? Még nem választott kivitelezőt? Az E.ON szakértelmével hosszútávú partnerséget ajánl.

Link másolása

Hosszútávú partnerséget ajánl az E.ON a napelemes rendszert választóknak

Zajlik az élet a háztartási méretű kiserőművek piacán: az elmúlt évben a rendkívüli kereslet mellett alkatrészellátási nehézségek is akadályozták a zöld energiára vágyók életét. Az E.ON hosszútávú partnerséget ajánl mindazoknak, akik fenntartható forrásból fedeznék energiaszükségletüket.

A napelempiac kiszámíthatatlansága korábban nem látott mértéket öltött, amit jóformán már csak azok tudnak átvészelni, akik több lábon állnak, és biztos háttérre támaszkodhatnak. A piacon lévő vállalkozásokat megrostálja a sok nehézség: az ellátási láncok akadozása nyomán előállt inverterhiány miatt a korábban szerződéssel lekötött kivitelezéseket nem, vagy csak lassan tudták végrehajtani, ez felduzzasztotta a várakozó ügyfelek számát. Az októbertől változó hálózatba történő betáplálás szabályrendszere újabb több tízezerrel növelte meg a napelemet telepíteni szándékozók számát.

A mostani turbulens időszakban ezért különösen fontos, hogy olyan társaság végezze el a telepítést, amely képes tartani hosszú távon is kötelezettségét. Az E.ON nemcsak a szakembergárdát, a színvonalas kivitelezést és a garanciát vállalja, hanem egyéb olyan termékkel rendelkezik, amellyel egy ház zöldenergiával történő ellátásától a különféle hűtés-fűtés megoldásokig terjedő igényét is biztosítani tudja.

Sok vállalkozó számára az is nehézséget jelent ebben a helyzetben, hogy a 100 százalékos támogatású projektek nagy részben utófinanszírozottak, tehát a vállalkozóknak előre kell biztosítaniuk az anyagi hátteret. Stabil pénzügyi hátterének köszönhetően az E.ON ilyen jellegű kivitelezéseket is vállal.

A versengő ajánlatokat ma különösen nehéz összehasonlítani. Ha egy vállalkozás viszonylag rövid időn belül tudja vállalni a telepítést, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hosszútávon is számíthatunk majd rá a garanciális teljesítésben. Az E.ON-t az elmúlt években több mint 20 ezer ügyfél választotta, a magyar energiapiac megbízható és stabil szereplője, így a napelemekre vonatkozó 12 év, és azok teljesítményének 80%-ára vállalt 25 év garancia is érvényesíthető marad.

Az E.ON a SolarHome mellett további termékeket kínál, így Komfort Klímát, Komfort Hőszivattyút, sőt otthoni autótöltő rendszereket is, amelyekre egyidőben is megköthető az adott termékre vonatkozó szerződés. Digitális megoldásai révén pedig az otthoni energiahasználat menedzselése is egyszerű: az E.ON Home alkalmazással valós időben követhető a napelemek teljesítménye, vagy akár autónk töltését is vezérelhetjük segítségével.


Advertisement
Link másolása
KÖVESS MINKET:

FELFEDEZŐ
A Rovatból
Sokkoló: így tudta meg egy örökbefogadott férfi, hogy a felesége valójában a nővére
A párnak ráadásul közös gyerekei is vannak. A férfi összeomlott, amikor kiderült az igazság.

Link másolása

Egészen elképesztő történetet osztott meg a Redditen egy férfi: egy szükségből elvégzett DNS-teszt miatt kiderült, hogy a saját felesége valójában a nővére.

Hogyan lehetséges ez?

Az azóta már törölt posztban a férfi leírta, hogy őt születése után nem sokkal örökbefogadták, és semmit nem tudott arról, hogy kik a biológiai szülei.

Nemrég azonban szükségből el kellett végeznie egy DNS-tesztet, miután a felesége súlyosan lebetegedett, és veseátültetésre szorult. A férfi sejtette, hogy nem lesz könnyű vesedonort találni, ezért aztán felajánlotta a sajátját.

A vizsgálat végül kimutatta, hogy nagyon nagy a hasonlóság az ő és a felesége DNS-ei között.

Az orvosok azt mondták, hogy nem is találkoztak ilyennel, hogy ennyire magas azonosság legyen férj és feleség között. A biztonság kedvéért újabb teszteket végeztek el, amelyek után végül kiderült, hogy a férfi és a felesége valójában rokonok.

Először ő maga sem hitte el, de ez azt jelentette, hogy a gyermekei anyja valóban a saját nővére.

A férfi teljesen összeomlott az eredmények hallatán, és nem is igazán tudta még feldolgozni a történteket.

Néhány kommentelő azt írta, hogy ez van, ezt már nem lehet visszacsinálni, el kell fogadni ezt a bizarr szituációt. Volt, aki azt tanácsolta neki, hogy adományozza a veséjét a feleségének, mert ezt a tényt már úgysem tudja megváltoztatni.


Link másolása
KÖVESS MINKET:


FELFEDEZŐ
Jól megtermett cápát sodort partra a víz Anglia partjainál
A helyi strandolók azt állították, hogy még élt, amikor a homokra vetődött.

Link másolása

6 láb (azaz 1,8 méter) hosszú cápát fedeztek fel az Egyesült Királyság egyik népszerű strandján - a helyiek szerint a ragadozó még élt, amikor rátaláltak.

Sajnos az esetek többségében ilyenkor nem éli túl a szárazföldre sodródást a ragadozó hal, itt is ez történt.

A Ladbible cikke idézte fel, hogy az elmúlt években többször is előfordult már, hogy hasonló nagy testű élőlényt sodort partra a víz Nagy-Britanniában, azonban attól nem kell félni, hogy emberekre támadjon a cápa.

Nagyon kicsi az esélye annak, hogy a cápák támadásba lendüljenek ilyenkor, valójában nem is igazán érdeklik őket az emberek. A szóban forgó ragadozót Anglia déli részén, Hampshire megyében találták meg egy Lepe nevű strandon.

Egy helyi tévériporter csak annyit mondott, amikor meglátta a hatalmas cápát:

Kimerültnek tűnik.

Egy szakértő szerint az történhetett, hogy a cápa kiúszott a sekélyebb vízbe, hogy táplálékot szerezzen magának, de aztán nem tudott visszatérni a mélyebb vizekre, így a tenger a partra sodorta.


Link másolása
KÖVESS MINKET:


FELFEDEZŐ
5 ország, ahol a leginkább érdemes gyereket vállalni
Ide érdemes költözni, ha a legmagasabb életszínvonalat szeretnénk biztosítani a gyermekeinknek.

Link másolása

A BBC Travel összeszedte, hogy melyek azok az országok, amelyekben a legkönnyebb a szülők dolga, ha gyermeknevelésről van szó - írta meg az rtl.hu.

Az utazással foglalkozó honlap az alábbi kritériumok alapján szedte össze azoknak az országoknak a listáját, ahol a legjobb gyereket vállalni:

• az oktatás minősége,

• a családtámogatások mértéke,

• a családi szabadságok rendszere,

• az egy gyerekre jutó zöldterület vagy játszótér aránya,

• ezen kívül fontos volt a bűnözési ráta is.

Természetesen fontos szempont volt az is, hogy hogyan érzik magukat a gyerekek, és milyen lehetőségeik vannak a kikapcsolódásra.

Japán

A szigetországban van a legkevesebb túlsúlyos gyerek, és a gyermekhalálozási adatok is itt a legkedvezőbbek. A 2022-es jelentés már azt is vizsgálta, hogy a gyerekeket körülvevő környezet mennyire alkalmas az egészséges fizikai és szellemi fejlődéshez.

Japán emellett kifejezetten jól áll a városi zöldterületek terén is, emellett rendkívül alacsony a gyermeket érintő levegő- és vízszennyezettség.

Észtország

Az itt élő gyerekek sokkal kisebb lég- és zajszennyezésnek vannak kitéve, mint máshol, emellett még abban is kiemelkedően jó hely, hogy több városi zöldterülettel rendelkezik. Az észteknél kiemelkedően sok a játszótér, és nagy hangsúlyt fektetnek a sportra és az egészséges életmódra.

Spanyolország

A spanyoloknál nagyon alacsony a gyermekek megbetegedési aránya, mindez a remek levegőnek és a jó minőségű víznek köszönhető. Általánosságban az is elmondható, hogy az itt élő gyerekek mentális egészsége kiváló, emellett jól teljesítenek a szociális készségek terén is nemzetközi összevetésben.

Finnország

A finn oktatás a világ egyik legjobb oktatási rendszere, itt kiemelten erősek a gyermekek írás-olvasási és matematikai készségei. A szülők ebben az országban a legelégedettebbek a gyerekekkel foglalkozó szakemberek munkájával.

Hollandia

Az összesített pontszámokat tekintve az UNICEF gyermekjóléti listájának élén Hollandia áll. Az ország a gyerekek mentális egészségének megőrzésében is az első helyen végzett, az oktatás és készségfejlesztés kategóriában pedig a harmadik helyen áll.

Az sem elhanygolható szempont, hogy ebben az országban a családok együtt mehetnek szabadságra, a gyermek születésekor 16 hét fizetett szülési szabadság jár és legfeljebb hat hét fizetett apasági szabadság is megilleti őket.


Link másolása
KÖVESS MINKET: