hirdetés
47.jpg

Az 5 legszebb magyar karácsonyi ének

5 csodás karácsonyi éneket választottunk ki Béres József Szép magyar ének című könyvéből. Olvashattok az eredetükről és meg is hallgathatjátok őket.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2013. december 01.


hirdetés

A Szép magyar ének című könyv legfőbb célja, hogy a magyarság különleges, egyedülálló és óriási megtartó értéke, a szép magyar ének és az éneklés szeretete eljuthasson a családokba, baráti társaságokba, közösségekbe.

A különleges kötet 580 oldalon 430 éneket tartalmaz kottával és információkkal. Az igényes válogatás a legkedveltebb gyermekdalainkból, népdalainkból, népies dalainkból, valamint a legszebb adventi és karácsonyi dalokból ölel fel egy csokorra valót.

Ezúttal 5 csodaszép, magyar karácsonyi éneket válogattunk ki nektek, a dalokat öt különleges feldolgozásban meg is nézhetitek, és természetesen az eredetükről is olvashattok.

6

Mennyből az angyal lejött hozzátok

Pásztorének. Dallam: Gimesi gyűjtemény, 1844

Szöveg: Szentmihályi Mihály, 1798

2

Mennyből az angyal lejött hozzátok,

Pásztorok, pásztorok,

Hogy Betlehembe sietve menvén

Lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született

Jászolban, jászolban.

Ő leszen néktek Üdvözítőtök

Valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja,

Mária, Mária;

Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik,

Szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére

Azonnal, azonnal,

Szép ajándékot vivén szivökben

Magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképpen

Imádják, imádják,

A nagy Úristent ilyen nagy jóért

Mind áldják, mind áldják.

Csodaszépen szól a dal orgonakísérettel

A kis Jézus megszületett, örvendjünk

Pereg (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Volly István, 1930

1

A kis Jézus megszületett, örvendjünk,

Elküldötte ő szent Fiát Istenünk,

Betlehemben fekszik rongyos jászolyban,

Azért van oly fényesség a városban.

Pásztorokhoz jön először a követ,

Hozzájuk szól az angyali üzenet,

Megrettenve földre esnek mindnyájan,

Nem tudják, hogy mi rejlik a sugárban.

De az angyal bátorítá mindnyáját,

Megmutatá a szent helynek tájékát,

Hogy Betlehem városába menjenek,

Ott egy rongyos istállócskát nézzenek.

Az istálló jászolában meglátják

A Messiást, leborulva imádják.

Meg is lelték az istállót, a jászolt,

Hol Jézusunk, kis Királyunk nyugodott.

Eleibe térdepelnek mindnyájan,

Dudáikat megfújják nagy vígságban,

Szűzanyának ajándékot osztának,

Jézuskának mindenfélét áldoznak.

Egyik bárányt, másik sajtot, tejecskét,

Virágokat, madárkákat, mézecskét.

Hát én ugyan mit áldozzak, Jézuskám,

Mit áldozzak, ma született Krisztuskám?

Neked adom szívemet és lelkemet,

Néked adom égi s földi létemet.

VIDEÓ: Ady Endre Általános Iskola, Kispest - adventi hangverseny, 2012

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Pásztorének. Dallam és szöveg: Tárkányi-Zsasskovszky.

3

Pásztorok, pásztorok örvendezve

Sietnek Jézushoz Betlehembe;

Köszöntést mondanak a kisdednek,

Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,

Értse meg ezt tehát minden hű szív,

A kisded Jézuskát mi is áldjuk,

Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

Üdvözlégy, kis Jézus, reménységünk,

Aki ma váltságot hoztál nékünk,

Meghoztad az igaz hit világát,

Megnyitád szent Atyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,

Érettünk született szent Fiának,

És vigasztaló Szentléleknek,

Szentháromságban az egy Istennek!

VIDEÓ: A vancouveri Első Magyar Református Egyház temploma, 2012

Dicsőség mennyben az Istennek

Az angyalok szózata: "Dicsőség-Békesség" végigkíséri az évszázadokat. A misében legalkalmasabb kimenetre éneklik, a misén kívül ájtatosságnál és karácsonyfánál éneklik. Dallam: Tárkányi-Zsasskovszky. Szöveg: Simon Jukundián.

4

Dicsőség mennyben az Istennek!

Az angyali seregek vígan így énekelnek:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békesség földön az embernek!

Békesség földön az embernek!

Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet:

Békesség, békesség embernek!

Dicsérjük a szent angyalokkal,

Imádjuk a hív pásztorokkal

Az isteni gyermeket, ki minket így szeretett,

Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

Kis Jézus, ne vess meg bennünket,

Hallgasd meg buzgó kérésünket,

Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk,

Ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg!

Dicsőség az örök Atyának

És értünk született Fiának

S mindkettő Szent Léleknek, a malaszt kútfejének:

Dicsőség, dicsőség Istennek!

VIDEÓ: a Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet Északi temploma, 2011. december 23.

Csordapásztorok

Pásztorének. A legrégebbi eredetű magyar karácsonyi ének. A pásztorok imádásának csodálatosan egyszerű, nemes hangú megjelenítése. Dallam: általános mai gyakorlat szerint, A Mária-versszak az erdélyi néphagyományból való. Szöveg: Kájoni Kancionále.

5

Csordapásztorok

Midőn Bethlehemben

Csordát őriznek

Éjjel a mezőben,

Isten angyali

Jövének melléjük,

Nagy félelemmel

Telik meg ő szívük.

"Örömet mondok,

Nagy örömet néktek,

Mert ma született

A ti Üdvösségtek.

Menjetek el csak

Gyorsan a városba,

Ott találjátok

Jézust a jászolba!"

Elindulnának,

el is jutnának,

Szűz Máriának

Jó napot mondának.

"Isten titeket

Hozott Uratokhoz,

De nem szólhatok

Mostan szent Fiamhoz,

Mert ő aluszik,

Nyugoszik pólyában,

Szénán bágyadoz

A hideg jászolban.

Nem pihen ágyban,

sem friss palotában,

hanem jászolban,

Romlott istállóban."

"Serkentsd fel Jézust,

szent fiadat nékünk,

Mert mi angyalok

Igéjére jöttünk."

Serkenj fel, fiam!

Pásztorok eljöttek,

Kik szent angyalidtól

Tehozzád küldettek,

Tehozzád küldettek.

"Üdvözlégy, Jézus,

Pásztorok Pásztora,

Bűnös emberek

Megváltó szent Ura.

Kérünk tégedet,

Mi Üdvözlítőnket,

Sok bűneinkért

Meg ne utálj minket!

Mária, te is

Könyörögj érettünk,

Hogy halálunkkor

Boldogok lehessünk!"

Dicsőség néked

Örök Atyaisten,

Kisded Jézusunk

és Szentlélek Isten!

VIDEÓ: Ghymes, Pasaréti Ferences Templom, 2013. január 5.

Dr. Béres József gondolatai Szép Magyar ének című könyvéről

Íme, a daloskönyv, a daloskönyvem, amit most nagy örömmel és szeretettel nyújtok át Önöknek. Hosszú ideig és nagy lelkesedéssel dolgoztam rajta, aprólékos munkát végeztem, nagy tudású, kiváló szakértők segítségét vettem igénybe, mert nagyon fontosnak éreztem, hogy jó minőségű, értékes, jól használható munka szülessen meg. Úgy hiszem, sokunknak van szükségünk egy ilyen összetett, széles kitekintésű gyűjteményre, mely meggyőződésem szerint értéket és szeretetet képes vinni mindennapjainkba.

Luther azt mondta: „Énekelni ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, mert az ének égi jó.” Magam ugyanígy vélekedem, jól tudom, hogy így van, mert én bizony nagyon szeretek énekelni.

Választott hivatásom persze egészen más, semmi köze nincs ehhez. Végzettségemet tekintve vegyész vagyok, napi munkám az üzleti élethez köt. Nevemet elsősorban úgy, mint egy neves magyar gyógyszergyár felelős vezetőjéét ismerik. Joggal csodálkozhat bárki és teheti fel a kérdést: mit keres egy üzletember a népdalok, népénekek, egyházi énekek világában? Miért vállalkozik egy nem szakember dalgyűjtemény kiadására? Nos, több válaszom is van erre. Azért, mert hajt belülről valami, hogy megosszam az éneklés örömét másokkal is, azért, mert hiszem, hogy az ének valamiképpen tényleg égi jó. Abban is bizonyos vagyok, hogy mi, magyarok ebből az égi jóból gyönyörűséges népdalainkon, archaikus népi imáinkon, egyházi énekeinken keresztül többet is kaptunk másoknál. Gazdagságában kimeríthetetlen, kifejezésmódjában mélységes, lelkiségében szépséges a mi örökségünk.

SzépMagyarÉnekKonyv

Mégis, milyen szomorú, hogy a mai modern világunk nem ismeri ennek valódi értékét, nem ismerik elegen énekeinket, és még kevesebben élnek velük. Lassacskán elfelejtődnek a jól ismert dallamok, kikopik az együtt éneklés vidám szokása, ünnepeinken, köszöntőinkben legfeljebb bugyuta slágerdallamokra futja, s még jó, ha magyar nyelven.

Összegyűjtöttem hát a számomra kedves dalokat, hogy megismerkedhessenek velük, a kották alapján könnyen megtanulhassák, vagy ha tudják, akkor biztatást kapjanak a könyvből arra, hogy minél többször énekeljék is.

A mi családunkban szoktunk énekelni. Magunk között vagy barátokkal, jókedvünkben vagy ünnepekkor. Van abban erő és szeretet, valahogy tényleg benne van a boldogság, bárki kipróbálhatja! Jó volna, ha minél többen és többek énekelnénk!

Használják hát igaz örömükre ezt az én daloskönyvemet.

Az igényes kivitelű könyv jelentős kedvezménnyel megrendelhető a Kossuth Könyvkiadó webáruházában: KATTINTS IDE

A Szép magyar ének című könyv hangos kiadását is hazavihetitek. A 2 darab mp3-as formátumú CD lemezen a könyvben szereplő valamennyi dal megtalálható.

cd_borito

Ha a hangoskönyv érdekel, KATTINTS IDE

Neked melyik a kedvenc karácsonyi éneked? :)


KÖVESS MINKET:
hirdetés
rtl-hirado-tv2-tenyek-1000x583.jpg

Rövidebb lesz az RTL Híradó, új hírműsort indít a TV2 a médiatörvény miatt

Már július 29-től megváltozik a két kereskedelmi csatorna hírműsorainak rendje.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2019. július 18.Változások lesznek az RTL Klub és a TV2 hírműsoraiban is az új médiatörvény miatt - írja a SorozatWiki.

A nemrég elfogadott törvénymódosítás előírja, hogy jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók (RTL Klub, TV2, M1) esti híradói augusztus elsejétől maximum 45 perc hosszúak lehetnek. Viszont megengedi, hogy bulvárosabb tartalom is megjelenjen a hírműsorokban, és nem tiltja a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására" alkalmas, pornográf tartalmú, szélsőséges, és indokolatlanul erőszakos tartalmakat, feltéve, ha a médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a műsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan kódot használnak, amely garantálja, hogy 18 éven aluli néző nem láthatja az adást.

Azonban úgy tűnik, a két legnagyobb kereskedelmi csatorna nem várja meg az új törvény életbe lépésének időpontját, és már július 29. hétfőtől módosítják az esti hírműsoraikat.

Az RTL Híradónál csak annyi lesz a változás, hogy

az elmúlt másfél hétben megszokott 53 perces műsoridő helyett mostantól már csak 45 perces lesz, azaz 8 perccel rövidebb.

Viszont ugyanennyi idővel hosszabbra nyújtják a Híradó után következő Fókusz magazinműsort, amely július 29-től pontban 19 órakor kezdődik majd.

A TV2-nél ennél nagyobb lépésekre készülnek: kettébontják a Tényeket és új hírműsort indítanak.

A megszokott időpontban, 18 órakor indul majd a Tények, de az eddigi 60 helyett csupán 25 perc hosszú lesz. Ezt követően 18.30-kor Tények Plusz névvel egy új hírműsor indul.

Utóbbi - csakúgy mint most a Tények - 19 óra körül ér véget, így az esti szórakoztató műsorok időpontját nem érinti a változás - írja a portál.


KÖVESS MINKET:hirdetés
lashana-lynch-daniel-craig-james-bond-007-film.jpg

Egy fekete nő lesz az új 007-es ügynök James Bond nyugdíjba vonulása után

Lashana Lynch, a Marvel kapitány című filmből is ismert színésznő fogja alakítani a szuperügynököt, aki Bonddal együtt fog dolgozni.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2019. július 15.Egy fekete nő lép James Bond helyébe az új 007-es filmben, ami már sorozatban a 25. lesz. Azt már korábban tudni lehetett, hogy Lashana Lynch is szerepelni fog a filmben, most azonban kiderült, hogy nem is akármilyen szerepet fog játszani.

A Daily Mail érdekes részleteket közölt a készülő produkcióról, amit jelenleg Olaszországban és az Egyesült Királyságban forgatnak.

A film története azzal indul, hogy James Bond már a nyugdíjas életét éli Jamaikában, de visszahívják egy újabb küldetésre. Van azonban egy olyan jelenet, amikor M azt mondja, "gyere be, 007-es", ekkor pedig nem Daniel Craig, azaz a jelenlegi James Bond, hanem Lashana Lynch jelenik meg

- árulta el egy filmipari bennfentes.

Introducing Nomi. Suit: @emiliawickstead Jewels: @maria_tash @cfconcept @bjorgjewellery Hair & make up: @pipwoods

5,853 Likes, 79 Comments - Lashana Lynch (@lashanalynch) on Instagram: "Introducing Nomi. Suit: @emiliawickstead Jewels: @maria_tash @cfconcept @bjorgjewellery Hair &..."

Ezek alapján bár Bond Bond marad, de a 007-es ügynök szerepében már egy fekete hölgyet láthatunk, akihez természetesen vonzódni fog férfi elődje. A Daily Mail forrása szerint

a Daniel Craig által alakított karakter beveti minden csábító erejét és trükkjét, hogy behálózza a női ügynököt, de hiába, mert a Nomi nevű nő kitartóan ellenáll neki, sőt nem is igazán érdeklődik iránta - legalábbis az elején.

Lashana Lynch nem ismeretlen a filmrajongók számára, hiszen nemrég a nagysikerű Marvel kapitány című szuperhősfilmben is szerepelt, mint a Maria Rambeau nevű pilótanő. Most pedig valószínűleg még nagyobb hírnévre tesz szert azzal, hogy fekete nőként alakíthatja majd James Bond utódját a 25. kémfilmben.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:
hirdetés
olvas1.jpeg

5 könnyű, de igényes olvasmány, amit ha magaddal viszel a nyaralásra, nem sok időt töltesz strandolással

Egy nyaralás remek alkalom arra, hogy – a fürdés, barnulás, fagyievés és a mértékletes nappali alkoholizálás mellett – hátradőlj a napágyban és elmerülj egy lebilincselő regényben. De a nagy kérdés: mit vigyél magaddal? Segítünk!
Forrás: Inspirációk magazin, Címkép: Pexels - szmo.hu
2019. július 15.Csorba Anita és lelkes csapata a kreatív energiáikat csak arra összpontosítják, hogy nektek érdekes és inspiráló tartalmakat állítsanak elő. Tarts velük az Inspirációk Magazin felületein!

Nyaraláskor van időd végre elővenni azt a régi klasszikust, amiről mindenkinek azt mondtad, hogy már olvastad – és persze arra is, hogy beszerezz és elolvass egy-két új megjelenést. Összeszedtünk öt könyvet, amelyeknek ott a helye a kézipoggyászodban. A kritériumok: legyen mindegyik izgalmas és szórakoztató, ezek mellett pedig értékes mondanivalóval és igényes prózával bírjon.

Főleg friss megjelenések közül válogattunk, négy könyv most nyáron jelent meg. Csak egy kakukktojás van; az egyik regény már öt éve elérhető magyarul – de főszerkesztőnk szinte minden nyáron előveszi, úgyhogy muszáj volt felvennünk a listára.

1. Blake Crouch: Hamis emlékek

Figyelmeztetés: ha ezt a könyvet viszed magaddal a strandra, hétszentség, hogy egy percet nem fogsz a vízben tölteni.

A ​valóságot emlékek hozzák létre. Erre kezd rádöbbenni Barry Sutton, a New York-i rendőr, miközben nyomozni kezd a tragikus jelenség után, amit a médiában hamisemlék-szindrómaként emlegetnek. A kór áldozatai egy olyan életre emlékeznek vissza, amit soha nem éltek le.

Helena Smith neurológus is az emlékek erejében hisz. Egész életét egy olyan technológia megalkotásának szentelte, ami segít az embereknek megőrizni a legértékesebb emlékeiket. Amennyiben sikerrel jár, bárki újra átélheti az első csókját, a gyermeke születését vagy az utolsó pillanatait a haldokló szüleivel.

Miközben Barry az igazságot keresi, egy minden betegségnél rémisztőbb ellenféllel találja szemben magát: egy olyan erővel, amely nem csak az elménket támadja meg, hanem magát a múlt szövetét is. És amikor ennek következtében elkezd megsemmisülni az általunk ismert világ, csak neki és Helenának van esélye arra, hogy együtt dolgozva legyőzzék a fenyegetést.

Tisztán emlékszem még. Pár hete történt. Éjjel volt már; sokáig dolgoztam, fáradt voltam, de gondoltam olvasok még pár percet alvás előtt. Már napok óta ott figyelt az éjjeliszekrényemen az új Blake Crouch könyv; kézbe vettem, felnyitottam – aztán két óra múlva, hajnalban csuktam csak be, mivel már a szemcsepp sem segített; akármennyire is akartam, képtelen voltam tovább olvasni. Másnap folytattam a regényt, és addig nem keltem fel az olvasófotelből, amíg be nem fejeztem.

Gondoltam egy emlék megosztásával kezdem az ajánlást – és ez nem hamis emlék, tényleg így történt. Blake Crouch technothrillerje annyira elképesztően izgalmas, hogy egész egyszerűen muszáj volt két nap alatt elolvasnom. Már az első oldaltól száguld a sztori, Crouch letisztult, sokszor egészen minimalista stílusa pedig lehetővé teszi, hogy eposzi történetet meséljen el csupán 304 oldalon.

Rendkívül csavaros, hajmeresztő fordulatokkal teli, őrülten tömény könyv, de nem fekszi meg a gyomrodat – az író kiválóan eloszlatja a történetvezetés sajátosságai miatt felmerülő kételyeket, de szerencsére sosem a cselekmény rovására teszi, nincsenek tele az oldalak szájbarágós expozíciókkal.

Rengeteg elgondolkodtató dilemma felmerül az olvasás során, és érdekes okfejtések kerülnek terítékre az emlékezésről és az időről. Persze egyik sem új gondolat, de ebben a történetben új perspektívába kerülnek. Külön örültem egyik kedvenc regényem, Kurt Vonnegut Az ötös számú vágóhíd című könyvének tartalmi és szószerinti megidézésének, de emellett számos pszichológiai és kvantumfizikai értékezés is felbukkan.

Magáról a sztoriról nem szívesen mesélnék; a fenti fülszövegrészlet szerintem pont elég, de ha rám hallgatsz, ide kattintva elolvasod a könyv első 27 oldalát – utána tuti, hogy követelni fogod a maradék 277-et. ITT rendelheted meg. (Nagy László Dávid)

2. Stephen King: Joyland

Egy kevésbé ismert gyöngyszem a világ egyik legsikeresebb írójának tollából – főszerkesztőnk nyári kedvence.

Joylandben, az attrakciókkal teli észak-karolinai vidámparkban jókedvet és boldogságot árusítanak, legalábbis tulajdonosának üzleti filozófiája szerint. De azt nem reklámozzák, hogy évekkel azelőtt brutálisan megöltek ott egy lányt, akinek a szelleme azóta kísért az elvarázsolt kastélyban.

Ide érkezik nyári munkára Devin Jones, a magánéleti válsággal küzdő egyetemista.

Stephen Kinggel kapcsolatban talán kissé elfogult vagyok. Már tizenegy éves korom óta rajongok az írásaiért, és ha valaki megkérdezné, ki a kedvenc íróm, rögtön rávágnám a nevét. Ennek ellenére tisztában vagyok vele, hogy írt pocsék és közepes könyveket is (jelenleg 69 Stephen King könyv érhető el magyarul), de biográfiájának nagyját fantasztikusan jó könyvek alkotják. Ez utóbbi is az élvonalba tartozik – bár nincs az író legismertebb művei közt. Pedig…

A Joyland egy tapasztalt szerző érett műve a tinédzserkor végéről, az utolsó ártatlan nyárról, az első szakításról, az igazi barátságokról – és persze a halálról. Az érzékletesen megfestett tengerparti környezet, az életszerű párbeszédek, Devin bölcsességei és a finom humor szinte el is feledteti az emberrel a krimiszálat, de aztán elérkezik a feszültséggel teli, vérfagyasztó utolsó felvonás, és King megmutatja, hogy még mindig mindig kisujjában van a horror.

Felnövéstörténet, love story, klasszikus whodunit krimi és vérbeli King rémmese – rendhagyó keverék, de a regényben minden elem hibátlanul működik. ITT rendelheted meg. (Nagy László Dávid)

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:
hirdetés
lepcson.jpg

Saly Noémi: „A pesti polgár ma is arra használja a kávézókat, mint régen, csak a lapok helyett a wi-fi jelszót keresi”

A várostörténész a századeleji kávéházi kultúra legavatottabb kutatója. A pestieknek azért volt életforma a kávéház, „mert olyan szörnyű körülmények között laktak, hogy a lakások jó részében nem lehetett élni, legfeljebb aludni” - mondja.
szöveg:Göbölyös N. László. Címkép: Takács Szabolcs - szmo.hu
2019. július 15.Látszólag nagy vargabetűk voltak az életében, valójában azonban minden, ami tett, valahol a családi örökségben gyökerezik. Saly Noémi várostörténész megtisztelt azzal, hogy otthonában, egy Monarchia-korabeli, Dunára néző tabáni házban fogadott.

– Ennek a háznak különleges története van.

– Olyannyira, hogy már meg is írtam, ősszel fog megjelenni, Micsoda népek… címmel. Körbe lehetne pitykézni az egészet emléktáblákkal, olyan fejek laktak itt. Ez egy Hauszmann Alajos által épített ház, bár a terveket csak a kivitelező építőmester, a nem kevésbé jeles Havel Lipót szignálta, aki a Királyi Palotától a Kúrián és a Műegyetemen át mindennek a kivitelezője volt. Hauszmann nagyon sokat dolgozott vele. Az első tulajdonos Kégl György volt, aki a lányainak építtette, tőlük egy likőrgyáros família vette meg, akik 1917-től birtokolták, amíg el nem vették tőlük. A mostani kutatásaim során tudtam meg, hogy az én otthonom első lakója Hubay Jenő hegedűművész volt. Ma is nagyon jó ház, száz éve lakik itt mindenki, mind ismerjük egymást, röpdösnek a kistányér sütemények, lekvárok, zacskó zöldségek és gyümölcsök, gyerekvigyázás vagy a gázórás beengedése sem gond.

– Pályád első felét a francia nyelv határozta meg. Hogyan jött számodra a váltás?

– Nem is tudom, hogy beszélhetünk-e váltásról, mert engem a várostörténet, a családom története, a polgári kori Magyarország is mindig érdekelt. A másik szakom az egyetemen a magyar volt, és külön jártam egy speciális kollégiumra a századforduló magyar irodalmából. Az őseim között meg van néhány tisztességes városépítő: az egyik ükapám a Lánchidat jött építeni Pest-Budára, egyik dédapám ácsmester volt, később ő lett a budapesti ács ipartestület mestervizsgáztató bizottságának az elnöke. Anyai ágon dédapám és nagyapám is építész volt, a dédpapa, Francsek Imre csinálta a Városligeti Korcsolyacsarnokot, a fia, ifj. Francsek Imre pedig a Széchenyi fürdőt. Ilyen felmenőkkel merre induljon az ember? De mivel soha nem voltam még tehetséges rajzoló sem, maradt az írás.

– Annak idején egy Gödöllőn rendezett francia-magyar tábor lelkes programszervezőjeként ismertelek meg.

– A francia is családi örökség. Nagyapám, amikor anyám hét éves volt, a húga pedig öt, különböző itthoni botrányok miatt elment Teheránba. A család meg utána. A lányok ott francia apácákhoz jártak iskolába. Nagyapát onnan vitték el a szovjetek mint hadban álló ország polgárát. Ott állt négy nő, dédanyám, nagyanyám meg a két lány a semmi közepén, férfi és jövedelem nélkül. Hazajöttek.

Akkor anyám jobban tudott franciául, mint magyarul. A húgával ez volt később is a közös titkos nyelvük, és engem halálra idegesített kölyök koromban, hogy nem értettem, amikor egymás között beszélgettek.

A Szilágyi Erzsébet gimnáziumba jártam, ami a 70-es években UNESCO-iskola volt, heti hat órában tanultuk a franciát, nagyszerű tanárunk volt: Szalontay Emmi néni megtanított bennünket minden különösebb hókuszpókusz nélkül – volt egy fekete tábla, kréta és kész. Kicsit túl nagy volt épp a vircsaft a családban, ezért a szegedi egyetemre jelentkeztem, hogy kiszabaduljak ebből. Amikor öt év után visszatértem, kicsit légüres térbe kerültem. Elkezdtem tanítani Rákospalotán. Egy éve voltam osztályfőnök, kaptam egy felkérést, hogy menjek el az orvosegyetem egyik kollégiumába tanárnak. Kilenc évig voltam a Rezső téri kollégium igazgató-helyettese, de az osztályomat végigvittem érettségiig. Volt két év, amikor a Tabán–Rákospalota–Rezső tér háromszögben cikáztam a városban. Aztán egyszer csak jött a hírnök pihegve, hogy a szegedi francia tanszékre kell egy 19. százados ember – addigra már megvolt a doktorim – és ott töltöttem 12 évet. Akkoriban csináltam a nagy fordításaimat, Mircea Eliade vallástörténeti műveit, Claude Lévi-Strauss Kulturális Antropológiáját. Aztán meghalt mami, nekem pedig szörnyen megalázó körülmények között kellett eljönnöm Szegedről. Itt álltam megint a semmiben.

– Nem az a típus vagy, aki sokáig dologtalan marad.

Akkor már elkezdtem a kávéházi kutatásokat, jelentek meg publikációim. Így ismerkedtem meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum akkor vadonatúj igazgatójával, Kiss Imrével, és rövid úton meggyőztem arról, hogy mindkettőnknek elemi érdeke felvenni engem a múzeumba. Ez lett az utolsó munkahelyem, tizennégy év után most épp a nyugdíj előtti felmentési időmet töltöm. De a naptáram sűrűbb, mint valaha. Éppen most rendeztünk egy kiállítást a szemközti Virág Benedek-házban Napsütötte Tabán címmel a 20. század első harmadának Tabánját megörökítő festők műveiből.

– A budapesti kávéházi kultúráról elsősorban a 20. század első felének irodalmi kávéházai jutnak az emberek eszébe.

– Ennél sokkal több volt: budapesti életforma. Az volt a gyökere, hogy olyan szörnyű körülmények között laktak az emberek, hogy a lakások jó részében nem lehetett élni, legfeljebb aludni, ha az ember abbahagyta a vakarózást a poloskák miatt, meg elcsitult a szomszédság... Ez az irodalmi kávéházi mítosz még mindig benne van a fejekben, de a budapesti polgár, mint olyan volt kávéház-lakó, és ugyanolyan arányban voltak irodalmi kávéházak – minden századik –, mint ahogy a lakosságból kimagasló személyek. Megvoltak a kávéházaik a sertés- és marhakereskedőknek, emitt működött a gyémántbörze, amoda jártak a sütőmunkások olyan péket keresni, akinek szüksége volt kisegítőre.

De kávéházuk volt a rikkancsoknak, a műszem- és művégtag-készítőknek, a csarnoki kofáknak. Még azt is tudom, hogy a Csarnok kávéházban hol ültek a krumpli nagy- és kiskereskedők, a tojásos kofák, és hol volt a bolgárkertészek asztala, ahol egy bizonyos Petar bácsi elnökölt derékig érő szakállban, és amikor ő megszólalt, az egész kávéházban kuss volt...

Az írók pont ugyanolyan hontalan, szerencsétlen albérlet-lakók voltak, mint az akkori budapesti lakosságnak 70–80 százaléka. A kávéház egyfelől egy „felnőtt napközi”, másrészt az információ egyes számú lelőhelye. Egyrészt ott van minden újság – nemcsak az összes budapesti napilap, hanem az Illustrated London News, a nagy párizsi, bécsi, prágai, szentpétervári lapok, amelyek egy nap késéssel érkeznek. A nővendégek kedvéért a kávésok méregdrága divatlapokat járatnak, a gyerekek is ott szocializálódnak, a férfiak lázadnak, az asszonyok nem hagyják magukat... Az ipari munkásságtól az arisztokráciáig mindenki idejár, a kávéház a polgári demokrácia legfőbb fellegvára.

Kávéház a Svábhegyen 1930-ban. Fotó: Fortepan.hu

Ezért bosszantotta annyira a kommunistákat, hogy 1949-ben bezárták szinte az összeset. Ilyen a világon nem sehol nem történt. Olyan gyakran előfordult, hogy bezártak egy kávéházat, mert ott ültek a rebellisek, vagy hogy bezártak egy kávést, mert tűrte a rebelliót. De hogy a kávéházat, mint intézményt takarítsák le egy város térképéről, ez csak Budapesten történt meg.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


KÖVESS MINKET:


Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!
x