hirdetés
trianon_ck.jpg

5 legenda, amit eddig rosszul tudtál Trianonról

A trianoni béke fájdalma olyan legendákat szült már az 1920-as években, amelyek a mai napig velünk élnek.
Jánosi Vali írása az Emelt töri érettségi blogon - szmo.hu
2018. június 05.


hirdetés

A történelemkönyvek mindig csak a nagy csatákról, háborúkról és a híres emberek tetteiről szólnak. Pedig az elmúlt korok hétköznapi élete legalább ilyen érdekes. Ez a blog arról szól, ami a történelemkönyvekből kimaradt.

Talán könnyebb elviselni a békediktátum igazságtalanságát, ha azt gondoljuk, hogy szabadkőműves összeesküvés áldozata lett a magyarság, esetleg Celemceau akart kitolni velünk, mert haragudott a házasságtörő menyére. Könnyebb a cseheket okolni, mert állítólag hajózhatónak hazudtak kicsiny patakokat, csak hogy a tudatlan szakértők a békekonferencián nekik ítéljenek bizonyos területeket. Csakhogy ez az egész mind legenda, és lehet, hogy itt az ideje, szembenézni a tényekkel.

Ablonczy Balázs történész a Trianon legendák című kötetében sorra megcáfolja a fenti mítoszokat. Utánajárt annak, honnan erednek ezek a legendák, és mi a valóság. Az általa vizsgált hiedelmek közül most csak ötöt mutatok be.

1. Még az aláírás helyét sem tudjuk

A magyar történeti szakirodalom a legtöbb esetben azt állítja, hogy a számunkra oly kedvezőtlen békét a versailles-i kastély hatalmas kertjében álló Kis-Trianon palotában írták alá, és rendszerint ennek az épületnek a képével illusztrálják az eseményt. A valóság azonban az, hogy a XV. Lajos által építtetett palotában egyszerűen nincs akkora terem, ahová a békét aláíró delegáció és a diplomaták mindannyian befértek volna. A korabeli francia lapok egyöntetűen azt állítják, hogy a magyar békeszerződést a Nagy-Trianon palota hatalmas Cotelle-csarnokában írták alá.

Nagy-Trianon palota

hirdetés

2. Clemanceau azért tolt ki a magyarokkal, mert haragudott magyar menyére

Tény, hogy a francia miniszterelnök fia egy magyar lányt, Michnay Idát vette feleségül, és az is tény, hogy házasságuk válással végződött, mert Ida megcsalta a férjét. Clemenceau azonban nem utálta meg a menyét, sőt a köztük zajló levelezés arról árulkodik, hogy a francia miniszterelnök nagyon is kedvelte Idát. A válás után a Clemenceau család nem vetette ki a magyar nőt a köreiből, Ida 101 éves korában a család franciaországi kastélyában halt meg.

A francia miniszterelnököt szemmel láthatóan egyáltalán nem rendítette meg fia válása, és bár tény, hogy Clemenceau-nak óriási a felelőssége a békeszerződés megkötésében, azt egyáltalán nem a menye iránti ellenszenve motiválta. Ő sokkal inkább az általa helyesnek tartott elvek, stratégiai megfontolások mentén cselekedett, Franciaország érdekeit tartotta szem előtt, és inkább a német kérdés foglalkoztatta. A békekonferenciáról szóló emlékirataiban nem sok szót vesztegetett a magyarokra.

Georges Clemenceau

3. Cseh hazugságok a hajózható patakokról

Mivel a trianoni határok a legtöbb helyen nem a természeti akadályokat követik, a határok abszurditása, véletlenszerűnek tűnő volta motiválhatta a magyar közvéleményt arra, hogy a cseheket hamisítóknak tüntesse fel. A legenda úgy szól, hogy a csehek vékonyka patakokat hajózható folyóként tüntettek fel, hogy még több területet csikarjanak ki a békekonferenciától. Ehhez kapcsolódik az a vád is, hogy ezt könnyen elhitették az antanthatalmak hozzá nem értő, a helyi viszonyokat egyáltalán nem ismerő küldötteivel. A valóság azonban az, hogy a brit, francia és amerikai szakértők elég jól ismerték a Monarchiát, annak problémáit. Másrészt pedig a furcsa, irreálisnak tűnő határok mögött az utódállamok hadászati szempontjai voltak fontosak: a létfontosságú vasútvonalakat akarták maguknak megszerezni.

A hiedelmekkel ellentétben a valóság az, hogy a beterjesztett cseh memorandumok egyike sem tartalmazott az Ipoly vagy a Ronyva hajózhatóságára vonatkozó állításokat. Már csak azért sem tartalmazhattak ilyet, mert a csehek a határt ennél jóval délebbre képzelték el. Csakhogy az igényeiket az antant képviselői túlzottnak találták, így a mai határok meghúzásával a békekonferencia gyakorlatilag a magyaroknak “kedvezett”.

4. Szabadkőműves összeesküvés

Az összeesküvés-elméletek hívei szerint a trianoni béke igazi felelősei a szabadkőművesek. Tény, hogy a radikálisan gondolkodó, egyházellenes páholytagok nem rokonszenveztek a klerikálisnak és reakciósnak tartott dualista rendszerrel, ám a 13 ezernyi szabadkőműves tagság nem rendelkezett olyan befolyással, hogy felbomlaszthatta volna az ötvenmilliós Monarchiát. Ráadásul a békekonferencia legfontosabb döntéshozói (Clemenceau, Poincare elnök) nem is voltak szabadkőművesek. Az összeesküvés-elmélet hívői egy 1917-es júniusi szabadkőműves-gyűlés jegyzőkönyvére is szoktak hivatkozni. Ezen a gyűlésen a testvérek néhány óra alatt homályos körvonalakban leírták, hogyan képzelik el a népek önrendelkezését a háború után, de szó sem volt benne a Monarchia felbomlasztásáról. A Monarchia felbomlása valójában a nagyhatalmak szándékai miatt következett be, nem azért, mert néhány szabadkőműves Párizsban így határozott.

A szabadkőművesek jelképe egy korai ábrázoláson a jellegzetes félköríves glóriával

5. A tudatlan szakértők elbántak Magyarországgal

A legenda úgy szól, hogy a konferencia szakértői híján voltak a földrajzi ismereteknek, titkos terveik voltak, ezért aztán jól elbántak a magyarokkal. A valóság az, hogy például a brit szakértők között több olyan is volt, aki jó magyar kapcsolatokkal rendelkezett, és elsősorban földrajztudósok, történészek voltak köztük, akik jól ismerték a térség problémáit. Az angolszász szakértők ráadásul határozott elképzelésekkel érkeztek a békekonferenciára, és a wilsoni elveknek jobban megfelelő, számunkra a trianoni határoknál sokkal méltányosabb terveik voltak.

Az is az igazsághoz tartozik, hogy a békekonferencia egy elképesztő propaganda-hadjártat és lobbitevékenység színtere volt, és az utódállamok képviselői mindent bevetettek ezen a téren. Magyarország azonban ebből teljesen kimaradt, mert az antant képviselői 1919 januárja és 1920 januárja között egyetlen magyar politikust sem engedtek beutazni Franciaországba. Ráadásul a szövetséges hatalmak ezen időszak egyetlen magyar kormányát sem ismerték el legitimnek, így nem is hívták meg őket a konferenciára. Így aztán nem volt senki, aki a magyar érdekek mellett lobbizott volna Párizsban. Ezzel szemben az utódállamok képviselői remek kapcsolatokat építettek, újságokat, újságírókat vásároltak meg, háttéralkukban hajlították maguk felé a döntéshozókat.

Az Emelt töri érettségi blogon nem csak az írásbeli, hanem a szóbeli érettségihez is találsz segítséget


hirdetés
KÖVESS MINKET:
Címlapról ajánljuk
x


hirdetés
okmok-vulkán.jpg

Kitört egy hatalmas vulkán Alaszkában, felgyorsult a római köztársaság bukása

A Julius Caesar halála körüli évek írott forrásai szokatlanul hideg időjárásról, rossz termésről, éhínségről, betegségekről, békétlenségről számolnak be a Földközi-tenger partjainál. Ekkortájt két kitörés is volt, a klímamodellek szerint a nyár és az ősz akár átlagosan hét Celsius-fokkal is hűvösebb lehetett még Európában is.
MTI, fotó: Wikipedia - szmo.hu
2020. június 23.


hirdetés

Gyorsíthatta a római köztársaság és a Ptolemaioszok egyiptomi uralmának bukását az alaszkai Okmok vulkán kitörése i. e. 43-ban egy új nemzetközi kutatás szerint.

A Julius Caesar római államférfi i. e. 44-ben történt halála körüli évek írott forrásai szokatlanul hideg időjárásról, rossz termésről, éhínségről, betegségekről, békétlenségről számolnak be a Földközi-tenger partjainál. Ezek a tényezők vezettek végül a római köztársaság és a ptolemaioszi Egyiptom bukásához.

A történészek régóta sejtették, hogy a természeti jelenségek vulkánkitörés számlájára írhatók, de nem tudták megállapítani, hol, mikor és milyen erővel törhetett ki a tűzhányó.

Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) megjelent tanulmány szerzői északi-sarkköri magmintákban talált tefra, vagyis vulkánok által kilövellt szilárd törmelékanyag elemzésével jutottak el oda, hogy az alaszkai Okmok vulkán i. e. 43-as, kalderát kialakító erupciója összefügghet a Mediterráneum eddig megmagyarázhatatlanul szélsőséges időjárásával.

- Lenyűgöző dolog, amikor bizonyítékot találunk arra, hogy egy tűzhányó a világ másik felén kitör, ezzel hozzájárul a római köztársaság és a hellenisztikus egyiptomi állam bukásához és a római birodalom felemelkedéséhez - mondta el a ScienceDaily.com-nak Joe McDonnell, a renói Sivatagkutató Intézet (DRI) tudósa, a kutatás vezetője.

hirdetés

A felfedezés tavaly történt a DRI jégminta-laboratóriumában, ahol McConnell és a svájci Michael Sigl egy mintában szokatlanul jó állapotban fennmaradt tefrára bukkantak. Ezután új vizsgálatokat végeztek grönlandi és oroszországi fúrások mintáin, melyeket még az 1990-es években gyűjtöttek és amerikai, dán és német intézetekben őriztek. Korábbi mérések eredményeit is figyelembe véve világosan kirajzolódott két kitörés, az egyik i. e. 45-ből, amelyik erőteljes, de rövid volt, és egy másik, sokkal hatalmasabb és elhúzódóbb esemény i. e. 43-ból, amelynek következményei több mint két további éven át nyomot hagytak a jégmintákban.

A második kitörést tovább vizsgálták a jégben talált tefra geokémiai elemzésével és megállapították, hogy a minták megegyeznek az Okmok alaszkai vulkán kitörésének apró szilánkjaival. Ez volt az elmúlt 2500 év egyik legpusztítóbb erupciója.

Ezután brit, svájci, ír, német, dán, alaszkai és connecticuti történészek és természettudósok az egész világról összegyűjtötték a különböző tudományágak bizonyítékait: többek között fák évgyűrűinek az éghajlatról tanúskodó adatait és barlangok kőzetrétegeinek mintáit.

Számítógépes szimulációval vizsgálták a vulkáni tevékenység idő- és térbeli hatásait az adott időszakban, hogy jobban megértsék, hogy befolyásolta az esemény az éghajlatot és a történelmet.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:
hirdetés
oshullo-tojas-fosszilia.jpg

Közel 10 év után derült ki, pontosan mi az a hatalmas fosszília, amit az Antarktiszon találtak

Egy focilabda méretű kőnek tűnik, de a tudósok szerint egy őshüllő hatalmas, megkövesedett tojásáról van szó.
Szeretlek Magyarország - szmo.hu
2020. június 26.


hirdetés

Egy óriási, rejtélyes őskövületet találtak chilei kutatók még 2011-ben az Antarktiszon, de csak mostanra sikerült kideríteni, hogy pontosan mi is ez - írja a Science Alert a Nature szaklapban publikált tanulmány alapján.

A focilabda méretű fosszília egy megkövesedett lágy héjú tojás, amit még nagyjából 68 millió évvel ezelőtt rakott le egy állat. A tudósok szerint egy már kihalt tengeri hüllő tojása lehet.

A szakemberek azért nem jöttek rá sokáig, hogy a jókora ősmaradvány igazából egy tojás, mert nagyon ritka, hogy ilyen jó állapotban fennmaradjon egy lágy héjú tojás, ráadásul a mérete is átlagon felüli.

Lucas Legendre, az erről szóló tanulmány vezető kutatója azt mondta,

hirdetés

még soha nem fedeztek fel ekkora méretű lágy héjú tojást, a tudósok nem is tudták, hogy ilyen nagyra is meg tudnak nőni ezek a tojások. Ennél nagyobbat csak a már szintén kihalt elefántmadár rakott, amelyet a világ valaha élt legnagyobb madaraként tartanak számon.

Giant Egg Discovered In Antarctica Belonged To Marine Reptile

giantegg #mosasaur #reptile A large #fossil discovered in Antarctica by Chilean researchers in 2011 has been found to be a giant, soft-shell #egg from 66 mi...

Azt azonban még nem sikerült kideríteniük, hogy pontosan milyen állat rakhatta le ezt az óriási tojást. Ezt az is nehezíti, hogy a belsejében nem találtak csontvázat, amely alapján szűkíthetnék a kört.

Lapozz az óriáshüllő képéért:

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
balassi-sztergom.jpg

Iszákos erőszakoló vagy nagy reneszánsz költő? Balassi Bálint ad okot bőven mindkét jelzőre

A magyar nyelvű irodalom első klasszikusa, Balassi Bálint, a XVI. század hírhedt „rocksztárja” is volt egyben. Kortársai inkább a tivornyáiról ismerték, mintsem a romantikus költeményeiről.
Tóth Noémi írása - szmo.hu
2020. június 30.


hirdetés

Bár Balassi Bálint (1554-1594) irodalmi érdemei elvitathatatlanok – hiszen ő volt az első tehetséges magyarul verselő költő, aki ráadásul elsőként rendezte ciklusokba a munkásságát –, de ez legfeljebb csak kicsit menti fel a többi, életét legalább ennyire meghatározó tette alól.

Az egész Felvidéket uraló főúr, Balassi János báró fiaként gyakorlatilag bármit megtehetett, és meg is tett. Családjának szerencséje volt, hiszen a törökök pont nem az ő birtokaikat foglalták el azokban a vészterhes időkben. Balassi a tipikus elkényeztetett, gazdag gyerekek életét élte Zólyom városában. Hiába a kitűnő neveltetés, csak az szórakoztatta igazán, ha ittasan embereket fosztogathatott, zaklathatott vagy éppen erőszakolhatott.

1583-ban olyan irományt rittyentett a zólyomi bírónak, miután beperelték, mert nyilvánosan ki akart rabolni és meg akart rontani egy polgárasszonyt, hogy a fal adta a másikat. Néhány idézet önmagáért beszél belőle:

„Írták azt énmagam felől, hogy én néminemű asszonyállatot szabad utában nemcsak megfertőztettem, hanem még ugyan megfosztottam volna. Erre azt felelem, hogy hazudtak tisztességemben praktikáló ároló kurvájok és beste kurvafiajok. … Írták azt is, hogy feleségek, sem gyermekek tőlünk békével nem maradhatnak, de ez eborcák bár ne többet nevezzenek, hanem csak egyet, mely asszonyembert avagy leánt igyekeztem én itt megszégyeníteni. Ha feleségek jámbor, miért féltik, ha tudják, hogy aranyat rozsda nem fog. Ha pedig nem az, miért őrzik, holott tudják, hogy az Philelphus gyűreje nélkül meg nem oltalmazhatják.”

hirdetés

Az említett hölgyet végül a szolgája mentette meg a részeg nemestől úgy, hogy ráfogta a fegyverét.

A költő élete jelentős részében rajongott valakiért, de igazi szerelmet egyedül Losonczi Anna iránt érzett, akivel egri szolgálata alatt ismerkedett meg, az ottani kapitány lányaként.

Sokéves viszonyuk szépséghibája, hogy a műveiben Júliának keresztelt asszony, egy tehetős főúr felesége volt, ráadásul szerelmüket kettévágta közben a költő érdekházassága is. És ha ez még nem lenne elég kacifántos, Balassi két duhajkodás között nem mást vett nőül 1584-ben, mint Dobó István lányát, azaz a saját unokatestvérét, Krisztinát. A kurafi úgy gondolta, vele együtt a sárospataki vár is hozományként jár, de az ottaniak kikergették onnan.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
titanic-hajopincer-levele-northfoto-cimkep.jpg

Előre érezhette a bajt a Titanic egyik hajópincére: nyugtalanító sorokat írt levelében a feleségének

Három nappal az óceánjáró hajó elsüllyedése előtt írt a szerelmének az akkor 30 éves férfi. A céges papírra körmölt levele most egy vagyonért kelhet el egy árverésen.
Fotó: Northfoto/BNPS - szmo.hu
2020. június 22.


hirdetés

Megérezte a Titanic átkát egyik hajópincére, akinek szívszorító levelét rövidesen elárverezik. Az akkor 30 esztendős Edward Stone a szerencsétlenül járt óceánjáró tulajdonosának, a White Star Line-nak céges papírján írt levelet feleségének, Violetnek, nem sokkal azelőtt, hogy a Titanic elhagyta az írországi Queenstown kikötőjét New York-ba tartva 1912. április 11-én.

Ebben annak a félelmének adott hangot, hogy nem ez lesz „az életét megkoronázó útja”

– idézte az Express.

Elképzelhető persze az is, hogy a hajópincér csak a várhatónál kisebb anyagi haszonra célzott, mivel a Titanic indulása előtt országos szénbányász-sztrájk volt Nagy-Britanniában, ezért sokan lemondták vagy későbbre halasztották amerikai útjukat.

Stone utalt a két nappal korábbi esetre, amikor a Titanic kis híján összeütközött a New York óceánjáróval a southamptoni kikötőben, ami meghiúsította volna végzetes útját.

hirdetés

A férfi ajándékot is ígért kedvesének, és örök szerelméről biztosította „szívbéli kicsi feleségét”. Három nappal később Stone egyike lett annak az 1522 embernek, akik a jeges Atlanti-óceánban lelték halálukat, miután a Titanic jéghegynek ütközött. Holttestét néhány nappal később megtalálták, és Kanadában, Halifax-ben temették el.

A levelet Stone egyik rokona bocsátotta árverésre néhány fotóval együtt, amelyek a házaspárról készültek. Az aukciót a dél-angliai Devizes-ben tartják.

A levél értékét 18 ezer fontra (kb. 6,8 millió forint) becsülik,

mert a Titanic fedélzetén és a White Star céges papírján írt levelek, feljegyzések iránt mindig nagy az érdeklődés. Ezek ugyanis kézzelfogható kapcsolatot jelentenek az óceánjáróval - mondta az árverés szervezője.


hirdetés
KÖVESS MINKET:Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!