hirdetés
aradicim.jpg

5 kevésbé ismert tény az aradi vértanúkról

Tudtátok, hogy igazából nem is 13-an voltak? És hogy az őket kivégző hóhérnak ez volt az utolsó munkája?
Szőllőssy Dániel cikke - szmo.hu
2015. október 06.


hirdetés

Október hatodika nemzeti gyásznap, ilyenkor megemlékezünk az 1849-ben ezen a napon kivégzett aradi vértanúkról. A tizenhárom nevet legalább egyszer-kétszer minden iskolás memorizálja, nevük közszájon forog Aulichtól Kiss Ernőn át Vécseyig. Összeszedtünk azonban öt olyan érdekességet, amit minden bizonnyal kevesebben tudnak az aradi vértanúkról és az október hatodikai eseményekről.

1. Nem is tizenhárom aradi vértanú van

Hanem tizenhat. Az kétségtelen, hogy 1849. október hatodikán a jól ismert 13 volt katonát végezték ki, az azonban korántsem közismert, hogy Aradon felakasztottak még három szabadságharcost! Először 1849 augusztusában Ormai Norbert honvéd ezredest akasztatta fel Haynau, aki bár próbálta szegénységére fogni a részvételét, gyors előrehaladása a katonai ranglétrán megcáfolni látszik ezt. Augusztus hetedikén ugyan lemondott rangjáról, de 12-én osztrák hadifogságba esett, onnan került Aradra, ahol a rögtönítélő bíróság gyorsan halálra ítélte.

A következő kivégzések pontosan 166 éve ezen a napon történtek, majd október 25-én Kazinczy Lajos ezredesre került a sor. Ha a vezetékneve ismerősen cseng irodalomóráról és rengeteg köztér nevéről, az nem véletlen: az 1820-ban született Lajosnak az édesapja a híres nyelvújító, Kazinczy Ferenc volt! Kazinczy Ormaihoz hasonlóan ezredesi rangig vitte, fontos szerepet játszott a később dicsőséges tavaszi hadjárat néven elhíresült harctéri sikerekben, amelynek egyik folyománya az 1849. áprilisi Habsburg-trónfosztás lett Debrecenben. Többekhez hasonlóan ez utóbbit Kazinczy ellenezte, nem volt híve a Kossuth-féle radikális alkotmánynak, azonban a szabadságharchoz mindvégig hű maradt, ez is okozta a vesztét. Világos után 12 nappal végül ő is letette a fegyvert, állítólag ezért a késedelemért különítették el a tizenhármaktól.

aradi1

hirdetés

Kazinczy Lajos, „a tizenötödik aradi vértanú”

A harmadik „kimaradt” aradi vértanú abból a szempontból is kivétel, hogy nem 1849-ben, hanem csak 1850 februárjában akasztották fel, őt Ludwig Hauknak hívták. Hauk a bécsi forradalom aktív szereplője volt, ezért 12 év fogházra ítélték, de ő eközben csatlakozott a magyar szabadságharchoz. Kétségtelenül minden kivégzés szörnyűség és hatalmas túlzás volt, de az ő esete különösen peches volt. Valószínűleg Bécsbe szállították volna a börtönbe, de több olyan levelet és egy cikk kéziratát találták nála, amelyekben becsmérlően írt az uralkodóházról. Végül mégis Aradra került, ahol az október hatodikai eseményeket követő széleskörű nemzetközi felháborodás miatt többen kegyelmet adtak volna neki.

Nem úgy Haynau, aki végül döntött: az ítélet halál! A 16 aradi kivégzettet követte volna egy tizenhetedik is, Lenkey János tábornok, de ő a börtönben megőrült, így az osztrákok úgy döntöttek, hagyják meghalni. Végül embertelen körülmények között hunyt el 1850-ben. Az aradi tizenhárom nevét jól ismerjük, megtanuljuk és teljes joggal emlékszünk rájuk tragikus sorsú nemzeti hősként, de ha ők megérdemlik ezt, ugyanúgy a másik három elítélt is. További adatként itt még azt tenném hozzá, hogy a kutatások szerint Pesten több mint 30 embert, Pozsonyban 12-t, Kőszegen pedig további nyolcat végeztek ki az osztrák hatóságok.

aradi4

A hirdetés fölött: Lenkey János

2. Nemzetközi társaság

Azt sokan tudják, hogy az aradi tizenhárom tagjai nem voltak mind magyarok, elég csak Leiningen-Westerburg Károly nevét kimondani és érzékelhető, hogy a gróf német származású lehetett. Ez így van, a többség nem, vagy nem kizárólag magyar felmenőkkel rendelkezett, ami a korabeli Habsburg Birodalom nemzetiségi összetételét ismerve korántsem meglepő. Aulich Lajos is német származású volt, Pozsonyban született és soha nem tanult meg magyarul, de német volt Láhner György tábornok is. Ludwik Hauk mellett egy bécsi jogász fiaként osztrák származású volt Poeltenberg Ernő tábornok is, aki szintén nagyon keveset tudott magyarul, a források szerint csak káromkodni tanult meg, katonái nagy örömére. Poeltenberget Magyarországra küldték, ahol felesküdött az alkotmányra, és az ahhoz kötött hűsége miatt került szembe hazájával, majd hadikövetként ő tárgyalt az oroszokkal is, ez végzetesnek bizonyult: az ott hallott ígéretek miatt ő szorgalmazta az oroszok előtti fegyverletételt, ami a kivégzések egyik fő oka lett később, gyötörte is a lelkiismeret-furdalás ezért szegényt.

Itt azonban még korántsincs vége a nemzetiségek kavarodásának, hiszen két délszláv és két örmény (!) is volt az aradi vértanúk között. Az egyik legismertebb vértanú, Damjanich János egy határőrvidéki szerb katonacsalád sarja volt, így természetesen ő is ezt a hivatást választotta. A szabadságharcban több ütközetben is kitüntette magát, ő volt Arad várkapitánya, és szerbként azt remélte, hogy nemzete a magyaroktól több jogot kaphat, mint a Habsburgoktól, ez volt egyik legfőbb célkitűzése. Szintén határőrvidéki katona fiaként született a horvát Knezics Károly, aki később Galíciába került, az ott tapasztalt körülmények miatt lett az osztrák politika ellensége, számára egyértelmű volt, ki mellé áll a szabadságharcban.

aradinador

A vértanúk emlékműve a budai Nándor laktanya udvarán (forrás: Thaler / Wikipédia)

Végezetül emlékezzünk meg a két örmény származású mártírról: Kiss Ernő altábornagy és Lázár Vilmos ezredes egyaránt annak a szűk, alig 12 ezres magyarországi örmény rétegnek volt a tagja, amely a 17-18. század során telepedett le előbb Erdélyben, majd az ország belsejében, főleg Pest-Budán. Kiss Ernő dúsgazdag temesvári magyar-örmény családból származott, egyike annak a négy vértanúnak, akit golyó általi halálra ítéltek (erről lásd a következő pontot). Lázár Vilmos a Vajdaságban született, szintén örmény származású katonai vezető volt. A kutatások szerint egyébként az örmény származású tisztek jóval magasabb számaránnyal képviselték magukat a tisztikarban, mint azt a valós népességi arányaik indokolták volna, ez feltehetően amiatt is lehetett, amit már Damjanichnál láttunk: a magyarországi nemzetiségek – a szabadságharc elején mindenképpen - sorsuk jobbá alakulását remélték a forradalomtól.

3. A „bresciai hiéna” kegyelme

A fenti becenév Haynau jól ismert gúnyneve, a kőkemény hadvezér nem ismert kegyelmet, de gonosz tréfaként azért adott: négyet a tizenháromból „csak” golyó általi halálra ítélt. Ez kétségtelenül jobb, gyorsabb, katonához méltóbb halálnak tűnik, de azt is tudni kell, hogy az Aradon ítéletüket várók nagyrészt valóban bíztak a legrosszabb elkerülésétől. Poeltenberg az oroszoktól kapott ígéretet, Dessewffy elhitte, hogy fiatal felesége és kisgyermeke miatt megszabadul a haláltól, ez végül senki esetében sem következett be.

aradi2

Haynau, a „bresciai hiéna”

A gyors halált hozó golyókat végül négy vértanú kapta, ráadásul ők voltak az elsők, akiket kivégeztek és egyszerre, így nekik egyik társuk halálát sem kellett végignézniük. Dessewffy és Lázár azért kaptak „kegyelmet”, mert az osztrákok előtt tették le a fegyvert, Kiss Ernő azért, mert ténylegesen soha nem harcolt az osztrákok ellen, Schweidel József pedig csak egyszer, utána adminisztratív feladatokat látott el. Az ítéletet reggel fél hatkor 12 katona hajtotta végre, az első sortűz három emberrel végzett is, Kiss azonban még élt, őt ezután közelről főbe lőtték. A többiekre ezután került sor az akasztófákon.

4. A felmondási idejét töltő hóhér utolsó munkája

Azokon az akasztófákon, amelyeket egy bizonyos Franz Bott ásott be a földbe nagy nehezen, hiszen a sáros idő nehézzé tette a munkát. Bott Brünn (ma Brno, Csehország) város hóhéra volt, de a szabadságharc idején beállt az osztrák hadseregbe, mivel társaival több pénzt remélt ettől a munkától. Csalódnia kellett, hiszen az árak az akkori magyar területeken a háború miatt az egekbe szöktek, ezért 1849 szeptemberében úgy döntött, felmond és visszamegy Brünnbe, ha még megvan ott az állása. Megvolt, de az osztrák hadvezetés október 1-jén úgy döntött, hogy Bottnak két hét felmondási ideje alatt még teljesítenie kell a feladatát, így Aradra került, ahol hatodikán várt rá egy szabadságharc jelképes lezárása. Egyébként a források szerint Damjanich nagy tisztelője volt, meg is látogatta a várbörtönben, majd a fia későbbi állítása szerint megkapta annak ingjét is. De hát a munka, az munka...

aradi3

Franz Bott munkában (Thorma János festménye)

5. Még a szövetségesnek sem tetszett

Ebben a cikkben is szó esett már a széles körű tiltakozási hullámról, amelyet Európa-szerte kiváltott a kivégzések híre. Maga az orosz cár, akit egyrészt rokoni szálak kötöttek Ferenc Józsefhez, másrészt segédkezett a szabadságharc leverésében, is tiltakozott miattuk. Az orosz cárok maguk sem féltek a kegyetlen megtorlásoktól, de ez még náluk is kiverte a biztosítékot, nem is beszélve más, semleges országokról, mint például Anglia. Az osztrák közvélemény szemében sem lett népszerűbb Haynau, de a császár sem, hiszen ő engedélyezte az októberi eseményeket. Végül ez lett Haynau veszte, Ferenc József eltávolította őt Magyarország éléről, ezután a hadvezért több atrocitás is érte nagyvárosokban Európa-szerte.

(Forrás: Katona Tamás szerk.: Az aradi vértanúk)

Oszd meg a cikket, ha érdekes volt!


hirdetés
KÖVESS MINKET:
Címlapról ajánljuk
x


hirdetés
karora_ck.jpg

Ezekkel a karórákkal menőztek, akik a 70-es években születtek

Az NDK-s mutatós órák mellett természetesen a klasszikus japán és egyéb kvarcórák, amelyek az ébresztéshez különböző zenéket játszottak le.
Forrás: Játékmúzeum blog - szmo.hu
2020. november 16.


hirdetés

Egy virtuális Játékmúzeum azoknak, akik kedvelik a nosztalgiát és érdeklődnek a 60-as, 70-es vagy 80-as évek régi játékai iránt.

Már megszokhattátok, hogy időről-időre olyan nosztalgikus témákkal is igyekszem foglalkozni a blogon, ami nem feltétlenül a játékokkal kapcsolatos, viszont a gyerekkorunkat mindenképpen meghatározta.

Ilyen téma volt a televíziós műsorokkal foglalkozó sorozat, a zenékkel, reklámokkal, újságokkal foglalkozó sorozat is.

A mai téma egy kicsit furcsának tűnhet egy mai fiatal számára, de úgy gondoltam érdemes egy bejegyzést szentelni az órákra is.

Az órákra, amelyek akkoriban nem egyszerű időmérő eszközök voltak számunkra, hanem sokkal inkább vágyott tárgyak, sőt sok esetben státusszimbólumok is.

Aki a 70-es, 80-as években volt gyerek, azok számára ismerős lesz a ma bemutatásra kerülő órák többsége, hiszen egészen biztosan volt valamelyik haverunknak, osztálytársunknak vagy esetleg nekünk is ilyen óránk. Vágjunk is bele a nosztalgiázásba!

hirdetés

1.

Aki a 70-es években született az elsőként a mutatós karórákkal találkozott. Ebből általában a szovjet gyártóknak köszönhetően voltak gyerekeknek készült karórák is. A gyakoribb az egyszerű számokkal ellátott számlappal készült változatok voltak, de természetesen beszerezhetőek voltak különböző rajzokkal díszített változatok is.

Ezek még felhúzósak voltak, így minden reggel vagy este a tulajdonosnak akkurátusan fel kellett azt húznia, hogy ne hagyja cserben az órája.

2.

Még mindig a felhúzós karórák világánál tartunk, amikor a sokkal vagányabb Miki Egeres karórát mutatom meg nektek. Ez már valamivel komolyabbnak számított az én gyerekkoromban mint a szovjet kisórák, de ez nem a véletlen műve volt.

Miki egér kezei voltak a mutatók, amelyek az éppen aktuális időt mutatták. Mindig nagy csodálattal néztük azt, akinek ilyen órája volt, hiszen valószínűleg valami nyugati rokontól kapta. Itthon az ilyesmi akkoriban elérhetetlen kincs volt. Manapság néha feltűnik egy-egy ilyen óra valamelyik aukciós oldalon, de általában elég gyorsan talál új gazdára.

3.

A képen egy NDK-ban gyártott karórát láthattok, ami maga volt akkoriban a megtestesült vagányság. Az órát a Ruhla készítette és kicsit nagyzolósan Ruhla Digital volt a neve. Természetesen ez nem digitális óra volt, hanem még mindig a felhúzós szerkezettel ellátott szokásos karóra.

A különlegességét a számlap jelentette, amin egy mezőben az órát, míg a másik mezőben a percet tudtuk leolvasni. Több színben is gyártották és ilyen bizony még nálunk is volt a családban, mégpedig a bátyámnak.

4.

A kvarcórák forradalma lényegében ezzel a stílussal vette kezdetét. Ezek az órák már valóban kvarcórák voltak és elemmel működtek. Itt már nem kellett vesződnünk a felhúzással, mindössze arra kellett figyelmet fordítani, hogy az elem ne merüljün le.

Az első daraboknál még csak akkor vált láthatóvá a számlap, ha a tulajdonos megnyomott egy gombot, de ekkor tündöklő piros színben láthattuk a számokat. Az elemek ezekben az órákban nem húzták túlságosan sokáig, de ez senkit nem zavart akkoriban, mint ahogy az sem, hogy tűző napsütésben szinte lehetetlen volt leolvasni a pontos időt.

5.

És elérkeztünk ahhoz az órához, amire mindenki nagyon jól emlékszik. Ezek voltak a klasszikus kvarcórák, amelyek az ébresztéshez különböző zenéket játszottak le.

Ilyen órákat a legnagyobb gyártóktól kezdve a legkisebb távol-keleti cégek is készítettek, így találkozhattunk a Casio mellett mondjuk Montana, Piratron, Kessel márkájú órákkal is. Tanáraink gyűlölték ezeket az órákat, amelyek gyakran zavarták meg a tanítást - nem is teljesen véletlenül.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:
hirdetés
csonka_janos-1.jpg

Hat magyar zseni, aki megváltoztatta az autók történelmét

Henry Ford, Ferdinand Porsche és a Bentley fivérek – az autóipar úttörőinek nevét máig őrzik az általuk alapított gyárak. Kevesebben tudják, hogy az iparág fejlődéséhez magyar származású mérnökök is döntően hozzájárultak.
HISTORY, Fotók: Wikimedia Commons - szmo.hu
2020. november 27.


hirdetés

A HISTORY televíziócsatorna új sorozata – Autók, amelyek megváltoztatták a világot – két rivális német mérnökkel kezdődik. Az autók felemelkedésének első mérföldköve az volt, amikor Karl Benz és Gottlieb Daimler a belső égésű motor megalkotásával lerakta az alapjait az egyéni mobilitás forradalmának.

A következő epizódok elemzik az autózás történelmét meghatározó társadalmi és technológiai folyamatokat. Ebben a történetben magyar származású mérnökök is fontos szerepet játszottak. Noha a HISTORY sorozata nem rájuk koncentrál, érdemes áttekinteni az autóipar legfontosabb magyar pionírjait.

A karburátor születése

Az első benzinmotoroknál még felületi porlasztást alkalmazták, így csak hozzávetőlegesen sikerült jó benzin-levegő keveréket előállítani az égéstérben. Ezt a problémát hidalta a Ganz gyár két munkatársa, Bánki Donát és Csonka János műegyetemi professzor találmánya, a porlasztó, vagyis a karburátor. Ötletét a legenda szerint egy körúti virágáruslány adta, aki kézi vízporlasztóval locsolta a virágokat. Hogy ez igaz-e, nem tudjuk. Mindenesetre a találmánnyal a benzinmotor megbízhatóan működő erőgép lett. A szabadalmi kérelmet 1893-ban adták meg, mintegy fél évvel megelőzve a német Wilhelm Maybachot.

Csonka János

Mint Makó Detroittól

hirdetés

A szegény makói parasztcsaládba született Galamb József már az iskolapadban elhatározta, hogy autókkal akar foglalkozni. Előbb ösztöndíjjal Németországba került, majd összespórolt pénzéből Amerikába utazott, hogy megtekinthesse az 1904-es St. Louis-i világkiállítást. Ezután Detroitban telepedett le, ahol felfigyelt rá Henry Ford. A Fordnál – többek között a szintén magyar Eugene Farkassal – Galamb vetette papírra a T-modell terveit. Az első futószalagon gyártott jármű igazi népautó lett, húsz év alatt 15 milliót adtak el belőle. A tervezés során Galamb több újítást is bevetett, az ő találmánya volt például a bolygóműves sebességváltó.

Galamb József

Az áramvonalak atyja

Az első autók szögletes, lovas kocsira emlékeztető karosszériával készültek. Az aerodinamika tudományát egy monarchiabéli mérnök hozta be az autóiparba. Járay Pál magyar zsidó családban született Bécsben, Prágában tanult, majd a híres Zeppelin gyárban léghajókat tervezett. Az I. világháború után felépítette a világ akkori legnagyobb szélcsatornáját, majd a gépkocsik felé fordult. Svájcban telepedett le, ahol megnyitotta karosszéria-tervező irodáját. Bevezette az „áramvonalas autó” fogalmát, elveit egyre több autógyár kezdte alkalmazni az Auditól a Bugattiig, a Mercedestől a Maybachig. Az igazi sikert a Tatra márka hozta meg számára, amely még a ’60-as években is gyártott Járay-karosszériával autókat.

Járay Pál

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
pixa-dohany.jpg

Eltűnt illatok nyomában – a pestisjárvány elleni védekezésre használt illatoktól a dohány illatáig minden „történelmi szagot” össze akarnak gyűjteni

Elmúlt korok európai illatainak enciklopédiáját akarja létrehozni egy nemzetközi kutatócsoport.
MTI, fotó: Pixabay - szmo.hu
2020. november 20.


hirdetés

Az Odeuropa elnevezésű nemzetközi projekten brit és más európai tudósok, történészek és mesterségesintelligencia-szakértők dolgoznak. A 2,8 millió euróval támogatott kutatás az egykor ismerős, de mára már eltűnt illatok azonosítását, ha szükséges újrateremtését tűzte ki célul. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.

"Amint belemélyedünk az 1500-as évektől Európában megjelent nyomtatott szövegekbe, rengeteg utalást és leírást találunk bennük a különböző szagokról, a vallással kapcsolatos illatokról, például a tömjénről, vagy akár a dohány illatáról"

- mondta el William Tullett, a cambridge-i Anglia Ruskin Egyetem tudósa, az Odeuropa kutatócsoport tagja, a 18. századi Anglia illatairól készült könyv szerzője.

A hároméves projekt januárban induló első lépéseként olyan mesterséges intelligenciát akarnak kifejleszteni, amely segít a hét nyelven írt történelmi szövegek áttekintésében, valamint a szagok és azok kontextusának leírásában és a képeken ábrázolt illatokkal kapcsolatos részletek észlelésében.

hirdetés

Az összegyűjtött információkat az európai illatok online enciklopédiájának létrehozásához használják fel. Ebben megtalálhatóak majd bizonyos szagok, de rávilágítanak különleges szagokhoz kapcsolódó érzelmekre és helyszínekre is.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:

hirdetés
sicc-osszes-kalandja.jpg

Sicc: Hogy lett egy amerikai macskából Magyarország kedvence?

Sicc történeteit Kálmán Jenő szedte szellemes rímekbe, és Tankó Béla kedves rajzaival lopta be magát egy ország szívébe. A foglalkoztató Sicc-könyveket pedig Karinthy titkára, a rejtvénykirály Grätzer József találta ki.
Tóth Noémi, Címkép: Régikönyvek - szmo.hu
2020. november 24.


hirdetés

A régi magyar mesekönyvek örökérvényű színfoltját jelentik a Sicc-kötetek. Több generáció nőtt fel a legendás vers-meséken, amelyek szókimondó humorán mindig a felnőttek kacagtak hangosabban. Mindezt Kálmán Jenőnek (1885-1968) köszönhetjük, akiről kevésbé köztudott, hogy előtte a magyar kabaré műfaját alapozta meg hazánkban. Az is eléggé érdekes élettörténeti mérföldkő volt, amikor frontszolgálat után Jenő egy szibériai hadifogolytáborban színitársulatot szervezett, rendszeres fellépésekkel.

Siccet, a fekete-fehér cicát sokan hungarikumnak hiszik, holott eredetileg amerikai, és Felix névre hallgat.

A Bibliotéka Kiadó vásárolta meg a nyugaton befutott képregény jogait a két világháború között, utána kapta a magyar nevet.

Az eredeti jog Pat Sullivan (1887–1933) ausztrál-amerikai karikaturista, úttörő animátor és filmproducer tulajdonában volt, akit a Felix the Cat című néma rajzfilmek gyártása tett világhírűvé. Akkor tört derékba a karrierje, amikor megjelentek a hangos Mickey Mouse rajzfilmek, ő pedig túl sokáig halogatta, hogy hangsávot tegyen Felix alá. Sajnos Sullivan nem volt éppen gyerekbarát figura: kőkemény alkoholista volt, ráadásul börtönben is ült egy 14 éves kislány megerőszakolásáért.

Kálmán Jenő szellemes négysorosaival sokkal nívósabbá vált a magyar változat, mint az eredeti – nem versbe szedett – képregény. Nem beszélve Tankó Béla (1885-1982) bájos, szerethető rajzairól, amelyek már a hazai közízlésnek lettek kitalálva. Megelevenedett színes tollai nyomán a szeleburdi macska nagy ellensége, Róka Rudi, illetve Sniff, a vizsla és Hápi kacsa egyaránt.

Kálmán Jenő (1885–1968)

A mesekönyveknek nagy sikere lett Magyarországon, amely annak is szólt, hogy friss, laza hangnemet ütöttek meg a rímek: nyoma sem volt bennük a megszokott sémáknak. Például a Sicc Meseországban című történetben Sicc nem várja tétlenül, hogy majd holmi csókra felébredjen Hófehérke, hanem megragad egy új divatlapot, hiszen

hirdetés

„…nincs olyan nő, ki föl nem ébred / új divatról hogyha szó van. /- Muti!- Sikolt Hófehérke, / és felül a koporsóban.”

Kálmán Jenő annyira örült a várakozásokat felülmúló sikerének, hogy egész életében sorra gyártotta a Sicc-életművet, illetve diafilmeket és kifestőket is készített belőlük.

A fentiek nem összekeverendők a szintén Sicc névre hallgató – Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok alcímű – könyvekkel, amelyek Grätzer József (1897-1945) munkáját dicsérik. Rengeteg gyermek otthoni szórakozását jelentették ezek a kötetek, hiszen a bennük rejlő feladványokhoz csupa olyan dologra volt szükség, amelyek minden háztartásban fellelhetők voltak.

A szerző fantáziája nyomán egy egész ifjúság tudta, hogy megannyi izgalmas dolgot lehet kezdeni egy bottal, doboz gyufával, pohárral vagy papírral egyaránt.

Grätzer József arról volt ismeretes, hogy szenzációs keresztrejtvényeket készített: majdnem 150 rejtvényújság konkrétan belőle élt. Már amelyik nem csak plagizálta, azaz szó és fizetség nélkül ellopta a munkáit. Erről egy anekdota is fennmaradt: egyszer egy újság feladványában a „Grätzertől lopva” szöveg rajzolódott ki a megfejtéskor, a tanulságos eset után azonban érdekes módon mindig kifizették őt.

<
A cikk folytatódik a következő oldalon
>


hirdetés
KÖVESS MINKET:Szeretlek Magyarország
Letöltés
x
Töltsd le a Szeretlek Magyarország mobil alkalmazást, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb hírekről!