hirdetés
 
 
4
Az 5 legszebb magyar karácsonyi ének
5 csodás karácsonyi éneket választottunk ki Béres József Szép magyar ének című könyvéből. Olvashattok az eredetükről és meg is hallgathatjátok őket.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2013. december 01.


hirdetés

A Szép magyar ének című könyv legfőbb célja, hogy a magyarság különleges, egyedülálló és óriási megtartó értéke, a szép magyar ének és az éneklés szeretete eljuthasson a családokba, baráti társaságokba, közösségekbe.

A különleges kötet 580 oldalon 430 éneket tartalmaz kottával és információkkal. Az igényes válogatás a legkedveltebb gyermekdalainkból, népdalainkból, népies dalainkból, valamint a legszebb adventi és karácsonyi dalokból ölel fel egy csokorra valót.

Ezúttal 5 csodaszép, magyar karácsonyi éneket válogattunk ki nektek, a dalokat öt különleges feldolgozásban meg is nézhetitek, és természetesen az eredetükről is olvashattok.

6

Mennyből az angyal lejött hozzátok

Pásztorének. Dallam: Gimesi gyűjtemény, 1844

Szöveg: Szentmihályi Mihály, 1798

2

Mennyből az angyal lejött hozzátok,

Pásztorok, pásztorok,

Hogy Betlehembe sietve menvén

Lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született

Jászolban, jászolban.

Ő leszen néktek Üdvözítőtök

Valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja,

Mária, Mária;

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik,

Szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére

Azonnal, azonnal,

Szép ajándékot vivén szivökben

Magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképpen

Imádják, imádják,

A nagy Úristent ilyen nagy jóért

Mind áldják, mind áldják.

Csodaszépen szól a dal orgonakísérettel

A kis Jézus megszületett, örvendjünk

Pereg (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Volly István, 1930

1

A kis Jézus megszületett, örvendjünk,

Elküldötte ő szent Fiát Istenünk,

Betlehemben fekszik rongyos jászolyban,

Azért van oly fényesség a városban.

Pásztorokhoz jön először a követ,

Hozzájuk szól az angyali üzenet,

Megrettenve földre esnek mindnyájan,

Nem tudják, hogy mi rejlik a sugárban.

De az angyal bátorítá mindnyáját,

Megmutatá a szent helynek tájékát,

Hogy Betlehem városába menjenek,

Ott egy rongyos istállócskát nézzenek.

Az istálló jászolában meglátják

A Messiást, leborulva imádják.

Meg is lelték az istállót, a jászolt,

Hol Jézusunk, kis Királyunk nyugodott.

Eleibe térdepelnek mindnyájan,

Dudáikat megfújják nagy vígságban,

Szűzanyának ajándékot osztának,

Jézuskának mindenfélét áldoznak.

Egyik bárányt, másik sajtot, tejecskét,

Virágokat, madárkákat, mézecskét.

Hát én ugyan mit áldozzak, Jézuskám,

Mit áldozzak, ma született Krisztuskám?

Neked adom szívemet és lelkemet,

Néked adom égi s földi létemet.

VIDEÓ: Ady Endre Általános Iskola, Kispest - adventi hangverseny, 2012

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Pásztorének. Dallam és szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky.

3

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Sietnek Jézushoz Betlehembe;

Köszöntést mondanak a kisdednek,

Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,

Értse meg ezt tehát minden hű szív,

A kisded Jézuskát mi is áldjuk,

Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,

Aki ma váltságot hoztál nékünk,

Meghoztad az igaz hit világát,

Megnyitád szent Atyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,

Érettünk született szent Fiának,

És vigasztaló Szentléleknek,

Szentháromságban az egy Istennek!

VIDEÓ: A vancouveri Első Magyar Református Egyház temploma, 2012

Dicsőség mennyben az Istennek

Az angyalok szózata: "Dicsőség-Békesség" végigkíséri az évszázadokat. A misében legalkalmasabb kimenetre éneklik, a misén kívül ájtatosságnál és karácsonyfánál éneklik. Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Simon Jukundián.

4

Dicsőség mennyben az Istennek!

Az angyali seregek vígan így énekelnek:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békesség földön az embernek!

Békesség földön az embernek!

Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet:

Békesség, békesség embernek!

Dicsérjük a szent angyalokkal,

Imádjuk a hív pásztorokkal

Az isteni gyermeket, ki minket így szeretett,

Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

Kis Jézus, ne vess meg bennünket,

Hallgasd meg buzgó kérésünket,

Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk,

Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg!

Dicsőség az örök Atyának

És értünk született Fiának

S mindkettő Szent Léleknek, a malaszt kútfejének:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

VIDEÓ: a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet Északi temploma, 2011. december 23.

Csordapásztorok

Pásztorének. A legrégebbi eredetű magyar karácsonyi ének. A pásztorok imádásának csodálatosan egyszerű, nemes hangú megjelenítése. Dallam: általános mai gyakorlat szerint, A Mária-versszak az erdélyi néphagyományból való. Szöveg: Kájoni Kancionále.

5

Csordapásztorok

Midőn Bethlehemben

Csordát őriznek

Éjjel a mezőben,

Isten angyali

Jövének melléjük,

Nagy félelemmel

Telik meg ő szívük.

"Örömet mondok,

Nagy örömet néktek,

Mert ma született

A ti Üdvösségtek.

Menjetek el csak

Gyorsan a városba,

Ott találjátok

Jézust a jászolba!"

Elindulnának,

el is jutnának,

Szűz Máriának

Jó napot mondának.

"Isten titeket

Hozott Uratokhoz,

De nem szólhatok

Mostan szent Fiamhoz,

Mert ő aluszik,

Nyugoszik pólyában,

Szénán bágyadoz

A hideg jászolban.

Nem pihen ágyban,

sem friss palotában,

hanem jászolban,

Romlott istállóban."

"Serkentsd fel Jézust,

szent fiadat nékünk,

Mert mi angyalok

Igéjére jöttünk."

Serkenj fel, fiam!

Pásztorok eljöttek,

Kik szent angyalidtól

Tehozzád küldettek,

Tehozzád küldettek.

"Üdvözlégy, Jézus,

Pásztorok Pásztora,

Bűnös emberek

Megváltó szent Ura.

Kérünk tégedet,

Mi Üdvözlítőnket,

Sok bűneinkért

Meg ne utálj minket!

Mária, te is

Könyörögj érettünk,

Hogy halálunkkor

Boldogok lehessünk!"

Dicsőség néked

Örök Atyaisten,

Kisded Jézusunk

és Szentlélek Isten!

VIDEÓ: Ghymes, Pasaréti Ferences Templom, 2013. január 5.

Dr. Béres József gondolatai Szép Magyar ének című könyvéről

Íme, a daloskönyv, a daloskönyvem, amit most nagy örömmel és szeretettel nyújtok át Önöknek. Hosszú ideig és nagy lelkesedéssel dolgoztam rajta, aprólékos munkát végeztem, nagy tudású, kiváló szakértők segítségét vettem igénybe, mert nagyon fontosnak éreztem, hogy jó minőségű, értékes, jól használható munka szülessen meg. Úgy hiszem, sokunknak van szükségünk egy ilyen összetett, széles kitekintésű gyűjteményre, mely meggyőződésem szerint értéket és szeretetet képes vinni mindennapjainkba.

Luther azt mondta: „Énekelni ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó.” Magam ugyanígy vélekedem, jól tudom, hogy így van, mert én bizony nagyon szeretek énekelni.

Választott hivatásom persze egészen más, semmi köze nincs ehhez. Végzettségemet tekintve vegyész vagyok, napi munkám az üzleti élethez köt. Nevemet elsősorban úgy, mint egy neves magyar gyógyszergyár felelős vezetőjéét ismerik. Joggal csodálkozhat bárki és teheti fel a kérdést: mit keres egy üzletember a népdalok, népénekek, egyházi énekek világában? Miért vállalkozik egy nem szakember dalgyűjtemény kiadására? Nos, több válaszom is van erre. Azért, mert hajt belülről valami, hogy megosszam az éneklés örömét másokkal is, azért, mert hiszem, hogy az ének valamiképpen tényleg égi jó. Abban is bizonyos vagyok, hogy mi, magyarok ebből az égi jóból gyönyörűséges népdalainkon, archaikus népi imáinkon, egyházi énekeinken keresztül többet is kaptunk másoknál. Gazdagságában kimeríthetetlen, kifejezésmódjában mélységes, lelkiségében szépséges a mi örökségünk.

SzépMagyarÉnekKonyv

Mégis, milyen szomorú, hogy a mai modern világunk nem ismeri ennek valódi értékét, nem ismerik elegen énekeinket, és még kevesebben élnek velük. Lassacskán elfelejtődnek a jól ismert dallamok, kikopik az együtt éneklés vidám szokása, ünnepeinken, köszöntőinkben legfeljebb bugyuta slágerdallamokra futja, s még jó, ha magyar nyelven.

Összegyűjtöttem hát a számomra kedves dalokat, hogy megismerkedhessenek velük, a kották alapján könnyen megtanulhassák, vagy ha tudják, akkor biztatást kapjanak a könyvből arra, hogy minél többször énekeljék is.

A mi családunkban szoktunk énekelni. Magunk között vagy barátokkal, jókedvünkben vagy ünnepekkor. Van abban erő és szeretet, valahogy tényleg benne van a boldogság, bárki kipróbálhatja! Jó volna, ha minél többen és többek énekelnénk!

Használják hát igaz örömükre ezt az én daloskönyvemet.

Az igényes kivitelű könyv jelentős kedvezménnyel megrendelhető a Kossuth Könyvkiadó webáruházában: KATTINTS IDE

A Szép magyar ének című könyv hangos kiadását is hazavihetitek. A 2 darab mp3-as formátumú CD lemezen a könyvben szereplő valamennyi dal megtalálható.

cd_borito

Ha a hangoskönyv érdekel, KATTINTS IDE

Neked melyik a kedvenc karácsonyi éneked? :)


KÖVESS MINKET:
Kölcsönlakás: Dobó Kata első filmjéből épp Dobó Kata hiányzik - mint rendező
Az év legszexibb vígjátékának hirdették. Ebből csak a “legsz...” és a “...bb” az igaz. Kritika.
Hargitay Judit. Fotók: InterCom - szmo.hu
2019. február 13.


hirdetés

Dobó Kata első rendezéséről nem akartam rosszat írni. Épp azért, mert annyi előítélet lengte körül az egészet. Annyit bántották azért, hogy egy sokak szerint színésznőként is erősen véleményes tehetségű sztárnak a Magyar Nemzeti Filmalap csak úgy odatolt 350 milliót egy egész estés vígjátékra, míg más, jóval komolyabb rezümével, sikeres kis- és nagyjátékfilmekkel bizonyított rendezők nem kaptak semmit. Egy korábbi kritikámban már említettem: “élménynéző” vagyok, csak az érdekel, hogy a vászonról átjön-e a varázslat, és a popcorn-csámcsogós sötétségben kézen fog-e a történet, ami aztán a vége feliratig nem is enged el. Ha ez megvan, nekem az a film jó, bárki rendezte is.

A Kölcsönlakásra is úgy ültem be, hogy ha kapok egy rekeszizom-rezegtető, valóságból kiragadó, kellemesen könnyesre nevetgélős másfél órát, akkor én bizony ünnepelni fogom a magyar filmgyártás újabb gyöngyszemecskéjét, akkor is, ha nyilvánvalóan nem fog bekerülni se Cannes, se az Oscar shortlistjére. Csak hogy nem ezt kaptam, nagyon nem.

A várakozó mosoly a tizedik perc körül az arcomra fagyott, a huszadik percnél meg kellett böknöm a mellettem ülő újságíró kollégát, aki szó szerint elaludt, majd a film kétharmadánál ki is slisszant, hogy ő eddig bírta, és kész. Bevallom, kedvem lett volna követni.

Pedig annyira adott volt minden. Egy magyar viszonylatban kifejezetten méltányos költségvetés (ezt fentebb már említettem), egy javarészt kiváló színészgárda, egy fél évszázada a világ számos színpadán óriási sikerrel játszott színdarabból kiinduló alapsztori (amelynek egyik szerzője A miniszter félrelép-et is jegyző Ray Cooney), és Búss Gábor Olivér személyében egy ügyes forgatókönyvíró, aki a kicsit poros alaptörténetet dicséretesen felturbózta, a mai viszonyokra adaptálta.

Igazi “tévedések vígjátéka” ez, ahol két házaspár, egy lakberendező, egy vérmes jógaoktató, egy luxusprosti meg egy vaskalapos mesekönyv-írónő kavarják a kavarni valót, mindezt egy félig felújított lakásban. Mindenki mást hisz, mint ami, mással lép félre, mint aki, másnak hiszi a másikat, mint aki. Jó szövegek, térdcsapkodósan vicces félreértések, sírvaröhögős helyzetkomikum. Tökéletes sikerrecept.

Csak épp egyvalami hiányzott. Egy jó rendező. Vagyis maga Dobó Kata.

Szabó Simon

Ha konyhai hasonlattal szeretnék élni, a Kölcsönlakás kiváló példa arra, hogy a legfinomabb alapanyagokból, húsokból, zöldségekből, fűszerekből is egy rossz szakács csak egy közepesen felejthető kaját képes összehozni, míg egy zseniális séf mindebből egy olyan szupercsodát kreál, hogy az összes ízlelőbimbónk égnek áll. Nos, a Kölcsönlakás az előbbi.

Lehet, hogy sok nézőnek a tényleg humoros helyzetek és a jó párbeszédek elviszik a hátukon a filmet, besorolják az “egyszer nézhető” kategóriába, ám a modern magyar vígjáték dicsőségfalára biztos nem fog felkerülni, főleg olyan rendezői bravúrok után, mint a Valami Amerika 1-2., a Csak szex és más semmi, vagy a Megdönteni Hajnal Tímeát. Ez utóbbi filmekben épp az a jó, hogy a könnyedség és gördülékenység mögött egy biztos kezű, vérprofi rendező áll.

A Kölcsönlakás viszont olyan, mintha a rendezője ott se lett volna, csak úgy “leforgott valahogy”. Technikailag össze lett rakva – a film technikai rendezője egy nagyon tapasztalt filmes szakember, Gulyás Buda –, csak épp a lényeg hiányzik belőle: az élet, a lendület, a pezsgés, a fűszer.

Néha ugyan felnevetünk, de nyikorog az egész, és a magam részéről egy pillanatig sem tudtam elfelejteni, hogy ez tulajdonképpen egy adaptált színdarab – mindezt úgy, hogy a színdarabot nem is láttam.

Klem Viktor és Martinovics Dorina
Oroszlán Szonja és Balla Eszter

Mivel szeretnék valami pozitívat is kiemelni a filmből, megemlítenék egy-két színészi alakítást. Klem Viktor és Martinovics Dorina kettőse kiváló volt, mindkét színésznek “levegője van”, egy-egy pillantásba képesek belesűríteni egy teljes párkapcsolati drámát. Balla Eszter is meggyőzően komédiázott, és nekem kellemes meglepetés volt Kiss Ramóna, akitől – bevallom – nem vártam sokat, mégis könnyed eleganciával, hitelesen hozta a figurát, és nem mellesleg női szemmel nézve is nagyon dögösen nézett ki. Oroszlán Szonja nem igazán találta meg magát a karakterében, Szabó Simon sem, pedig egy kamara-komédiában nagyon fontos, hogy minden színészi alakítás kiváló legyen, hiszen kevés a mozgástér, a szereplők közötti dinamika határoz meg mindent.

De hát ez legyen a legkisebb bajunk. A Kölcsönlakást sajnos a világ legjobb színészei sem tudták volna megmenteni, ahogy a slágergyanús vége-főcímdal sem (az egyébként nagyon jó). Nem tudom, Dobó Kata miért ezzel a filmmel indította rendezői karrierjét – ha egyáltalán lesz ilyen –, de egyvalamit biztosan nem tartott szem előtt. A könnyű műfaj az egyik legnehezebb műfaj, a legnagyobbak közül is csak kevesen csinálják jól. Rutin kell hozzá, jól átgondolt koncepció, kitűnő arányérzék, nagyon biztos, soha meg nem remegő kéz. És persze – tehetség.

Forgalmazó: InterCom

Bemutató: 2019. Február 14.


KÖVESS MINKET:Óriási a felháborodás az Oscar-gála körül: a reklámszünetben adnának át néhány díjat
Így akarják rövidíteni a műsoridőt. Az operatőrök levélben tiltakoztak a döntés ellen.
MTI, Címkép: Pixabay - szmo.hu
2019. február 13.


hirdetés

Levélben tiltakozott az Amerikai Operatőrök Társaságának elnöke, Kees Van Oostrum, miután az amerikai filmakadémia bejelentette, hogy négy kategória, köztük az operatőri győztesének a reklámszünetben adják át a díjat az Oscar-gálán, hogy ezzel rövidítsék a műsoridőt.

Kees Van Oostrum az ACS 380 tagjának szóló levelében "rendkívül szerencsétlen" dolognak nevezte, hogy a filmakadémia erre a lépésre kényszerült, hozzátéve, hogy ebbe "nem nyugodhatnak bele tiltakozás nélkül".

Az ACS elnöke hangsúlyozta, hogy nézetük szerint a filmkészítés kollektív műfaj, amelyben a rendező, az operatőr, a vágó és a többi szakember felelőssége gyakran fedi egymást. A filmakadémia döntése nyomán viszont úgy tűnik, mintha ez a közös, kreatív munka szétválna és az operatőrök munkája minimalizálódna.

A The Hollywood Reporternek adott nyilatkozatában azonban azt is megjegyezte, hogy szerinte John Bailey-nek, a filmakadémia elnökének nem volt más választása.

0Bailey - aki operatőrként maga is az ACS tagja - hétfőn jelentette be, hogy a háromórás Oscar-show rövidítése, a műsor csökkenő nézettségének javítása érdekében ezentúl éves rotációban mindig más Oscar-kategóriák díjait adják át a reklámszünetben és a köszönőbeszédeket csak a műsorban később, megszerkesztve közvetítik.

Bailey ugyanakkor kiemelte, hogy a filmakadémia továbbra is mind a 24 díjkategória jelöltjeinek érdemeit egyformán tiszteletben tartja.

A február 24-i Oscar-ceremónián az operatőri díj mellett a vágó-, a kisjátékfilm-, valamint a maszk és haj-kategóriában járó díjat is a reklámszünetben vehetik át a győztesek.

A The Hollywood Reporter forrásai szerint a 9000 tagú amerikai filmakadémia operatőri ágazata önként vállalta, hogy idén a reklámszünetben adják át a díját.

Alfonso Cuarón, a több kategóriában, köztük az operatőriben is Oscar-jelölt Roma alkotója hétfőn Twitter-üzenetben reagált a filmakadémia bejelentésére.

"A film történetében mesterművek születettek hang, szín, történet, színészek és zene nélkül. Azonban egyetlen film sem jött létre operatőri munka és vágás nélkül"

- írta.

Guillermo del Toro, A víz érintése című Oscar-díjas film rendezője twitteres hozzászólásában szintén azt húzta alá, hogy a filmek fényképezése és vágása a filmkészítés esszenciájához tartozik, "nem a színházi hagyományból vagy az irodalmi hagyományból származnak: mindkettő maga a film".


KÖVESS MINKET:

Boros Misi: Nem mi vagyunk a főszereplők, mi csak közvetítjük a zenét
13 évesen felvették Lang-Lang mesterkurzusára, most Bogányi Gergelynél tanul, a hétvégén pedig olyan zongoristák között lép fel, mint Balog József vagy Dráfi Kálmán. Bár nagyon fiatalon nagyon sokat elért, Boros Misi mégsem fél attól, hogy elfogy a motivációja.
Kövesdi Miklós Gábor - szmo.hu
2019. február 13.


hirdetés

Mivel valaha én is zongorázni tanultam, külön öröm számomra, amikor ennek a hangszernek a mestereit kérdezhetem. Akkor is, ha a mester adott esettben a fiam lehetne. Ebből is látszik, hogy a kor csak egy adat, semmi jelentősége. Legnagyobb örömömre Misi beleegyezett, hogy tegeződjünk.

- Amikor apukádat felhívtam telefonon, hogy egyeztessek az interjúról, azt kérte, délután legyen, mert délelőtt iskolában vagy. Azt olvastam, hogy napi 5-6 órát gyakorolsz a zongorán, és akkor még nem beszéltünk a fellépésekről és a velük járó utazgatásról. Hogy tudsz időt szakítani a tanulásra?

- Magántanuló vagyok a Pécsi Művészeti Gimnáziumban. Ezért felmentést kaptam az összes óráról, kivéve a zenei tantárgyakat, amelyek körülbelül heti 10 órát tesznek ki. Ez mindenképp megkönnyíti a helyzetemet, de ettől függetlenül sokat bejárok az iskolába, mert érettségiznem kell, és az osztálytársaimmal, iskolatársaimmal is szeretek találkozni. A dolgozatokat megírom évközben, így kapok osztályzatokat, tehát nem kell év végi vizsgát tennem az egyes tárgyakból.

- Hogy alakítod a tanulmányaidat? Arra készülsz, hogy érettségi után csak a zenére koncentrálsz, vagy azért úgy tanulsz, hogy ha arról van szó, más irányba is mehess?

- Természetesen szeretném megismerni, hogy mi van még a világban a zenén túl. Nagyon fontos, hogy mindenben tájékozottak legyünk, és ebben sokat segít az iskola. De a továbbtanulási cél egyértelműen a zene.

- Már a Virtuózok előtt is versenyeztél, koncerteztél. Gondolom, a műsor után ez meghatványozódott.

- Igen. Számomra hatalmas öröm, hogy ilyen sok helyen nyílt alkalmam föllépni. Nagyon köszönöm a sok támogatást, elsősorban Peller Mariannak, a Virtuózok megálmodójának, aki mindenben támogat.

- Fel voltál készülve mindarra, ami Virtuózok után várt rád?

- Igen. Az az igazság, hogy még most is, ha visszatekintek erre az időszakra, nagyon feldob mindaz, ami akkor és ott történet. Nagyon jó élmény volt a műsort követő évben a sok külföldi és belföldi fellépés.

Egészen különleges érzés itthon játszani. Sok energiát ad, hogy személyesen is találkozhatok a közönséggel.

- Ezek szerint Te élvezed ezt. Vannak olyan művészek is, akik szeretik megtartani a nézők és a színpad közötti két lépés távolságot.

- Ez is egy nézet, de én nem ezt képviselem. Szerintem teljesen természetes, hogy találkozunk a közönséggel, hiszen nem mi vagyunk a főszereplők, mi csak közvetítjük a zenét. Az a mi fontos szerepünk, hogy eljátsszuk azt a sok csodás darabot, amit az elmúlt évszázadokban leírtak. Boldog vagyok, hogy utána találkozhatom a közönséggel, mert nagyon sok impulzus ér, rengeteg emberrel megismerkedhetem.

Véleményem szerint nem csak, hogy lehet találkozni a közönséggel a koncert után a művésznek, hanem kell is.

Nem is csak találkozni, hanem beszélgetni elsősorban.

- Nagyon fiatalon csöppentél a sűrűjébe. Itthon játszol a Zeneakadémián, a Müpában, bejártad a fél világot, rendszeresen találkozol sztárokkal. Nem félsz attól, hogy ha így haladsz, túl hamar elfogy a motivációd?

- (nevet) Dehogy. Mindig van motiváció. Elsősorban az, hogy a zeneirodalom végtelen. Mindig vannak új darabok, mindig hatalmas anyag áll előttem. Bármennyit is dolgozom és gyakorlok, még mindig csak töredékét tudom a rendelkezésre álló daraboknak.

- Számodra mi a fontosabb a zongorázásban? Amennyire lehet, hűségesen visszaadni a művet a szerző szándékai szerint, vagy a darabokon keresztül önmagadat kifejezni?

- Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.

Az esetek többségében nem tudhatjuk száz százalékban, mit akart a szerző.

Bartókról vagy Rachmaninovról vannak felvételek persze, de a régieknél nincs ilyen segítség. A kotta nagyon kevés, de biztos alap, a notáció a zenének csak töredékét képes átadni. A többit nekünk kell hozzátenni. A leírt elemek, a hangjegyek és a zeneutasítások megkérdőjelezhetetlenek, nekünk viszont bele kell vinnünk a saját énünket, és azt, ami nincs leírva, de amit ott látunk a zene mögött.

- Az imént már emlegettem, hogy találkoztál sztárokkal. Például részt vehettél Lang Lang mesterkurzusán.

- Ez még 2013-ban történt, amikor 10 éves voltam. Körülbelül 300-an küldtek videót Lang Lang alapítványának, én is beküldtem több művet. A 300-ból 50- jelentkezőt kiválasztott egy zsűri, és a maradékból maga Lang Lang választotta ki azt a 12-őt, köztük engem is, akik elutazhattak erre a mesterkurzusra Münchenbe, Németországba. A mesterkurzus egy hetes program volt, de maga a művészúr csak egy délután tudott eljönni, úgyhogy személyenként körülbelül 20 percet foglakozott mindenkivel a Müncheni Zene- és Színházművészeti Főiskola nagytermében összegyűlt közönség előtt. Azért a nyilvános mesterkurzus előtt és után volt alkalmunk beszélgetni vele.

- A Virtuózokból tartod a kapcsolatot valakivel? Akár a versenytársakkal, akár a zsűri tagjaival?

- Természetesen. Tartjuk a kapcsolatot, találkozunk, vannak közös fellépéseink a zsűri tagjaival is, ilye volt például az újévi koncert. A Virtuózok alatt ismerkedtem meg személyesen Bogányi Gergely művész úrral, akivel azóta is nagyon szoros emberi és a szakmai kapcsolatban vagyok.

- Gondolom, sokat tanulsz tőle.

- Rengeteget. De természetesen változatlanul tanulok Megyimóreczné Schmidt Ildikónál is, akivel már jóval a Virtuózok előtt elkezdtük a közös munkát.

- Szombaton a Te koncerted nyitja meg a zongora mini maratont a budapesti Festetics Palotában. Nem akármilyen társaságba kerültél, hiszen rajtad kívül Király Csaba, Balog József és Dráfi Kálmán lép fel ezen a rendezvénysorozaton. Mit hallhatunk tőled?

- Az „MVM koncertek – A zongora” sorozatba tartozik ez a koncert. Szombat délelőtt 11-kor fogok játszani. Mozart A-moll szonátáját, Schubert 664-es A-dúr szonátáját adom elő az első részben, a másodikban pedig Liszt etűdöket fogok játszani, illetve 6 Paganini etűdöt. Óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nagy nevek mellett vehetek részt ezen a rendezvényen.

- Tekintsünk kicsit messzebb: milyen fontos fellépésekre készülsz idén?

- Több mindent tervezünk, de konkrétumokról még nem szeretnék beszélni. Aminek nagyon örülök az az, hogy most rengeteg időm van gyakorolni, új darabokat tanulni, a zenének élhetek.

- Egy zongoristának van „szerep álma”? Olyan darab, amit feltétlenül eljátszanál?

- Ha zenéről beszélünk, nagyon sok a cél és az álom, mert egész egyszerűen olyan sok jó zene létezik, és annyi újdonság, hogy az valami elképesztő. Mostanában sok Liszt-darabot játszottam. Minél több Liszt-művet szeretnék megtanulni, amiként minél több Chopin etűdöt is. A januári szólókoncert-sorozatomon játszottam még Bach szvitteket illetve Schubert B-dúr szonátáját is.

Ugyanezt szeretném folytatni, minél több művet megtanulni a nagy mesterektől.


KÖVESS MINKET:
Andy Vajnára emlékezik a Die Hard és a Ragadozó rendezője ezzel a videóval
30 éve ismerték egymást, szoros volt a kapcsolatuk.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2019. február 14.


hirdetés

"Hiányzik, és hiányozni is fog..." - ezzel kezdi a megemlékezését Andy Vajnáról John McTiernan Oscar-díjas rendező, a Drágán add az életed! (Die Hard) és a Ragadozó (Predator) rendezője.

"Nagyon értett a filmekhez, sok producerrel ellentétben, és emiatt nagyon jó volt vele együtt dolgozni.

Senki idejét nem pazarolta feleslegesen, de amit kellett, és amit fontosnak tartott, azt számon tartotta. Az én kapcsolatom vele elég szoros volt ahhoz, hogy bármiben számíthattam az együttműködésére, függetlenül attól, hogy mennyire volt érdekelt az adott filmben."

Azt is elmesélte John McTiernan, hogy amikor forgatáson egy-egy jelenettel nehézségeik voltak, nyugodtan felhívhatta azzal, hogy ez ma nem fog menni.

Elmesélte, hogy voltak többször is motorozni a hegyekben, mert Andy Vajna ezekben az őrültségekben is benne volt. Például egyszer közösen motoroztak a hegyekben, de Vajna elesett. Semmi baja nem esett, de a többiek röhögőgörcsöt kaptak, mert nem tűnt fel neki, hogy elszaladt előtte egy szarvas.

"Amikor megismertem Andyt, csak annyit gondoltam, hogy ő is csak egy olyan filmes üzletember, mint a többiek. És most, 30 évvel később gondolok bele, hogy mennyi mindent is csinált, amire senki más nem lett volna képes."

VIDEÓ: Megemlékezés Andy Vajnáról:


KÖVESS MINKET:Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!
x